ชอบเรียนสังคมศาสตร์ต้องรู้ ! รวมคณะสายอินเตอร์เกี่ยวกับสังคมฯ

หลังจากเราได้รวบรวมหลักสูตรในสายภาษา ซึ่งรวมไปถึงสายมนุษย์และอักษรกันไปแล้ว ยังมีอีกหลักสูตรสำหรับน้องๆ ที่ชอบและสนใจทางด้านมนุษยศาสตร์, วัฒนธรรม, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ความเป็นไปของโลก นั่นก็คือหลักสูตรอินเตอร์ด้านสังคมศาสตร์ ? หลักสูตรทางด้านสังคมที่เรารวบรวมมาในวันนี้มีการเรียนการสอน และเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่? PGS : Politics and Global Studies จุฬาฯ? BIR : Political Science Program in Politics and International Relations ธรรมศาสตร์? SPD: Social Policy and Development (International Programme) ธรรมศาสตร์? IRGA : The International Relations and Global Affairs วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล? BASS : Social Sciences (International Program) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[...]

MUIDS (TOEFL-itp)

Mahidol University International Demonstration School (MUIDS) provides an opportunity for both Thai and expatriates who have completed their Mathayom 3, grade 9 (American curriculum), or year 10 (British curriculum) to study in MUIDS. The applicants will need to take TOEFL-itp (itp = institutional testing program) and Maths aptitude test for the school admission. โรงเรียน สาธิตนานาชาติ[…]

TOEIC

 TOEIC(Test of English for International Communication) เป็นข้อสอบมาตรฐานสากลที่วัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับคนทั่วไปเพื่อการทำงาน คะแนนเต็มของโทอิคคือ 990 คะแนน การสอบโทอิคมี2ประเภทด้วยกันคือ 1. Listening & Reading Test 2. Speaking & Writing Test โดยผู้สอบในประเทศไทยจะนิยมสอบแค่ Listening & Reading Test ข้อสอบประกอบไปด้วย Listening 100 ข้อ และ Reading 100 ข้อ ระยะเวลาในการสอบคือ 200 นาที คลิ๊กอ่านรายละเอียดและเนื้อหาข้อสอบ TOEIC อยากได้คะแนนเยอะๆ มาเจาะลึกข้อสอบกับเราที่ เดอะ แพลนเนอร์ เอดดูเคชั่น นักเรียนหลายคนของเราสอบได้ 900+