Blog

เรียน GED Math (Mathematical Reasoning)

เรียน GED Math (Mathematical Reasoning)

เรียน GED Mathematical Reasoning หรือ เรียน GED ในสาขาวิชาการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ นับว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวที่จะสอบ GED โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการสอบมาก่อนและมีพื้นฐานความรู้ไม่แน่นและลึกซึ้งพอ วิชา Mathematical Reasoning...

เรียน GED Social Studies

เรียน GED Social Studies

เรียน GED Social Studies จำเป็นอย่างมากสำหรับคนที่กำลังวางแผนจะสอบ GED วิชา Social Studies เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ต้องใช้ในการสอบ เป็นวิชาที่ศึกษาถึง ความเป็นไปทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และรวมถึงการศึกษาสภาพแวดล้อมความเป็นไปของโลก ผู้คนที่อาศัยอยู่บนโลก...

เรียน GED Science

เรียน GED Science

เรียน GED วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) ซึ่งเป็นวิชาที่ GED กำหนดไว้ให้เป็นวิชาหนึ่งในการสอบของ GED โดยเนื้อหาวิชาที่จะใช้วัดผลการสอบของวิชาวิทยาศาสตร์ จะเน้นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ที่ผู้สอบควรจะต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ลึกพอ...

เรียน GED RLA (Reasoning through Language Arts)

เรียน GED RLA (Reasoning through Language Arts)

สำหรับใครที่ต้องการ เรียน GED เพื่อการสอบ NEW GED ระบบใหม่ปี 2017 กับวิชา Reasoning Through Language Arts ซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษที่ผสมผสานเนื้อหาการเขียน (Writing) และการอ่าน (Reading) เข้าด้วยกัน พูดง่ายๆว่าเป็นวิชา Reading กับ Writing เดิมที่มารวมกันนั่นเอง...

เคล็ดลับเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน GED

เคล็ดลับเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน GED

การเรียน GED หรือ General Educational Development ซึ่งเป็นการสอบเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้จบม.ปลายหรือ High School สายสามัญมีโอกาสนำวุฒิเทียบเท่าม.ปลายนี้ไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือใช้ในการทำงานได้...

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การติว GED ผ่านไปด้วยดี

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การติว GED ผ่านไปด้วยดี

เรียกได้ว่าในปัจจุบันนี้ มีคนนิยมเลือกสอบ หรือติว GED เพื่อเป็นอีกหนึ่งเลือกสำหรับใช้ในการศึกษาและทำงานต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสด้านความรู้และเปิดทางชีวิตให้มีทางเลือกในการพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก การติว GED หรือ General Educational Development...

ติว GED ยากหรือไม่ ฝึกฝนอย่างไรให้สอบผ่านเกณฑ์

ติว GED ยากหรือไม่ ฝึกฝนอย่างไรให้สอบผ่านเกณฑ์

การติว GED เป็นที่นิยมกันอย่างในปัจจุบันเนื่องจาก การติว  GED หรือ General Educational Development เป็นการสอบเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้จบม.ปลายหรือ High School...

เทคนิคการเรียน GED แบบเห็นผลได้จริงๆ สอบผ่านฉลุยแน่นอน

เทคนิคการเรียน GED แบบเห็นผลได้จริงๆ สอบผ่านฉลุยแน่นอน

การเรียน GED หรือ  General Educational Development คือการสอบเพื่อทำการเทียบเท่าวุฒิการศึกษาในระดับของมัธยมปลายของประเทศไทย เป็นการสอบตามหลักสูตรการศึกษาของทางประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะได้รับการยอมรับในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ/นานาชาติ GED...

เทคนิคในการเรียน SAT ติวอย่างไรให้เรียนรู้ได้รวดเร็ว

เทคนิคในการเรียน SAT ติวอย่างไรให้เรียนรู้ได้รวดเร็ว

สิ่งหนึ่งที่จะทำให้การเรียน SAT เพื่อให้การสอบของคุณผ่านไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการที่คุณจะสามารถเรียน SAT  เพื่อให้รู้หลักการอ่านแบบที่สามารถจดจำและประหยัดเวลาได้มากที่สุดนั้น จะต้องมีเทคนิคและองค์ประกอบหลายอย่าง  วันนี้เราได้รวมเทคนิคในการเรียน SAT...

เรียน SAT ขั้นพื้นฐานให้ได้ผลต่อเนื่อง

เรียน SAT ขั้นพื้นฐานให้ได้ผลต่อเนื่อง

เคล็ดลับในการเรียน SAT  ขั้นพื้นฐานที่ควรรู้ไว้ ก็เพื่อที่จะทำให้คุณได้ปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองในการเตรียมตัวสำหรับการทำคะแนนที่ดีที่สุด   เพราะการเรียน SAT ขั้นพื้นฐานนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับใครหลาย ๆ คน นักศึกษาหรือผู้ที่เข้าทำการทดสอบส่วนใหญ่...

พิชิตคะแนน A-Level ที่ The Planner

พิชิตคะแนน A-Level ที่ The Planner

ผลสอบ A-Level น้องๆรู้หรือไม่ว่าผลการสอบของ A-Level นั้นมีทั้งหมด 6 ระดับด้วยกัน คือ A*, A, B, C, D และ E  โดยทั่วไปแล้ว ในการยื่นคะแนนสอบนี้กับทางมหาวิทยาลัยนั้น ส่วนมากก็จะพิจารณาผลการสอบในระดับ C ขึ้นไปนะคะ...

เรียน A-Level Physics กับ The Planner ติวได้คะแนนดีแน่นอน

เรียน A-Level Physics กับ The Planner ติวได้คะแนนดีแน่นอน

เรียน A-Level Physics กับ The Planner คะแนนดีแน่นอน มารู้จักวิชา Physics กัน Physics ก็คือวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสสารและพลังงาน นั่นเอง ซึ่งเราเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงาน...

เรียน A-Level ที่ The Planner

เรียน A-Level ที่ The Planner

เรียน A-Level ไปเพื่ออะไร? A-Level (Advanced Level) นั้นสามารถเรียนเพื่อนำผลสอบที่ได้ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ของสหราชอาณาจักร หรือ ประเทศอื่นๆ รวมทั้งสามารถนำไปยื่นเพื่อเข้ามหาวิยาลัยรัฐในไทย (ภาคอินเตอร์) และมหาวิทยาลัยเอกชน (ทั้งภาคไทยและอินเตอร์)...

เรียน A-Level ที่ The Planner

เรียน A-Level ที่ The Planner

เรียน A-Level ไปเพื่ออะไร?             A-Level (Advanced Level) นั้นสามารถเรียนเพื่อนำผลสอบที่ได้ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ของสหราชอาณาจักร หรือ ประเทศอื่นๆ รวมทั้งสามารถนำไปยื่นเพื่อเข้ามหาวิยาลัยรัฐในไทย (ภาคอินเตอร์) และมหาวิทยาลัยเอกชน (ทั้งภาคไทยและอินเตอร์)...

เรียน A-Level Economics

เรียน A-Level Economics

เรียน A-Level Economics                น้องๆคนไหนกำลังสนใจเรียน A-Level Economics เพื่อให้ได้เกรดที่ดีในรอบเดียวสามารถมาจัดคอร์สเรียน A-Level กับทางสถาบัน The Planner Education ได้เลยนะคะ น้องๆสามารถจัดคอร์สเรียนเดี่ยว หรือจัดกลุ่มมาเองก็ได้ค่ะ The Planner...

A-Level Psychology By PLANNER

A-Level Psychology By PLANNER

เรียน A-Level  Psychology กับ The Planner การสอบ A-Level Psychology ของน้องๆจะไม่ยากอีกต่อไป และผลสอบ A-Level Psychology ของน้องๆก็จะเป็นที่ประทับใจอย่างแน่นอนหากน้องๆได้รับการติว A-Level จากสถาบันชั้นนำอย่าง The Planner Education The Planner...

IGCSE กับวิชา Geography

IGCSE กับวิชา Geography

ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) อยุ่ละก็คงได้เห็นวิชา Geography มาแล้วแน่นอน บางคนอาจจะอยากรู้ว่าวิชานี้เกี่ยวกับอะไร มีเนื้อหายากง่ายยังไง เอาล่ะคุณครูและพี่ๆที่ The Planner Education...

IGCSE กับวิชา Environmental Management

IGCSE กับวิชา Environmental Management

Environmental Management อีกหนึ่งวิชาที่สำคัญของหลักสูตร IGCSE แล้ววิชานี้คืออะไร เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง คุณครูและพี่ๆที่ The Planner Educationได้รวบรวมมาให้อ่านกันเช่นเคย คำว่า Environmental แปลว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ส่วน Management แปลว่า การบริหารจัดการ ดังนั้น...

เรียน GED ระบบใหม่ 2017

เรียน GED ระบบใหม่ 2017

คอร์สการเรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์ ได้รับความไว้วางใจการผู้ปกครองและนักเรียนจำนวนมากในหลายปีที่ผ่านมาจึงทำให้ THE PLANNER ซึ่งเป็นมือหนึ่งด้านการติว GED เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นในแวดวงการเรียน GED และระบบอินเตอร์ คุณครูทุกคนมีประสบการณ์ตรงกับการสอบ GED และมีการทำ...

ติว IGCSE Travel and Tourism เพื่อ A*

ติว IGCSE Travel and Tourism เพื่อ A*

การติวสอบ IGCSE ที่ The Planner Education ไม่ใช่เป็นการสอนๆไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ คุณครูจะเน้นการตอบคำถามในแต่ละข้อเพื่อให้ได้คะแนน และเรียนเข้มข้นในเนื้อหาเพื่อเจาะลึกข้อสอบ...

อยากติว IGCSE ESL เริ่มตรงไหนดี เรียน IGCSE ESL พิชิตเกรดสวยๆ

อยากติว IGCSE ESL เริ่มตรงไหนดี เรียน IGCSE ESL พิชิตเกรดสวยๆ

ก่อนอื่นถ้าหากน้องๆคนไหนจะสอบ IGCSE ESL และหวังจะให้ได้เกรดดีๆ น้องๆควรจะศึกษาข้อมูลการสอบให้ดีก่อนเช่น จำนวน paper ที่เราต้องสอบ ระยะเวลาในการทำในแต่ละ paper แต่ละชุดมีคะแนนเท่าไหร่ กี่เปอร์เซนต์ และที่สำคัญที่สุดคือในข้อสอบIGCSE ESL มีเนื้อหาอะไรบ้างที่ออกสอบ...

ติว IGCSE BIOLOGY ที่ไหนดีและเรียน IGCSE Bio อย่างไรให้ได้เกรดดีๆ

ติว IGCSE BIOLOGY ที่ไหนดีและเรียน IGCSE Bio อย่างไรให้ได้เกรดดีๆ

การติว IGCSE Biology จะไม่ง่ายเลยถ้าหากเราไม่รู้ว่าเนื้อหาที่ออกในข้อสอบเป็นอย่างไร เราเขียนตอบได้ตรงกับเกณฑ์ให้คะแนนหรือไม่ แล้ววิชา IGCSE Bio นี้มีกี่ paper ที่เราต้องสอบและในแต่ละ paper หล่ะต้องสอบอะไรบ้าง มีแนวข้อสอบอย่างไร และจะได้คะแนนกี่เปอร์เซนต์ การติวสอบ...

ติวสอบ IGCSE Accounting ที่ไหนอย่างไร

ติวสอบ IGCSE Accounting ที่ไหนอย่างไร

น้องๆที่กำลังมองหาข้อมูล IGCSE วิชา Accounting เพื่อที่จะเตรียมตัวสอบให้ได้เกรดที่ดีนั้น มีหลายสิ่งหลายปัจจัยที่เราจะต้องทำให้ได้เพื่อคะแนนที่สวยงามอย่างที่เราคาดหวังไว้ เราไม่เพียงแต่ต้องขยัน อดทน ตั้งใจเรียนเท่านั้น...

เรียน GED ให้สำเร็จยากไหม

เรียน GED ให้สำเร็จยากไหม

เส้นทางการศึกษาของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางคนก็เรียนตามระบบการศึกษาปกติ ส่วนบางคนต้องเรียนนอกระบบ เพราะปัจจัยรอบข้างไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนตามระบบการศึกษาปกติ การสมัครเข้าเรียน GED ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของ น้อง ๆ ที่ไม่ได้ศึกษามาในระบบการศึกษาปกติ...

เรียน GED ให้ได้ผลต้องที่ The Planner Education

เรียน GED ให้ได้ผลต้องที่ The Planner Education

เมื่อเข้าสู่วัยของการเรียนในระดับมัธยมศึกษา แน่นอนว่าสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในช่วงนั้นก็คงไม่พ้นเรื่องของการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเด็กๆ หลายคนก็คงมีความหวังและตั้งใจว่าจะสามารถสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงให้ได้...

เรียน GED กับ The Planner Education ดีอย่างไร

เรียน GED กับ The Planner Education ดีอย่างไร

การจะเลือกสมัครเรียน GED ในปัจจุบันนั้นมีหลายแห่งให้เลือกมากเหลือเกิน แต่สิ่งที่เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่อง  ชื่อเสียงของสถาบัน ประสบการณ์ของครูผู้สอน คำบอกเล่า ราคาค่าเล่าเรียน หรือความสะดวกในการเดินทาง ซึ่ง The Planner Education...

เรียน GED ย่นเวลาและค่าใช้จ่าย

เรียน GED ย่นเวลาและค่าใช้จ่าย

ความฝันของนักเรียนมัธยมปลายทุกคนก็คืออยากสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในคณะที่ตัวเองชอบให้ได้ และมีนักเรียนอีกจำนวนไม่น้อยที่ฝันอยากเรียนหลักสูตร International Program หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเรียกภาคอินเตอร์ ซึ่งเปิดสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศหลายแห่ง ...

เรียน GED ที่ไหนดีไม่แพงเกินจริง

เรียน GED ที่ไหนดีไม่แพงเกินจริง

The Planner เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการติว GED ในประเทศไทย พิสูจน์ได้จากจำนวนนักเรียน GED ของเดอะ แพลนเนอร์ ที่ประสบความสำเร็จแล้วมากกว่า 1,000 คน คอร์สเรียน GED รับรองผลที่ The Planner ไม่ได้เป็นการสอนเนื้อหาทั่วไปแบบกว้างๆ แต่เป็นการเจาะไปที่ Topic และ scope...

เรียน GED ดีจริงหรือ?

เรียน GED ดีจริงหรือ?

สำหรับน้องๆ นักเรียนที่อยากสอบ GED (General Educational Development) ให้ผ่าน เพื่อจะได้นำผลการสอบ GED ซึ่งเทียบเท่าวุฒิระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้สมัครเรียนภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ...

เจาะลึกเนื้อหาการติว IGCSE Chemistry

เจาะลึกเนื้อหาการติว IGCSE Chemistry

การสอบ IGCSE ให้ผ่านนั้น ผู้สอบต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 วิชาด้วยกัน น้องๆที่วางแผนจะเลือกเรียนวิชา Chemistry ในระดับ A-level หรือ IB หรือเรียนต่อมหาวิทยาลัยในคณะที่ต้องใช้ความรู้และคะแนนของวิชานี้ โดยเฉพาะคณะวิศวกรรม สมควรเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนวิชา Chemistry...

อยากเรียน GED แต่ไม่รู้ว่าติว GED ที่ไหนดี

อยากเรียน GED แต่ไม่รู้ว่าติว GED ที่ไหนดี

ปัจจุบันนักเรียนนิยมสอบ GED (General Educational Development) กันมาก เนื่องจาก GED เป็นการสอบเทียบวุฒิระดับมัธยมปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา และเป็นที่ยอมรับเพื่อใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ ข้อดีของการสอบ GED...

วางแผนการเรียน GED ให้ผ่านในรอบเดียว

วางแผนการเรียน GED ให้ผ่านในรอบเดียว

GED ย่อมาจาก General Educational Development ถือเป็นการศึกษานอกระบบแนวหนึ่งซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการว่ามีวุฒิเทียบเท่ากับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การเรียน GED นั้นมี 5 วิชาด้วยกันคือ Reading, Writing, Mathematics, Science และ Social Studies...

เรียนGED ทางเลือกใหม่ที่ลงตัว

เรียนGED ทางเลือกใหม่ที่ลงตัว

การเรียนGED (General Education Development) เป็นการเรียนใน 5 วิชาหลัก สำหรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งใช้ในการสอบเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เทียบเท่ากับวุฒิ ม.ปลาย ประกอบไปด้วย Language Arts ; Reading และ Writing (ทักษะการอ่านและเขียน), Social...

เรียนGED จบไว ได้มาตรฐาน

เรียนGED จบไว ได้มาตรฐาน

การเรียนGED (General Education Development) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการว่าเทียบเท่ากับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสามารถนำไปสอบเรียนต่อได้ในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ น้องๆที่มีความต้องการเรียนให้จบในหลักสูตร ม.ปลายนั้น การเรียนGED...

เรียน GED สอบเข้าอินเตอร์ทางลัดฉบับอัจฉริยะ

เรียน GED สอบเข้าอินเตอร์ทางลัดฉบับอัจฉริยะ

การเข้าเรียนอินเตอร์มีหลายช่องทาง โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีหลายมหาวิทยาลัยที่คณะอินเตอร์เด่นๆ และดังๆ อาทิ CUINTER TUINTER MUICINTER มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ทางเลือกที่ฮิตและเป็นที่จับตามองและน่าสนใจมากที่สุด...

เรียน ged ไม่ยากอย่างที่คิดกับ The planner Education

เรียน ged ไม่ยากอย่างที่คิดกับ The planner Education

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจจะเรียน ged ทางสถาบัน The planner Education เรามีความพร้อมทั้งหลักสูตรและทีมครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ ผ่านการสั่งสมประสบการณ์การติวให้นักเรียน Ged มาแล้วจำนวนมาก น้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเรียน ged วันนี้ทาง The planner Education...

เรียน ged ไม่ใช่เพื่อแค่ให้สอบผ่าน

เรียน ged ไม่ใช่เพื่อแค่ให้สอบผ่าน

เรียน ged ที่ไหนดีถึงจะแน่นไปด้วยความรู้ และไม่ใช่เพื่อแค่ให้แค่สอบผ่านไปได้เท่านั้น แต่มีอะไรที่เราควรจะได้รับมากกว่า น้องๆ หลายคนคงจะรู้จักกันมาบ้างแล้วนะคะว่า GED (General Education Development) นั้นคืออะไร และหลายคนคงสนใจกับการสอบวัดผลของ GED นี่อยู่พอสมควร...

เรียน ged ทั้งทีเรียนที่ไหนดีนะ

เรียน ged ทั้งทีเรียนที่ไหนดีนะ

GED (General Education Development) เป็นระบบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งการเรียน ged เป็นการเรียนเพื่อสอบเทียบเท่าในระดับมัธยมปลาย ที่เมื่อสอบผ่านได้ประกาศนียบัตรมาแล้ว ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ...

เรียน ged คือว่างไร มันดียังไง ทำไมถึงต้องเรียน

เรียน ged คือว่างไร มันดียังไง ทำไมถึงต้องเรียน

เชื่อว่าหลายคนคงพอจะรู้มาบ้างแล้วนะคะว่าเรียน ged คืออะไร แต่สำหรับหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้ เราขออธิบายคร่าวๆ ตรงนี้อีกครั้ง GED (General Education Development) คือระบบการเรียนในรูปแบบ กศน.ของสหรัฐอเมริกา หรือที่นิยมเรียกกันง่ายๆ ว่า Home School ค่ะ...

เรียน ged กับสถาบันมืออาชีพ The planner education

เรียน ged กับสถาบันมืออาชีพ The planner education

น้องๆ คนไหนที่มีความฝันอยากจะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาภาคอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ ย่อมต้องศึกษาและทำความเข้าใจมาก่อนแล้วว่า น้องๆ จะต้องเตรียมตัวสอบอะไรบ้างเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางประกอบการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาให้ได้ดังหวัง ซึ่งก็มีน้องๆ...