3 คณะโดดเด่นของ SUIC ม.ศิลปากร หลักสูตรนานาชาติ

วันนี้จะพามาทำความรู้จัก Silapakorn University International College (SUIC) หรือชื่อภาษาไทย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร แบบเจาะลึกความเป็นมาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 3 สาขาวิชาแบบละเอียด นั่นก็คือ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิตัล สาขาการจัดการโรงแรม และสาขาจัดการตราสินค้าหรูหรา 

B.F.A. (Digital Communication Design): International Programme
ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อดิจิตัล (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกับ Birmingham City University ประเทศอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะเลยทีเดียว โดยในชั้นปีที่ 4 จะมีอยู่ 3 รายวิชาที่เหมือนกับรายวิชาที่ทำการเรียนการสอนอยู่ที่ Birmingham City University คณะอาจารย์จาก Birmingham City University ก็จะเดินทางมาสอน รวมถึงประเมิณผลงานและให้คะแนนน้องๆ ด้วย อีกทั้งน้องๆ ที่จบการศึกษาจากคณะ/สาขานี้ก็จะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและ Birmingham City University

เกณฑ์การเทียบวุฒิ ม.6

 • GED รายวิชาขั้นต่ำ 145
 • A-Level เกรดขั้นต่ำ A*- E

ผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

 • IELTS Academic ขั้นต่ำ 5.5
 • TOEFL (iBT) ขั้นต่ำ 61
 • SAT R & W ขั้นต่ำ 450

B.B.A. (Hotel Management): International Programme
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรสองปริญญา โดยร่วมมือกันกับสถาบันวาแตล (Vatel Hotel and Tourism Business School) ประเทศฝรั่งเศส ดีกรีระดับสากล ได้รับการยอมรับจนได้รางวัล Best Hospitality Management School เลยทีเดียว น้องๆ ที่ชอบการเรียนแบบลงมือปฏิบัติงานจริงต้องชอบสาขานี้แน่ๆ เพราะที่นี่มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติงานจริง แถมในชั้นปีที่ 3 น้องๆ ยังจะมีโอกาสไปฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศส หรือประเทศอื่นๆ อีกด้วย

เกณฑ์การเทียบวุฒิ ม.6

 • GED รายวิชาขั้นต่ำ 145
 • A-Level เกรดขั้นต่ำ A*- E

ผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

 • IELTS Academic ขั้นต่ำ 5.5
 • TOEFL (iBT) ขั้นต่ำ 72
 • SAT R & W ขั้นต่ำ 450

B.B.A. (Luxury Brand Management): International Programme
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรสองปริญญา โดยร่วมมือกันกับ Paris School of Business ประเทศฝรั่งเศส โดยในชั้นปีที่ 3 น้องๆ จะต้องไปเรียนรู้เรื่อง Luxyry Brands ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 7 เดือน เพื่อให้มีความรอบรู้ด้านวิชาการในระดับสากลถึงประเทศที่ถือว่าเป็นจุดกำเนิดสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

เกณฑ์การเทียบวุฒิ ม.6

 • GED รายวิชาขั้นต่ำ 145
 • A-Level เกรดขั้นต่ำ A*- E

ผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

 • IELTS Academic ขั้นต่ำ 5.5
 • TOEFL (iBT) ขั้นต่ำ 61
 • SAT R & W ขั้นต่ำ 450

ซึ่งทั้ง 3 สาขานี้ เปิดรับถึง 4 รอบต่อปีการศึกษา อีกทั้งตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครรอบที่ 4 ปีการศึกษา 2565 อีกด้วย! (Intake 4 / 2022) เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 10 มกราคม ถึง 18 มีนาคม 2565

น้องๆ ที่วางแผนจะเรียนต่อที่ Silapakorn University International College (SUIC) ตรวจสอบและวางแผนเกณฑ์คะแนนให้พร้อม แต่ถ้าใครรู้ตัวว่ายังไม่พร้อม The Planner Education เชี่ยวชาญทั้งการติว GED ติว IGCSE ติว A-Level ติว SAT ติว IELTS และอีกหลากหลายมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply