International Relations เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไหนดี จบไปทำงานอะไร มาดู!

เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไหนดี

 International Relations (IR), International Affairs (IA) International Studies (IS) แต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะเรียกชื่อสาขาที่หลากหลาย และอาจจะมีความแตกต่างแบบปลีกย่อยในด้านเนื้อหาของบทเรียน แต่ในใจความสำคัญโดยรวมที่เหมือนกันก็คือการศึกษาเกี่ยวกับ “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” ไม่ว่าจะแง่กฏหมาย การเมือง ธุรกิจหรือวัฒนธรรมก็ตาม โดยบางมหาวิทยาลัยอาจจะจับสาขานี้ไว้ในคณะที่แตกต่างกัน เช่น รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือแม้กระทั่งบริหารธุรกิจ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดเนื้อหาของบทเรียนนั่นเอง เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่ามีมหาวิทยาลัยไหนที่เปิดสอนสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) กันบ้าง

 

➤  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา
Bachelor of Political Science Program in Politics and Global Studies (PGS)
https://pgschula.org/

 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ
Bachelor of Political Science Program in Politics and International Relations (BIR)
https://www.birpolsci.com/aboutbir

 

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสังคมศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก
Bachelor of Arts Program in International Relations and Global Affairs
https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/social-science/international-relations-and-global-affairs/

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ
Bachelor of Arts in International Affairs
https://www.ic.kku.ac.th/?page_id=4857&lang=th

 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ
Bachelor of Political Science in International Affairs
https://www.pol.cmu.ac.th/sections/curriculum/program/bachelor/ia.html

  

เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จบมาทำงานอะไร 
ตอนนี้น้องๆ หลายคนอาจจะจินตนาการเห็นภาพตั้งแต่ชื่อสาขาแล้วว่าจะต้องเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในด้านการสื่อสาร และเปิดประตูสู่โลกอันกว้างใหญ่ระดับนานาชาติ เพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างอาชีพกันดีกว่าว่าเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จบมาทำงานอะไร

  1. นักการฑูต
  2. ทำงานองค์กรสหประชาชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศ
  3. ทำงานรับราชการ
  4. ทำงานบริษัทเอกชนเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
  5. นักการเมือง
  6. นักพัฒนาสังคม หรือเกี่ยวกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ยังมีอีกหลายอาชีพที่นักศึกษาที่จบสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะไปต่อได้ หากน้องๆ มีทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแรงก็ยิ่งได้เปรียบ เราจึงนำตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหลักสูตรนานาชาติมาเป็นไอเดียให้น้องๆ ได้เลือกสรร

มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยเปิดสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) หลักสูตรนานาชาติให้น้องๆ ได้สมัครสอบเข้าเรียน และนำไปต่อยอดในวิชาชีพในอนาคตได้ หากน้องๆ ได้คำตอบให้กับตัวเองแล้ว ก็รีบเดินหน้าติวความรู้เพื่อคว้าคะแนนตามเป้า ไม่ว่าจะติว GED, A-Level, IGCSE, IB, TOEFL, IELTS, SAT, ACT, GSAT, CU-TEP, TU-GET และอื่นๆ อีกมากมาย เข้ามาสอบถาม The Planner Education ได้ทุกคอร์สเลย!

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply