เรียน IELTS พร้อมวิธีพิชิต 7.0+ ได้จริง

การสอบ IELTS (International English Language Testing System) ในประเทศไทยถูกจัดขึ้นโดย British Council และ IDP: IELTS Australia ปัจจุบันมหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศไทย หรือ สถานศึกษาในต่างประเทศต่างก็กำหนดให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสถานศึกษานั้นๆยื่นผลคะแนน IELTS กันมากขึ้นเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ผู้สอบยังสามารถนำผลคะแนนไปยื่นเพื่อทำงานทั้งในและต่างประเทศได้เช่นกัน

 

ข้อสอบ IELTS ถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ

 1. General Training Module: ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น ทำงาน หรือ ขอสัญชาติ จะสอบIELTS ประเภทนี้ เนื่องจากว่าการสอบประเภทนี้เป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษระดับทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. Academic Module: เนื่องจาก Module นี้จะเน้นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การสอบประเภทนี้จึงถูกใช้เพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าในมหาวิทยาลัยนานาชาติภายในประเทศหรือมหาวิทยาลัยทั่วไปในต่างประเทศ

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ IELTS จะแบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งจะวัด 4 ทักษะ ได้แก่

 1. Listening (การฟัง)
 2. Reading(การอ่าน)
 3. Writing (การเขียน)
 4. Speaking (การพูด)

คะแนนเต็มของแต่ละส่วนคือ 9 และ คะแนนรวมของทั้ง 4 ส่วนนั้นจะถูกคำนวณออกมาเป็นค่าเฉลี่ย โดยมีคะแนนเต็ม 9 เช่นกัน

การเรียน IELTS ที่ The Planner มี 2 แบบด้วยกันคือ

 1. เรียนเดี่ยว
 2. จัดกลุ่มมาเอง
รูปแบบการเรียนราคา
เรียนเดี่ยว1,000 บาท /ชั่วโมง
เรียนคู่650 บาท /ชั่วโมง
จัดกลุ่มมา500 บาท /ชั่วโมง

หลายๆคนคงสงสัยว่าติว IELTS ที่ไหนดี ติว IELTS ที่ The Planner Education ดีไหม และเพราะอะไร

รูปแบบการเรียนราคา
เรียนเดี่ยว1,000 บาท /ชั่วโมง
เรียนคู่650 บาท /ชั่วโมง
จัดกลุ่มมา500 บาท /ชั่วโมง

หลายๆคนคงสงสัยว่าติว IELTS ที่ไหนดี ติว IELTS ที่ The Planner Education ดีไหม และเพราะอะไร

เหตุผลที่ต้องเรียน IELTS
ที่ The Planner Education

 1. ครูผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ตรงกับการสอบ IELTS
 2. อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับ IELTS อย่างสม่ำเสมอ
 3. รู้วิธีการคำนวณคะแนนจึงสอนหลักในการตอบคำถามให้ถูกต้องได้
 4. มีเทคนิคในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนมากขึ้น
 5. นักเรียนสอบได้คะแนนตามที่คาดหวัง
 6. เรามีOfficial Past Papers ให้ฝึกแบบไม่อั้น

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner