ทำความรู้จักกับ TOEIC

TOEIC(Test of English for International Communication)เป็นข้อสอบมาตรฐานสากลที่วัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน

การสอบ TOEIC ถูกจัดทำขึ้นโดย ETS (Educational Testing Service) จุดประสงค์ของการสอบ TOEIC นั้นก็เพื่อทดสอบความเข้าใจในภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา หลายๆองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารก็ใช้ผลสอบTOEICในการชี้วัดและคัดเลือกบุคคลากรเข้ามาทำงานภายในองค์กรเช่น สายการบิน บริษัทการท่องเที่ยว โรงแรม ธนาคาร หรือองค์กรที่ต้องสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ

 การสอบโทอิคมี2ประเภทด้วยกันคือ

1. Listening & Reading Test

2. Speaking & Writing Test

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้สอบในประเทศไทยจะเน้นสอบเฉพาะแบบ Listening & Reading Test เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่จะขอผลคะแนนของส่วนนี้เท่านั้น

รูปแบบการสอบ (Listening & Reading Test)

ข้อสอบประกอบไปด้วย Listening 100 ข้อ(45 นาที) และ Reading 100(75 นาที) ข้อด้วยกัน ระยะเวลาในการสอบคือ 2 ชั่วโมง

Section 1: Listening(การฟัง)

 1. Part I : Photographs 20 Questions (รูปภาพ 20 ข้อ)
 2. Part II : Question – Response 30 Questions (ถาม-ตอบ 30 ข้อ)
 3. Part III : Short Conversations 30 Questions (บทสนทนาสั้นๆ 30 ข้อ)
 4. Part IV : Short Talks 20 Questions (บทพูดคุยสั้น ๆ 20 ข้อ)

Section 2: Reading (การอ่าน)

 1. Part V : Incomplete Sentences 40 Questions (ไวยากรณ์ Grammar 40 ข้อ)
 2. Part VI : Error Recognition 20 Questions (วิเคราะห์ส่วนที่ผิดในประโยค 20 ข้อ)
 3. Part VII : Reading Comprehensive 40 Questions (การอ่านเพื่อจับใจความ 40 ข้อ)

การแบ่งคะแนน TOEIC

คะแนนเต็มของโทอิคคือ 990 คะแนนโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

Listening การฟัง5-495 คะแนน

Reading การอ่าน 5-495 คะแนน

ผลคะแนนที่ผู้สอบได้รับนั้นมีอายุการใช้งาน 2 ปีนับจากวันที่สอบ

สถานที่สอบ TOEIC ในประเทศไทย อยู่ที่ไหน ?

ในประเทศไทย มีศูนย์สอบ TOEIC อยู่สองแห่งคือ

 1. Center for Professional Assessment (Thailand), Bangkok

ศูนย์สอบโทอิค อาคาร BB tower (Bangkok Business Building)
ชั้น 19 (ข้างตึก Grammy) ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 0 2260 7061, 0 2664 3131
แฟกส์ 0 2664 3122

 1. Center for Professional Assessment (Thailand), Chiangmai

ศูนย์สอบโทอิค 4/11 ชั้น 3 อาคารนวรัฐ
4/6 ถนนแก้วนวรัฐ ซอย 3 เชียงใหม่. 50000
โทรศัพท์ 0 5324 8208, 0 5330 6600
แฟกส์ 0 2664 3122

ใช้หลักฐานอะไรในการสมัครสอบ?

ผู้ที่สนใจสามารถไปสมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบ TOEIC ทั้ง 2 แห่ง โดยนำหลักฐานดังกล่าวไปสมัครสอบ

 1. บัตรประชาชน
 2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 หรือ 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ

ค่าสอบเท่าไหร่?

ค่าสอบ TOEIC Listening and Reading: 1,200 บาท

ค่าสอบ TOEIC Speaking and Writing: 3,500 บาท

สอบวันและเวลาไหนได้บ้าง?

 • การสอบ Redesigned TOEIC Listening and Reading ถูกจัดสอบขึ้น ทุกๆวันจันทร์ ถึง เสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์วันละ2รอบ (รอบ 9 โมงเช้า และ รอบ บ่าย 1)
 • การสอบ Redesigned TOEIC Speaking and Writing จะมีขึ้นเดือนละครั้งในวันเสาร์ต้นเดือน วันละ2รอบ (รอบ 9 โมงเช้า และ รอบ บ่าย 1)

ฉันเลื่อนวันสอบได้มั้ย ?

การเลื่อนสอบต้องทำล่วงหน้า 1 วันก่อนสอบโดยแจ้งไปทางศูนย์สอบ

จะได้ผลสอบเมื่อไหร่ ?

กรุงเทพ: หลังวันสอบ 1 วัน

เชียงใหม่: หลังวันสอบ 3 วัน

ผู้สอบสามารถไปรับผลสอบได้ที่ศูนย์สอบโดยตรง หรือ ให้ทางศูนย์สอบส่งผลคะแนนทางไปรษณีย์ ก็ได้

เพิ่มเพื่อน

One thought on “ทำความรู้จักกับ TOEIC

Leave a Reply