GED Social Studies – Bill of Rights

ล่าสุดนี้สหรัฐอเมริกามีอัตราผู้ติดเชื้อไวรัส COVID -19 ถึง 1,237,633 คนซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อมากที่สุดในโลกและยังมีแนวโน้มว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ (ข้อมูลประจำวันที่ 6/5/2020)

แม้ว่าจะมีอัตราผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสูงขนาดนี้ ประชาชนชาวอเมริกาส่วนหนึ่งก็ยังออกมารวมตัวกันประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการปิดเมือง/ประเทศ (Lockdown) เนื่องจากปัญญาด้านเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยลงทำให้ประชาชนเริ่มเผชิญสภาวะอดอยาก อีกทั้งประชาชนกลุ่มนี้มองว่ามาตรการ Lockdown เป็นการละเมิดสิทธิ อิสรภาพและเสรีภาพของประชาชน (ชาวอเมริกาให้ความสำคัญสิทธิดังกล่าวมาก)  จนถึงขั้นให้เหตุผลว่ารัฐบาลกำลังนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลความรุนแรงของไวรัสโควิดเกินจริงและใช้ไวรัสโควิดเป็นเครื่องมือในการควบคุมและละเมิดสิทธิประชาชน

ว่าแต่ทุกคนสงสัยไหมว่ากลุ่มผู้ประท้วงไม่กลัวหรอครับว่าการออกมาเดินขบวนนี้อาจทำให้เขาถูกจับเข้าคุก ?  (ปล. สำหรับคนที่สงสัยว่าพวกเขาไม่กลัวอันตรายของไวรัสบ้างหรอ ถ้าเขาออกมาเดินขบวนได้ขนาดนี้พี่ก็อยากบอกว่าคงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าพวกเขากลัวไวรัสหรือเปล่า 555)

กลับมาที่ประเด็นของเราดีกว่า ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับการเรียน
GED Social Studies อย่างไร สาเหตุที่ผู้ประท้วงออกมาเดินขบวนท้าทายมาตรการของรัฐและเจ้าหน้าที่ได้ขนาดนี้ เพราะพวกเขาได้รับการปกป้องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitution) อยู่ครับ

ในเนื้อหาติว GED Social Studies ย้อนกลับไปในสมัยที่อเมริกาเพิ่งก่อตั้งประเทศสำเร็จหลังจากสามารถเอาชนะเจ้าอาณานิคมอย่างจักรวรรดิอังกฤษ ได้เกิดความพยายามรวมอำนาจเข้าสู่รัฐบาลกลางและเกิดงานประชุมหารือเพื่อร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐขึ้น (The Constitutional Convention) ในงานประชุมนี้กลุ่มผู้ต่อต้านการรวมอำนาจของรัฐบาลกลาง (Anti-Federalist) ได้เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากพวกเขาเล็งเห็นว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาในตอนแรกยังไม่ได้ระบุและปกป้องสิทธิของประชาชนเอาไว้ ซึ่งจากการการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้มีการเพิ่มเติมร่างกฎหมายสิทธิพลเมือง (Bill of Rights)เข้าไปในปี 1791 เพื่อรับประกันสิทธิของประชาชน โดยบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมนี้มีจำนวนทั้งหมด 10 มาตราซึ่งในการเรียน GED Social Studies ก็จะมีออกสอบกันเรื่อยๆด้วยนะครับ ดังนี้

*** 1. Freedom of Speech – รัฐจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเสนอความเห็น เสรีภาพของสื่อ เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพทางศาสนา และเสรีภาพในการเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อรัฐบาล

  1. Right to bear arms – ในอเมริกาประชาชนมีสิทธิพกอาวุธเพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตน (Arms ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า “แขน” แต่หมายถึง “อาวุธ”) แต่กฎหมายมาตรานี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่าอาจถูกเพิกถอน (Repeal) เนื่องจากประชาชนไม่ได้ใช้อาวุธเหล่านี้ปกป้องสิทธิของตนเองแต่ดันใช้ละเมิดสิทธิคนอื่นแทน
  2. 3. No quartering of soldiers in private homes – รัฐห้ามส่งทหารเข้าไปอาศัยในบ้านประชาชนหากปราศจากความยินยอมจากเจ้าของบ้าน (ในอดีตชาวอเมริกาสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษถูกบังคับให้จัดหาที่อยู่เสบียงและอาหารให้ทหารอังกฤษแม้จะไม่อยู่ในสภาวะสงคราม ส่งผลให้ประชาชนไม่พอใจการกระทำดังกล่าวของรัฐบาล)
  3. 4. Freedom from unreasonable searches and seizures –รัฐห้ามส่งเจ้าหน้าที่ไปบุกค้นหรือยึดทรัพย์สินในบ้านของประชาชนหากปราศจากหมายศาล (Warrant)
  4. Right to remain silent – เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถบังคับให้จำเลยให้การสารภาพที่อาจเป็นภัยกับตนเองได้ (จำเลยมีสิทธิเงียบ)
  5. Right to a fair and speedy trial – ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว
  6. Right of trial by jury in all civil cases – ในคดีแพ่ง ต้องมีการพิจารณาคดีโดยใช้คณะลูกขุน (jury)
  7. Freedom from excessive bail and from cruel and unusual punishment – รัฐไม่สามารถกำหนดค่าปรับเกินควร หรือตัดสินลงโทษด้วยวิธีการที่ทารุณ และผิดปรกติวิสัยได้ (จับไปแขวนคอ จุดไฟเผา หรือเสียบไม้ประจานตามกำแพงเมืองไม่ได้)
  8. Rights in addition to those stated in the Constitution – ประชาชนอาจมีสิทธิอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
  9. Powers reserved to the states – บรรดาอำนาจที่ไม่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้สงวนอำนาจเหล่านั้นไว้แก่รัฐต่าง ๆ (ให้อำนาจกับรัฐในการตัดสินใจเรื่องสิทธิที่ไม่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ)

ทุกคนคงพอเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้ชุมนุมที่ออกมาประท้วงมาตรการ Lockdown ของสหรัฐในช่วงโควิดระบาดถึงไม่กลัวว่าจะถูกจับและยังยืนหยัดเรียกร้องสิทธิของตนเองต่อไป หลังจากได้อ่านร่างกฎหมายสิทธิพลเมือง (Bill of Rights) ที่ระบุเรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราที่ 1 (The First Amendment) ซึ่งให้สิทธิประชาชนในการเสนอความคิดและการชุมนุมอย่างอิสระโดยปราศจากการกีดกันจากฝ่ายรัฐบาล เรื่องนี้สำคัญในการติว GED Social Studies ด้วยนะครับ

สุดท้ายพี่ก็หวังว่าทั้งกลุ่มผู้ประท้วงและรัฐบาลจะสามารถเจรจาหาข้อตกลงที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายพอใจได้นะครับ ไม่อย่างนั้นตัวเลขของผู้ติดเชื้อของสหรัฐอาจพุ่งทะยานมากกว่าเดิมจากเหตุการณ์ที่ผู้ประท้วงออกมารวมตัวกันก็ได้

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply