KMITL สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรนานาชาติ มีคณะอะไรบ้าง อ่านเลย!

วันนี้มาแชร์ข้อมูลเด็ด! สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang) ที่นี่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะมีสาขาแตกแขนงจนเรียกได้ว่าครอบคลุมความถนัดและความสนใจของน้องๆ แถมยังมีการอัปเดตหลักสูตรให้เท่าทันโลกและสังคมที่เปลี่ยนไปอีกด้วย หากน้องๆ เรียนในหลักสูตรนานาชาติจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และช่องทางอาชีพได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ KMITL มีคณะและสาขาในหลักสูตรนานาชาติอะไรกันบ้าง หลักสูตรนานาชาติของ ม.ลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรควบสองปริญญา Smart Materials[...]

KU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มีคณะอะไรบ้าง อ่านเลย!

รู้กันไหมว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetseart University) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรการเกษตร หลายคนอาจจะคิดว่าที่นี่ต้องเน้นแต่เรื่องของเกษตรกรรมแน่ๆ ขอบอกว่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณะให้เลือกเรียนมากมาย รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนั่นเอง DEK66 ที่กำลังมองหาคณะอินเตอร์เพื่อสอบเข้าเรียนต่อในอนาคต มาดูกันเลยว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณะและสาขาในหลักสูตรนานาชาติอะไรบ้าง หลักสูตรนานาชาติของ ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และสาขาบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการผลิตดิจิทัลและการบูรณาการหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ผลสอบที่สำคัญในการใช้ยื่นสมัครสอบ ได้แก่ GED, A-Level, IB, TOEFL, IELTS, SAT[...]

12 UK Universities ยื่น IELTS 6.0 ก็เรียนได้!

ขอเสียงคนเตรียมสอบ IELTS เพื่อไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษหน่อย! หลายคนน่าจะกำลังเตรียมสอบ IELTS กันอย่างเอาเป็นเอาตาย เพราะการไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหรือที่เราเรียกกันว่าประเทศอังกฤษต้องใช้ความรู้ภาษาอังกฤษค่อนข้างสูง หลายมหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดเกณฑ์  IELTS เริ่มต้นขั้นต่ำตั้งแต่ 7.0 กันเลยทีเดียว แต่เชื่อไหมว่าหลายมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ IELTS ไว้สูง ก็มีหลายที่ที่กำหนดเกณฑ์ IELTS ไว้เพียง Band 6.0 เท่านั้น! นี่จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้น้องๆ ได้ลองเสาะหาสถานที่เรียนได้เพิ่มขึ้น ด้วยคะแนน IELTS ในมือที่จริงๆ แล้วก็สามารถพาน้องๆ ไปเรียนต่อยังประเทศอังกฤษได้ โดยที่ไม่เครียดว่าต้องทำคะแนน IELTS ให้ได้สูงปรี๊ด! ตัวอย่างรายชื่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่รับ IELTS 6.0 University of Manchester University of Warwick University of Birmingham University of Sheffield Queen Mary University of London University of Leeds University[...]

เทียบเกณฑ์คะแนน SAT เข้าจุฬาฯ อินเตอร์ล่าสุด ปี’65

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่น้องๆ หลายคนใฝ่ฝัน โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติที่มีนักเรียนให้ความสนใจกันอย่างแน่นหนาทุกปี และช่วงรับตรงของแต่ละคณะอินเตอร์ก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นไป ซึ่งเป็นรอบของ DEK65 นั่นเอง ตอนนี้ DEK66 น่าจะกำลังเตรียมตัวสมัครสอบเข้ากันอยู่แน่ๆ และหนึ่งในผลสอบที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ SAT นั่นเอง! วันนี้เราจึงยกเกณฑ์คะแนน SAT ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดขั้นต่ำเพื่อยื่นสมัครมาให้ดูกันชัดๆ ทั้งสองรอบ เรามาดูกันดีกว่ามีความเหมือนหรือต่างกันบ้างหรือเปล่า รอบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ รอบ Early Admission รอบ Admission เทียบเกณฑ์คะแนน SAT ยื่นสมัครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติทั้ง 2 รอบ (ปี 65) คณะ รอบ Early Admission รอบ Admission คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA) Total Score ขั้นต่ำ 1270 คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA) Math ขั้นต่ำ 650R & W ขั้นต่ำ 450[...]

IELTS 2022 New Tips เตรียมตัวอย่างไรให้ปังทุกพาร์ท!

เปิดเดือนมิถุนายน ปี 2022 ซึ่งก็ปาเข้าไปครึ่งปีแล้ว! น้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติหรือตั้งใจไปเรียนต่อต่างประเทศ ผลคะแนนสอบ IELTS ถือเป็นเอกสารสำคัญในการยื่นสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย อย่าคิดว่ายังมีเวลาในการเตรียมความรู้อีกมาก เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอาจจะไฟลนก้นจนเตรียมตัวไม่ทัน เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มจากอัปเดตเคล็ดลับสำคัญในการเตรียมตัวสอบ IELTS ในปี 2022 กันเลย! IELTS Listening Tips ฟัง Podcast เป็นภาษาอังกฤษบ่อยๆ ในเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ เรื่องสิ่งแวดล้อม หรือเรื่องบันเทิงเบาสมองต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกรับรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ในหลากหลายสถาการณ์ ฝึกทำข้อสอบ IELTS Listening ฉบับเต็ม โดยเฉพาะ SECTION 3 - Matching Questions เพราะเป็นส่วนที่เราต้องฟังไปด้วยและใช้สายตาในการหาคำตอบที่ตรงกับสิ่งที่ได้ฟังไปด้วย IELTS Reading Tips ใน IELTS Reading เราควรจะต้องสะสมคำศัพท์ให้มากๆ ด้วยการอ่านข่าวหรือบทความเป็นภาษาอังกฤษให้หลากหลายหัวข้อเข้าไว้ สะสมคำศัพท์โดยศึกษาเกี่ยวกับ synonyms ด้วย เพราะข้อสอบ IELTS พาร์ท[...]

GED 165 Up สมัครแพทย์อินเตอร์ ม.ลาดกระบัง KMITL ได้!

คณะแพทยศาสตร์ในหลายมหาวิทยาลัยจะไม่เปิดรับผู้สมัครที่ใช้การเทียบวุฒิ GED (General Educational Development) แต่ก็ไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยที่จะปฏิเสธ เพราะยังมีคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Faculty of Medicine: KMITL) ที่อ้าแขนเปิดรับน้องๆ อยู่ เกณฑ์คะแนนผลสอบ GED ที่สามารถยื่นได้▪ GED ทั้ง 4 วิชา จะต้องมีคะแนนขั้นต่ำวิชาละ 165 คะแนน ซึ่งผลคะแนน GED นี้ สามารถเลือกใช้ยื่นสมัครแทนบรรดาผลสอบอื่นๆ ได้เลย และตัวเลือกในการยื่นผลสอบอื่นๆ ก็คือ▪ SAT คะแนนรวมขั้นต่ำ 1200▪ BMAT Section 1 และ 2 ขั้นต่ำ 4 / Section 3 ขั้นต่ำ 2.5C▪ A-Level Biology, Chemistry, Physics และ Mathematics รายวิชาละ A[...]

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรนานาชาติ มีคณะอะไรบ้าง อ่านเลย!

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ (มศว.) มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม หรือภาษาอังกฤษก็คือ Learning University fro Society ที่นี่มีคณะให้เลือกมากมาย รวมไปถึงน้องๆ ที่กำลังมองหาคณะอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ มศว. ก็มีหลักสูตรนานาชาติที่รองรับความต้องการและความถนัดของน้องๆ อยู่หลากหลายคณะ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ มศว. มีคณะอินเตอร์อะไรบ้างที่น้องๆ สามารถเลือกเรียนได้ รายชื่อคณะอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรนานาชาติ (International Programs) ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร GPAX 2.75 ขึ้นไป IGCSE เกรด C ขึ้นไป IELTS Overall 5.0 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT 500 ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT 173 ขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 61 ขึ้นไป หรือ CU-TEP 60 ขึ้นไป[...]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรนานาชาติ มีคณะอะไรบ้าง อ่านเลย!

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าถิ่นดินแดนล้านนา มหาวิทยาลัยที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ใกล้ภูเขาและร้านคาเฟ่ กาแฟดีมีให้เลือกจนลายตา ใครที่อยากเรียนต่อปริญญาตรีในสภาพแวดล้อมแบบ Slow-life แนะนำที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรองว่าถูกใจสายอินเตอร์ เพราะเขามีหลักสูตรนานาชาติให้เลือกเรียนหลายสาขาเลยทีเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคณะอินเตอร์กี่คณะหลักสูตรนานาชาติ (International Programs) มีทั้งหมด 12 คณะ Bachelor of Arts in Humanities and Sustainability (HS)เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร IELTS Overall 5.5 ขึ้นไป (ทุกพาร์ทต้องผ่าน 5.5) หรือ TOEFL PBT 525 ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT 196 ขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 70 ขึ้นไป หรือ CU-TEP 73 ขึ้นไป หรือ TU-GET PBT 600 ขึ้นไป[...]

MUIC มหิดลอินเตอร์ ดีไหม? มีคณะอะไรบ้าง? มาดูกันเลย

Mahidol University International College (MUIC) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่นี่เปิดสอนทั้งในระดับปริญาตรีและปริญญาโท โดยในระดับปริญญาตรีจะสามารถสมัครสอบเข้าได้ถึง 4 ช่วงที่รับสมัครเลย รอบ ช่วงเปิดรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1 1 20 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565 2 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 3 27 กันยายน - 10 ตุลาคม 2565 ภาคการศึกษาที่ 3 4 9 - 20 มกราคม 2566 MUIC มหิดลอินเตอร์มี 8 คณะ  Bachelor of Communication Arts Bachelor[...]

International Relations เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไหนดี จบไปทำงานอะไร มาดู!

เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไหนดี  International Relations (IR), International Affairs (IA) International Studies (IS) แต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะเรียกชื่อสาขาที่หลากหลาย และอาจจะมีความแตกต่างแบบปลีกย่อยในด้านเนื้อหาของบทเรียน แต่ในใจความสำคัญโดยรวมที่เหมือนกันก็คือการศึกษาเกี่ยวกับ “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” ไม่ว่าจะแง่กฏหมาย การเมือง ธุรกิจหรือวัฒนธรรมก็ตาม โดยบางมหาวิทยาลัยอาจจะจับสาขานี้ไว้ในคณะที่แตกต่างกัน เช่น รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือแม้กระทั่งบริหารธุรกิจ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดเนื้อหาของบทเรียนนั่นเอง เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่ามีมหาวิทยาลัยไหนที่เปิดสอนสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) กันบ้าง   ➤  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษาBachelor of Political Science Program in Politics and Global Studies (PGS)https://pgschula.org/   ➤  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศBachelor of Political Science Program in Politics and[...]

Medical School เปิดไอเดียมหา’ลัยสำหรับคนอยากเรียนแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์เป็นคณะเรียนที่ใครๆ ก็มองว่ายาก แต่ก็ยังคงเป็นคณะที่มีการแข่งขันสูงและทุกคนก็ต่อสู้ฟาดฟันกันเพื่อเข้ามาเรียนคณะแพทยศาสตร์ โดยนอกจากหลักสูตรภาษาไทย ก็ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกกันจนชินปากว่า “แพทย์อินเตอร์” ที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน หากใครกำลังอยากรู้ว่ามีมหาวิทยาลัยไหนที่เปิดสอนคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ก็มาดูกันเลย! ➤ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (CU-Medi) ผลสอบที่สำคัญในการใช้ยื่นสมัครสอบ ได้แก่ วุฒิ ม.6, A-Level, IB, TOEFL, IELTS, MCAT, CV (Curricurum Vitae) เป็นต้นดูข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่ https://cu-medi.md.chula.ac.th/   ➤ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (CICM) ผลสอบที่สำคัญในการใช้ยื่นสมัครสอบ ได้แก่ วุฒิ ม.6, A-Level, IB, TOEFL, IELTS, TU-GET, BMAT เป็นต้นดูข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่ http://www.cicm.tu.ac.th/cicmN4/index.php   ➤ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)[...]

Architecture เปิดไอเดียมหา’ลัยสำหรับคนอยากเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นคณะที่ว่าด้วยเรื่องของการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งรวมทุกรายละเอียดที่เกี่ยวกับการออกแบบ เช่น การออกแบบอาคาร การออกแบบภายในต่างๆ หรือที่เราเรียกทับศัพท์กันบ่อยๆ ว่า Interior Design ก็จะดูแลความสวยงามและการใช้งานภายในอาคารทั้งหมด โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะไม่ใช่แค่ออกแบบเพื่อความสวยงามและทรงคุณค่าทางศิลปะเท่านั้น แต่จะต้องเน้นตามหลักการใช้งานได้จริง หรือก็คือการวางแผนในแง่ของความปลอดภัยของผู้ใช้งานหรือผู้อยู้อาศัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงมีสาขาวิชาที่แยกแตกแขนงกันออกมาอีกหลายสาขา ทั้งในการออกแบบสิ่งใหญ่ๆ ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆ เพราะการทำงานใหญ่ต้องใช้ทีมเวิร์กค่อนข้างสูง จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีคนที่มีความรู้ความสามาถเฉพาะทางมาดูแลแต่ละรายละเอียด ตัวอย่างสาขาวิชาที่มีสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตย์ (Urban Architecture) สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture) สาขาสถาปัตยกรรม (Architectural Design) สาขาสถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture) สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture) สาขาออกแบบอุตสาหกรรมหรือศิลปอุตสาหกรรม (Inductrial Design)   ➤ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) การออกแบบสถาปัตยกรรม (Bachelor of Science in Architectural Design: INDA) ผลสอบที่สำคัญในการใช้ยื่นสมัครสอบ ได้แก่ วุฒิ ม.6, GED,[...]

นิเทศศาสตร์อินเตอร์ เปิดไอเดียมหา’ลัยสำหรับคนอยากเรียนด้านสื่อฯ หลักสูตรนานาชาติ

คณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเรียนของวัยรุ่นยุคใหม่ที่กล้าแสดงออกและไม่อายที่จะตั้งคำถาม บอกเลยว่านี่คือคณะที่นอกจากจะสร้างความบันเทิง ยังเปิดโลกทัศน์ให้กับสังคมที่เราอยู่อีกด้วย น้องๆ ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ ชอบวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ทันโลกทันเหตุการณ์ และมีความสามารถด้านการพูด คณะนิเทศศาสตร์อาจจะเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของน้องๆ ได้เลย! แล้วถ้าผนวกกับการเรียนคณะนิเทศศาสตร์ในหลักสูตรนานาชาติด้วยล่ะก็ รับรองว่าการพัฒนาทักษะของน้องๆ จะยิ่งกว้างและเปิดโอกาสมากมายให้กับน้องๆ แน่นอน เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าโลกของอุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อสารมวลชนนั้นเชื่อมต่อกันอย่างไม่มีอะไรกั้น โลกอินเทอร์เน็ตสามารถดึงทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกมาหากันได้อย่างง่ายดาย คณะนิเทศศาสตร์ในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลักจึงมีส่วนช่วยให้น้องๆ ไปถึงฝันระดับโลกได้เร็วขึ้น! แต่อย่างที่เรารู้กันว่าคณะนิเทศศาสตร์ในบางมหาวิทยาลัยอาจถูกจัดอยู่ในหลักสูตรของศิลปศาสตร์ เนื่องด้วยวิชาเฉพาะทางนั้นๆ อาจจะใช้ภาษาเป็นหลัก เช่น การเขียนข่าว ซึ่งทักษะการเขียนข่าวจะต้องมีความแข็งแรงในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วย เพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะนิเทศศาสตร์ในหลักสูตรนานาชาติกันเลย!   ➤ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) Bachelor of Arts in Communication Management (International Program), Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University (CommArts)  ผลสอบที่สำคัญในการใช้ยื่นสมัครสอบ ได้แก่ วุฒิ ม.6, GED, A-Level, IB, TOEFL,[...]

คณะสายศิลป์ภาษา หลักสูตรนานาชาติ มหา’ลัยไหนเปิดสอนบ้าง อ่านเลย!

อักษรศาสตร์ - ศิลปศาสตร์ - มนุษยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ทีมสายศิลป์ภาษาที่เข้ามาในบทความนี้จะต้องกำลังหาที่เรียนอยู่แน่ๆ และเราก็ไม่ทำให้น้องๆ ต้องผิดหวัง เพราะเราได้รวบรวมตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะเกี่ยวกับการใช้ภาษาต่างประเทศในหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งการเรียนการสอนในทุกวิชาจะเป็นภาษาอังกฤษนั่นเอง การเรียนคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ เหมาะกับน้องๆ ที่ชื่นชอบการใช้ภาษาต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการสอนภาษาไทยให้กับคนต่างชาติ ทั้งสองแบบล้วนแล้วต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในรายละเอียดเชิงลึกทางด้านภาษานั้นๆ เสมอ และยิ่งถ้าได้เรียนในหลักสูตรนานาชาติ แน่นอนว่าจะต้องทำให้น้องๆ คุ้นเคยกับภาษาต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายเท่าตัว โดยเฉพาะหากน้องๆ จะต้องเดินทางไปฝึกงานหรือเรียนต่อต่างประเทศ ทุกคนจะซึมซับและปรับตัวได้ง่ายขึ้นมากๆ แต่อย่างที่เรารู้กันว่าคณะเกี่ยวกับภาษาจะมีชื่อเรียกหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงรายละเอียดการเรียนการสอนของคณะและมหาวิทยาลัยนั้นๆ ก็ไม่ได้เหมือนกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ บางที่อาจจะแตกแขนงสาขาไปในทางการใช้ภาษาเพื่อธุรกิจ หรือการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  เพราะฉะนั้นเรามาดูกันคร่าวๆ เผื่อเป็นไอเดียกันดีกว่าว่ามีที่ไหนเปิดสอนคณะของศิลป์ภาษาบ้าง ไปดูกันเลย!   ➤ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ (Bachelor of Arts in Language and Culture) ผลสอบที่สำคัญในการใช้ยื่นสมัครสอบ ได้แก่ วุฒิ ม.6, GED, A-Level, IB,[...]

แจกคำศัพท์ IELTS Vocabulary หมวด Modern Technology

การสอบ IELTS คงพิชิต Band ที่ต้องการได้ยาก หากปราศจากความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ IELTS หรือที่เกณฑ์การให้คะแนน IELTS กำหนดเรียกว่า Lexical Resources (ความรู้คำศัพท์ที่หลากหลาย) เราวนเวียนกลับมาพูดถึงเรื่องคำศัพท์ IELTS บ่อยครั้ง เพราะคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีอยู่หลายหมวดเหลือเกิน อีกทั้งการสอบ IELTS ไม่ว่าจะทักษะ Listening, Writing, Reading และ Speaking ต่างก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่า IELTS จะออกสอบในหมวดหมู่เนื้อหาแบบไหน และบ่อยครั้งในตัวข้อสอบเดียวก็มีเนื้อหาที่ต่างหมวดหมู่กัน เช่น เรื่องธรรมชาติ ชีววิทยา เศรษฐกิจ การศึกษา เป็นต้น คำศัพท์ในข้อสอบ IELTS เหล่านี้จะท้าทายความรู้ที่เรามีว่าหลากหลายแค่ไหน เพื่อการันตีว่าเรามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในหลายสถานการณ์นั่นเอง เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูคำศัพท์ IELTS ที่ใช้บ่อย หรือบางครั้งก็ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกวัน และคำศัพท์ IELTS ในวันนี้ก็คือหมวด Modern Technology  ได้เรียนรู้คำศัพท์ IELTS ใหม่ๆ กันแล้ว ขอแนะนำวิธีการจำให้ได้ขึ้นใจก็คือการนำไปใช้แต่งประโยค ไม่ว่าจะฝึกเขียนหรือฝึกพูด จะทำให้เราเรียนรู้การใช้คำศัพท์ใหม่ๆ[...]

BBA Inter เปิดไอเดียมหา’ลัยสำหรับคนอยากเรียนบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

BBA (Bachelor of Business Administration) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือที่หลายมหาวิทยาลัยจะเรียกแตกต่างกันไปอย่างเช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือคณะบริหารธุรกิจ ด้วยคณะนี้เป็นการรวมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารทุกๆ รายละเอียดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร การบัญชี การตลาด รวมไปถึงการเงินด้วย เรียกว่ารู้ลึกทุกภาคส่วนของบริษัท แล้วเชื่อไหมว่า BBA คณะเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจนี้เป็นที่นิยมของน้องๆ นักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกๆ ปีเลยด้วย โดยเฉพาะ BBA อินเตอร์ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เพราะเป็นอีกคณะหนึ่งที่จำนวนผู้เข้าสอบมากกว่าจำนวนที่รับเข้าเรียนหลายเท่าตัว เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูลิสต์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะ BBA อินเตอร์ กันดีกว่า!   ➤ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี"The Bachelor of Business Administration or  BBA International Program เงื่อนไขเกณฑ์อายุผู้สมัคร: ต้องมี 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผลสอบที่สำคัญในการใช้ยื่นสมัครสอบ ได้แก่ วุฒิ ม.6, GED, A-Level, IB, TOEFL,[...]

7 Steps วิธีฝึก IELTS Speaking ด้วยตัวเอง

การสอบ IELTS มีทั้งหมด 4 พาร์ท ซึ่งแบ่งเป็น 2 พาร์ท Listening และ Reading ที่เป็นการรับสารเพื่อตอบคำถาม อธิบายคือเราต้องทำการฟังหรือการอ่านเพื่อตอบคำถามให้สอดคล้องกับสารที่ได้รับมา ส่วนอีก 2 พาร์ท Writing และ Speaking จะเป็นการส่งสารเพื่อตอบคำถาม นั่นคือการเขียนและการพูด และมันคือการสื่อสารโต้ตอบกับอีกฝ่ายนั่นเอง หากน้องๆ เคยอ่านคำอธิบายใน IELTS Band Descriptors จะเห็นว่า IELTS Writing และ Speaking จะไม่ใช่การให้คะแนนแบบถูกหรือผิด แต่จะมีสัดส่วนการให้คะแนนจากหลายอย่างประกอบกัน ยกตัวอย่างจากพาร์ท IELTS Speaking จะให้คะแนนจากทักษะของเราโดยประกอบไปด้วย Fluency and coherence Lexical resource Grammatical range and accuracy Pronunciation ส่วนประกอบในการให้คะแนนเหล่านี้ แน่นอนว่าหากต้องการเตรียมสอบ IELTS Speaking อย่างมีประสิทธิภาพ เราควรที่จะมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คะแนนและประเมินทักษะการพูดของเราตามหลักการข้างต้น แต่หากใครมีงบประมาณจำกัดในการติว[...]

Engineering วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เปิดไอเดียมหา’ลัยสำหรับคนอยากเรียนวิศวะอินเตอร์

ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตาม หนึ่งในคณะที่เป็นที่นิยมตลอดกาลก็ต้องมีคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ในลิสต์แน่นอน เพราะคณะวิศวกรรมศาสตร์ (B.Eng) มีการแตกแขนงสาขาออกไปอย่างหลากหลาย และยังเป็นสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญยังมีรายได้ที่ดีอีกด้วย และหากน้องๆ เลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ แน่นอนว่าจะยิ่งเพิ่มช่องทางการทำงานในอนาคตให้กว้างยิ่งขึ้น รวมถึงได้คว้าประสบการณ์ที่หลากหลาย เพราะฉะนั้นต้องรีบเตรียมคะแนนให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็น GED, IGCSE, A-Level, SAT, IELTS และอื่นๆ ใครที่กำลังครุ่นคิดวางแผนเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์ แต่ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียด มาลองดูตัวอย่างสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์กันก่อนดีกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) ใครที่ชื่นชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจ สาขานี้ถือว่าเกิดมาเพื่อน้องๆ เลย ไม่ว่าจะอยากมีอาชีพยอดฮิตอย่าง Programmer หรือจะ Computer systems engineer เรียนสาขานี้รับรองว่าคว้าฝันได้แน่ๆ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) น้องๆ ที่ชอบเกี่ยวกับเครื่องจักรกล มีความสนใจในกระบวนการผลิตต่างๆ อย่างในระบบโรงงาน แล้วยิ่งชอบการคำนวณด้วยล่ะก็ สาขานี้เหมาะสมมากที่สุด! สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) สาขานี้ต้องมาพร้อมกับความถนัดทางด้านวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ใครที่ชอบเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆ ต้องเดินหน้าสมัครสาขานี้เลย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engieering)[...]

20 SAT Vocabulary เด็กไฮสคูล ไม่รู้ไม่ได้!

SAT Vocabulary เรียกได้ว่ามีอยู่ครอบจักรวาลดาวล้านดวง! ไม่รู้ว่าคนออกข้อสอบ SAT R & W จะงัดมุกไหนมาท้าทายความรู้ของน้องๆ เอาเป็นว่าเตรียมตัวอย่างไรก็ต้องเจอคำศัพท์ SAT ที่คาดไม่ถึงแน่นอน แต่ไม่ต้องตกใจเพราะน้องๆ สามารถเตรียมตัวสะสมคำศัพท์ SAT ไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เนิ่นๆ ได้ โดยเริ่มเก็บเกี่ยวคำศัพท์ SAT ที่ต้องรู้ เรียนรู้ความหมายของคำศัพท์เหล่านั้น และบริบทที่ใช้ในประโยคหรือบทความต่างๆ ในข้อสอบ SAT แต่คำศัพท์ที่เราเอามาฝากครั้งนี้จะเป็นคำว่าอะไรบ้าง มาดูกันเลย! และนี่คือ SAT Vocabulary ทั้ง 20 คำในบรรดาหลายร้อยคำที่เรายังต้องหมั่นฝึกฝนท่องจำกันไปเรื่อยๆ แต่อย่างน้อยก็ได้ทบทวนคำศัพท์ SAT เหล่านี้กันไว้ก่อน เรียกว่าอุ่นเครื่องก่อนติว SAT แบบไฟลุก เพราะถึงเวลานั้นจะต้องเผชิญหน้ากับคำศัพท์ SAT หลายร้อยเล่มเกวียนที่ต้องใช้เวลาตั้งสติกันเลยทีเดียวเชียว แอบกระซิบว่าคณะอินเตอร์ส่วนใหญ่จะกำหนดเกณฑ์คะแนน SAT ไม่ว่าจะ Math หรือ R & W รายวิชาอยู่ที่ 450 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนน SAT[...]