ACT

เรียน A Level
 

การสอบ ACT หรือ AMERICAN COLLEGE TESTING เป็นข้อสอบวัดความรู้จากประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้วัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่ได้เรียนมาจนถึงเกรด 12 หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำไปยื่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยในประเทศไทยนั้น น้องๆ จะเลือกสอบ ACT แทน SAT Subject Tests ที่เพิ่งถูกยกเลิกไปเนื่องจาก ACT มีวิชาที่สามารถทดแทนกันได้ในการใช้ยื่นคะแนนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

คอร์ส ACT ที่เดอะ แพลนเนอร์ เป็นคอร์สเรียนเข้มข้นที่ครอบคลุมทุกหัวข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 วิชา  ได้แก่

 1. English
 2. Reading
 3. Math
 4. Science แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Earth/Space Science

การติวคอร์ส ACT ที่เดอะแพลนเนอร์ น้องๆ จะได้เรียนเนื้อหาข้อสอบที่อัปเดตล่าสุดครอบคลุมทุกพาร์ท โดยเน้นการทำข้อสอบให้ทันเวลาในทุกๆ พาร์ท รวมไปถึงเรียนรู้วิธีการอ่านจับใจความให้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากข้อสอบจะมีบทความให้อ่านทั้งในส่วนของวิชา English, Reading รวมไปถึง Science แต่เวลาในการทำข้อสอบค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับจำนวนคำถาม นอกจากนั้น คุณครูจะสอนให้น้องๆ เรียนเพื่อให้มั่นใจว่ามีพื้นฐานความรู้ในทุกวิชาที่พร้อมแก่การไปสอบเพื่อให้ได้คะแนนที่คาดหวังไว้ เนื่องจากข้อสอบ ACT หากเตรียมตัวพร้อม มีความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ และมีพื้นฐานความรู้ที่แน่นแล้ว น้องๆ ก็จะสามารถที่จะพิชิตคะแนนตามเป้าได้แน่นอน

การเรียน ACT ที่โรงเรียน The Planner Education มี 3 แบบด้วยกัน

 1. เรียนเดี่ยว
 2. เรียนคู่
 3. จัดกลุ่มมา (ตั้งแต่ 3 คน)

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน ACT ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ทำไมต้องเรียน ACT กับ The Planner

เรียนเนื้อหาเข้มข้นครบทุกพาร์ท

ตะลุยโจทย์ด้วยเนื้อหาที่ตรงกับข้อสอบมากที่สุด

เน้นสอนวิธีการทำข้อสอบทุกพาร์ทให้ทันเวลา

เรียนรู้วิธีการอ่านจับใจความให้ได้คะแนนดีที่สุด

เน้นอัพคะแนนให้ถึงเป้า

เทคนิคตอบโจทย์ให้ได้คะแนนมากที่สุด

มีทั้งคอร์สเรียนเดี่ยว เรียนคู่ และจับกลุ่มมาเรียนเองได้

เดินทางสะดวก ติด bts ชิดลม ประตูที่ 4

ค่าเรียนสมเหตุสมผล

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน ACT ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ข้อสอบ ACT คืออะไร

ข้อสอบ ACT จะใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 55 นาที ซึ่งจะยังไม่รวมพาร์ท Writing ที่เป็นข้อสอบทางเลือก โดยข้อสอบ ACT จะมีคะแนนตั้งแต่ 1 – 36 คะแนน ซึ่งจะเฉลี่ยคะแนนจากทั้ง 4 พาร์ท

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน ACT ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner