BMAT

เรียน A Level
 

ข้อสอบ BMAT (BioMedical Admissions Test) เป็นข้อสอบที่ใช้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่ต้องการเข้าเรียนต่อทางด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตกรรม ชีวการแพทย์ รวมไปถึงสัตวแพทย์ โดยข้อสอบ BMAT จะวัดความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารอีกด้วย

การติวคอร์ส BMAT – Fast Track ที่เดอะ แพลนเนอร์ เป็นคอร์สละ 70 ชั่วโมง แบบเข้มข้นครอบคลุมข้อสอบทุกหัวข้อ โดยแบ่งเป็น 7 พาร์ท 3 sections ได้แก่

 1. Section 1 – Thinking Skill ทั้งหมด 2 พาร์ท ได้แก่
 • Problem Solving 10 ชั่วโมง
 • Critical Thinking 10 ชั่วโมง
 1. Section 2 – Scientific Knowledge and Applications ทั้งหมด 4 พาร์ท ได้แก่
 • Biology 10 ชั่วโมง
 • Chemistry 10 ชั่วโมง
 • Physics 10 ชั่วโมง
 • Mathematics 10 ชั่วโมง
 1. Section 3 – Writing Task ทั้งหมด 1 พาร์ท 10 ชั่วโมง

โดยการติว BMAT Fast Track ที่เดอะ แพลนเนอร์ เน้นการตะลุยโจทย์ที่ครอบคลุมทุกหัวข้อเพื่อให้น้องๆ คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ พร้อมด้วยการสอบ Mock Test เพื่อให้น้องๆ รู้สึกมั่นใจก่อนไปสอบจริง โดยคุณครูจะช่วยให้น้องๆ คิดวิเคราะห์โจทย์และทริคพิชิตโจทย์หลอกเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง และแก้จุดอ่อน เสริมจุดแข็งให้น้องๆ พร้อมทั้งฝึกทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีที่สุดภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้เตรียมตัวไปสอบได้อย่างมั่นใจและได้คะแนนถึงเป้าหมาย

การเรียน BMAT ที่โรงเรียน The Planner Education มี 3 แบบด้วยกัน

 1. เรียนเดี่ยว
 2. เรียนคู่
 3. จัดกลุ่มมา (ตั้งแต่ 3 คน)

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน BMAT ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ทำไมต้องเรียน BMAT กับ The Planner

Mock Test ก่อนสอบให้คุ้นเคยกับข้อสอบอย่างมั่นใจ

เน้นทบทวนครบทั้ง 7 พาร์ท 3 sections

ตะลุยโจทย์ด้วยเนื้อหาที่ตรงกับข้อสอบมากที่สุด

แก้จุดอ่อน เสริมจุดแข็งอย่างมั่นใจ

เน้นอัพคะแนนให้ถึงเป้า

ทริคตอบโจทย์ไวให้ทันภายในเวลาที่กำหนด

เรียนรู้เทคนิคตอบโจทย์ให้ได้คะแนนมากที่สุด

มีทั้งคอร์สเรียนเดี่ยว เรียนคู่ และเรียนกลุ่ม

เดินทางสะดวก ติด bts ชิดลม ประตูที่ 4

ค่าเรียนสมเหตุสมผล

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน BMAT ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ข้อสอบ BMAT คืออะไร

ข้อสอบ BMAT ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในการสอบเพื่อทดสอบการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และการสื่อสารของบุคคลนั้นๆ และจะไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้

รายละเอียดของข้อสอบ BMAT ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

การจัดสอบ BMAT

ปัจจุบันการสอบ BMAT จะสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ครั้งต่อปีในเดือนพฤศจิกายน โดยมีค่าสมัครสอบ 7,500 บาท และหากสมัครล่าช้าจะมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 9,200 บาท และผลสอบจะออกหลังจากวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน BMAT ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner