รวมหลักสูตรไทย ยื่น GED ได้ อัปเดต 2566

น้อง ๆ รู้กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะ ว่า GED หรือ General Educational Development เทียบเท่าได้กับวุฒิมัธยมปลายของไทย แล้วคำถามยอดฮิตในหัวน้อง ๆ GED หลายคนคือ GED ใช้ยื่นเข้าคณะหลักสูตรไทยได้ไหม

คำตอบคือ “ได้ค่ะ” บางหลักสูตรไทย สามารถใช้ GED ยื่นได้ โดยเฉพาะคณะสายศิลป์ แทบทุกหลักสูตร จาก 6 มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ The Planner สรุปข้อมูลมาให้น้อง ๆ โดยอ้างอิงจาก www.mytcas.com ปีล่าสุด 2566 ตามไปดูกันค่ะว่า “คณะหลักสูตรไทยจาก 6 มหาวิทยาลัย คณะไหนบ้างที่รับเด็ก GED

GED สมัครยังไง ตามไปอ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ ขั้นตอนสมัครสอบ GED

ศึกษาว่าการเรียน GED เหมาะกับเราไหม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ก่อนคว้าวุฒิต้องรู้ สอบเทียบ GED เหมาะกับใครบ้าง?

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              

 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะจิตวิทยา
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                      

 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะศิลปศาสตร์ทุกสาขา (ยกเว้นเยอรมันและรัสเซีย)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (เฉพาะสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะเทคโนโลยียานยนต์และซอฟต์แวร์)
 • คณะสังคมสงเคราะห์
 • วิทยาลัยนวัตกรรม (มีทั้งสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ (มีทั้งสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยอึ้งภากรณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล     

 • คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 • คณะเกษตร
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • วิทยาลัยชลประทาน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะประมง
 • คณะวนศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อม
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร                   

 • คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะมัณฑนศิลป์
 • คณะดุริยางคศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์ (เฉพาะภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ภาษาตะวันออก และภาษาไทย)
 • คณะพลศึกษา (เฉพาะสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ)
 • คณะสังคมศาสตร์ (เฉพาะนิติศาสตร์)
 • คณะศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น จิตวิทยาและการแนะแนว)
 • คณะกายภาพบำบัด (ยกเว้น กิจกรรมบำบัด)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (เฉพาะการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

เป็นยังไงกันบ้างคะ มีคณะที่น้องเล็ง ๆ กันไว้บ้างไหม น้องเด็ก GED โดยเฉพาะทีมสายศิลป์เห็นชื่อคณะแล้วยิ้มกันได้เลยใช่ไหมคะ หากมีคณะในดวงใจของน้อง ๆ สิ่งแรกในตอนนี้ที่น้อง ๆ ต้องทำคือการสอบ GED ให้ผ่านตามเกณฑ์ คว้าวุฒิมัธยมปลายกันก่อนเลย และถ้าน้องอยากคว้าวุฒิ GED ให้จบภายในหนึ่งเดือน การมาติว GED ที่ The Planner Education ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยน้อง ๆ คว้าวุฒิ GED ได้สำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็วแน่นอนค่ะ

หากอยากรู้ว่าติว GED คว้าวุฒิม.6 ได้ใน 1 เดือนจริงไหม ตามไปอ่านข้อมูลได้ที่ ติว GED จบ ม.6 ใน 1 เดือน ที่ The Planner จะเจออะไรกันบ้าง?

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT/GSAT | ACT | IELTS | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ARTS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply