GED RLA : Causative Verb

            สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาติว GED RLA กันหน่อยนะครับ น้อง ๆ เคยขอเงินคุณพ่อ คุณแม่ไปตัดผม ทำเล็บ หรือซ่อมรถบ้างไหมครับ ถ้าหากเคย น้อง ๆ บอกพวกท่านอย่างไรกันครับ ระวังดี ๆ นะครับ เพราะถ้าน้องบอกคุณแม่ว่าแม่เดี๋ยวไปตัดผมนะโดยพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I will cut my hair น้องกำลังโกหกท่านอยู่นะครับ เพราะประโยคดังกล่าวแปลว่า “น้องจะตัดผมตัวเอง” (หมายถึง น้องหยิบเอากรรไกร หรือ ปัตตาเลี่ยนขึ้นมาจัดการเล็มผมตัวเอง) แต่ในความเป็นจริงน้องไปจ้าง หรือไปขอให้คนอื่นตัดผมให้ ดังนั้นถ้าไม่อยากสื่อสารแล้วทำให้คนอื่นเข้าใจผิดน้องจะต้องเรียนรู้เรื่อง Causative Verb หรือ คำกริยาที่เอาไว้ใช้บอกว่า “ประธานไม่ได้ทำกริยาเองแต่ขอให้คนอื่นทำให้” ซึ่งนี่ถือเป็นโครงสร้างพิเศษที่ไม่ปรากฏในภาษาไทย โดยเราจะใช้กริยาดังต่อไปนี้มาช่วยบรรยาย คือ have, make, let และ get ในการติว GED RLA เรื่องนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันจะครับ

วิธีการจำสูตรโครงสร้าง

“have, make, let someone do something

แต่ get someone to do something”

            Have – สั่งให้ใคร หรือมอบหมายหน้าที่ให้ใครทำอะไรให้ (to authorize or give responsibility to someone)

เช่น       Lee had the mechanic fix his Lamborghini. (ลีเอาลัมโบร์กินีไปซ่อม หรือถ้าแปลตรงตัวคือลีสั่ง/จ้างให้ช่างซ่อมลัมโบร์กินี)

            Please have your secretary submit the candidates’ resumes to me by the afternoon. (ช่วยสั่งให้เลขาของคุณส่งประวัติของผู้สมัครทั้งหมดมาให้ผมภายในเที่ยงนี้)

            Make – บังคับให้ใครทำอะไร = แรงกว่า have (to force someone to do something)

เช่น       The teacher makes students obey the rule. (ครูบังคับให้เด็กเชื่อฟังกฎระเบียบ)

            The parents make me study harder! (พ่อแม่บังคับ/สั่งให้ผมตั้งใจเรียนมากขึ้น)

            Let – อนุญาตให้ใครทำอะไร (to give permission or allow someone to do something)

เช่น       The prime minister lets the health minister handle the COVID situation. (นายกอนุมัติ/สั่งให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรับมือกับสถานการณ์โควิดระบาด)

            The open door let noise escape. (ประตูเปิดอยู่ทำให้เสียงรอดออกไป)

            Get – ขอให้ใคร/อ้อนวอน หรือหลอกให้ใครทำอะไรให้ = soft สุดในกลุ่ม (to convince or trick someone to do something)

เช่น      Sarah got her roommate to cook for the party. (ซาร่าขอให้เพื่อนทำอาหารฉลองในงานปาร์ตี้)

            I can get my sweetheart to buy whatever I want. (ฉันสามารถอ้อนให้แฟนซื้ออะไรก็ได้ตามต้องการ)

            แถม!!! โครงสร้างพิเศษ

Subject + have/get something done (Verb3)

            กรณีที่น้องไม่อยากระบุว่าใครเป็นคนทำอะไรให้ เพราะคนที่ทำกริยานั้นค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นใคร หรือเป็นคนที่ไม่สำคัญและไม่พิเศษอะไร น้องสามารถใช้โครงสร้างนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงคนที่ทำกริยานั้นได้

เช่น      Nina got her hair cut yesterday. (เมื่อวานนี้นีน่าเพิ่งไปตัดผมมา – ช่างตัดผมทั่วไปเป็นคนตัด ไม่ได้พิเศษอะไรคนทั่วไปเข้าใจอยู่แล้วจึงไม่ต้องบอกรายละเอียดมากว่าใครตัดให้)

            Paul is having the tap fixed. (พอลกำลังให้ช่างซ่อมท่อน้ำให้อยู่ – ช่างซ่อมทั่ว ๆ ไปไม่สำคัญอะไร จึงใช้โครงสร้างนี้เพราะไม่ต้องการลงรายละเอียด)

            Can you call anyone to have my dishwasher repaired? (ให้ใครซ่อมก็ได้ – ไม่เจาะจง)

            ต่อไปนี้หากน้องต้องการจะบอกว่า “ใครทำอะไรให้เรา” อย่าลืมใช้โครงสร้าง Causative Verb ที่สอนไปนะครับ อย่าลืมล่ะต่อไปนี้ห้ามพูดว่า I will cut my hair. แต่ให้พูดว่า I will have a hairdresser cut my hair. หรือ I will have my hair cut. แทนนะครับ อ๊ะพี่ต้องไปแล้ว เพราะ I need to have my phone repaired. แล้วพบกันใหม่ในการติว GED RLA ตอนหน้าครับ

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply