เรียน IELTS พร้อมวิธีพิชิต 7.0+ ได้จริง

 

คอร์สเรียน IELTS ที่ The Planner Education เป็นคอร์สระยะสั้นที่เน้นการติวสอบอย่างเข้มข้นและตรงจุด ในคลาสเรียน IELTS ผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาที่ตรงกับข้อสอบมากที่สุดและออกสอบเป็นประจำ พร้อมเรียนเนื้อหาการสอบที่หลากหลาย ครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ IELTS Listening, Reading, Writing และ Speaking เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมพร้อมครบทุกด้านก่อนลงสนามสอบจริง

นอกจากนี้ คอร์สติว IELTS ของ The Planner ยัง เน้นการตอบคำถามที่ตรงประเด็น และเน้นการหาคำตอบด้วยเทคนิคเฉพาะพาร์ท เพื่อให้ได้คะแนนทุกพาร์ทสูงที่สุด และที่สำคัญ ทุกคอร์สจะเน้นวิธีการทำข้อสอบ IELTS ในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนของ IELTS ฉบับอัปเดตล่าสุด และมีการเพิ่มคลังคำศัพท์ใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียนเพื่อช่วยเพิ่มคะแนนสอบ

IELTS
ติว IELTS ตรงกับข้อสอบ อัปคะแนน Band 7.0+
 • สอนตรงตามเกณฑ์การคำนวณคะแนน
 • เรียนวิธีทำข้อสอบ ไม่ให้เสียคะแนน
 • เรียนด้วยข้อสอบเก่าไม่จำกัด
 • ประเมินด้วย Mock Test ก่อนสอบจริง
 • ครูจบตรง ประสบการณ์ตรงทุกคน
 • คลาสเล็ก สอนสด ถามตอบได้
IELTS
ติว IELTS ตรงกับข้อสอบ อัปคะแนน Band 7.0+
 • สอนตรงตามเกณฑ์การคำนวณคะแนน
 • เรียนวิธีทำข้อสอบ ไม่ให้เสียคะแนน
 • เรียนด้วยข้อสอบเก่าไม่จำกัด
 • ประเมินด้วย Mock Test ก่อนสอบจริง
 • ครูจบตรง ประสบการณ์ตรงทุกคน
 • คลาสเล็ก สอนสด ถามตอบได้
OUR STUDENTS

IELTS: 8.5
Chote

IELTS: 8.5
Proud

IELTS: 8.5
Point

IELTS: 7.5
Non

IELTS: 7
Guzz

IELTS: 7
Ink
Congratulations !
คว้า IELTS Band 8.5 ยกแก๊ง
Congratulations !
คว้า IELTS Band 8.5 ยกแก๊ง
ตารางเรียน
IELTS Course
COURSE START END TIMETABLE
ROUND 1 (Weekend) 13 JAN 24 17 MAR 24 Download
ROUND 2 (Weekday) 1 APR 24 30 APR 24 Download
ROUND 3 (Weekend) 4 MAY 24 7 JUL 24 Download
ROUND 4 (Weekend) 13 JUL 24 22 SEP 24 Download
ROUND 5 (Weekend) 7 SEP 24 17 NOV 24 Download
ROUND 6 (Weekday) 2 OCT 24 24 OCT 24 Download
ROUND 7 (Weekend) 2 NOV 24 19 JAN 25 Download

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน IELTS 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ตารางเรียน
IELTS Course
START – END TIMETABLE
13 JAN – 17 MAR 24 Download
1 APR – 30 APR 24 Download
4 MAY – 7 JUL 24 Download
13 JUL – 22 SEP 24 Download
7 SEP – 17 NOV 24 Download
2 OCT – 24 OCT 24 Download
2 NOV 24 – 19 JAN 25 Download

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน IELTS 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

เรียนกลุ่ม IELTS
49,800/คอร์ส
 • ครอบคลุมเนื้อหาสอบทั้ง 4 ทักษะ
 • เรียนเนื้อหาจากข้อสอบที่ออกประจำ
 • เน้นเทคนิคเพิ่ม Band เฉพาะพาร์ท
 • เรียนตรงตามเกณฑ์ให้คะแนน IELTS
 • บริการครบ ลงสอบ พร้อมตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
 • ฟรี หนังสือทั้ง 4 พาร์ท
เรียนคู่ IELTS
850/ชั่วโมง
 • ครอบคลุมเนื้อหาสอบทั้ง 4 ทักษะ
 • เรียนเนื้อหาจากข้อสอบที่ออกประจำ
 • เน้นเทคนิคเพิ่ม Band เฉพาะพาร์ท
 • เรียนตรงตามเกณฑ์ให้คะแนน IELTS
 • บริการครบ ลงสอบ พร้อมตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
 • ฟรี หนังสือทั้ง 4 พาร์ท
 • เลือกเวลาเรียนได้ตามต้องการ
 • ขาดเรียน ชดเชยได้
เรียนเดี่ยว IELTS
1,200/ชั่วโมง
 • ครอบคลุมเนื้อหาสอบทั้ง 4 ทักษะ
 • เรียนเนื้อหาจากข้อสอบที่ออกประจำ
 • เน้นเทคนิคเพิ่ม Band เฉพาะพาร์ท
 • เรียนตรงตามเกณฑ์ให้คะแนน IELTS
 • บริการครบ ลงสอบ พร้อมตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
 • ฟรี หนังสือทั้ง 4 พาร์ท
 • เลือกเวลาเรียนได้ตามต้องการ
 • ขาดเรียน ชดเชยได้

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน IELTS 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

รายละเอียดการเรียน

คอร์สเรียน IELTS ที่ The Planner Education เป็นคอร์สระยะสั้นที่เน้นการติวสอบอย่างเข้มข้นและตรงจุด ในคลาสเรียน IELTS ผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาที่ตรงกับข้อสอบมากที่สุดและออกสอบเป็นประจำ พร้อมเรียนเนื้อหาการสอบที่หลากหลาย ครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ IELTS Listening, Reading, Writing และ Speaking เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมพร้อมครบทุกด้านก่อนลงสนามสอบจริง

นอกจากนี้ คอร์สติว IELTS ของ The Planner ยัง เน้นการตอบคำถามที่ตรงประเด็น และเน้นการหาคำตอบด้วยเทคนิคเฉพาะพาร์ท เพื่อให้ได้คะแนนทุกพาร์ทสูงที่สุด และที่สำคัญ ทุกคอร์สจะเน้นวิธีการทำข้อสอบ IELTS ในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนของ IELTS ฉบับอัปเดตล่าสุด และมีการเพิ่มคลังคำศัพท์ใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียนเพื่อช่วยเพิ่มคะแนนสอบ

ด้านคุณครูสอน IELTS ของสถาบัน The Planner Education มีประสบการณ์การสอน IELTS โดยตรงทุกท่าน มีรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ สนุกสนาน และมีการอัปเดตเนื้อหาในการสอนให้ตรงกับการสอบอยู่เสมอ เพื่อให้คลาสติว IELTS ของสถาบันมีประสิทธิภาพสูงสุด และในด้านการพัฒนาคอร์สเรียน IELTS ทางสถาบัน The Planner ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบอย่างละเอียดและออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง เพื่อให้น้อง ๆ ที่เรียนในคอร์ส IELTS ทุกคนมั่นใจว่าจะได้รับเนื้อหาการติวและการสอบทั้งหมดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และอัปเดตมากที่สุด หากยังไม่รู้ว่าจะติว IELTS ที่ไหนดี? เรียนคอร์ส IELTS ที่ไหนดี? ต้องที่ The Planner Education เท่านั้น มั่นใจได้ Band ตามต้องการ เข้ามหาวิทยาลัยได้ตามเป้าหมาย

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสอบและเรียน IELTS

IELTS (International English Language Testing System) คือ การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักหรือภาษาประจำชาติ ออกแบบมาเพื่อวัดทักษะของผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารสำหรับการทำงาน การศึกษา หรือการย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น โดยจะแบ่งระดับคะแนน (Band) ออกเป็น 9 ระดับ โดยเรียงลำดับจากระดับจาก 1 (ต่ำที่สุด) ไปจนถึง 9 สูงที่สุด

การสอบ IELTS ในประเทศไทย จัดขึ้นโดย British Council และ IDP: IELTS Australia ปัจจุบันมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย หรือสถานศึกษาชั้นนำในต่างประเทศก็ได้มีการพิจารณาผลสอบ IELTS กันมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษานั้น ๆ มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานที่กำหนด

ทำไมต้องสอบ IELTS ก่อนเข้าคณะอินเตอร์?

อย่างที่ทราบกันดีว่าหลักสูตรอินเตอร์ หรือหลักสูตรนานาชาติทั้งในมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงการเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ และอาจารย์ต่างชาติ ทั้งในห้องเรียนและการฝึกงานที่ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ดังนั้น ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ เช่น IELTS หรือ TOEFL จึงเป็นส่วนสำคัญมากในการพิจารณาว่าน้อง ๆ จะพร้อมต่อการเข้าเรียนในหลักสูตรอินเตอร์นั้น ๆ หรือไม่ และสามารถรับการเรียนรู้ตลอดจนจบการศึกษาได้อย่างราบรื่น และเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตหลังจบการศึกษาไปแล้วได้หรือไม่นั่นเอง

ข้อสอบ IELTS มีกี่ประเภท?

ข้อสอบ IELTS หลัก ๆ จะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน และระดับความยาก-ง่ายของเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของข้อสอบด้วย ดังนี้

 1. IELTS General Training Module
  คือ การทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น สมัครงาน/ทำงาน หรือขอสัญชาติ เป็นต้น โดยระดับความยาก-ง่ายของข้อสอบ IELTS ประเภทนี้ จะอยู่ในระดับทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. IELTS Academic Module
  คือ การทดสอบที่จะเน้นใช้สำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือสูงกว่าในมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติภายในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยทั่วไปในต่างประเทศ ข้อสอบ IELTS ประเภทนี้ จะเน้นการทดสอบที่เป็นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ มีความยาก และซับซ้อนกว่าการสอบ IELTS แบบ General Training Module

นอกจากนี้ การสอบ IELTS ก็ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นพิเศษด้วย นั่นคือ IELTS UKVI ซึ่งเป็นข้อสอบที่มีจุดประสงค์เพื่อยื่นสมัครวีซ่าของสหราชอาณาจักร (UK) และใช้ในด่านตรวจคนเข้าเมืองสำหรับคนที่ต้องการไปศึกษาต่อใน UK หรือย้ายถิ่นฐานเข้าไปใน UK โดยในการสอบสามารถแบ่งออกไปได้ด้วยว่าจะเน้นสอบเพื่อทำงาน/ย้ายถิ่นฐาน (IELTS General Training Module) หรือสอบเพื่อเข้าเรียนต่อ (IELTS Academic Module)

IELTS Academic สอบอะไรบ้าง?
การวัดระดับภาษาอังกฤษของ IELTS นั้นจะแบ่งออกเป็น 4 ทักษะด้วยกัน

 1. Listening (ทดสอบการฟัง): ใช้เวลาสอบ 60 นาที (30 นาทีฟัง และอีก 10 นาทีเขียนคำตอบ)
  รูปแบบการสอบ คือ ฟังคลิปเสียง 4 คลิปที่มีหลากหลายสำเนียง และตอบคำถาม 40 ข้อ โดยน้อง ๆ จะต้องตอบโดยใช้
 • multiple choice
 • matching
 • diagram labelling
 • sentence completion
 1. Reading (ทดสอบการอ่าน): ใช้เวลาสอบ 60 นาที
  รูปแบบการสอบ คือ อ่าน Passage 3 เรื่อง (อาจเป็นแผนภาพ กราฟ หรือเป็นภาพประกอบ) ข้อสอบ Reading Part จะประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 40 ข้อ
 2. Writing (ทดสอบการเขียน): ใช้เวลาสอบ 60 นาที
  รูปแบบการสอบ มี 2 ส่วนต้องทำ ได้แก่
 • การเขียนเพื่อบรรยาย, อธิบาย หรือสรุปข้อความหรือแผนภาพ 1 ชิ้น (อย่างน้อย 150 คำ) โดยน้อง ๆ จะต้องบรรยาย, สรุป หรืออธิบายข้อมูลในกระบวนการ, วิธีการทำงาน, วัตถุ หรือเหตุการณ์นั้น ๆ ที่โจทย์ให้มา
 • เรียงความ 1 ชิ้น (อย่างน้อย 250 คำ) เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิด, ข้อโต้แย้ง หรือปัญหา
 1. Speaking (ทดสอบการพูด): ใช้เวลาสอบ 10-15 นาที
  รูปแบบการสอบ จะเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้คุมสอบ โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 Task ได้แก่
  Task 1 – อาจารย์ผู้คุมสอบจะถามคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวน้อง ๆ และเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย เช่น บ้าน ครอบครัว การเรียน และความสนใจ โดยจะใช้เวลาใน Task นี้ประมาณ 4 – 5 นาที
 • Task 2 – น้อง ๆ จะได้รับการ์ดหนึ่งใบ ที่จะให้พูดเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ เป็นเวลาไม่เกิน 2 นาที โดยน้อง ๆ จะมีเวลา 1 นาที ในการเตรียมตัวและเตรียมคำตอบ และอีก 1 นาทีในการพูดคำตอบ
 • Task 3 – น้อง ๆ จะถูกถามคำถามที่ต่อยอดมาจากหัวข้อใน Task ที่ 2 โดยน้อง ๆ สามารถอภิปรายแนวคิดและประเด็นในเชิงที่เป็นนามธรรมได้มากขึ้น โดยจะใช้เวลาใน Task นี้ประมาณ 4 – 5 นาที

สนามสอบหรือศูนย์สอบ IELTS มีให้น้อง ๆ เลือกสมัครได้ตามความสะดวกใน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา สงขลา (หาดใหญ่) และภูเก็ต

ดูขั้นตอนการสมัครสอบ IELTS และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.britishcouncil.or.th

เรียนพิเศษ IELTS ที่ไหนดี? คอร์ส IELTS ที่ไหนช่วยให้สอบผ่านและได้คะแนนสูง? ที่ The Planner Education สถาบันติวสอบเข้าคณะอินเตอร์อันดับ 1 เปิดสอนคอร์ส IELTS ระยะสั้น 90 ชั่วโมง เนื้อหาการติวตรงตามศูนย์สอบฉบับอัปเดตล่าสุด สอนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญ ที่เรียนจบตรงสายด้านภาษา มั่นใจได้ว่าน้อง ๆ จะได้รับประสบการณ์การติวที่เต็มเปี่ยม ได้เทคนิคแน่น ๆ ไม่เหมือนใคร พร้อมการบริการจากพี่ ๆ ทีมแอดมิน ที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาดี ๆ กับน้อง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นติวสอบ จนสอบผ่านและใช้คะแนนยื่นติดคณะอินเตอร์ที่น้อง ๆ อยากเข้า

Band 8.0 ไม่ไกลเกินฝัน ติวสอบกับสถาบันติว IELTS โดยตรง ที่ The Planner Education ทุกความสำเร็จ เป็นจริงได้แน่นอน!!

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสอบและเรียน IELTS

IELTS หรือ International English Language Teaching System คือ ข้อสอบวัดระดับ ความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการศึกษาหรือทำงาน ที่ต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ผลคะแนนสอบ IELTS ที่ได้ จะสามารถใช้ยื่นเข้าเรียนหรือทำงานได้ทั่วทุกมุมโลก กว่า 140 ประเทศเลยทีเดียว
โดยการสอบ IELTS จะวัด 4 ทักษะด้วยกัน คือ การฟัง (Listening), การพูด (Speaking), การอ่าน (Reading), และการเขียน (Writing) โดย IELTS จะมีคะแนนเต็มทั้งหมดอยู่ที่ 9.0 คะแนน และ คะแนนรวมของทั้ง 4 ส่วนนั้นจะถูกคำนวณออกมาเป็นค่าเฉลี่ยอีกที โดยมีคะแนนเต็ม 9.0 เช่นกัน

IELTS มี 2 รูปแบบ

 1. Academic Module
  การสอบรูปแบบนี้ จะเน้นการวัดระดับภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเป็นหลัก จึงถูกใช้เพื่อยื่นศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 2. General Training Module
  การสอบรูปแบบนี้ จะวัดความสามารถภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา เรียนหลักสูตรระยะสั้น ทำงาน หรือ ยื่นขอ Visa เป็นต้น

การสอบ IELTS แบบ Paper-Based Test และ Computer-Delivered Test เป็นอย่างไร?

ด้านความเหมือนของการสอบ

 • ในการสอบ IELTS ทั้งแบบกระดาษและคอมพิวเตอร์ จะมีเนื้อหาการสอบทุกพาร์ทที่เหมือนกัน
 • ในส่วนของ Speaking ก็ยังคงต้องสอบกับ Examiner เหมือนเดิม

ด้านความแตกต่างของการสอบ

 • Listening Part แบบคอมพิวเตอร์สามารถเริ่มพิมพ์คำตอบลงได้เลยระหว่างการฟัง ส่วนการสอบแบบกระดาษจะเป็นการจดโน๊ตในกระดาษ
 • ผลสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์จะได้ผลเร็วกว่าในระยะเวลา 3-5 วันทำการ (บริติช เคานซิล) หรือ 5-7 วัน (IDP) ในขณะที่แบบกระดาษจะได้ผลสอบ 13 วันทำการ
 • วันสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์จะมีวันสอบให้เลือกมากกว่า

IELTS UKVI ใช้สำหรับการยื่นศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร ประเภท Visa Tier 4 โดยเฉพาะ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องไปเรียน Foundation เพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย

โดยการสอบ IELTS และการสอบ IELTS UKVI จะมีความเหมือนกัน ทั้งในเนื้อหาการสอบและรอบสอบ เพียงแต่ผลสอบของ IELTS UKVI ที่ออกมาจะมีการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร

ทั้งนี้ แนะนำให้ผู้สอบตรวจสอบกับทางสถาบันหรือหน่วยงานที่ต้องการยื่นผล IELTS ก่อนการสมัครสอบให้ดีก่อน เพื่อป้องกันการเสียเวลา และเป็นการวางแผนค่าใช้จ่ายไปในตัว

ทำไมต้องเรียน IELTS กับ The Planner
ติวสอบอย่างเข้มข้น ตรงประเด็น ไม่น่าเบื่อ
เน้นเนื้อหาที่ออกสอบเป็นประจำ และใกล้เคียงที่สุด
เน้นการตอบให้ได้คะแนนทุก ๆ ข้อ
เน้นการหาคำตอบด้วยเทคนิคเฉพาะพาร์ท
เน้นวิธีทำข้อสอบตามเกณฑ์การให้คะแนนจริง
เน้นการตีความโจทย์ให้ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด
เสริมคลังคำศัพท์เด็ด ๆ ที่ช่วยเพิ่มคะแนนได้

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน IELTS ได้ที่ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner