เรียน IELTS พร้อมวิธีพิชิต 7.0+ ได้จริง

คอร์สเรียน IELTS ที่เดอะ แพลนเนอร์ เป็นคอร์สระยะสั้นที่เน้นการติวสอบอย่างเข้มข้น ทุกๆชั่วโมงในคลาสเรียน IELTS ผู้เรียนจะได้เรียนจากเนื้อหาที่ออกข้อสอบประจำ ซึ่งทางสถาบันจะคัดเลือกเนื้อหาให้ตรงกับข้อสอบมากที่สุด พร้อมเรียนเนื้อหาการสอบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวครบทุกด้านก่อนลงสนามจริง

นอกเหนือจากนั้นคอร์สติว IELTS ของที่นี่ จะเน้นการตอบให้ได้คะแนนในทุกๆข้อ เน้นการหาคำตอบด้วยเทคนิคเฉพาะพาร์ท และที่สำคัญ ทุกคอร์สจะเน้นวิธีทำข้อสอบ ตั้งแต่การตีความโจทย์ จนกระทั่งการใช้คำศัพท์ที่เพิ่มคะแนนได้ ในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนของ IELTS

 

ตารางกลุ่มคอร์สเรียน IELTS (Academic Module)

COURSESTARTENDTIMETABLE
IELTS9 JUL 202017 SEP 2020Download
IELTS21 SEP 202026 NOV 2020Download
STARTTIMETABLE
9 JUL 20Download
21 SEP 20Download

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน IELTS ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ทางทีมคุณครูด้าน IELTS ของสถาบันจะมีการอัพเดทหลักเกณฑ์การสอบและการให้คะแนนอย่างสม่ำเสมอ อัพเดทข้อสอบอย่างต่อเนื่องในทุกๆรอบ เพื่อให้คลาสติว IELTS ของสถาบันมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ ในการพัฒนาคอร์สการเรียน IELTS ทางสถาบันให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบอย่างละเอียด เพื่อให้น้องๆที่เรียนในคอร์ส IELTS ได้รับเนื้อหาทั้งหมดที่อัพเดท ได้เจอคำถามทุกด้านที่โจทย์ถาม ได้เรียนรู้วิธีการตอบคำถามที่ถูกหลัก และ เขียนได้ตามหลักการ ตามเกณฑ์การให้คะแนน

 

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน IELTS ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

IELTS Academic vs. General Training

การสอบ IELTS ถูกแบ่งออกเป็น ประเภทด้วยกัน

  1. Academic Module:เนื่องจาก Module นี้จะเน้นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การสอบประเภทนี้จึงถูกใช้เพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าในมหาวิทยาลัยนานาชาติภายในประเทศหรือมหาวิทยาลัยทั่วไปในต่างประเทศ
  2. General Training Module: ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น ทำงาน หรือ ขอสัญชาติ จะสอบ IELTS ประเภทนี้ เนื่องจากว่าการสอบประเภทนี้เป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษระดับทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

การสอบ IELTS (International English Language Testing System) ในประเทศไทยถูกจัดขึ้นโดย British Council และ IDP: IELTS Australia ปัจจุบันมหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศไทย หรือ สถานศึกษาในต่างประเทศต่างก็กำหนดให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสถานศึกษานั้นๆยื่นผลคะแนน IELTS กันมากขึ้นเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ผู้สอบยังสามารถนำผลคะแนนไปยื่นเพื่อทำงานทั้งในและต่างประเทศได้เช่นกัน

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ IELTS จะแบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งจะวัด 4 ทักษะ ได้แก่

  1. Listening (การฟัง)
  2. Reading(การอ่าน)
  3. Writing (การเขียน)
  4. Speaking (การพูด)

คะแนนเต็มของแต่ละส่วนคือ 9 คะแนน และ คะแนนรวมของทั้ง 4 ส่วนนั้นจะถูกคำนวณออกมาเป็นค่าเฉลี่ยอีกที โดยมีคะแนนเต็ม 9 เช่นกัน

คลาสเรียน IELTS ของ The Planner

เน้นติวสอบอย่างเข้มข้น

เน้นเนื้อหาที่ออกสอบประจำ

คัดเลือกเนื้อหาให้ตรงกับข้อสอบมากที่สุด

เน้นการตอบให้ได้คะแนนในทุกๆข้อ

เน้นการหาคำตอบด้วยเทคนิคเฉพาะพาร์ท

เน้นวิธีทำข้อสอบตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน

เน้นตีความโจทย์ให้ถูกต้อง

เน้นใช้คำศัพท์ที่เพิ่มคะแนนได้

ทุกคอร์สเรียนที่เดอะ แพลนเนอร์ จะถูกสอนโดยคุณครูที่มีความรู้เชิงลึกในด้านนั้นๆ มีประสบการณ์ตรงและถ่ายทอดได้เข้าใจง่าย สามารถสอบถามเรื่องคอร์สเรียน IELTS ได้ที่เบอร์ 02-253-2533, 095-726-2666, Line: @theplanner หรือเข้ามาคุยเพื่อวางแผนการเรียน IELTS หรือคอร์สอื่นๆได้ที่สถาบัน The Planner Education