เปิดเกณฑ์คะแนนใช้ยื่นอินเตอร์ จุฬาฯ 2023

มหาวิทยาลัยในฝันของเด็กไทยหลายคน แน่นอนว่าชื่อในหัวของน้อง ๆ หลายคน ต้องมีมหาวิทยาลัยรั้วจามจุรีอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในนั้นใช่ไหมคะ แล้วรู้กันไหมคะว่าถึงจุฬาฯจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่หลักสูตรของจุฬาฯมีหลักสูตรนานาชาติหลายสาขา อีกทั้งแต่ละหลักสูตรยังโดดเด่นและมีการแข่งขันสูงไม่แพ้มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลกเลย แอบกระซิบว่าคะแนน SAT ที่ใช้ยื่นเข้า BBA ของจุฬาฯ สามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกาได้เลยนะคะ และแน่นอนว่าคะแนนที่ใช้ยื่นหลักสูตรนานาชาติของจุฬาฯเกณฑ์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว The Planner จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการติวสอบที่ดีของน้อง ๆ เลยนะคะ

หลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับทั้งหมด 2 รอบ (ยกเว้นหลักสูตร CU-MED หรือหลักสูตรแพทย์อินเตอร์) คือ รอบแรก Early Admission ปีนี้เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน ถึง 22 ธันวาคม 2022 และรอบสองคือ Admission ปีนี้เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 28 มีนาคม 2023 และอาจมีรอบรับเพิ่มเติมหากจำนวนนิสิตใหม่ยังไม่ครบตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ วันนี้ The Planner จะพาน้อง ๆ ไปดู Requirement รอบ Early Admission ปีนี้ของแต่หลักสูตรกันดีกว่าค่ะ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. ระบบไทย : เรียนจบหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ระบบอังกฤษ : IGCSE อย่างน้อย 5 วิชา ≥ A*-E และ GCE ‘A’ Level อย่างน้อย 3 วิชา ≥ A*-E
 3. ระบบอเมริกัน : GED
  3.1 ผลสอบ GED ก่อนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 GED 5 วิชา รวมกัน ≥2250 และแต่ละวิชาคะแนน ≥410
  3.2 ผลสอบ GED หลังพฤษภาคม พ.ศ. 2560 แต่ละวิชาคะแนน ≥145
 4. ระบบ IB : International Baccalaureate Diploma หรือ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา ที่ไม่ซ้ำกัน และได้เกรดในแต่ละวิชา ≥3

เกณฑ์คะแนนแต่ละหลักสูตร

 1. BALAC (Bachelor of Arts in Language and Culture International Program) หรือ คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ
  ทำความรู้จัก BALAC ให้มากขึ้นใน Let’s Talk about BALAC
  จำนวนรับ : 80 คน
  – คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : TOEFL (IBT) ≥95, IELTS ≥7.0, CU-TEP ≥90, DET ≥130
  – คะแนนผลทดสอบ Aptitude Tests (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT ≥480, CU-AAT ≥480, ACT ≥34
 1. JIPP (Joint International Psychology Program) หรือคณะจิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ
  จำนวนรับ : 75 คน
  – คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : TOEFL (IBT) ≥88, IELTS ≥6.5, CU-TEP ≥104
  – คะแนนผลทดสอบ Aptitude Tests  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT ≥1,100, CU-AAT ≥1,030
 1. PGS (Politics and Global Studies) หรือคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา
  ทำความรู้จัก PGS ให้มากขึ้นใน รัฐศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องการเมือง
  – คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : – TOEFL (IBT) ≥87 – IELTS ≥6.5
  – คะแนนผลทดสอบ Aptitude Tests  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT หรือ CU-AAT Overall ≥1,200 และพาร์ท Verbal ≥500 
 1. LLBel (Bachelor of Laws, experiential learning in Business and Tech Law International Program) หรือคณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ
  จำนวนรับ : 40 คน
  – คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : TOEFL (IBT) ≥79, IELTS ≥6.5, CU-TEP ≥88
  – คะแนนผลทดสอบ Aptitude Tests  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT Overall ≥1,200 และพาร์ท Verbal ≥500
 1. BBA (Business Administration International Program) หรือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติทำความรู้จัก BBA ให้มากขึ้นใน พกคะแนน SAT IELTS TOEFL คว้าฝันเด็ก BBA CU VS BBA TU
  จำนวนรับ : 180 คน
  – คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : TOEFL (IBT) ≥79, IELTS ≥6.5, CU-TEP ≥101
  – คะแนนผลทดสอบ Aptitude Tests  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT ≥1,270, CU-AAT ≥1,200
  BBA (NextGen)จำนวนรับ : 10 คน
  – คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : TOEFL (IBT) ≥79, IELTS ≥6.5, CU-TEP ≥101
  – คะแนนผลทดสอบ Aptitude Tests  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT ≥1,300, CU-AAT ≥1,230
 1. EBA (Bachelor of Arts Program in Economics) หรือคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
  จำนวนรับ : 140 คน
  – คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : TOEFL (IBT) ≥79, IELTS ≥6.0, SAT ≥450, CU-TEP ≥79, CU-AAT ≥400, ACT ≥31, DET ≥110
  – คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT ≥650, CU-AAT ≥600, A-Level ≥B, IB HL ≥6, ACT ≥27
 1. CommArts (Faculty of Communication Arts) หรือคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการจัดการและบริหารสื่อ หลักสูตรนานานาชาติ
  ทำความรู้จัก CommArts ให้มากขึ้นใน Let’s talk about CommArts
  จำนวนรับ : 70 คน
  – คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : TOEFL (IBT) ≥90, IELTS ≥6.5 – SAT ≥500 – CU-TEP ≥88 – CU-AAT ≥440 – ACT ≥37 – DET ≥110
  – คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : – SAT ≥600 – CU-AAT ≥580 – ACT ≥25
 1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
  8.1 CommDe (Communication Design) หรือสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ
  ทำความรู้จัก CommDe ให้มากขึ้นใน Let’s talk about CommDe
  จำนวนรับ : 50 คน
  – คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : TOEFL (IBT) ≥79, TOEFL (PBT) ≥550, IELTS ≥6.0, SAT ≥450, CU-TEP ≥80, CU-AAT ≥400, DET ≥110
  – คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT ≥490, CU-AAT ≥450, A-Level ≥B, IB ≥B
  8.2 INDA  (International Program In Design & Architecture) หรือสาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
  ทำความรู้จัก INDA ให้มากขึ้นใน Let’s talk about INDA
  จำนวนรับ : 80 คน
  – คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : TOEFL (IBT) ≥79, TOEFL (PBT) ≥550, IELTS ≥6.0, SAT ≥450, CU-TEP ≥80, CU-AAT ≥400
  – คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT ≥570, CU-AAT ≥550
  – CU-TAD ≥50%
 1. BAScii (Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation International Program) หรือสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn School of Integrated Innovation)
  จำนวนรับ : 80 คน
  ทำความรู้จัก BAScii ให้มากขึ้นใน Let’s talk about BAScii
  – คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : TOEFL (IBT) ≥80, TOEFL (PBT) ≥550, IELTS ≥6.5 , SAT ≥500, CU-TEP ≥100, ACT ≥37
  – คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT ≥640, CU-AAT ≥620, ACT ≥27 
 1. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
  10.1 BBTech (Bachelor of Science in Biotechnology International Program) หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ
  ทำความรู้จัก BBTech ให้มากขึ้นใน BBTech Chula สาขายอดฮิตเด็กสายวิทย์ เรียนจบไปทำอาชีพไหนได้บ้าง?
  จำนวนรับ : 50 คน
  – คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : TOEFL (IBT) ≥79, TOEFL (PBT) ≥550, IELTS ≥6.0, SAT ≥450, CU-TEP ≥80, CU-AAT ≥400
  – คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT ≥ 500, SAT II ≥ 500, CU-AAT ≥ 450, A-Level ≥ B, IB ≥ 5, ACT ≥ 22
  10.2 BSAC (Bachelor of Science in Applied Chemistry) หรือหลักสูตรวิทยาศาสตร์นานาชาติ สาขาเคมีประยุกต์
  จำนวนรับ : 80 คน
  – คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : TOEFL (IBT) ≥79, TOEFL (PBT) ≥550, IELTS ≥6.0, SAT ≥500, CU-TEP ≥80, DET ≥110
  – คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT ≥490, SAT II ≥600, CU-AAT ≥450
  – คะแนนผลทดสอบวิทยาศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT Subject (Phy&Chem) ≥560, CU-ATS (Chem) ≥380, ACT ≥25, A-Level (Chem) ≥C, AP (Chem) ≥3, IB HL (Chem) ≥4, GED ≥160
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
  11.1 ISE (International School of Engineering)
  จำนวนรับ
  NANO 35 คน : ยื่นคะแนน 30 คน และ Portfolio 5 คน
  AERO 33 คน : ยื่นคะแนน : 30 คน และ Portfolio 3 คน
  ICE 87 คน : ยื่นคะแนน 80 คน และ Portfolio  7 คน
  ADME  45 คน : ยื่นคะแนน  40 คน และ Portfolio  5 คน
  Robotics AI 45 คน : ยื่นคะแนน 40 คน และ Portfolio  5 คน
  – คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : TOEFL (IBT) ≥80, IELTS ≥6.0, CU-TEP ≥80, DET ≥105
  – คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT ≥620, SAT II ≥600, CU-AAT ≥480, ACT ≥26, A-Level ≥B, IB HL ≥6, AP Cal AB ≥4
  – คะแนนผลทดสอบวิทยาศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT Subject (Phy&Chem) ≥600, CU-ATS ≥800, ACT ≥25, A-Level (Phy&Chem) ≥B, AP (Phy&Chem) ≥4, IB (Phy&Chem) ≥6
  11.2 ChPE (Chemical and Process Engineering) หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีและกระบวนการ หลักสูตรนานาชาติ
  จำนวนรับ : 40 คน
  – คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : TOEFL (IBT) ≥80, IELTS ≥6.0, CU-TEP ≥80
  – คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT ≥600, SAT II ≥600, CU-AAT ≥480, ACT ≥25, A-Level ≥B, AP Cal ≥3, IB HL ≥5
  – คะแนนผลทดสอบวิทยาศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : SAT Subject (Phy&Chem) ≥600, CU-ATS ≥800, ACT ≥25, A-Level (Phy&Chem) ≥B, AP (Phy&Chem) ≥3, IB HL (Phy&Chem) ≥5 

จะเห็นได้ว่าทุกหลักสูตรล้วนใช้คะแนนภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นน้องที่อยากเป็นว่าที่นิสิตรั้วจามจุรีอย่าลืมให้ความสำคัญกับการติว IELTS ติว TOEFL ติว CU-TEP หรือติวตัวอื่น ๆ นะคะ ถ้าน้องยังไม่รู้ว่าอยากเข้าคณะนี้แต่ยังไม่รู้ว่าควรเริ่มจากตรงไหนหรือติวตัวไหนดี ที่ The Planner Education มีทุกคอร์สที่คะแนนสามารถใช้ในการยื่นเข้าจุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติได้ทุกคณะเลยนะคะ ไม่ว่าน้อง ๆ จะอยากเข้าคณะไหน สามารถปรึกษากับ The Planner ได้ เพราะ The Planner คือ สถาบันติวเข้าหลักสูตรนานาชาติที่จะพาน้อง ๆ ไปส่งถึงรั้วจามจุรีในอนาคตเลยค่ะ

สนใจติว A-LEVEL | IGCSE | GED | SAT/GSAT | ACT | IELTS | IB | AP | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ARTS | TU-GET | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply