เรียน Homeschool ควรสอบเทียบ GED ไหม? The Planner มีคำตอบ!

หลายๆ คนที่สนใจการสอบเทียบน่าจะเคยได้ยินชื่อการติว GED, การสอบเทียบ GED หรือคอร์สเรียน GED กันมาบ้าง ซึ่งชื่อเต็มๆ ของหลักสูตรนี้ก็คือ…. เช่นเดียวกับคนที่สนใจการเรียน หรือกำลังเรียนแบบ Homeschool ซึ่งมักจะมีคำถามว่าเมื่อเรียน Homeschool แล้ว ควรติว GED และสอบเทียบ GED ด้วยหรือไม่ วันนี้ The Planner จะมาอธิบายให้เข้าใจกัน

การเรียน Homeschool มีให้เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงชั้นมัธยมปลาย โดยจะมีรูปแบบการเรียน Homeschool อยู่ 4 แบบด้วยกัน คือ 1. จดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษา 2. จัดการศึกษาแบบ Umbrella School  3. ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรต่างประเทศ 4. เรียนกับสถาบันการศึกษาทางไกล โดยในแต่ละแบบก็จะมีข้อดีที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ที่เรียนแบบ Homeschool จนถึงชั้นมัธยมต้นแล้ว และกำลังคิดจะต่อชั้นมัธยมปลาย และการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ หรือการเรียนต่อต่างประเทศ การเรียนแบบ Homeschool ก็อาจจะยังไม่ถูกยอมรับอย่างแพร่หลาย เนื่องจากจะต้องพิจารณารูปแบบของหลักสูตร Homeschool ที่เรียนมา รวมไปถึงมาตรฐานของสถานบันหรือพื้นที่นั้นๆ เพิ่มเติมหลากหลายขั้นตอน

ในทางกลับกัน วุฒิ GED นั้นเป็นวุฒิที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ทั้งมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในไทย และมหาวิทยาลัยทั่วโลกสามารถใช้วุฒิ GED นี้ยื่นได้เลย การสอบเทียบ GED จึงมีข้อได้เปรียบมากกว่าการมีวุฒิมัธยมปลายจาก Homeschool เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้หากมีคณะ และมหาวิทยาลัยในดวงใจที่อยากเข้าแล้ว การศึกษาเพิ่มเติมว่าคณะ/มหาวิทยาลัยนั้นๆ ใช้หลักเกณฑ์การยื่นคะแนนแบบไหน ก็จะยิ่งทำให้ได้คำตอบชัดขึ้นว่าควรติว GED และสอบเทียบเพิ่มหรือไม่

ทั้งนี้ในบางคณะ/มหาวิทยาลัยนอกจากจะต้องการวุฒิ GED แล้ว ยังต้องใช้คะแนนในส่วนของการสอบรูปแบบอื่นด้วย เช่น คณะบัญชี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ ต้องใช้คะแนน SAT ด้วย ซึ่งหากไม่มีความรู้สำหรับการสอบ SAT ก็จำเป็นต้องติว SAT เพิ่ม เพื่อให้ความรู้และเข้าไปสอบได้อย่างมั่นใจ

โดยสรุปแล้ว การเรียน Homeschool ในระดับชั้นมัธยมปลาย หากต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย การสอบ GED เพิ่มเติมนอกจากวุฒิที่มีอยู่แล้วก็จะช่วยเปิดโอกาสให้ยื่นเข้าหลักสูตรนานาชาติและเรียนต่อต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นสำหรับคนเรียนแบบ Homeschool ก็ควรสอบเทียบ GED เพิ่มเติมติดไว้ดีที่สุด

สนใจติว IELTS | IGCSE | A-Level | GED | SAT | IELTS | TOEFL-MUIC | CU-TEP | TU-GET | GSAT | CU-ATT | CU-ATS | BMAT | ACT เพื่อคว้าคะแนนและมหาวิทยาลัยในฝันหรือยัง? ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

เราพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนต่อ ไม่ว่าจะมหาลัยในไทยหรือต่างประเทศ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply