ged

Banner-GED

GED & Pre-GED

THE PLANNER คือผู้นำด้านการติว GED ของประเทศไทย พิสูจน์ได้จากจำนวนนักเรียน GED ที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 คน คอร์สเรียน GED ที่ เดอะ แพลนเนอร์ได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองอย่างกว้างขวางกันอย่างต่อเนื่อง และน้องๆเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของ เดอะ แพลนเนอร์ เอดดูเคชั่น
คอร์สเรียน GED ที่โรงเรียน The Planner ไม่ได้เป็นการสอนเนื้อหาทั่วไปแบบกว้างๆ แต่เป็นการเจาะไปที่ Topic และ scope ของตัวข้อสอบทั้ง 4 วิชา (New GED) ดังนั้นผู้เรียน GED ที่นี่จะได้เรียน GED ที่ตรงกับข้อสอบมากที่สุด และที่สำคัญน้องๆที่เรียน GED ทุกคนของ The Planner จะได้ติวจากข้อสอบจริงก่อนไปสอบทุกคน เดอะแพลนเนอร์จึงกล้ารับรอง หากสอบไม่ผ่าน กลับมาเรียนซ้ำฟรี

The Planner ยังมีคอร์ส Pre-GED 45 ชั่วโมง สำหรับน้องๆ ที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนคอร์ส GED ทั้ง 4 วิชา 

โดยน้องๆ จะได้เรียนเนื้อหาครอบคลุมทุกหัวข้อ เพื่อให้เกิดการคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ มีความพร้อมและความมั่นใจในการเรียนคอร์ส GED ต่อไป

ทำไมต้องเรียน GED กับ The Planner ?

 • null

  เน้นสอนให้ผ่านตั้งแต่รอบแรก

 • null

  มีการเรียนปรับพื้นฐานรวมอยู่ในคอร์สนี้

 • null

  ครูมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีทุกคน

 • null

  เป็นคอร์สระยะสั้น เน้นติวสอบ

 • null

  มีวัดผลก่อนสอบจริง

 • null

  ดูแลตั้งแต่การลงสอบจนได้วุฒิ

 • null

  สอนตรงตามเนื้อหาข้อสอบที่อัพเดท

 • null

  คลาสสนุก ครูใจดี กลุ่มเล็ก สอนสด

 • null

  ช่วยวางแผนเรื่องการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

 • null

  ประเมินผลเป็นรายบุคคล

 • null

  สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี

คอร์สเรียน GED – 90 ชั่วโมง

หลักสูตรติว GED ที่เดอะ แพลนเนอร์ เป็นคอร์สติวระยะสั้น 90 ชั่วโมง เน้นติวเจาะจงไปที่เนื้อหาการสอบล้วนทั้ง 4 วิชา พร้อมสอนปรับพื้นฐานที่สำคัญของการสอบ GED  ดังนั้นผู้เรียน GED จะได้เรียน GED ที่ตรงกับข้อสอบมากที่สุด เดอะ แพลนเนอร์จึงกล้ารับรองผล สอบไม่ผ่านวิชาไหน กลับมาเรียนใหม่วิชานั้นได้ฟรี

คุณครูที่เดอะ แพลนเนอร์อัพเดทการสอบ การเรียน และข้อสอบ GED อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้ผู้เรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์สามารถทำคะแนนได้ค่อนข้างสูง คอร์สการเรียน GED ที่ทางคุณครูร่วมกันจัดทำนั้นจะตรงตามเนื้อหาที่อยู่ในข้อสอบ และเป็นเนื้อหาที่สดใหม่ที่สุดเพื่อประโยชน์ของนักเรียน เดอะ แพลนเนอร์ ทุกคน

คอร์ส 4 วิชาเรียน GED รวม 90 ชั่วโมง

1. Reasoning through Language Arts (RLA); Reading & Writing (การอ่าน&การเขียน) – 30 ชั่วโมง
2. Social Studies (สังคม) – 20 ชั่วโมง
3. Science (วิทยาศาสตร์) – 20 ชั่วโมง
4. Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์) – 20 ชั่วโมง

รูปแบบเรียน GED ที่โรงเรียน The Planner Education

เรียนเดี่ยว (private)

เรียนคู่ (duo)

เรียนกลุ่ม (group)

จัดกลุ่มมาเรียน (private group)

ราคาคอร์สเรียน GED

เรียนเดี่ยว GED

1,100 ต่อชั่วโมง
 • สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี
 • เลือกเวลาเรียนได้
 • ขาดเรียนมีชดเชย
 • Private class

เรียนคู่ GED

750 ต่อชั่วโมง
 • สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี
 • เลือกเวลาเรียนได้
 • ขาดเรียนมีชดเชย
 • Private class

เรียนกลุ่ม GED

75,900 ต่อคอร์ส
 • สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี
 • รวมค่าสอบ 4 วิชา
 • รวมค่าสอบ Ready 4 วิชา
 • รวมค่าวุฒิ Diploma
 • รวมค่าใบคะแนน Transcript
 • รวมค่าหนังสือ 4 วิชา
 • สมัครสอบ ติดตามผลให้ฟรี

คอร์สเรียน Pre-GED – 45 ชั่วโมง

คอร์สเรียน Pre-GED ที่ เดอะ แพลนเนอร์ เน้นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 วิชาในข้อสอบ GED โดยครอบคลุมทุกหัวข้อเพื่อให้น้องๆ คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ และเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนคอร์ส GED
น้องๆ จะได้ฝึกการแต่งประโยค เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะของแต่ละวิชา รวมไปถึงการใช้คำนามและสรรพนาม โดยคุณครูจะแก้จุดอ่อน เสริมจุดแข็ง เพื่อให้น้องๆ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีและพร้อมสำหรับการเรียนคอร์ส GED ต่อไปอย่างมั่นใจ

Pre-GED เป็นคอร์สละ 45 ชั่วโมง แบบเข้มข้นครอบคลุมข้อสอบทุกพาร์ท โดยแบ่งเป็น 4 วิชา ได้แก่

 1. Reasoning through Language Arts (RLA); Reading & Writing (การอ่าน&การเขียน) – 15 ชั่วโมง
 2. Social Studies (สังคม) – 10 ชั่วโมง
 3. Science (วิทยาศาสตร์) – 10 ชั่วโมง
 4. Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์) – 10 ชั่วโมง

การเรียนคอร์ส Pre-GED ที่โรงเรียน The Planner Education มี 3 แบบ

เรียนเดี่ยว (private)

เรียนคู่ (duo)

เรียนกลุ่ม (group)

ราคาคอร์สเรียน Pre-GED

เรียนเดี่ยว Pre-GED

1,100 ต่อชั่วโมง
 • ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ GED
 • เน้นเนื้อหาที่ออกข้อสอบ
 • ครอบคลุมทุกพาร์ท 4 วิชา
 • เลือกเวลาเรียนได้
 • ขาดเรียนมีชดเชย

เรียนคู่ Pre-GED

750 ต่อชั่วโมง
 • ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ GED
 • เน้นเนื้อหาที่ออกข้อสอบ
 • ครอบคลุมทุกพาร์ท 4 วิชา
 • เลือกเวลาเรียนได้
 • ขาดเรียนมีชดเชย

เรียนกลุ่ม Pre-GED

19,900 ต่อคอร์ส
 • ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ GED
 • เน้นเนื้อหาที่ออกข้อสอบ
 • ครอบคลุมทุกพาร์ท 4 วิชา
 • กลุ่มเล็กไม่เกิน 7 คน

ตารางเรียน GED และ Pre-GED

GED GROUP (WEEKDAY)

GED GROUP (MON-FRI)STARTENDTIMETABLE
GED DEC 216 DEC 2114 JAN 22DOWNLOAD
GED JAN 2210 Jan 2211 Feb 22DOWNLOAD
GED FEB 227 Feb 2211 Mar 22DOWNLOAD
GED MAR 227 Mar 228 Apr 22DOWNLOAD
GED APR 224 Apr 2211 May 22DOWNLOAD
GED MAY 222 May 223 Jun 22DOWNLOAD
GED JUN 226 Jun 228 Jul 22DOWNLOAD
GED JUL 224 Jul 225 Aug 22DOWNLOAD
GED AUG 221 Aug 222 Sep 22DOWNLOAD
GED SEP 225 Sep 227 Oct 22DOWNLOAD
GED OCT 223 Oct 224 Nov 22DOWNLOAD
GED NOV 227 Nov 229 Dec 22DOWNLOAD
GED DEC 226 Dec 2213 Jan 23DOWNLOAD

GED และ Pre-GED GROUP (WEEKEND)

GED และ Pre-GED GROUP (SAT-SUN)STARTENDTIMETABLE
GED JAN 2215 Jan 2213 Mar 22DOWNLOAD
PRE GED JAN 228 Jan 226 Feb 22DOWNLOAD
GED FEB 2212 Feb 2224 Apr 22DOWNLOAD
PRE GED FEB 2212 Feb 2213 Mar 22DOWNLOAD
GED MAR 2219 Mar 225 Jun 22DOWNLOAD
PRE GED MAR 2219 Mar 2224 Apr 22DOWNLOAD
GED MAY 227 May 2210 Jul 22DOWNLOAD
PRE GED MAY 227 May 225 Jun 22DOWNLOAD
GED JUN 2211 Jun 2214 Aug 22DOWNLOAD
PRE GED JUN 2211 Jun 2210 Jul 22DOWNLOAD
GED JUL 2216 Jul 2218 Sep 22DOWNLOAD
PRE GED JUL 2216 Jul 2214 Aug 22DOWNLOAD
GED AUG 2220 Aug 2230 Oct 22DOWNLOAD
PRE GED AUG 2220 Aug 2218 Sep 22DOWNLOAD
GED OCT 221 Oct 224 Dec 22DOWNLOAD
PRE GED OCT 221 Oct 2230 Oct 22DOWNLOAD
GED NOV 225 Nov 224 Dec 22DOWNLOAD
PRE GED NOV 225 Nov 224 Dec 22DOWNLOAD
PRE GED DEC 2210 Dec 2215 Jan 23DOWNLOAD

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสอบและเรียน GED

การสอบ GED (General Educational Development) เป็นการสอบเทียบเท่าระดับมัธยมปลายของประเทศอเมริกา และกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยได้รับรองวุฒิ (เทียบเท่า ม.6) แล้ว นักเรียนสามารถใช้วุฒิ GED ในการสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐบาลหลักสูตรนานาชาติ (International program) หรือ มหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ หรือนักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้เช่นกัน

ตามหลักเกณฑ์นั้นผู้สอบจะต้องมีอายุครบ 16 ปีขึ้นไป ส่วนข้อสอบ GED (New GED 2017) มีทั้งหมด 4 วิชาด้วยกัน ได้แก่

1. Reasoning through Language Arts; Reading & Writing (การอ่าน&การเขียน)
2. Social Studies (สังคม)
3. Science (วิทยาศาสตร์)
4. Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์)

ในการสอบ GED นั้น คะแนนเต็มของแต่ละวิชาคือ 200 คะแนน รวมทั้งหมด 800 คะแนน ผู้สอบต้องสอบให้ได้อย่างต่ำ 145 คะแนนต่อหนึ่งวิชาถึงจะผ่าน โดยจะมีคะแนนรวมของทั้ง 4 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 580 คะแนน หลังจากสอบผ่านทั้ง 4 วิชาแล้วนั้น ผู้สอบก็จะสามารถดำเนินการขอวุฒิการศึกษา (diploma) และใบคะแนนผลการศึกษา (transcript) ได้

เกณฑ์การให้คะแนนของ GED

 • Below Passing: 100-144
 • GED® Passing Score: 145-164
 • GED® College Ready: 165-174
 • GED® College Ready + Credit: 175-200

**หากผู้สอบทำคะแนนของ GED ได้ 175 คะแนนขึ้นไปในแต่ละวิชาจะสามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการเทียบโอนหน่วยกิตนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละมหาวิทยาลัย

การเรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์ นั้นมีความแตกต่างจากที่อื่น เพราะคอร์สเรียน GED ทุกคอร์สจะเรียนตาม course syllabus ที่คุณครูร่วมกันวางแผนเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและเน้นการตอบคำถามให้ได้คะแนน คอร์สเรียน GED ของ THE PLANNER ไม่ใช่เป็นการเรียน GED แบบเรื่อยเปื่อย แต่จะเน้นตรงจุด โฟกัส scope ที่สำคัญและจำเป็นของ GED เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน การเรียน GED ด้วยวิธีนี้จะเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์สอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรก และเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนได้มากขึ้นอีกด้วย

เสียงจากนักเรียนของเรา

Math 179,
RLA 164,
Science 172,
Social Studies 149

Judy

GED : 664/800

ผมพอใจกับคะแนนผมมาก คลาสที่นี่สนุกและได้ผลจริงๆครับ คุณครูและพี่ๆทุกคนก็เป็นกันเองมากครับ Math 179, RLA 176, Science 171, Social Studies 177

Non

GED : 703/800

Math 179,
RLA 154,
Science 170,
Social Studies 169

Nan

GED : 672/800

Math 171,
RLA 158,
Science 176,
Social Studies 171

Nene

GED : 676/800

Math 166,
RLA 152,
Science 171,
Social Studies 169

Ter

GED : 658/800

ขอบคุณคุณครูที่ติว GED และ SAT ที่เดอะแพลนเนอร์ ผมดีใจกับคะแนนมากๆ แนะนำเพื่อนต่อแน่นอนครับ Math 200, RLA 174, Science 176, Social Studies 179

JR

GED : 729/800

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED