บันได 5 ขั้นแห่งการสอบ GED

books-927394_640

ตั้งแต่เล็กจนโต เราทุกคนล้วนผ่านการเรียนรู้ในระบบการศึกษามาทีละขั้นๆ ตั้งแต่ในระดับอนุบาล ประถม มัธยมต้น มาจนถึงมัธยมปลาย ซึ่งการสอบ GED ก็ถือเป็นบันไดขั้นหนึ่งก่อนที่จะก้าวไปสู่ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นก้าวใหญ่ที่เปลี่ยนจากมัธยมไปสู่สังคมมหาวิทยาลัย แต่ การเรียน GED ไม่ใช่การเรียนในลักษณะเดียวกันกับระบบการศึกษาสายสามัญ แต่เป็นการใช้ความรู้ในสายสามัญของสหรัฐอเมริกามาสอบเพื่อเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยที่น้องๆไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนเท่ากับสายสามัญตามปกติ ดังนั้น GED จึงเป็นเสมือนทางลัด แต่เป็นทางลัดที่อาศัยความมุมานะบากบั่นไม่น้อยเลยทีเดียว

ในการสอบ GED นั้น มีลำดับขั้นตอนในการดำเนินการเช่นเดียวกับการสอบเทียบวุฒิอื่นๆเช่น IGCSE ซึ่งเราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจตั้งแต่การสอบ GED คืออะไร สมัครสอบอย่างไร สอบอะไร ไปจนถึงสอบผ่านแล้วจะได้อะไร ซึ่งจะขอเรียกขั้นตอนแต่ละขั้นว่า “บันได” ที่จะให้เราก้าวขึ้นไปทีละ Step จนถึงจุดสูงสุด ดังต่อไปนี้

ขั้นเริ่มต้น : เป็นขั้นตอนการเริ่มเรียนรู้ และทำความเข้าใจว่า GED คืออะไร และเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง โดยในขั้นนี้ น้องๆจะได้ทราบว่า GED จะต้องสอบอะไรบ้าง และเริ่มวางแผนการอ่าน การติว รวมทั้งหาหนังสือและแบบฝึกหัดเพิ่มเติม

ขั้นเตรียมพร้อม : ในขั้นนี้เป็นขั้นตอนการดำเนินการตามแผนที่เราวางไว้ในขั้นเริ่มต้น ได้แก่

1) Register GED Account ในเว็บไซท์ www.ged.com ซึ่งการ Register เอาไว้ นอกจากจะเป็นการเตรียมตัวแล้ว น้องๆยังสามารถ Download Material จากเว็บไซต์มาอ่านได้อีกด้วย

2) ติวเข้มเตรียมตัวสำหรับการสอบทั้ง 5 วิชา โดยบางคนถนัด Self-Study หรือบางคนเลือกเรียน GED กับสถาบันติว GED หรือบางคนอาจเลือกติวแบบ E-Learning ตามความสะดวกของแต่ละคน

3) ฝึกทำแบบฝึกหัด โดยข้อสอบเก่า และแบบฝึกหัดสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของ GED หรือจะซื้อหนังสือมาฝึกทำก็เช่นกัน

ขั้นลงสนาม : เมื่อพร้อมแล้ว น้องๆจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของ GED อีกครั้ง เพื่อกำหนดตาราง และวิชาที่ตนเองต้องการสอบ และไปสอบตามวันเวลานั้นๆ โดยทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี

ขั้นบรรลุผล : น้องๆจะทราบคะแนนสอบ GED ได้จากทางเว็บไซต์ เมื่อสอบผ่านแล้วจะได้รับใบแจ้งผลการเรียนและประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ GED แบบไม่เป็นทางการมาก่อนทางอีเมล์ จากนั้นรอ GED Transcript และ Diploma ฉบับจริงประมาณ 4-6สัปดาห์

ขั้นมุ่งสู่อนาคต : ที่จริงแล้วขั้นนี้ จะเป็นขั้นที่น้องๆสามารถคิดไว้ได้ตั้งแต่แรก ว่าจะใช้ GED Transcript เพื่อใช้สมัครศึกษาต่อที่ไหนอย่างไร ซึ่งเมื่อมาถึงจุดนี้ น้องๆก็จะสามารถนำ GED Transcript ไปยื่นที่มหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่ตนเองต้องการได้

แต่ละขั้นๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ในชีวิต ทุกคนล้วนต้องผ่านความมานะพยายาม การสอบ GED ก็เช่นเดียวกัน ขอเพียงน้องๆค่อยๆก้าวไปทีละก้าว คะแนน GED ที่คาดหวังก็จะใกล้เข้ามาเรื่อยๆ และอยู่แค่เอื้อมแล้วค่ะ

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply