เรียน GED สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี

THE PLANNER คือผู้นำด้านการติว GED ของประเทศไทย พิสูจน์ได้จากจำนวนนักเรียน GED ที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี  (ข้อมูลปี 2015-2017) คอร์สเรียน GED ที่ เดอะ แพลนเนอร์ได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองอย่างกว้างขวางกันอย่างต่อเนื่อง และน้องๆเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของ เดอะ แพลนเนอร์ เอดดูเคชั่น

คอร์สเรียน GED ที่โรงเรียน The Planner ไม่ได้เป็นการสอนเนื้อหาทั่วไปแบบกว้างๆ แต่เป็นการเจาะไปที่ Topic และ scope ของตัวข้อสอบทั้ง 4 วิชา (New GED) ดังนั้นผู้เรียน GED ที่นี่จะได้เรียน GED ที่ตรงกับข้อสอบมากที่สุด และที่สำคัญน้องๆที่เรียน GED ทุกคนของ The Planner จะได้ติวจากข้อสอบจริงก่อนไปสอบทุกคน เดอะแพลนเนอร์จึงกล้ารับรอง หากสอบไม่ผ่าน กลับมาเรียนซ้ำฟรี

คอร์สเรียน GED – 90 ชั่วโมง

หลักสูตรติว GED ที่เดอะ แพลนเนอร์ เป็นคอร์สติวระยะสั้น 90 ชั่วโมง เน้นติวเจาะจงไปที่เนื้อหาการสอบล้วนทั้ง 4 วิชา พร้อมสอนปรับพื้นฐานที่สำคัญของการสอบ GED  ดังนั้นผู้เรียน GED จะได้เรียน GED ที่ตรงกับข้อสอบมากที่สุด เดอะ แพลนเนอร์จึงกล้ารับรองผล สอบไม่ผ่านวิชาไหน กลับมาเรียนใหม่วิชานั้นได้ฟรี

4 วิชาเรียน GED รวม 90 ชั่วโมง

 • Reasoning through Language Arts (RLA); Reading & Writing (การอ่าน&การเขียน) – 40 ชั่วโมง
 • Social Studies (สังคม) – 20 ชั่วโมง
 • Science (วิทยาศาสตร์) – 20 ชั่วโมง
 • Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์) – 20 ชั่วโมง

การเรียน GED ที่โรงเรียน The Planner Education มี 3 แบบด้วยกัน

 1. เรียนเดี่ยว (private)
 2. เรียนคู่ (semi)
 3. เรียนกลุ่ม (group)

คุณครูที่เดอะ แพลนเนอร์อัพเดทการสอบ การเรียน และข้อสอบ GED อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้ผู้เรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์สามารถทำคะแนนได้ค่อนข้างสูง คอร์สการเรียน GED ที่ทางคุณครูร่วมกันจัดทำนั้นจะตรงตามเนื้อหาที่อยู่ในข้อสอบ และเป็นเนื้อหาที่สดใหม่ที่สุดเพื่อประโยชน์ของนักเรียน เดอะ แพลนเนอร์ ทุกคน

คอร์สเรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์

 • เน้นสอนให้ผ่านตั้งแต่รอบแรก
 • สอนตรงตามเนื้อหาข้อสอบที่อัพเดท
 • มีการเรียนปรับพื้นฐานรวมอยู่ในคอร์สนี้
 • คลาสสนุก ครูใจดี กลุ่มเล็ก สอนสด
 • ครูมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีทุกคน
 • ช่วยวางแผนเรื่องการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย
 • เป็นคอร์สระยะสั้น เน้นติวสอบ
 • ประเมินผลเป็นรายบุคคล
 • มีวัดผลก่อนสอบจริง
 • สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี
 • ดูแลตั้งแต่การลงสอบจนได้วุฒิ

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสอบและเรียน GED

การสอบ GED (General Educational Development) เป็นการสอบเทียบเท่าระดับมัธยมปลายของประเทศอเมริกา และกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยได้รับรองวุฒิ (เทียบเท่า ม.6) แล้ว นักเรียนสามารถใช้วุฒิ GED ในการสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐบาลหลักสูตรนานาชาติ (International program) หรือ มหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ หรือนักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้เช่นกัน

ตามหลักเกณฑ์นั้นผู้สอบจะต้องมีอายุครบ 16 ปีขึ้นไป ส่วนข้อสอบ GED (New GED 2017) มีทั้งหมด 4 วิชาด้วยกัน ได้แก่

 1. Reasoning through Language Arts; Reading & Writing (การอ่าน&การเขียน)
 2. Social Studies (สังคม)
 3. Science (วิทยาศาสตร์)
 4. Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์)

 

new ged theplanner

ในการสอบ GED นั้น คะแนนเต็มของแต่ละวิชาคือ 200 คะแนน รวมทั้งหมด 800 คะแนน ผู้สอบต้องสอบให้ได้อย่างต่ำ 145 คะแนนต่อหนึ่งวิชาถึงจะผ่าน โดยจะมีคะแนนรวมของทั้ง 4 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 580 คะแนน หลังจากสอบผ่านทั้ง 4 วิชาแล้วนั้น ผู้สอบก็จะสามารถดำเนินการขอวุฒิการศึกษา (diploma) และใบคะแนนผลการศึกษา (transcript) ได้

เกณฑ์การให้คะแนนของ GED

 • Below Passing: 100-144
 • GED® Passing Score: 145-164
 • GED® College Ready: 165-174
 • GED® College Ready + Credit: 175-200

**หากผู้สอบทำคะแนนของ GED ได้ 175 คะแนนขึ้นไปในแต่ละวิชาจะสามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการเทียบโอนหน่วยกิตนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละมหาวิทยาลัย

การเรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์ นั้นมีความแตกต่างจากที่อื่น เพราะคอร์สเรียน GED ทุกคอร์สจะเรียนตาม course syllabus ที่คุณครูร่วมกันวางแผนเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและเน้นการตอบคำถามให้ได้คะแนน คอร์สเรียน GED ของ THE PLANNER ไม่ใช่เป็นการเรียน GED แบบเรื่อยเปื่อย แต่จะเน้นตรงจุด โฟกัส scope ที่สำคัญและจำเป็นของ GED เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน การเรียน GED ด้วยวิธีนี้จะเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์สอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรก และเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนได้มากขึ้นอีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

การสมัครสอบ GED และขั้นตอนต่างๆ

การเรียนGED คืออะไร

เรียน GED ที่ไหนดีไม่แพงเกินจริง

เรียน GED ให้สำเร็จยากไหม

เรียน GED ระบบใหม่ 2017

เทคนิคการเรียน GED แบบเห็นผลได้จริงๆ สอบผ่านฉลุยแน่นอน

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply