รวมหลักสูตรอินเตอร์ด้านภาษา จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล มศว

BALAC : จุฬาฯ BEC, BAS, International Studies ASEAN China (IAC) : ธรรมศาสตร์ The Intercultural Studies and Languages : วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล Language for Careers, Language for Communication, Intercultural Communication : มศว การเรียนอินเตอร์ในสายภาษาคือการเรียนรู้ในเชิงลึกของวัฒนธรรม หรือศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศและการทำงานกับองค์กรต่างประเทศ คณะวิชาเกี่ยวกับภาษาในภาคอินเตอร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ยกมา จึงจะมีความแตกต่างกันในเรื่องหลักสูตรที่เรียน เช่น เรียนภาษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา, เรียนภาษาเกี่ยวกับ Business, เรียนเพื่ออาชีพ หรือเรียนเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น จบอินเตอร์สายภาษาไปทำอะไร ? เนื่องจากความหลากหลายของหลักสูตร และความต้องการผู้ที่มีความสามารถในการภาษาต่างประเทศของตลาดแรงงาน ทำให้มีทางเลือกสายอาชีพที่หลากหลาย ประกอบกับการเรียนในภาคอินเตอร์ยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้ทำงานกับองค์กรต่างประเทศอีกด้วย เช่น องค์กรสหประชาชาติ, การทูต, สายการบิน, การโรงแรม, บริษัทข้ามชาติ นอกจากนี้ยังมีสายงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เช่น[...]

เทียบ Structure ข้อสอบ CU-TEP vs TU-GET ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ พิชิตคณะเป้าหมาย!

ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อสอบที่เปิดสอบโดยสถาบันเอง ได้แก่ CU-TEP (เปิดสอบโดยจุฬาฯ) และ TU-GET (เปิดสอบโดยธรรมศาสตร์) โดยข้อสอบของทั้ง 2 สถาบัน ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานในการวัดทักษะ ทั้งด้านการฟัง, พูด, อ่าน และเขียน เทียบเท่ากับข้อสอบวัดระดับของสากล เช่น TOELF จึงสามารถใช้ยื่นเข้าสมัครเรียนได้ ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ซึ่งสำคัญมากๆ สำหรับน้องๆ ที่มีเป้าหมายในคณะอินเตอร์ ของ 2 มหาวิทยาลัยดังกล่าว เนื่องจาก Requirement  ในรอบรับตรงที่มักจะกำหนดให้ใช้คะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ในการเข้าศึกษา โดยทั้ง 2 ข้อสอบ มีความแตกต่างกันในด้านของโครงสร้างข้อสอบอย่างไร หาคำตอบได้จากบทความนี้เลย CU-TEP CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) คือข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการใช้ยื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยเป็นการวัดทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน มีคะแนนเต็มอยู่ที่ 120 คะแนน[...]

สำรวจเกณฑ์ IELTS Academic คำนวณคะแนน เพื่อ Band เป้าหมาย

คะแนน IELTS มีเกณฑ์การคิด Overall Band Score 1 - 9 เป็นคะแนนจาก 4 พาร์ท ได้แก่ Listening, Reading, Writing และ Speaking โดยนำคะแนนในแต่ละพาร์ทมารวมกันแล้วหาร 4 หากมีเศษจะปัดไปที่แบนด์ที่ใกล้เคียงที่สุด ซึ่ง Band Score ของ IELTS จะมีแค่คะแนนเต็ม (Whole band) และครึ่งคะแนน (Half band) เท่านั้น ไม่มีเป็นคะแนนเศษ *การคิดคะแนนของ IELTS Academic และ General Training มีรูปแบบการคิดคะแนนแบบเดียวกัน แต่ข้อสอบของ General Training จะมีคำศัพท์ ข้อความ หรือรูปแบบที่ซับซ้อนมากกว่าอีกระดับหนึ่ง ยกตัวอย่างการคำนวณ Overall Band Score  : จากตารางตัวอย่างจะเห็นว่า หากคะแนนเฉลี่ยจากการหาร 4[...]

ข้อสอบ GED วิชา Mathematical Reasoning ออกเรื่องอะไร?

มาเตรียมตัวสอบผ่านไปด้วยกัน! การสอบ GED วิชา Mathematical Reasoning หรือวิชาเลข สำหรับน้องๆ ที่กำลังเริ่มต้นศึกษาข้อมูลก่อนเริ่มเรียน GED น้องๆ ควรจะรู้เท่าทันข้อสอบ ทั้งเรื่อง Topic ที่มักออกสอบ, รูปแบบข้อสอบ รวมไปถึงเวลาในการสอบ เพื่อให้ฝึกฝนและเตรียมความพร้อมได้ตรงจุด และไม่พลาดคะแนนในพาร์ทต่างๆ วันนี้นอกจากจะพาน้องๆ มารู้เท่าทันข้อสอบ GED วิชา Math แล้ว เรายังมี Tricks ข้อควรรู้ก่อนจะเข้าสู่สนามสอบมาฝากอีกด้วยค่ะ 💙 ข้อสอบ GED วิชา Mathematical Reasoning ออกเรื่องอะไร? Topic ที่มักออกสอบ แบ่งออกเป็น 4 เรื่องใหญ่ ดังนี้ คณิตศาสตร์พื้นฐาน บวก, ลบ, คูณ, หาร พื้นฐานและการใช้เครื่องคิดเลข รวมไปถึงเรื่องเศษส่วน, ทศนิยม, รูท และเลขยกกำลัง เรขาคณิต การใช้สูตรที่เกี่ยวข้องกับรูปร่าง การหาพื้นที่วัตถุ อาจต้องดูการวาดรูปร่างและใช้สูตรเพื่อหาพื้นที่ผิว,[...]

ศัพท์ SAT 7 หมวด 70 คำ ท่องให้ครบก่อนสอบ!

ใกล้สอบ SAT แล้ว #เซฟไว้ได้ใช้แน่นอน SAT Vocabulary ที่ควรจำ  ศัพท์ 7 หมวด 70 คำ ยิ่งรู้ศัพท์เยอะยิ่งทำข้อสอบได้ไวและแม่นยำมากขึ้น  การท่องศัพท์จึงสำคัญมากๆ สำหรับการเตรียมตัวสอบ เราจึงรวบรวมศัพท์ 7 หมวด ที่มักเจอในข้อสอบ SAT มาทั้งหมด 70 คำ พร้อมกับทริคเล็กๆ น้อยๆ สำหรับการท่องศัพท์มาฝากค่ะ ทริคจำศัพท์ ใช้สมุดจดศัพท์ให้เป็นระเบียบ อ่านง่าย หลังท่องศัพท์ 24 ชั่วโมงให้ทบทวนความจำอีกครั้ง ทำให้ตัวเอง “เห็น” คำศัพท์ผ่านตาบ่อยๆ อาจใช้วิธีตั้งเป็นรูป wallpaper ทายศัพท์กับเพื่อน สนุกกว่า ช่วยให้จำได้มากกว่า จำวันละ 8 - 10 คำ เป็นจำนวนที่กำลังดี ใช้คำศัพท์บ่อยๆ ประมาณ 10 ครั้งเราจะจำคำศัพท์นี้ได้ขึ้นใจ   หมวด 1 : Size[...]

หลักสูตรอินเตอร์ด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศ จุฬา vs ธรรมศาสตร์ vs มหิดล

CommArts จุฬาฯ J.M. ธรรมศาสตร์ Com.Arts วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล สื่ออยู่รอบตัวเราในทุกๆ ที่ไม่ใช่แค่ในทีวีเท่านั้น ในปัจจุบันโลกถูกขับเคลื่อนด้วยสื่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความรู้ความเข้าใจ, ความเชื่อ, มีอิทธิพลในการโน้มน้าวใจ และทำให้ผู้คนในโลกขยับเข้าใกล้กันมากขึ้น จึงไม่แปลกใจเลยที่คณะทางด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์จะกลายเป็นคณะยอดนิยมของน้องๆ ยุคใหม่ เพราะเป็นสาขาวิชาที่มีการเรียนรู้อย่างก้าวไกล ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี อีกทั้งยังแตกสาขาวิชาออกไปอีกหลากหลาย ได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จบนิเทศฯ, วารสารฯ อินเตอร์ ทำอาชีพอะไรดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมักจะจบจากคณะนิเทศฯ หรือวารสารฯ แต่อาชีพของบัณฑิตจากคณะเหล่านี้แตกไลน์ออกไปอย่างกว้างขวางมากๆ เช่น เบื้องหลังงานโปรดักชั่น, สื่อมวลชน, กองบรรณาธิการ, นักประชาสัมพันธ์, เอเจนซีโฆษณา ฯลฯ โดยหลักสูตรอินเตอร์ทางด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศฯ ของไทยได้รับการยอมรับฝีมือในสากล น้องๆ ภาคอินเตอร์ที่ได้เรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษยังมีโอกาสได้ทำงานกับบริษัทต่างชาติ, พาร์ทเนอร์ระดับอินเตอร์ หรือการทำงานในต่างประเทศ CommArts จุฬาฯ หลักสูตร : CommArts หรือ Bachelor of Arts (Communication Arts) International Program คือ นิเทศศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์ คณะยอดนิยมของน้องๆ[...]

ข้อสอบ CU-AAT สอบวัดผลคณิต – อังกฤษ เข้าคณะอินเตอร์จุฬาฯ อัปเดตวันสอบปี 64!

คณะอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายของน้องๆ หลายคน เนื่องจากมาตราฐานของหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง และหลักสูตรที่หลากหลาย เหมาะกับความสนใจในวิชาชีพของเด็กๆ ในยุคปัจจุบัน โดยปัจจุบันมีหลักสูตรอินเตอร์ 17 หลักสูตร และเป็นอันดับต้นๆ ในหลากหลายสาขาระดับประเทศ อาทิ BBA การบัญชี, EBA เศรษฐศาสตร์, BALAC ภาษาและวัฒนธรรม, CommDe ออกแบบนิเทศศิลป์, INDA การออกแบบสถาปัตยกรรม รวมไปถึง SIE รวมหลักสูตรทางวิศวกรรม และยังมีอีกหลากหลายหลักสูตร (ดูข้อมูลได้ที่ : https://www.chula.ac.th/admissions/international-programs/) เกณฑ์การสมัครเข้าเรียนหากต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ของจุฬาฯ  น้องๆ ต้องมีวุฒิม.6 หรือวุฒิเทียบเท่าที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ เช่น GED หรือ IGCSE และ A-Level ประกอบกับคะแนนที่ใช้วัดผลทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ โดยอาจใช้คะแนนสอบที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลอย่าง SAT, IELTS หรือการสอบ CU-AAT ซึ่งเปิดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการสอบความถนัดทางวิชาการ เพื่อวัดผลทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้ยื่นเข้าหลักสูตรอินเตอร์ต่างๆ ของจุฬาฯ ได้ สอบ CU-AAT คือข้อสอบ[...]

รวมคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ 5 มหาวิทยาลัย TOP

หลักสูตรอินเตอร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ จาก 5 มหาวิทยาลัยรัฐบาล EBA จุฬาฯ BE ธรรมศาสตร์ Business Economics วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล Econ. มศว BEcon และ EEBA เกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์เป็นการเรียนเชิงลึกเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจ การเงิน ธุรกิจ ซึ่งในส่วนของภาคอินเตอร์น้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องดังกล่าวในระดับประเทศไปจนถึงระดับโลก ซึ่งเรื่องเศรษฐกิจโลกมีความเชื่อมโยงกันอยู่เสมอโดยเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ จบเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ ทำอาชีพอะไร ?น้องๆ ที่เรียนในหลักสูตรอินเตอร์ จะได้เรียนทั้งทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ พร้อมเสริมสร้างความแข็งแรงในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีโอกาสได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบาย ทำงานในสถาบันการเงิน หรือองค์กรระดับนานาชาติ พร้อมโอกาสทางอาชีพอีกมากมาย EBA จุฬาฯ หลักสูตร : EBA หรือชื่อเต็ม The Bachelor of Arts Program in Economics ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 สังกัดอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานในระดับสากล ด้วยหลักสูตรที่เสริมความเชี่ยวชาญด้านทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์, เศรษฐกิจ,[...]

เรียน IGCSE ที่ไหนดี? เลือกสถาบันติวสอบอย่างไร ให้สอบผ่านได้ในครั้งเดียว!

IGCSE คือการสอบ 5 วิชาเพื่อผ่านระดับ ม.4 เมื่อประกอบกับการสอบ AS หรือ A-Level อีก 3 วิชา จะเทียบเท่ามัธยมปลาย และใช้ยื่นเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย ตามหลักสูตรของอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาฯ ดังนั้นการสอบ IGCSE ของน้องๆ ในระดับชั้น year 10 และ 11 (ช่วงอายุ 14-16 ปี) ถือเป็นช่วงสำคัญในการสร้างรากฐานที่แข็งแรง เพื่อเข้าสู่เป้าหมายมหาวิทยาลัยและเป้าหมายอาชีพในอนาคต ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ที่กำลังมองหาติวเตอร์ IGCSE ควรต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง? 5 เหตุผล ที่ต้องเรียน IGCSE กับ The Planner Education สถาบันติว IGCSE ที่ช่วยให้น้องๆ สอบผ่านได้ตั้งแต่รอบแรก ! 1.สถาบันรวมผู้เชี่ยวชาญการสอบ IGCSE             ผู้ก่อตั้งสถาบัน,ติวเตอร์ รวมถึงทีมสตาฟของ The Planner Education มีความรู้ความเข้าใจในระบบการสอบของ[...]

เรียน BBA อินเตอร์ที่ไหนดี? ข้อมูล BBA จุฬาฯ, ธรรมศาสตร์, มหิดล, เกษตรฯ, ลาดกระบัง

วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration หรือที่เรียกเป็นชื่อคณะสั้นๆ ว่า BBA นับเป็นคณะยอดนิยมของน้องๆ มัธยมที่ต้องการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น Accounting, Management, Finance, Marketing ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปิดการเรียนการสอน BBA หลักสูตรอินเตอร์ เพื่อรองรับการทำธุรกิจที่ก้าวหน้าและไร้พรมแดน เราได้รวบรวมข้อมูลหลักสูตร BBA อินเตอร์ยอดนิยมในมหาวิทยาลัยรัฐ ได้แก่ จุฬาฯ, ธรรมศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติมหิดล, เกษตรศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีข้อมูลอะไรที่น้องๆ ควรรู้ก่อนเลือกเรียน BBA ในสถาบันต่างๆ มาดูกัน :) BBA จุฬาฯ หลักสูตร : Bachelor of Business Administration หรือ BBA เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรกที่สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Faculty of Commerce and[...]

รวมทุกข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับการสอบ IGCSE

น้องๆ ในระดับชั้นมัธยมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังวางแผนด้านหลักสูตรการเรียนระดับชั้นมัธยมให้กับลูก ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ IGCSE เช่น IGCSE คืออะไร ต้องสอบกี่วิชา เกรด สนามสอบ ฯลฯ เรารวบรวมข้อมูลทุกข้อที่ควรรู้ เพื่อให้อ่านจบบทความเข้าใจได้ในทันที ไม่รอช้า มาเริ่มกันเลย IGCSE คืออะไร?IGCSE ย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Education เป็นหลักสูตรของประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยเป็นหลักสูตรของนักเรียนอายุ 14 - 16 ปี ที่ต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 วิชา ในช่วง year 10 และ 11 (ระดับชั้นปีของโรงเรียนอินเตอร์หลักสูตร UK) เพื่อศึกษาต่อในระดับ AS level, A level, Cambridge Pre-U หรือ IB diploma Programme (International[...]

รวมหลักสูตรอินเตอร์ ทางเลือกเด็กยุคใหม่ จาก 9 มหาวิทยาลัยรัฐ

การเรียนการสอนหลักสูตรอินเตอร์ในระดับชั้นมหาวิทยาลัย เป็นทางเลือกยอดนิยมของน้องๆ รุ่นใหม่ ในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของภาครัฐจึงได้เปิดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรอินเตอร์อย่างแพร่หลาย เราได้คัด 9 มหาวิทยาลัยภาครัฐยอดนิยมของน้องๆ ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรอะไรบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับน้องที่กำลังวางแผนเข้ามหาวิทยาลัยในภาคอินเตอร์ 1.หลักสูตรอินเตอร์ จุฬาฯEBA เศรษฐศาสตร์BSAC เคมีประยุกต์BBTech BiotechnologyINDA การออกแบบสถาปัตยกรรมCommDe การออกแบบนิเทศศิลป์COMMARTS การจัดการการสื่อสารBAScii นวัตกรรมบูรณาการBALAC ภาษาและวัฒนธรรมPGS การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษาJIPP วิทยาศาสตร์จิตวิทยาBBA พาณิชยศาสตร์และการบัญชี BBA การบัญชี BBA การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ISE (International school of Engineering) AERO วิศวกรรมอากาศยาน ICE วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร RAIE วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ADME วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ NANO วิศวกรรมนาโน   2.หลักสูตรอินเตอร์ ธรรมศาสตร์BBA พาณิชยศาสตร์และการบัญชีBEC ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารBAS หลักสูตรอังกฤษและอเมริกันศึกษาBE เศรษฐศาสตร์BIR การเมืองและการระหว่างประเทศBJM วารสารศาสตร์BSI นวัตกรรมการบริการDBTM การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยีISC วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการSIIT[...]

อัพเดต 12 คำถาม ที่ถูกถามบ่อย เตรียมสอบ SAT ปี 2021 ต้องรู้!

การสอบ SAT คือการสอบวัดผลวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับนำผลคะแนนไปใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในคณะอินเตอร์ หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมไปถึงการสอบ SAT Subject Test ในวิชาเฉพาะ สำหรับคณะที่ต้องการผลสอบในวิชาเฉพาะทาง เช่น Physics, Chemistry หรือ Biology ในการสอบ SAT จะสามารถเก็บคะแนนไว้ได้ 2 ปี สำหรับน้องๆ ที่ต้องการจะสอบในปี 2021 The Planner Education ได้รวบรวมคำถามที่ถูกถามบ่อยจากนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง มาอัพเดตก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง มีอะไรที่ต้องรู้ก่อนสอบ มาเช็คกัน! Q: SAT สอบได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่A: การสอบ SAT ไม่จำกัดอายุผู้สอบ แต่ส่วนมากน้องๆ จะเริ่มสอบในช่วงมัธยมปลาย เนื่องจากคะแนนสอบ SAT จะมีอายุ 2 ปี Q: มีการสอบกี่ครั้งใน 1 ปี /รอบสอบปี 2021 มีวันไหนบ้าง?A: มีการสอบประมาณ 4-5 ครั้ง /ปี[...]

IELTS Speaking Part 1 รวมลิสต์หัวข้อที่ถูกถามบ่อย พร้อมตัวอย่างคำถามกว่า 10 หัวข้อ

สำหรับน้องๆ ที่เตรียมตัวสอบ IELTS วันนี้ The Planner รวบรวมหัวข้อที่ถูกถามบ่อย ในพาร์ท 1 มาไว้แล้ว พร้อมกับตัวอย่างคำถามจากอีก 10 หมวด ซึ่งมีประโยชน์กับน้องๆ ในการฝึกฝนแน่นอน 🤩 - Speaking Part 1 มีแนวทางอย่างไร?การถามตอบแบบ face to face กับ examiner เป็นเวลา 4-5 นาที ประมาณ 12 คำถามจาก 3 หัวข้อ โดยเป็นคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวน้องๆ เอง เช่น เรื่องการเรียน เรื่องบ้านเกิด ครอบครัวและเพื่อนๆ - ทริคฝึกฝนจาก The Planner Educationให้น้องๆ ศึกษาหัวข้อ ตัวอย่างคำถาม และฝึกการขยายคำตอบ โดยอาจใช้หลักการ A-E-E  (Answer-Explain-Example) ตอบ – อธิบาย –[...]

เปิดกล้องติวเข้มไปกับติวเตอร์ เช็ค 5 ข้อก่อนเข้าคลาสออนไลน์ กับ The Planner Education !

เพราะการศึกษาไม่มีข้อจำกัด! มาเรียนออนไลน์กับ The Planner Education เรียนได้เหมือนห้องเรียนจริง เพราะเราเป็นคลาสเรียนแบบสดๆ กับติวเตอร์ไม่ว่าจะคอร์ส GED, IGCSE A-Level SAT หรือ IELTS โดยเราเปิดสอนสำหรับน้องๆ ที่ไม่สะดวกมาที่สาขา รวมถึงน้องๆ นักเรียนจากต่างประเทศ และต่างจังหวัดอีกหลายๆ คน รับประกันความเชี่ยวชาญด้านการสอนออนไลน์จากติวเตอร์ทุกคน ว่าติวเข้มพร้อมดูแลน้องๆ เหมือนได้มาเรียนจริง หนังสือและชีทประกอบการเรียนพร้อมเดลิเวอรี่ไปถึงบ้าน ฟรี! วันนี้เราจึงเอา 5 เช็คลิสต์ มาให้น้องๆ เช็คก่อนเข้าคลาสเรียนออนไลน์ เพื่อการเรียนที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด :) เช็คก่อนเรียนออนไลน์ #1 - อยู่ในที่สงบ ก่อนเข้าคลาสเรียนออนไลน์ สิ่งแรกที่ต้องเช็คก็คือสภาพแวดล้อม ณ ขณะนั้น ว่าจะมีอะไรมารบกวนสมาธิเราหรือไม่ ควรเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนเมื่อเราต้องเปิดไมโครโฟนพูดคุยกับครู เวลาเข้าคลาสน้องๆ ควรอยู่คนเดียวโดยไม่มีเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัวเพื่อจะได้โฟกัสกับคลาสเรียนมากที่สุด ในกรณีที่เป็นคลาสกรุ๊ปต้องเช็คว่า Background ของเราไม่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวข้างหลัง เพราะอาจจะรบกวนสมาธิเพื่อนในคลาส เช็คก่อนเรียนออนไลน์ #2 - อุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์ เป็นส่วนสำคัญมากสำหรับการเรียนออนไลน์ เริ่มจากการเช็คสัญญาณอินเตอร์เน็ต Wifi[...]

เทรนด์การเรียนแบบ Personalized Learning ที่ The Planner Education

Personalized Learning คือการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทรนด์การศึกษาที่มาแรงในยุคหลังๆ มานี้ โดยรูปแบบการเรียนคือ การให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการเรียนการสอน ตามความถนัดหรือเป้าหมายของตนเอง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเราคุ้นเคยกับการเรียนแบบ Classroom ซึ่งเป็นการเรียนกับนักเรียนกลุ่มใหญ่โดยใช้หลักสูตรเดียวกัน ครูผู้สอน 1 คน ต้องดูแลนักเรียนหลายสิบคนคน กลับกันการเรียนแบบ Personalized Learning คือการตระหนักได้ว่า ไม่มีหลักสูตรใดที่สมบูรณ์แบบ และเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองนักเรียนทุกคน เพราะนักเรียนต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต่างกันไป Personalized Learning จึงเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับระบบการศึกษาหลังจากนี้ ในโรงเรียนหลายแห่งเริ่มมีการปรับตัวรับเทรนด์ดังกล่าว ส่วนที่เห็นภาพชัดคือการศึกษานอกโรงเรียน เพราะสามารถจัดสรรคลาสเรียนขนาดเล็ก หรือแบบ Private ได้ง่ายกว่า ในการเรียนการสอนของ The Planner Education ทุกคอร์สไม่ว่าจะเป็น คอร์ส GED, IGCSE, A-Level, SAT, IELTS ฯลฯ เราเน้นการเรียนการสอนแบบ Personalized Learning มาเสมอ เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนแต่ละคนมีเป้าหมายในการเข้ามหาวิทยาลัย และคณะที่แตกต่างกันออกไป เราจึงเริ่มตั้งแต่การวางแผนเป้าหมายร่วมกัน ตรวจสอบ Requirment[...]

รวม 25 แคปชั่นภาษาอังกฤษ แชร์รับปีใหม่ 2021 พร้อมคำแปล

เข้าสู่ช่วงสิ้นปี ใครที่มองหาแคปชั่นชิคๆ ไว้โพสต์คู่กับรูปภาพสวยๆ ใน Instagram หรือ Facebook เรารวบรวม 25 แคปชั่นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลมาให้แล้ว :) ไม่ว่าจะเป็นสายตลก สายคำคม นักสังสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจตั้งเป้าหมายในปีใหม่ (New Year’s Resolution) หรือจะเป็นคำอวยพรไว้ส่งต่อความสุข มาเซฟไว้ใช้บอกลาปี 2020 พร้อมรับความสุขจากปี 2021 ไปด้วยกัน "Thank U, Next." —Me to 2020 Funny New Year's Captions  - แคปชั่นสายตลกSorry in advance for writing "2020" on everything for the next six months.- ขอโทษล่วงหน้าที่ฉันจะยังติดเขียนปี 2020 ไปในอีก 6 เดือนข้างหน้า My New[...]

รวม 130+ Key Words เพิ่มคะแนน IELTS พาร์ท Writing

การเลือกใช้ Key Words ที่เป็นคำเชื่อม คำขึ้นต้นประโยค หรือการใช้สำนวน เป็นวิธีเพิ่มความน่าสนใจให้เนื้อหาและเพิ่มคะแนนสำหรับการสอบ IELTS พาร์ท Writing โดยการเพิ่มคลังคำศัพท์เหล่านี้เอาไว้ จะช่วยทำให้เราสามารถเขียนได้ไวขึ้นในระหว่างสอบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ในเวลาที่จำกัด แต่มีสิ่งที่ต้องระวัง คือ 1.เราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะพร่ำเพรื่อ แต่ต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสม และ 2. ต้องระมัดระวังเรื่องการสะกดคำเพราะอาจสะกดผิดและเสียคะแนน ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกฝนให้เพียงพอ วันนี้เราได้รวบรวม 130+ Key Words  ที่จะช่วยเพิ่มคะแนน IELTS พาร์ท Writing แยกตามลักษณะการใช้งานต่างๆ กว่า 130+ คำ ให้ได้จดลงคลังคำศัพท์เอาไว้อัพคะแนน แต่อย่าลืมฝึก spelling ด้วยนะ! หมวด1 : Stating Your Opinion - ใช้ตอนแสดงความเห็นส่วนตัว In my opinion,According to me,In my view,To me,From my point of[...]

University pathways ฉบับ Inter program เข้าคณะอินเตอร์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

คณะหรือภาคอินเตอร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของน้องๆ นักเรียน การเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษช่วยเปิดกว้างองค์ความรู้ใหม่ๆ พร้อมกับครูผู้สอนและเพื่อนๆ ต่างเชื้อชาติ ถือเป็นทางเลือกที่สร้างโอกาสและได้ฝึกฝนสกิลด้านภาษา เพื่อนำมาใช้ในอนาคต ปัจจุบันคณะอินเตอร์ในไทยมีอยู่หลากหลายสถาบันทั้งของเอกชนอย่าง ม.กรุงเทพ ABAC ฯลฯ หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาครัฐ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ มศว และอีกมากมาย เปิดโอกาสให้น้องๆ สามารถยื่นคะแนนเข้าศึกษาในหลักสูตรอินเตอร์ เพื่อสร้างทางเลือกของอาชีพในอนาคต แต่การจะสมัครเข้าไปเรียนในคณะอินเตอร์จะมีความเฉพาะบางอย่างที่เพิ่มขึ้นมา เช่น เรื่องการวัดผลทางด้านภาษาอังกฤษ การวัดผลความเฉพาะทางอื่นๆ เพื่อเข้าเรียนในคณะ นอกจากนี้เนื่องจากเป็นหลักสูตรอินเตอร์ที่เปิดกว้างสำหรับคนไทยและต่างชาติ จึงสามารถใช้วุฒิเทียบ ม.6 ของหลักสูตรต่างประเทศยื่นได้ รายละเอียดสามารถติดตามได้ในบทความนี้เลย 😉 High School Diploma : วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ก่อนจะไปถึงคะแนนวัดผลต่างๆ แน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ วุฒิจบ ม.6 หรือเทียบเท่า เพื่อยืนยันว่าเราได้ผ่านการศึกษาในระดับมัธยมปลายมาแล้ว ทั้งนี้เราสามารถใช้ ”วุฒิเทียบเท่า” ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่ากับการศึกษาระดับมัธยมปลายของไทยยื่นเข้าภาคอินเตอร์ได้ โดยวุฒิเทียบเท่าหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ GED ระบบอเมริกา/แคนนาดา, IGCSE &[...]

Skimming & Scanning อ่านไวตอบได้เร็ว เทคนิคอ่านจับใจความที่ต้องรู้ก่อนสอบ

ในการสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบ GED SAT IELTS ฯลฯ ที่มีเวลาจำกัด แต่ข้อสอบมักจะมีพาร์ทที่ให้เราอ่านบทความยาวๆ เพื่อหาคำตอบ ดังนั้นอุปสรรคอันดับต้นๆ ของน้องๆ คือการเสียเวลาให้กับการอ่านข้อสอบ วันนี้เราจึงมีเทคนิคดีๆ ที่ต้องรู้ก่อนสอบมาฝาก นั่นก็คือเทคนิคการอ่านไวแบบ “Skimming” Skimming และ Scanning เทคนิคการอ่านเพื่อทำข้อสอบนอกจาก Skimming ยังมี Scanning อีกเทคนิค ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นเทคนิคการอ่านแบบกวาดตาอ่านไวๆ เพื่อหา Keywords จากในเนื้อหาอย่างรวดเร็ว แต่ทั้ง 2 เทคนิคยังมีความแตกต่างกันนั่นคือ Skimming จะเน้นอ่านไวเพื่อให้ทราบภาพรวมของเนื้อหา ส่วน Scanning จะเป็นการอ่านไวเพื่อหาข้อเท็จจริงแบบเฉพาะเจาะจงในเนื้อหา ดังนั้นหากจุดประสงค์ในการอ่านเพื่อ “ตอบโจทย์” เราจึงควรใช้ทั้ง 2 เทคนิคประกอบกันไป เพราะ Skimming จะบอกเราว่าข้อมูลที่เราหาคำตอบอยู่ส่วนไหนของบทความ และ Scanning จะบอกข้อเท็จจริงให้กับเราค่ะ การใช้ Skimming และ Scanning ตอนสอบ Skimming คล้ายกับการอ่านพรีวิวก่อนอ่านจริง ในขณะที่เรามีเวลาจำกัดและเราต้องการทราบ main[...]