เรียน IELTS พร้อมวิธีพิชิต 7.0+ ได้จริง

เรียน IELTS
 

คอร์สเรียน IELTS ที่เดอะ แพลนเนอร์ เป็นคอร์สระยะสั้นที่เน้นการติวสอบอย่างเข้มข้น ทุกๆชั่วโมงในคลาสเรียน IELTS ผู้เรียนจะได้เรียนจากเนื้อหาที่ออกข้อสอบประจำ ซึ่งทางสถาบันจะคัดเลือกเนื้อหาให้ตรงกับข้อสอบมากที่สุด พร้อมเรียนเนื้อหาการสอบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวครบทุกด้านก่อนลงสนามจริง

นอกเหนือจากนั้นคอร์สติว IELTS ของที่นี่ จะเน้นการตอบให้ได้คะแนนในทุกๆข้อ เน้นการหาคำตอบด้วยเทคนิคเฉพาะพาร์ท และที่สำคัญ ทุกคอร์สจะเน้นวิธีทำข้อสอบ ตั้งแต่การตีความโจทย์ จนกระทั่งการใช้คำศัพท์ที่เพิ่มคะแนนได้ ในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนของ IELTS

IELTS: 7.5
Non

IELTS: 7
Guzz

IELTS: 7
Ink

ตารางกลุ่มคอร์สเรียน IELTS (Academic Module)

COURSESTARTENDTIMETABLE
IELTS6 DEC 20214 FEB 2022Download
IELTS10 Jan 20224 Mar 2022Download
IELTS7 Mar 20226 May 2022Download
IELTS9 May 202215 Jul 2022Download
IELTS4 Jul 20222 Sep 2022Download
IELTS5 Sep 202228 Oct 2022Download
IELTS31 Oct 202226 Dec 2022Download
STARTTIMETABLE
6 DEC 21Download
10 Jan 22Download
7 Mar 22Download
9 May 22Download
4 Jul 22Download
5 Sep 22Download
31 Oct 22Download

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน IELTS ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ทางทีมคุณครูด้าน IELTS ของสถาบันจะมีการอัพเดทหลักเกณฑ์การสอบและการให้คะแนนอย่างสม่ำเสมอ อัพเดทข้อสอบอย่างต่อเนื่องในทุกๆรอบ เพื่อให้คลาสติว IELTS ของสถาบันมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ ในการพัฒนาคอร์สการเรียน IELTS ทางสถาบันให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบอย่างละเอียด เพื่อให้น้องๆที่เรียนในคอร์ส IELTS ได้รับเนื้อหาทั้งหมดที่อัพเดท ได้เจอคำถามทุกด้านที่โจทย์ถาม ได้เรียนรู้วิธีการตอบคำถามที่ถูกหลัก และ เขียนได้ตามหลักการ ตามเกณฑ์การให้คะแนน

 

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน IELTS ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ข้อมูลการสอบ IELTS

การสอบ IELTS ถูกแบ่งออกเป็น ประเภทด้วยกัน

  1. Academic Module:เนื่องจาก Module นี้จะเน้นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การสอบประเภทนี้จึงถูกใช้เพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าในมหาวิทยาลัยนานาชาติภายในประเทศหรือมหาวิทยาลัยทั่วไปในต่างประเทศ
  2. General Training Module: ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น ทำงาน หรือ ขอสัญชาติ จะสอบ IELTS ประเภทนี้ เนื่องจากว่าการสอบประเภทนี้เป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษระดับทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

การสอบ IELTS (International English Language Testing System) ในประเทศไทยถูกจัดขึ้นโดย British Council และ IDP: IELTS Australia ปัจจุบันมหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศไทย หรือ สถานศึกษาในต่างประเทศต่างก็กำหนดให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสถานศึกษานั้นๆยื่นผลคะแนน IELTS กันมากขึ้นเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ผู้สอบยังสามารถนำผลคะแนนไปยื่นเพื่อทำงานทั้งในและต่างประเทศได้เช่นกัน

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ IELTS จะแบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งจะวัด 4 ทักษะ ได้แก่

  1. Listening (การฟัง)
  2. Reading(การอ่าน)
  3. Writing (การเขียน)
  4. Speaking (การพูด)

คะแนนเต็มของแต่ละส่วนคือ 9 คะแนน และ คะแนนรวมของทั้ง 4 ส่วนนั้นจะถูกคำนวณออกมาเป็นค่าเฉลี่ยอีกที โดยมีคะแนนเต็ม 9 เช่นกัน

สอบ IELTS แบบ Paper-based VS Computer-based

การสอบ IELTS ทั้งแบบกระดาษและคอมพิวเตอร์ มีเนื้อหาการสอบที่เหมือนกัน และในส่วนของ Speaking ก็ยังต้องสอบกับ examiner เหมือนกัน ผู้สมัครสอบสามารถเลือกตามความถนัดว่าถนัดการเขียนหรือพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์มากกว่ากัน

ในส่วนที่ต่างกันนั้น ได้แก่

  • Listening Part แบบคอมพิวเตอร์สามารถเริ่มพิมพ์คำตอบลงได้เลยระหว่างการฟัง ส่วนการสอบแบบกระดาษจะเป็นการจดโน๊ตในกระดาษ
  • ผลสอบไอเอล แบบคอมพิวเตอร์จะได้ผลเร็วกว่าในระยะเวลา 3-5 วันทำการ (บริติช เคานซิล) หรือ 5-7 วัน (IDP) ในขณะที่แบบกระดาษจะได้ผลสอบ 13 วันทำการ
  • วันสอบ แบบคอมพิวเตอร์จะมีวันสอบให้เลือกมากกว่า

IELTS VS IELTS UKVI

IELTS UKVI ใช้สำหรับการยื่นศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร ประเภทวีซ่า Tier 4 โดยเฉพาะ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องไปเรียน Foundation เพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย

โดยการสอบ IELTS และการสอบ IELTS UKVI มีความเหมือนกันทั้งในเนื้อหาการสอบ รอบสอบ เพียงแต่ผลสอบของ IELTS UKVI ที่ออกมาจะมีการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ แนะนำให้ผู้สอบตรวจสอบกับทางสถาบันหรือหน่วยงานที่ต้องการยื่นผล IELTS ก่อนการสมัครสอบ

คลาสเรียน IELTS ของ The Planner

เน้นติวสอบอย่างเข้มข้น

เน้นเนื้อหาที่ออกสอบประจำ

คัดเลือกเนื้อหาให้ตรงกับข้อสอบมากที่สุด

เน้นการตอบให้ได้คะแนนในทุกๆข้อ

เน้นการหาคำตอบด้วยเทคนิคเฉพาะพาร์ท

เน้นวิธีทำข้อสอบตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน

เน้นตีความโจทย์ให้ถูกต้อง

เน้นใช้คำศัพท์ที่เพิ่มคะแนนได้

ทุกคอร์สเรียนที่เดอะ แพลนเนอร์ จะถูกสอนโดยคุณครูที่มีความรู้เชิงลึกในด้านนั้นๆ มีประสบการณ์ตรงและถ่ายทอดได้เข้าใจง่าย สามารถสอบถามเรื่องคอร์สเรียน IELTS ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner หรือเข้ามาคุยเพื่อวางแผนการเรียน IELTS หรือคอร์สอื่นๆได้ที่สถาบัน The Planner Education