รวมทุกข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับการสอบ IGCSE

น้องๆ ในระดับชั้นมัธยมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังวางแผนด้านหลักสูตรการเรียนระดับชั้นมัธยมให้กับลูก ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ IGCSE เช่น IGCSE คืออะไร ต้องสอบกี่วิชา เกรด สนามสอบ ฯลฯ เรารวบรวมข้อมูลทุกข้อที่ควรรู้ เพื่อให้อ่านจบบทความเข้าใจได้ในทันที ไม่รอช้า มาเริ่มกันเลย

IGCSE คืออะไร?
IGCSE ย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Education เป็นหลักสูตรของประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยเป็นหลักสูตรของนักเรียนอายุ 14 – 16 ปี ที่ต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 วิชา ในช่วง year 10 และ 11 (ระดับชั้นปีของโรงเรียนอินเตอร์หลักสูตร UK) เพื่อศึกษาต่อในระดับ AS level, A level, Cambridge Pre-U หรือ IB diploma Programme (International Baccalaureate) ซึ่งกระทรวงศึกษาฯ ของไทยจะรับรองวุฒิให้เทียบเท่าวุฒิ ม.6 ก็ต่อเมื่อนักเรียนสอบ AS หรือ A-LEVEL เพิ่มอีก 3 วิชา จึงจะสามารถนำวุฒิไปสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ IGCSE จะเทียบกับการสอบผ่านระดับม.4 เมื่อรวมกับการสอบ AS หรือ A-LEVEL จะเทียบกับการสอบผ่านระดับมัธยมปลาย เมื่อสอบผ่านครบก็สามารถใช้คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน รวมถึงคณะอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยรัฐ เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล ที่จะมีเงื่อนไขการรับนักศึกษาของแต่ละคณะ เช่นเกรดต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด

FAQ:  IGCSE และ GCSE แตกต่างกันอย่างไร ?
คือหลักสูตรเดียวกัน แต่ IGCSE เป็นหลักสูตรนานาชาติ สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนโรงเรียนในสหราชอาณาจักร ดังนั้นน้องๆ นักเรียนไทยที่เรียนในโรงเรียนอินเตอร์หรือ นักเรียน Private Candidate จะต้องสอบ IGCSE

วิชาและหมวดหมู่ของ IGCSE
IGCSE มีวิชาสอบมากกว่า 70 วิชา ย่อยจาก 5 หมวดหมู่ ให้นักเรียนได้เลือกตามความสนใจและเป้าหมายคณะที่ต้องการศึกษาต่อ ได้แก่

  1. หมวดวิชาภาษา (LANGUAGE)
  2. หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUMANITIES & SOCIAL SCIENCE)
  3. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (SCIENCE)
  4. หมวดวิชาคณิตศาสตร์ (MATHEMATICS),
  5. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (CREATIVE, TECHNICAL AND VOCATIONAL)

ทั้งนี้ยังมีบางวิชาที่เปิดสอบ 2 ระดับ (Extended และ Core) เช่น Maths, Physics, Chemistry, Biology, ESL (English as a Second Language) เนื้อหาของการสอบแบบ Core จะคลอบคลุมภาพรวมของวิชานั้นๆ แบบไม่เจาะลึกมาก (60%) ในขณะที่เนื้อหาของการสอบแบบ Extended จะศึกษาในเชิงลึกเต็มรูปแบบ (100%)

IGCSE มีการคิดเกรดอย่างไร?
การจะผ่านหลักสูตรได้ผู้สอบจะต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 วิชา ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า C (60%) ซึ่งการให้คะแนนของแต่ละวิชาในการสอบ IGCSE นั้นเริ่มต้นที่เกรด A* ถึง G (A*, A, B, C, D, E, F, G) และ U (Ungraded)
ในกรณีที่เลือกสอบวิชาที่เปิดสอบ 2 ระดับ ระดับ Core จะเริ่มต้นที่เกรด C D E F G  และระดับ Extended สามารถได้เกรดตั้งแต่ A*, A, B, C, D, E, F, G

การจัดสอบ IGCSE ในประเทศไทย
การจัดสอบ IGCSE จะมี Examination Board หรือบอร์ดที่ดูแลเรื่องการจะสอบ ได้แก่ CIE (Cambridge International Examinations), Edexcel, AQA และ OCR ซึ่งแต่ละบอร์ดจะมีรายละเอียดแตกต่างกัน เช่น วิชาที่เปิดสอบ, ช่วงเวลาที่เปิดสอบ รวมถึงรายละเอียดในวิชาต่างๆ ที่เรียนก็จะเรียนแตกต่างกันออกไป โดยบอร์ด CIE จะเป็นที่นิยมในไทยเนื่องจากมีวิชาที่เปิดสอบหลากหลาย และสามารถลงสอบได้ทั้ง 2 ศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ IGCSE และการสมัครสอบ
สำหรับศูนย์สอบในประเทศไทยมีอยู่ 2 ที่ด้วยกัน ได้แก่
1.British Council  : จำกัดบอร์ดสอบมีแค่ของ CIE สถานที่จัดสอบคือ Wave Place (BTS เพลินจิต) และโรงแรมในกทม.ตามประกาศแต่ละรอบ
2.Harrow International School : เปิดสอบทุกบอร์ด สถานที่จัดสอบคือ Harrow International School (แขวง/เขต ดอนเมือง)
*หากเป็นนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่เป็นศูนย์สอบ IGCSE สามารถลงสอบที่โรงเรียนนั้นๆ ได้เลย

การสอบ IGCSE จะมี 2 รอบ/ปี คือรอบเดือน May/Jun และ Oct/Nov (Edexcel จะมีรอบ Jan ด้วยในบางวิชา) และแนะนำให้สมัครสอบล่วงหน้า 2 เดือน  สามารถเลือกสอบทีละวิชาได้ ค่าสอบจะอยู่ที่ 6,300 -11,000 บาท/วิชา ในกรณีที่สมัครสอบเลทจะมีการเก็บ Late Fee 3,000 บาท และ  Very Late Fee 5,000 บาท (เฉพาะศูนย์สอบ Harrow)

ผลสอบออกเมื่อไหร่/ หากสอบไม่ผ่านทำอย่างไร?
ผลสอบสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ 2 เดือนหลังสอบ และ Paper ผลสอบตัวจริงจะส่งไปที่ศูนย์สอบ 3 เดือนหลังสอบ และผลคะแนนสามารถใช้ได้ตลอดชีพ เหมือนวุฒิม.4ทั่วไป ในกรณีที่สอบไม่ผ่านสามารถลงสอบวิชานั้นๆ ได้ใหม่ในรอบถัดไป หรือเปลี่ยนวิชาได้ โดยต้องจ่ายค่าสอบปกติ

คอร์สติว IGCSE ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง
น้องๆ หรือผู้ปกครองที่สนใจ ติวสอบ IGCSE กับสถาบันที่มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในด้านหลักสูตร รวมถึงสามารถช่วยเหลือในด้านการวางแผนการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ที่ The Planner Education เราเปิดสอน IGCSE กว่า 18 วิชาหลัก คลอบคลุมทุกหมวดหมู่ความสนใจของน้องๆ ทั้งน้องๆ ที่มีเป้าหมายแล้ว และน้องๆ ที่ต้องการค้นหาความถนัดของตัวเองเพื่ออนาคต

นักเรียนที่เรียน IGCSE ที่ The Planner Education 90% สอบผ่านในรอบเดียว และนักเรียนกว่า 60% ได้เกรด A*, A ด้วยติวเตอร์ที่มีความถนัดในวิชานั้นๆ โดยเฉพาะ และจะมีการอัพเดท course การเรียน IGCSE จาก syllabus ของบอร์ดสอบ และจัด Training เพื่ออัพเดทคอร์ส IGCSE ในทุกๆ รอบ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้เรียนด้วย syllabus ที่สดใหม่ทุกรอบ

คอร์สเรียน IGCSE รวมถึง A-Level เรียนได้ทั้งแบบเดี่ยว จับคู่หรือจับกลุ่มมาเรียน ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/3oGWzOC

หรือสนใจสอบถามได้ที่ 095-726-2666 และ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply