GED Math : TAXES & DISCOUNTS

ในการติว GED Math นั้นมีเรื่องนึงที่เราต้องเรียนรู้ ฝึกทำโจทย์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อที่จะได้สอบผ่านได้ในรอบเดียวเลย ก็คือเรื่อง Taxes & discounts นั่นเองครับ

เนื้อหาเรียน GED Math นั้นเราจะต้องเรียนเรื่อง ส่วนลดและภาษีซึ่งเป็นสิ่งพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน เมื่อผู้ซื้อมีการแลกเปลี่ยนเงินผ่านการใช้สินค้าและบริการ เหตุผลที่สินค้าและบริการจึงมีราคาขายสุทธิแตกต่างจากจากราคาตั้งต้นที่ทางร้านค้าประกาศ อันเกิดจากสองปัจจัยหลัก ได้แก่ อัตราการเพิ่มมูลค่าสินค้าซึ่งพบได้จาก ภาษี (Tax), ค่าบริการ (Service charge) หรือ ค่าธรรมเนียม (Fee) ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าที่ต้องจ่ายตามจริงนั้นเพิ่มขึ้น และ อัตราการลดมูลค่าสินค้าอันได้แก่ ส่วนลด (Discount), สมนาคุณ (reward), การคืนเงิน (refund) หรือ ของแถม (premium) เป็นต้น

 

เมื่อติวเนื้อหาเรียน GED Math การทำข้อสอบบทนี้ต้องอาศัยทักษะในชีวิตประจำวันและประสบการณ์จากการซื้อสินค้าและบริการเข้ามาช่วยเป็นกรอบความคิดในการแก้โจทย์ปัญหา สูตรการคำนวณในหัวข้อนี้มีทั้งหมดสองสูตรดังนี้

สูตรที่ 1;               ราคาสุทธิ = ราคาตั้งต้น x (100% + อัตรามูลค่าเพิ่ม %)

สูตรที่ 2;               ราคาสุทธิ = ราคาตั้งต้น x (100% – อัตรามูลค่าลด %)

หมายเหตุ                  อัตรามูลค่าเพิ่มที่นิยมออกในข้อสอบ คือ ภาษี และ อัตรามูลค่าลดที่นิยมออกในข้อสอบ คือ ส่วนลด

 

เพื่อวัดความเข้าใจในการแทนสูตร จึงมีตัวอย่างมาให้ทดสอบกัน

คำถามที่ 1 กระเป๋าราคา 1,000 บาท พร้อมส่วนลด 10%

ราคากระเป๋าสุทธิ = 1,000 x (100-10)% = 1,000 x 0.9 = 900 บาท

ส่วนลดเป็นการลดราคาสินค้ารูปแบบหนึ่ง จึงใช้สมการที่ 1 ในการคำนวณ

 

คำถามที่ 2 กระเป๋าราคา 1,000 บาท พร้อมค่าบริการ 10%

ราคากระเป๋าสุทธิ = 1,000 x (100+10)% = 1,000 x 1.1 = 1,100 บาท

ภาษีเป็นการเพิ่มราคาสินค้ารูปแบบหนึ่ง จึงใช้สมการที่ 2 ในการคำนวณ

สังเกตว่าทั้งการคำนวณสองตัวอย่างแรกเป็นตัวอย่างแบบง่าย แต่ตัวอย่างที่ 3 ถือว่าเป็นตัวอย่างที่มีคนสับสนอยู่เป็นจำนวนมาก และอาจจะโดนโจทย์หลอกได้ด้วยนะครับ ฉะนั้นเวลาติว GED Math กันก็ระวังจุดนี้กันด้วยนะครับ ดูกันเลยครับ

 

คำถามที่ 3 กระเป๋าราคา 1,000 บาท พร้อมค่าบริการ 10% และ ส่วนลด 10%

วิธีการคำนวณที่ผิด

ราคากระเป๋าสุทธิ = 1,000 x (100+10-10)% = 1,000 x 1 = 1,000 บาท

วิธีการคำนวณข้างต้นเป็นวิธีการคำนวณที่ผิด เนื่องจากอัตราภาษีและอัตราส่วนลดไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกันได้ ประเด็นนี้ถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่นักเรียนสับสนกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การคำนวณราคาสุทธิในกรณีที่มีอัตราภาษีหรือส่วนลดพร้อมกันในข้อเดียวจำเป็นต้องคิดแยกทีละส่วน แล้วนำมาคูณกันในภายหลังเพื่อให้ได้ราคาสุทธิจึงเป็นวิธีการคำนวณที่ถูกต้อง วิธีการคำนวณที่ถูกต้องแสดงตามตัวอย่างด้านล่าง

วิธีการคำนวณที่ถูกต้อง

ราคากระเป๋าสุทธิ = 1,000 x (100-10)% x (100+10)% = 1,000 x 0.9 x 1.1 = 990 บาท

แม้ว่าวิธีการคำนวณทั้งสองแบบจะคล้ายกัน แต่กลับได้คำตอบแตกต่างกัน โดยเน้นย้ำไว้เสมอว่า ถ้ามีการขายสินค้าที่มีทั้งการลดราคาพร้อมกับเพิ่มค่าบริการในร้อยละที่เท่ากัน ราคาสินค้าสุทธิจะน้อยกว่าราคาสินค้าตั้งต้นเสมอ เรียน GED Math ไม่ยากใช่มั้ยล่ะครับ

ในข้อสอบ GED Mathematical Reasoning นิยมออกข้อสอบในหัวข้อนี้ ซึ่งคล้ายกับตัวอย่างที่ 3 ดังนั้นผู้เข้าสอบควรทบทวนประเด็นที่กล่าวข้างต้น ก็จะช่วยให้ทำข้อสอบในหัวข้อนี้ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply