General Educational Development (GED)

GED หรือ General Educational Development เป็นการสอบเทียบเท่าระดับมัธยมปลายของประเทศอเมริกา และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย

นักเรียนสามารถใช้วุฒิ GED ในการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาลภาคอินเตอร์และ มหาวิทยาลัยเอกชนทั้งภาคไทยและอินเตอร์ในประเทศไทย หรือสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็ได้เช่นกัน ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมีอายุครบ 16 ปีขึ้นไป แต่จะได้รับวุฒิเมื่ออายุครบ17 ปี นักเรียนจะต้องสอบทั้งหมด 5 วิชาด้วยกันนั่นก็คือ Language Arts Reading, Language Arts Writing, Social Studies, Science, and Mathematics แต่ละวิชานั้นมี 800 คะแนน นักเรียนจะต้องสอบให้ได้ 410 คะแนนถึงจะผ่าน ส่วนคะแนนรวมทั้ง 5 วิชาต้องได้ 2250 คะแนน

ข้อสอบGED ในประเทศไทยเปลี่ยนหรือยัง?

ในปี 2014 นี้ ศูนย์สอบในประเทศไทยยังคงใช้ข้อสอบ The 2002 Series GED® test ที่มี 5 วิชาอยู่เช่นเดิม ถึงแม้ว่าทางฝั่งอเมริกาจะเปลี่ยนการสอบจาก The 2002 Series GED® test  เป็นแบบใหม่ที่เรียกว่า The 2014 GED® test ที่มี 4 วิชาแล้วก็ตาม แต่ยังไม่มีประกาศชัดเจนว่าผู้สอบในประเทศไทยจะต้องใช้ข้อสอบ The 2014 GED® test เมื่อไหร่[hide]

ถ้าถึงเวลาThe Planner Team ของเราจะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบกันอีกที

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ GED

คลิ๊กดูตารางกลุ่มเรียนGED

 

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply