อยากเป็นศิลปิน ควรเรียน GED หรือ IGCSE/A-Level

ในปัจจุบันสังคมเปิดกว้างให้กับความหลากหลายมากยิ่งขึ้น การเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การศึกษาในรูปแบบวิชาการแบบสายสังคมศาสตร์หรือสายวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีหลายคณะและหลายมหาวิทยาลัย เปิดกว้างให้พื้นที่ของความฝันน้องๆ ได้เรียนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นศิลปิน ตลอดจนฝึกฝนให้เป็นศิลปินอาชีพ ดังนั้นสำหรับคนที่กำลังสนใจอยากเป็นศิลปิน อาจมีข้อสงสัยกันว่าควรเลือกเรียนและสอบ GED หรือ IGCSE/A-Level ดี วันนี้ The Planner Education มีคำตอบ 

อาชีพศิลปินเป็นคำกว้างๆ ที่มีอาชีพหลากหลายแตกแขนงไปอีกมากมาย ยกตัวอย่างอาชีพที่เป็นที่นิยมเช่น นักร้อง นักดนตรี นักแสดง จิตกร ประติมากร ฯลฯ ซึ่งอาชีพที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแล้วแต่ใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน รวมไปถึงทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมาก อย่างการสื่อสาร เพราะตัวศิลปินคือผู้สร้างงานศิลปะที่ต้องสื่อสารเรื่องราวให้ผู้ชมเข้าใจ ดังนั้นการตัดสินใจว่าจะเรียน GED หรือ IGCSE/A-Level จึงต้องขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรไหนให้ทักษะทางด้านนี้ได้ดีกว่ากัน 

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอบ GED เป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนและสอบ 4 วิชาดังนี้ Reasoning through Language Arts (RLA), Social Studies (สังคม), Science (วิทยาศาสตร์) และ Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์) โดยจะเน้นที่ความรู้ในด้านการคิดวิเคราะห์ การตีความ และให้เหตุผล ส่วนการเรียนการสอบ IGCSE/A-Level จะมีให้เลือกจาก 3 – 4 วิชา จาก 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ English Language and Literature (ภาษาอังกฤษและวรรณกรรม), Mathematics (คณิตศาสตร์), Science (วิทยาศาสตร์), Humanities and Social Sciences (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และ Creative and professional (ทักษะและวิชาชีพ) ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาก็จะมีวิชาให้เลือกแยกย่อยไปอีก เช่น ฟิสิกส์ เคมี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยว ธุรกิจ ฯลฯ โดยภาพรวมจะสามารถเลือกเรียนวิชาที่ต้องการได้ และจะเป็นการลงเนื้อหาที่ลึกกว่าหลักสูตร GED แต่ยังคงสอนการคิดวิเคราะห์อยู่เช่นกัน

โดยสรุปแล้ว จากข้อมูลการเรียนการสอบทั้งหลักสูตร GED และหลักสูตร IGCSE/A-Level จะเห็นได้ว่ามีวิชาเรียนที่คล้ายคลึงกันบ้าง แต่ในส่วนของ IGCSE/A-Level จะมีวิชาให้เลือกหลากหลายกว่า แต่ก็แลกมาด้วยเนื้อหาที่จะลงลึกและในบางรายวิชาผู้เรียนอาจรู้สึกว่าอยากกว่านั่นเอง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทักษะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับอาชีพศิลปินแล้ว เบื้องต้นอาจกล่าวได้ว่าทั้ง 2 หลักสูตรเหมาะกับการเริ่มต้นในการทำอาชีพศิลปิน เพราะสิ่งที่ได้จากทั้ง 2 หลักสูตร นอกจากความรู้ในวิชานั้นๆ แล้ว ยังได้เรื่องการคิดวิเคราะห์ ที่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ รวมไปถึงเรื่องการสื่อสารซึ่งเป็นหัวใจของหลักสูตรนานาชาติทั้ง 2 นี้ ส่วนหลักสูตรไหนมีความเหมาะกว่า ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนมีความสนใจในวิชาใดเฉพาะ เช่น ชอบเรียน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือวรรณกรรรมเป็นพิเศษ ก็ต้องเลือกเรียน IGCSE/A-Level หรือหากไม่มี อยากเรียนกว้างๆ ก็เรียน GED เป็นต้น

สนใจติว IELTS | IGCSE | A-Level | GED | SAT | IELTS | TOEFL-MUIC | CU-TEP | TU-GET | GSAT | CU-ATT | CU-ATS | BMAT | ACT เพื่อคว้าคะแนนและมหาวิทยาลัยในฝันหรือยัง? ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย! 

เราพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนต่อ ไม่ว่าจะมหาลัยในไทยหรือต่างประเทศ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply