How to เขียน IELTS Writing ยังไงให้เป็นภาษาทางการ?

การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะด้านการเขียน บ่อยครั้งเรามักใช้ประโยคหรือชนิดคำที่ค่อนข้างเป็นภาษาพูดหรือภาษาแบบไม่เป็นทางการโดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งอาจติดมาจากการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของเรา ที่มักมีการใช้รูปศัพท์ย่อ คำสแลงและอื่น ๆ ร่วมด้วยอยู่เสมอ

หากเป็นการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธรรมดาทั่วไปก็คงจะไม่ใช่ปัญหา แต่ถ้าต้องเป็นการเขียนภาษาอังกฤษในเหตุการณ์สำคัญ ๆ เช่น การทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS โดยเฉพาะพาร์ท IELTS Writing ที่ถ้าพบว่ามีการเขียนภาษาอังกฤษแบบไม่ทางการหรือไม่ใช่ภาษาเขียนที่ถูกต้อง ก็คงจะต้องเกิดปัญหาขึ้นแน่ ๆ

บล็อกนี้ The Planner ขอพาน้อง ๆ ทุกคนไปรู้จักกับการเขียนภาษาอังกฤษแบบทางการ พร้อมกับดูรายละเอียดการประเมินคะแนนของการสอบ IELTS Writing และวิธีตอบให้ได้คะแนนมากที่สุดผ่านการเขียน เนื้อหาทั้งหมดจะมีอะไรบ้าง ไปดูพร้อมกันได้เลย

ภาษาแบบทางการ เป็นยังไง?
ภาษาแบบทางการหรือภาษาแบบแผน (Formal Language) เป็นระดับการใช้ภาษาที่สุภาพ เคร่งครัด มีระบบทางการเขียนและความหมายที่ชัดเจนมากกว่าภาษาที่ใช้พูดหรือเขียนทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วภาษาแบบทางการมักใช้ในโอกาสสำคัญ ๆ เช่น การทดสอบวัดระดับภาษา การติดต่อติดต่องานราชการ การทำงานในองค์กร บทละคร การประกาศข่าว การทำรายงานทางวิชาการ และอื่น ๆ ที่มีความเป็นแบบแผนและต้องใช้ความสุภาพในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษแบบทางการ เป็นยังไง?
ภาษาอังกฤษแบบทางการ (Formal English) ต้องยึดหลักความถูกต้องทางภาษาเช่นเดียวกันกับภาษาอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องคำศัพท์และ Grammar ซึ่งใช้มาเป็นเกณฑ์เพื่อให้เกิดระดับภาษาที่สูงกว่าการพูดคุยภาษาอังกฤษแบบธรรมดา (Informal English)

และเพื่อความสะดวกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จึงได้มีการระบุและรวบรวมคำศัพท์ทางการต่าง ๆ เอาไว้แล้วมากมาย  ซึ่งน้อง ๆ ที่เรียนคอร์ส IELTS และเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป อาจจะต้องฝึกท่องจำมากขึ้นสักหน่อย

ตัวอย่างคำศัพท์

ภาษาอังกฤษไม่ทางการ ภาษาอังกฤษแบบทางการ ความหมาย
Get Receive ได้รับ
Check Verify ตรวจสอบ
Tell Inform บอก, รายงาน
Go up Increase เพิ่มขึ้น
Go down Decease ลดลง
Chance Opportunity โอกาส
Deal with Handle จัดการ, รับมือ
Find out Discover ค้นพบ
Show Demonstrate แสดง, สาธิต
Promise Assure สัญญา, ให้คำมั่น

อ่านบทความ แจกคำศัพท์ IELTS Vocabulary หมวด Modern Technology คลิกที่นี่

หลักการใช้ภาษาอังกฤษแบบทางการ

 1. หลีกเลี่ยงการใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 เช่น I หรือ We ในประโยค (กรณีที่ไม่จำเป็นต้องสื่อว่าเราเป็นผู้พูด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของการใช้งาน)
  ตัวอย่าง
 • Informal English: During the interview, I asked students about their experiences.
 • Formal English: During the interview, students were asked about their experiences.
 1. ใช้ศัพท์แบบตัวเต็ม ไม่ย่อ
  ตัวอย่าง
 • Informal English: I can’t only speak English, but also speak Chinese.
 • Formal English: I can not only speak English, but also speak Chinese.
 1. ใช้คำความหมายตรงตัว ไม่ใช้ Phrasal Verbs
  ตัวอย่าง
 • Informal English: The patient got over his illness.
 • Formal English: The patient recovered from his illness.
 1. ไม่ใช้คำสแลง หรือศัพท์วัยรุ่น
  ตัวอย่าง
 • Informal English: It was raining cats and dogs.
 • Formal English: It was raining very heavily.
 1. Modal verbs ช่วยให้ดูสุภาพขึ้น
  ตัวอย่าง
 • Informal English: I want a cup of tea.
 • Formal English: I would like a cup of tea, please.
 1. ใช้ประโยคเต็ม ไม่สั้นหรือห้วนจนดูเร่งรีบ
  ตัวอย่าง
 • Informal English:
 • Formal English: Thank you so much for your help.

 

ภาษาอังกฤษแบบทางการกับการสอบ IELTS Writing

IELTS Writing มีการแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 พาร์ท คือ

 • IELTS Writing Task 1: เป็นการเขียนตอบเชิงอธิบายแผนภาพ Graph, Pie, Bar, Chart และ Table โดยเราสามารถเขียนตอบได้ตรง ๆ โดยน้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์คำถามหรือเพิ่มเติมความคิดเห็น
 • IELTS Writing Task 2: เป็นการเขียนตอบเชิงอภิปราย โดยน้อง ๆ จำเป็นต้องตอบให้ตรงคำถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโจทย์ที่ให้มา และให้เหตุผลสนับสนุนกับแง่มุมนั้น ๆ ของเราด้วย

ซึ่งการเขียนคำตอบ IELTS Writing ทั้งสองพาร์ท น้อง ๆ จำเป็นต้องเขียนตอบด้วย “ภาษาอังกฤษระดับทางการ หรือเชิงวิชาการ” เพราะหากน้อง ๆ เขียนตอบด้วยภาษาที่ไม่ทางการหรือเป็นภาษาระดับสนทนา ก็อาจจะถูกหักคะแนนออกไปในส่วนของเกณฑ์ Lexical Resource (การใช้คำศัพท์) และ Grammatical Range and Accuracy (การใช้รูปแบบประโยคที่หลากหลาย และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์) เยอะเลยทีเดียว

เป็นยังไงกันบ้าง The Planner หวังว่าน้อง ๆ ทุกคน โดยเฉพาะ ๆ น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS คงได้ความรู้เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษแบบทางการกันไปเยอะเลยทีเดียว และแค่อ่านอย่างเดียวอาจไม่พอ อย่าลืมนำไปปรับใช้ให้เกิดความคุ้นเคยกันด้วยนะคะ

การสอบ IELTS Writing และ IELTS พาร์ทอื่น ๆ ไม่ใช่เรื่องยาก แค่เพียงน้อง ๆ มีการฝึกฝนเป็นประจำ และรับคำปรึกษาจากคุณครูผู้เชี่ยวชาญจากคอร์สติวสอบ IELTS สถาบัน The Planner Education อย่างสม่ำเสมอ โอกาสคว้า IELTS Band สูง 8.0+ เป็นไปได้แน่นอน

แล้วมาปั้นฝัน คว้า IELTS แบนด์สูงที่สถาบัน The Planner ด้วยกันนะคะ

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT/GSAT | ACT | IELTS | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ARTS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply