GED RLA : Quantifier

หลังจากเรียนรู้เรื่องคำนามไปบ้างแล้ว วันนี้การติว GED RLA เราจะมาดูเรื่อง คำบอกปริมาณ (Quantifier) ที่ไว้ระบุจำนวนหรือบอกปริมาณของคำนามซึ่งคนส่วนใหญ่มักเข้าใจและใช้งานผิดกันนะครับ โดยพี่แบ่งคำต่าง ๆ ที่คนชอบสับสนไว้เป็นคู่ จะได้เปรียบเทียบการใช้งานให้ชัดไปเลย

  1. Much VS Many

            สำหรับคำบอกปริมาณคู่แรก ทั้งคู่เป็นคำพื้นฐานใช้บอกปริมาณคำนามที่มีจำนวนเยอะโดยแปลว่า “มาก” ส่วนความแตกต่างก็คือ  many จะใช้กับนามพหูพจน์ เช่น many swimmers, many platforms (ชานชาลาจำนวนมาก) และ many pillowsในขณะที่ much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ เช่น much water, much time และ much experience

            ในคลาสติว GED RLA สั้นๆนี้ลองมาดูตัวอย่างการใช้งานกันนะครับ

Many students seem confused with the theory he mentions. (เด็กหลายคนดูงุนงงกับทฤษฎีที่เขาพูดถึง)

In order to apply for this job, you need to have much experience. (ถ้าอยากสมัครงานนี้ คุณจะต้องมีประสบการณ์เยอะ)

  1. Few VS Little

            คู่นี้จะคล้าย ๆ กับกรณีข้างบนเลยครับแต่มีความหมายตรงกันข้าม โดยทั้งสองหมายความว่า “น้อย” แตกต่างกันคือ few ใช้กับนามพหูพจน์ ในขณะที่ little ใช้กับนามนับไม่ได้ น้อง ๆ ลองบอกพี่หน่อยได้ไหมครับว่าประโยคด้านล่างนี้ ประโยคไหนถูกและทำไมถึงถูก

            I have fewer money left in my pocket. (ผิด เพราะหลัง few ต้องใช้กับนามพหูพจน์แต่ money เป็นนามนับไม่ได้)

            I have less money left in my pocket. (ถูก เพราะหลัง less ซึ่งมาจากคำว่า little ใช้กับนามนับไม่ได้)

            *** ระวังนะครับเมื่อติว GED RLA หลาย ๆ คนมักสับสนการใช้ขั้นกว่าของคำคู่นี้ โดยขั้นกว่าของ few คือ fewer ใช้กับนามพหูพจน์ ในขณะที่ ขั้นกว่าของ little คือ less ใช้กับนามนับไม่ได้***

 

  1. A number of VS The number of

            สำหรับคู่ต่อไปนี้ข้อสอบนิยมออกมากเนื่องจากเป็นคู่ที่ค่อนข้างยากและมักใช้บ่อยในภาษาเขียนหรือใช้ในภาษาทางการโดยทั้งคู่จะตามหลังด้วยนามพหูพจน์ แต่ความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

            a number of + นามพหูพจน์ = มาก ๆ

            A number of mobile phones have an influence on humans’ cognition. (โทรศัพท์มือถือจำนวนมากมีอิทธิพลต่อการรู้คิดของมนุษย์)

            the number of +นามพหูพจน์ = จำนวน ปริมาณ หรือ สถิติเพียงหนึ่งเดียว

            The number of traffic accidents in Thailand has recently surged compared to Japan and other developed countries. (ปริมาณอุบัติเหตุในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้เพิ่มสูงขึ้นมหาศาลเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นและประเทศที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ)

            สำหรับข้อด้านบนนี้เนื่องจากเวลาแปล เราแปลว่า ปริมาณ หรือสถิติเดียว เลยถือว่าคำทั้งก้อนนี้เป็นประธานเอกพจน์เลยต้องใช้กับกริยาเอกพจน์ นั่นคือ has ในประโยคนี้

            *** เคล็ดลับการจำ คือ a number of ขึ้นต้นด้วย a ซึ่งเหมือนกับคำว่า a lot of ดังนั้นจึงแปลว่า “มาก” อย่าลืมนะครับ a number of = a lot of แปลว่ามาก ตามด้วยนามพหูพจน์***

  1. Some VS Any

            มาถึงคู่สุดท้ายนี้ทั้งคู่แปลเหมือนกันแปลว่า “บาง หรือ บ้าง” ใช้ได้กับทั้งนามพหูพจน์และนามนับไม่ได้ แต่ใช้ในประโยคคนละประเภท

            some + ประโยคบอกเล่า  

            Some people misunderstand the meaning of democracy. (คนบางคนเข้าใจความหมายของคำว่าประชาธิปไตยผิด)

            any + ประโยคปฏิเสธ หรือ ประโยคคำถาม

            I cannot raise any bats now due to the government prohibition. (ช่วงนี้ฉันเลี้ยงค้างคาวไม่ได้เลยเนื่องจากถูกรัฐบาลห้าม)

            Do you have any suggestion? (มีคำแนะนำบ้างไหม)

            หวังว่าบทความนี้จะช่วยไขข้อสงสัยให้น้อง ๆ ได้ไม่มากก็น้อยจะได้ไม่นำคำบอกปริมาณไปใช้กันอย่างผิด ๆ นะครับ แล้วพบกันใหม่กับบทความหน้าครับ

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply