เรียน IELTS พร้อมวิธีพิชิต 7.0+ ได้จริง

เรียน ielts

การสอบ IELTS (International English Language Testing System) ในประเทศไทยถูกจัดขึ้นโดย British Council และ IDP: IELTS Australia ปัจจุบันมหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศไทย หรือ สถานศึกษาในต่างประเทศต่างก็กำหนดให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสถานศึกษานั้นๆยื่นผลคะแนน IELTS กันมากขึ้นเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ผู้สอบยังสามารถนำผลคะแนนไปยื่นเพื่อทำงานทั้งในและต่างประเทศได้เช่นกัน

ข้อสอบ IELTS ถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ

 1. General Training Module: ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น ทำงาน หรือ ขอสัญชาติ จะสอบIELTS ประเภทนี้ เนื่องจากว่าการสอบประเภทนี้เป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษระดับทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. Academic Module: เนื่องจาก Module นี้จะเน้นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การสอบประเภทนี้จึงถูกใช้เพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าในมหาวิทยาลัยนานาชาติภายในประเทศหรือมหาวิทยาลัยทั่วไปในต่างประเทศ

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ IELTS จะแบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งจะวัด 4 ทักษะ ได้แก่

 1. Listening (การฟัง)
 2. Reading(การอ่าน)
 3. Writing (การเขียน)
 4. Speaking (การพูด)

คะแนนเต็มของแต่ละส่วนคือ 9 และ คะแนนรวมของทั้ง 4 ส่วนนั้นจะถูกคำนวณออกมาเป็นค่าเฉลี่ย โดยมีคะแนนเต็ม 9 เช่นกัน

การเรียน IELTS ที่ The Planner มี 2 แบบด้วยกันคือ

 1. เรียนเดี่ยว
 2. จัดกลุ่มมาเอง

หลายๆคนคงสงสัยว่าติว IELTS ที่ไหนดี ติว IELTS ที่ The Planner Education ดีไหม และเพราะอะไร

เหตุผลที่ต้องเรียน IELTS ที่ The Planner Education

 1. ครูผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ตรงกับการสอบ IELTS
 2. อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับ IELTS อย่างสม่ำเสมอ
 3. รู้วิธีการคำนวณคะแนนจึงสอนหลักในการตอบคำถามให้ถูกต้องได้
 4. มีเทคนิคในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนมากขึ้น
 5. นักเรียนสอบได้คะแนนตามที่คาดหวัง
 6. เรามีOfficial Past Papers ให้ฝึกแบบไม่อั้น

เพิ่มเพื่อน