การสอบ ACT คืออะไร

ACT ย่อมาจาก American College Testing คือ ข้อสอบที่ใช้วัดทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และการสื่อสาร ข้อสอบ ACT มีความคล้ายคลึงกับข้อสอบ SAT กับ SAT Subject Test มาก ทั้งรายวิชาในการสอบ และสามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้เหมือนกัน โดยเฉพาะหลังจากที่ SAT Subject Test มีการสอบครั้งสุดท้ายไปเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2021 ผลคะแนน SAT มีผล 2 ปี ทำให้ Requirement เข้ามหาวิทยาลัยในปี 2024 อาจจะไม่มีทางเลือกให้ยื่นคะแนน SAT Subject Test แล้ว คะแนน ACT จึงน่าจะมีบทบาทสำคัญขึ้นมามากขึ้น โดยเฉพาะกับคณะสายวิทยาศาสตร์ และคณะสายวิศวะ ACT นี่แหละอีกหนึ่งประตูสู่มหาวิทยาลัยและคณะในฝันของน้อง ๆ The Planner จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับการสอบ[...]