เรียนGEDให้ผ่านความฝันก็เป็นไปได้

เด็กทุกคนมีความฝัน แต่หลายๆปัจจัยทำให้เส้นทางการศึกษาของแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนเรียนอยู่ในสายสามัญจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, บางคนต้องพักการเรียนในสายสามัญด้วยเหตุผลส่วนตัว, บางคนอยากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาก่อนใคร, บางคนอยากไปเรียนต่อเมืองนอก หรือบางคนไม่มีวุฒิการศึกษา เอาไปต่อยอดการศึกษาต่อหรือทำงานไม่ได้ ทั้งๆที่ทุกคนอยากเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองชอบ และนำไปประกอบอาชีพ ซึ่งการเรียน GED และ สอบ GED (General Educational Development) จึงเป็นอีกเส้นทางการศึกษาหนึ่งที่หลายคนเลือกเดิน เพื่อสร้างโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่การันตีได้ทั้งคุณภาพด้านภาษาและวิชาการ

การทำคะแนนสอบ GED 410 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 800 คะแนนในทุกๆวิชานั้น เป็นภารกิจที่ผู้เข้าสอบ GED ทุกคนต้องทำให้สำเร็จ เพื่อให้ได้ GED Transcript มาครอง เป็นใบเบิกทางไปศึกษาต่อตามที่ตนเองหวังไว้ เรียกได้ว่าก่อนสอบนั้น ทุกคนล้วนมีวินัยและเคร่งครัดเป็นอย่างมากจึงได้ GED Transcript มา ต่อจากวันนั้นแล้วความฝันของแต่ละคนล้วนเป็นไปได้ และพบกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่น่าเชื่อ เช่น

  • มีความภูมิใจ

ตอนที่สอบ GED ผ่านแล้ว เชื่อว่าทุกคนคงรู้สึกไม่ต่างกันคือ รู้สึกปลื้มใจ ภูมิใจ เมื่อความพยายาม ความทุ่มเทของเราสัมฤทธิ์ผลเป็น GED Transcript อยู่ตรงหน้า เป็นความสำเร็จที่จับต้องได้ และเป็นกุญแจให้เราไปต่อได้ด้วย

  • มีวินัยมากขึ้น

“เมื่อเราทำอะไรเกินกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป สิ่งนั้นจะกลายมาเป็นนิสัยของเราด้วย” ดังนั้น จากความเคยชินที่เราเคยสร้างวินัยให้ตัวเองเมื่อครั้งก่อนสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้ววินัยนั้นจะยังคงอยู่ เราจะกลายเป็นคนที่รู้จักการแบ่งเวลา รู้จักการลำดับความสำคัญ และจัดสรรสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

  • มีทางเลือกในการศึกษา

เดิมนั้นเรายังไม่มีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมปลาย อยากเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาก็ยังไม่ได้ จะเรียนต่อต่างประเทศก็ยังไม่พร้อม แต่เมื่อผ่านการเรียน GED และสอบ GED จนสำเร็จแล้วก็เท่ากับว่าเราได้วุฒิการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ High School ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีหลายหลักสูตรที่เปิดรับยื่นคะแนน GED เพื่อศึกษาต่อทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และถ้าหากต้องการสมัครเรียนที่ต่างประเทศก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน ประตูการศึกษาของเราจึงกว้างมากขึ้นกว่าเดิม

  • เก่งภาษามากขึ้น

หลายคนไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ แต่ด้วยความจำเป็นที่จะต้องเรียน GED หรือ อ่านหนังสือสอบ GED เป็นภาษาอังกฤษถึง 5 วิชาด้วยกัน และยังมีข้อสอบการเขียน Essay ดังนั้น ระหว่างเตรียมตัว จึงต้องฝึกทักษะทางด้านภาษาไปพร้อมๆกัน พอรู้ตัวอีกครั้ง เมื่อสอบ GED ผ่านแล้ว ทักษะทางภาษาก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว

  • เปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่มั่นใจกว่าเดิม

บางคนอาจไม่เก่งอะไรเลย ไม่เคยสอบได้ที่ 1 แต่สนามสอบ GED สามารถเป็นข้อพิสูจน์ให้กับหลายๆคนได้ว่าถ้าเราตั้งใจก็ไม่มีอะไรที่ยากจนเกินไป เมื่อสอบ GED ผ่านมาได้ นอกจากความภูมิใจแล้ว ความสามารถทางภาษาที่เพิ่มขึ้น ก็เปลี่ยนให้เราเป็นคนใหม่ เป็นคนที่มีความมั่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม

การสอบ GED นอกจากจะเป็นบันไดแห่งการศึกษาแล้ว ยังเป็นเส้นทางแห่งการพัฒนาตนเอง ที่สามารถนำพาทุกคนที่กล้าฝันให้ไปถึงฝัน ได้ไปศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตนเองชอบ ได้ไปเรียนในต่างประเทศ ได้ใช้ภาษาอังกฤษดีกว่าเดิม เพราะเมื่อใดที่สอบ GED ผ่าน ประตูแห่งความฝันก็รออยู่ตรงหน้าแล้ว

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply