เรียน GED เรียน IELTS Writing: เขียน Essay อย่างไรให้ได้คะแนนเยอะ

20151201_00001

การเขียนเรียงความเป็นงานที่หลายคนไม่ชอบ เรียงความภาษาไทยก็นับว่ายากแล้วเรียงความภาษาอังกฤษความยากยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ การเรียนGED หรือ IELTS เป็นการเตรียมตัวสอบวัดความสามารถที่ยอมรับกันในระดับสากลในปัจจุบันนี้ เช่นการสอบ GED หรือการสอบ IELTS จะมีโจทย์ให้เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษหรือที่เรียกว่า Essay สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบและกังวลกับการเขียนเรียงความนี้ เรามีคำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวเพื่อทำข้อสอบในส่วนเขียนอย่างไรให้ได้คะแนนเยอะ ดังต่อไปนี้

 1. อ่านให้มาก ควรเลือกอ่านบทความที่ดีมีคุณภาพในหนังสือพิมพ์ นิตยสารและเว็บไซต์ต่างๆ จะทำให้เราได้เห็นตัวอย่างที่ดี การเรียบเรียงความคิด คำศัพท์ใหม่ๆ รูปแบบการเขียน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ถ้าเราได้อ่านอย่างมากพอจะทำให้เราซึมซับได้อย่างอัตโนมัติโดยที่อาจจะไม่ต้องท่องจำไวยากรณ์อย่างเอาเป็นเอาตาย ยิ่งอ่านมากคลังคำก็มากตามทำให้การเขียนของเราดีขึ้นตามไปด้วย
 2. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ ว่าโจทย์ต้องการให้เราเขียนเกี่ยวกับอะไร ถึงแม้ว่านักเรียนจะเขียนได้ไพเราะถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทุกอย่าง แต่เขียนตอบไม่ตรงคำถามก็คงไม่ได้คะแนนดีเท่าที่ควร
 3. เขียนให้ถูกวิธี บทความนั้นจะแบ่งได้เป็น 3ส่วนหลักๆ คือIntroduction, BodyและConclusionโดยแต่ละส่วนจะมีลักษณะดังนี้
  • Introductionหรือ บทนำจะเป็น Paragraph แรกของ Essay ส่วนนี้มีความสำคัญมากต้องเขียนดึงดูดใด้ผู้อ่านสนใจที่จะอ่านต่อไปในส่วนเนื้อหาให้ได้
  • Body เป็นส่วนใจความสำคัญ เป็นส่วนที่ยาวที่สุดที่จะบอกเล่าเนื้อหาต่างๆ ผู้เขียนควรวางโครงเรื่องให้ดี ให้มีความสอดคล้องกันตลอดเรื่อง ครบทุกประเด็นที่โจทย์ต้องการ
  • Conclusionคือ บทสรุปของเนื้อหาทั้งหมดซึ่งจะขมวดใจความสำคัญของเรื่อง ตรงประเด็น ไม่ขัดแย้งกับเนื้อหาที่เขียน

*อย่างไรก็ตาม เราจะต้องพิจารณาว่าหัวข้อที่เราได้มานั้นควรจะถูกเขียนเป็น 4 หรือ 5 paragraphs หรือ มากกว่า

 1. เรียงลำดับความสำคัญให้ดี อย่าเอาบทสรุปไปไว้ในย่อหน้าแรก เพราะจะทำให้ผู้ตรวจไม่สนใจเนื้อหาในส่วนอื่นๆ เคล็ดลับคือปูเนื้อเรื่องจากความสำคัญน้อยไปหามาก พยายามดึงเขาให้อ่านเรื่องของเราได้จนจบ
 2. ใช้คำเชื่อมให้หลากหลายและถูกต้อง การใช้คำเชื่อมคำเดิมบ่อยเกินไป เช่น จะทำให้บทความไม่น่าอ่าน ควรฝึกการใช้คำเชื่อมต่างๆ ให้มากเพราะเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้การเขียนเรื่องนั้นมีความไพเราะสวยงาม ที่สำคัญต้องใช้ให้ถูกต้องตามบริบทของเนื้อหานั้นด้วย
 3. รู้จักใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ การเลือกใช้คำศัพท์เป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนถึงความสามารถในการใช้ภาษา ดังนั้น การเลือกคำศัพท์ที่เหมาะกับเนื้อหาและการเลือกใช้ไวยากรณ์ให้ถูกบริบท จะช่วยให้ได้คะแนนดีอย่างไม่ต้องสงสัย ในภาษาพูดไวยากรณ์ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แต่สำหรับการเขียนนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง
 4. ใส่แหล่งที่มาของข้อมูล เมื่อจะต้องกล่าวอ้างถึงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งควรใส่แหล่งที่มาเข้าไปด้วยเพื่อความเป็นมืออาชีพ การเขียนข้อมูลที่สำคัญขึ้นมาลอยๆ จะทำให้งานเขียนดูไม่มีคุณค่า
 5. รู้จักตรวจทาน เคล็ดลับที่จะทำให้งานเขียนของเรามีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดคือ การตรวจทาน เพื่อให้เราได้ตรวจสอบได้ทุกคำทุกประโยค เราพบว่าการตรวจทานนั้นจะช่วยให้เราแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันการ และยังช่วยให้เราสามารถเพิ่มเติมสิ่งที่เราต้องการนำเสนอได้อีกด้วย

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงสำหรับการข้อสอบส่วนการเขียน Essay นั่นก็ต้องอ่านง่าย วางรูปแบบให้สบายตา จะทำให้งานเขียนชิ้นนั้นน่าอ่าน และไม่จำเป็นต้องใช้คำสวยหรูหรือคำศัพท์ยากเกินไปทุกๆคำโดยที่ไม่เข้ากับเนื้อหา เพราะนอกจากจะไม่ช่วยให้คะแนนดีขึ้นแล้วยังอาจจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้กรรมการตัดคะแนนได้ง่ายขึ้นกว่าปกติเสียด้วยซ้ำ

หากอยากเรียนGED Writing หรือ เรียนIELTS Writing ให้ได้คะแนนมากๆ เราต้องเรียนรู้เทคนิคในการเขียนอย่างถูกวิธี

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply