Let’s talk about BALAC CU ARTS

เชื่อว่าหากกล่าวถึงคณะในฝันของเด็กศิลป์ภาษาหรือเด็กที่อยากเรียนต่อสายภาษา แน่นอนว่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น1ในคณะนั้นอย่างแน่นอน แล้วรู้กันไหมคะว่าเด็กอักษรต้องเผชิญกับการเรียนอะไรบ้าง จบมาประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง และBALACของคณะนี้ มันคือสาขาอะไร

อักษรศาสตร์ไม่ได้เรียนเพียงแค่ภาษาเท่านั้น การที่เราจะเข้าใจมนุษย์ได้ ไม่ได้มีแค่ทักษะภาษาเพียงอย่างเดียว ยังต้องอาศัยทักษะอื่นประกอบ ทั้งสังคม การเมือง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวรรณกรรม ของตัวประเทศนั้น ๆ ด้วย เราต้องทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ  เหล่านี้เพื่อเสริมให้ทักษะทางด้านภาษาของเรามีความลึกซึ้งและเข้าใจการแปลตามบริบทต่าง ๆ ได้อย่างถ่องแท้ การเรียนคณะอักษรศาสตร์จึงเป็นการเรียนเพื่อให้เราเข้าใจมนุษย์ผ่านบริบทต่าง ๆ ทั้งในสาขาหลักที่เราเลือกเรียนเป็นเอก-โท และบริบทอื่นประกอบอีกที

หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าจบคณะอักษรศาสตร์สามารถประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ คำกล่าวข้างต้นนั้นเป็นเรื่องจริง การเรียนจบคณะนี้ไม่มีอาชีพแน่นอนตายตัว เพราะทักษะที่เราได้มาจากการเรียนคณะนี้เป็นทักษะหนึ่งที่ใช้ในการต่อยอดในอนาคต จบมาเราจึงสามารถทำงานได้แทบทุกอาชีพ อาชีพส่วนใหญ่ที่เด็กอักษรทำ เช่น ล่าม นักแปล นักเขียน นักพากย์ นักข่าว นักการทูต แอร์โฮสเตส ฯลฯ

BALAC (Bachelor of Arts in Language and Culture) คือ คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย BALAC ถือว่าเป็นสาขาแรก ๆ ของประเทศไทย ที่เปิดสอนด้านวัฒนธรรม หรือ Cultural studies โดยตรง ฟังแล้วคำว่าวัฒนธรรมมันดูเป็นหลักสูตรที่กว้างมาก แต่เราสามารถเลือก Cultural Studies ที่เราสนใจได้เอง ไม่ว่าจะเป็นสายสังคม/รัฐศาสตร์ สายนิเทศศาสตร์ หรือสายวรรณกรรม อีกทั้งยังสามารถเลือกโทวิชาภาษาที่ 3 ได้อีกด้วย BALAC จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์น้อง ๆ ที่สนใจทั้งด้านภาษาและด้านวัฒนธรรมไปพร้อม ๆ กัน เรียกได้ว่า 4 ปีกับสาขานี้น้อง ๆ จะได้สัมผัส ได้เรียนรู้การคิดวิเคราะห์เหตุและผล อีกทั้งยังได้เข้าใจมนุษย์ในบริบทต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แค่ภาษาเท่านั้นอีกด้วย

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเป็นเด็กอักษร BALAC มี 3 ด่านที่น้อง ๆ ต้องฝ่าฟัน ด่านแรกเกณฑ์คะแนนวิชาภาษาอังกฤษที่ต้องผ่านขั้นต่ำ โดยสามารถเลือกใช้ได้ตามนี้ เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง TOEFL (IBT), IELTS, CU-TEP, หรือ DET (Doulingo English Test) และเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง CU-AAT (Verbal Section), SAT, หรือ ACT English & Reading ด่านที่สองคือการเขียน Essay และด่านสุดท้ายคือ การสัมภาษณ์ น้อง ๆ ที่กำลังหาที่ติว IELTS ติว SAT และติวสอบอื่น ๆ เพื่อยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นว่าที่ #ทีมจุฬา อินเตอร์ รุ่นต่อไป ลองมาดูครอส์กับทางเรา The Planner Education ได้ค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply