ม.เชียงใหม่มีอินเตอร์คณะไหนบ้าง

สวัสดีเจ้า เริ่มต้นทักทายด้วยภาษาเหนือ แน่นอนวันนี้จะมาเอาใจน้อง ๆ ภาคเหนือ หรือน้อง ๆ ที่อยากไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่ภาคเหนือกันค่ะ หากจะพูดถึงมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นมากของภาคเหนือเลย ชื่อแรกที่อยู่ในหัวของน้อง ๆ หลายคน คือ “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ใช่ไหมคะ แล้วน้อง ๆ รู้กันไหมคะว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคณะหลักสูตรนานาชาติด้วยนะคะ The Planner ขอพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกันว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีอินเตอร์คณะไหนบ้าง และที่ว่าใช้คะแนน IELTS ยื่นได้ทุกคณะมันจริงไหม

หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Bachelor of Arts in Social Science (SS): สังคมศาสตร์

เรียนอะไร : มนุษยวิทยา สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรื่องราวที่เกี่ยวกับโลกาภิวัตน์
ค่าเทอม (เทอมละ) : 40,000฿
ใช้คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • IELTS ≥5.5, TOEFL (PBT) ≥525, TOEFL (CBT) ≥196, TOEFL (IBT) ≥70, TOEFL (ITP) ≥525

 

Bachelor of Arts in Thai as a Foreign Language (TFL): ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

เรียนอะไร : สอนเกี่ยวกับภาษาไทยที่ใช้ในการต่อยอดทางการงาน และต่อยอดในงานเขียนเชิงวิชาการ อาทิเช่น วิจัย โดยหลักสูตรนี้เหมาะกับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาไทย
ค่าเทอม (เทอมละ) : 55,000฿
ใช้คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • IELTS ≥5.5, TOEFL (PBT) ≥525, TOEFL (CBT) ≥196, TOEFL (IBT) ≥70, TOEFL (ITP) ≥525

 

Bachelor of Economics (ECON): เศรษฐศาสตร์

เรียนอะไร : ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ทั้งการคิดและวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจ
ค่าเทอม (เทอมละ) : 35,000฿
ใช้คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • IELTS ≥5.5, TOEFL (PBT) ≥525, TOEFL (CBT) ≥196, TOEFL (IBT) ≥70, TOEFL (ITP) ≥525

 

Bachelor of Engineering Program in Information Systems and Network Engineering (ISNE): วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

เรียนอะไร : การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ไปจนถึง Database Systems ฯลฯ
ค่าเทอม (เทอมละ) : 50,000฿
ใช้คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • IELTS ≥5.0, TOEFL (PBT) 500, TOEFL (CBT) ≥173, TOEFL (IBT) ≥61, TOEFL (ITP) ≥500, TOEIC ≥600

 

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering (ME): วิศวกรรมเครื่องกล

เรียนอะไร : เรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล มีไปแลกเปลี่ยนที่ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ตามความสนใจของนักศึกษา
ค่าเทอม (เทอมละ) : 70,000฿
ใช้คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • IELTS ≥5.0, TOEFL (PBT) 500, TOEFL (CBT) ≥173, TOEFL (IBT) ≥61, TOEFL (ITP) ≥500, TOEIC ≥600

 

Bachelor of Science Program in Digital Innovation (DIN): วิทยาศาสตร์ สาขานวัตกรรมดิจิทัล

เรียนอะไร : เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (Disruptive Technology) น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนระบบ Double Degree กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของทางคณะอย่าง University of Strathclyde หรือ Curtin University ได้
ค่าเทอม (เทอมละ) : 55,000 บาท
ใช้คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • IELTS ≥4.5, TOEFL (PBT) ≥473, TOEFL (CBT) ≥120, TOEFL (IBT) ≥52, TOEFL (ITP) ≥473, TOEIC ≥500

 

Bachelor of Science Program in Integrated Design in Emerging Architecture (IDEA): วิทยาศาสตร์ สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่

เรียนอะไร : เรียนสถาปัตยกรรมที่เป็นการออกแบบแนวใหม่เชิงนวัตกรรม น้อง ๆ จะได้เรียนทั้งการออกแบบเชิงความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเชิงเทคนิคที่มีการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้
ค่าเทอม (เทอมละ) : 85,000฿
ใช้คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • IELTS ≥5.0, TOEFL (PBT) 500, TOEFL (CBT) ≥173, TOEFL (IBT) ≥61, TOEFL (ITP) ≥500, TOEIC ≥600

 

Bachelor of Science Program in Software Engineering (SE): วิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เรียนอะไร : หากน้องสนใจด้านการสร้างหรือพัฒนาระบบของแอพพลิเคชั่น หลักสูตรนี้ต้องตอบโจทย์น้อง ๆ มาก ๆ ค่ะ หลักสูตรนี้เน้นการทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น น้องจะได้เรียนรู้การรับมือเกี่ยวกับแก้ปัญหาเวลาแอพลิเคชั่นขัดข้องแน่ ๆ ค่ะ
ค่าเทอม (เทอมละ) : 40,000฿
ใช้คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • IELTS ≥5.0, TOEFL (PBT) 500, TOEFL (CBT) ≥173, TOEFL (IBT) ≥61, TOEFL (ITP) ≥500, TOEIC ≥600

 

Bachelor of Science Program in Environmental Science (ES): วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เรียนอะไร : หลักสูตรนี้นอกจากจะได้เรียนวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้ว น้อง ๆ ยังจะได้เรียนวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา สถิติ ตลอดจนด้านคณิตศาสตร์
ค่าเทอม (เทอมละ) : 35,000฿
ใช้คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • IELTS ≥5.0, TOEFL (PBT) 500, TOEFL (CBT) ≥173, TOEFL (IBT) ≥61, TOEFL (ITP) ≥500, TOEIC ≥600

 

Bachelor of Nursing Science Program (NSC): พยาบาลศาสตร์

เรียนอะไร : การเรียนพยาบาลในหลักสูตรนี้น้อง ๆ จะได้สอบใบวิชาชีพเหมือนกับภาคปกติ แถมยังน้องจะได้เป็นพยาบาลที่มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี และมีโอกาสทำงานพยาบาลในต่างประเทศมากขึ้น
ค่าเทอม (เทอมละ) : ประมาณ 45,000฿ – 65,000฿
ใช้คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • IELTS ≥5.0, TOEFL (PBT) 500, TOEFL (CBT) ≥173, TOEFL (IBT) ≥61, TOEFL (ITP) ≥500

 การเรียนหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับน้อง ๆ เลยนะคะ เพราะหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ว่าจะคณะสายศิลป์ สายวิทย์ หรือวิศวะ ใช้เพียงแค่คะแนนภาษาอังกฤษยื่นเท่านั้น เรียกได้ว่าถ้าน้อง ๆ มีคะแนน IELTS 5.0-5.5 ก็ยื่นติดทุกหลักสูตรแล้ว ไม่เก่งเลข ไม่เก่งวิทย์ ก็สามารถติดคณะสายวิทย์ สายวิศวะ หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ เพราะฉะนั้นการตระเตรียมคะแนนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะ IELTS แค่น้อง ๆ มีคะแนน IELTS Band สูงก็สามารถยื่นเข้าได้ทุกหลักสูตรนานาชาติของไทย รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้อีกด้วย

และหากน้อง ๆ ยังไม่รู้ว่าจะไปติว IELTS ที่ไหนดี The Planner Education ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเพราะ ครูสอน IELTS ของ The Planner Education มีประสบการณ์การสอน IELTS โดยตรงทุกท่านไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ สนุกสนาน และมีการอัปเดตเนื้อหาในการสอนให้ตรงกับการสอบอยู่เสมอ รับรองน้องจะไม่ผิดหวังที่มาติว IELTS ที่ The Planner

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT/GSAT | ACT | IELTS | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ARTS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply