รวมเกณฑ์เทียบวุฒิ GED คณะอินเตอร์ ม.ท็อป

GED เป็นการสอบเทียบของสหรัฐอเมริกา สามารถเทียบวุฒิได้เท่ากับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของไทย แล้วน้อง ๆ เด็ก GED ที่กำลังจะสอบเทียบ GED หรือกำลังติว GED เพื่อเตรียมยื่นเข้าศึกษาต่อคณะหลักสูตรนานาชาติในไทย ต้องทำคะแนนให้ได้วิชาละเท่าไหร่ ตรงตามที่ทปอ. ประกาศไว้ในหลักเกณฑ์เทียบวุฒิไหมที่ต้องทำให้ได้วิชาละ 145 คะแนนถึงจะเทียบวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ เราตามมาดูกันค่ะว่าคณะหลักสูตรนานาชาติของ 6 มหาวิทยาลัยในไทย ต้องทำคะแนน GED ให้ได้เท่าไหร่จึงจะสามารถยื่นเข้าศึกษาต่อได้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ผลสอบ GED ก่อนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 GED 5 วิชา รวมกัน ≥2250 และแต่ละวิชาคะแนน ≥410
 • ผลสอบ GED หลังพฤษภาคม พ.ศ. 2560 แต่ละวิชาคะแนน ≥145
 • ใช้เหมือนกันทุกคณะ

 เกณฑ์คะแนนยื่นหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ที่ เปิดเกณฑ์คะแนนใช้ยื่นอินเตอร์ จุฬาฯ 2023

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผลสอบ GED ก่อนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 GED 5 วิชา รวมกัน ≥2250 และแต่ละวิชาคะแนน ≥410
 • ผลสอบ GED หลังพฤษภาคม พ.ศ. 2560 แต่ละวิชาคะแนน ≥145

คุณสมบัติวุฒิ GED เฉพาะของบางคณะ

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ (BEC) และสาขาอเมริกันศึกษา (BAS)

 • จะต้องมีผลสอบ GED คะแนนรวม 4 วิชา ≥660 แต่ละวิชาคะแนน ≥165

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาสื่อศึกษา (BJM)

 • หากสอบ GED ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จะต้องมีผลสอบ GED มีคะแนนรวม 4 วิชา ≥660 และแต่ละวิชาคะแนน ≥145

เกณฑ์คะแนนยื่นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่ #DEK66 ว่าที่ลูกแม่โดม เปิดเกณฑ์คะแนน ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ 2566

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • หากสอบ GED ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 จะต้องมีคะแนนรวม 4 วิชา ≥600 แต่ละวิชาคะแนน ≥145 และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
 • หากสอบ GED ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จะต้องมีคะแนนรวม 4 วิชา ≥660 แต่ละวิชาคะแนน ≥145 และมีใบแสดงผลการเรียนก่อนสอบ GED

ทำความรู้จักหลักสูตรของ MUIC ให้มากขึ้นได้ใน MUIC มหิดลอินเตอร์ ดีไหม? มีคณะอะไรบ้าง? มาดูกันเลย

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ผลสอบ GED ก่อนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 GED 5 วิชา รวมกัน ≥2250 และแต่ละวิชาคะแนน ≥410
 • ผลสอบ GED หลังพฤษภาคม พ.ศ. 2560 แต่ละวิชาคะแนน ≥145

คุณสมบัติวุฒิ GED เฉพาะของบางคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ)

 • จะต้องมีผลสอบ GED คะแนนรวม 4 วิชา ≥660 แต่ละวิชาคะแนน ≥145

 เกณฑ์คะแนนยื่นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ที่ อยากเข้า เกษตรศาสตร์ อินเตอร์ ใช้คะแนนอะไรบ้าง

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ผลสอบ GED ก่อนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 GED 5 วิชา รวมกัน ≥2250 และแต่ละวิชาคะแนน ≥410
 • ผลสอบ GED หลังพฤษภาคม พ.ศ. 2560 แต่ละวิชาคะแนน ≥145

ตามไปดูข้อมูลหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอนได้ที่ 3 คณะโดดเด่นของ SUIC ม.ศิลปากร หลักสูตรนานาชาติ

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ผลสอบ GED ก่อนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 GED 5 วิชา รวมกัน ≥2250 และแต่ละวิชาคะแนน ≥410
 • ผลสอบ GED หลังพฤษภาคม พ.ศ. 2560 แต่ละวิชาคะแนน ≥145

คุณสมบัติวุฒิ GED เฉพาะของบางคณะ

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ)

 • จะต้องมีผลสอบ GED คะแนนรวม 4 วิชา ≥660 แต่ละวิชาคะแนน ≥145

คะแนน GED บางหลักสูตรไม่ได้ใช้แค่ขั้นต่ำรายวิชาละ 145 คะแนนเท่านั้นนะคะ น้อง ๆ อย่าลืมตรวจสอบกันให้ดี ๆ แต่ถ้าจะให้ดีกว่าเดิม น้อง ๆ ควรทำคะแนน GED ให้ดี ๆ ไว้ก่อน ไม่ควรตั้งเป้าไว้แค่ 145 คะแนนต่อวิชาเท่านั้น เมื่อตัดสินใจจะสอบเทียบ GED แล้ว น้อง ๆ ควรตั้งใจ ตั้งมั่น และหากหลงทางไม่รู้ว่าควรเริ่มกับ GED ยังไงดีขอแนะนำ The Planner Education สถาบันผู้เชี่ยวชาญด้าน GED มีทริคเคล็ดลับ กำจัดจุดอ่อนของน้อง ๆ ติว GED ที่ The Planner Education สามารถจบม.6 ได้ใน 1 เดือนเป็นเรื่องจริง

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT/GSAT | ACT | IELTS | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ARTS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply