รวมหลักสูตรอินเตอร์ด้านภาษา จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล มศว

BALAC : จุฬาฯ BEC, BAS, International Studies ASEAN China (IAC) : ธรรมศาสตร์ The Intercultural Studies and Languages : วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล Language for Careers, Language for Communication, Intercultural Communication : มศว การเรียนอินเตอร์ในสายภาษาคือการเรียนรู้ในเชิงลึกของวัฒนธรรม หรือศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศและการทำงานกับองค์กรต่างประเทศ คณะวิชาเกี่ยวกับภาษาในภาคอินเตอร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ยกมา จึงจะมีความแตกต่างกันในเรื่องหลักสูตรที่เรียน เช่น เรียนภาษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา, เรียนภาษาเกี่ยวกับ Business, เรียนเพื่ออาชีพ หรือเรียนเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น จบอินเตอร์สายภาษาไปทำอะไร ? เนื่องจากความหลากหลายของหลักสูตร และความต้องการผู้ที่มีความสามารถในการภาษาต่างประเทศของตลาดแรงงาน ทำให้มีทางเลือกสายอาชีพที่หลากหลาย ประกอบกับการเรียนในภาคอินเตอร์ยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้ทำงานกับองค์กรต่างประเทศอีกด้วย เช่น องค์กรสหประชาชาติ, การทูต, สายการบิน, การโรงแรม, บริษัทข้ามชาติ นอกจากนี้ยังมีสายงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เช่น[...]

เรียน IGCSE ที่ไหนดี? เลือกสถาบันติวสอบอย่างไร ให้สอบผ่านได้ในครั้งเดียว!

IGCSE คือการสอบ 5 วิชาเพื่อผ่านระดับ ม.4 เมื่อประกอบกับการสอบ AS หรือ A-Level อีก 3 วิชา จะเทียบเท่ามัธยมปลาย และใช้ยื่นเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย ตามหลักสูตรของอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาฯ ดังนั้นการสอบ IGCSE ของน้องๆ ในระดับชั้น year 10 และ 11 (ช่วงอายุ 14-16 ปี) ถือเป็นช่วงสำคัญในการสร้างรากฐานที่แข็งแรง เพื่อเข้าสู่เป้าหมายมหาวิทยาลัยและเป้าหมายอาชีพในอนาคต ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ที่กำลังมองหาติวเตอร์ IGCSE ควรต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง? 5 เหตุผล ที่ต้องเรียน IGCSE กับ The Planner Education สถาบันติว IGCSE ที่ช่วยให้น้องๆ สอบผ่านได้ตั้งแต่รอบแรก ! 1.สถาบันรวมผู้เชี่ยวชาญการสอบ IGCSE             ผู้ก่อตั้งสถาบัน,ติวเตอร์ รวมถึงทีมสตาฟของ The Planner Education มีความรู้ความเข้าใจในระบบการสอบของ[...]

รวมทุกข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับการสอบ IGCSE

น้องๆ ในระดับชั้นมัธยมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังวางแผนด้านหลักสูตรการเรียนระดับชั้นมัธยมให้กับลูก ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ IGCSE เช่น IGCSE คืออะไร ต้องสอบกี่วิชา เกรด สนามสอบ ฯลฯ เรารวบรวมข้อมูลทุกข้อที่ควรรู้ เพื่อให้อ่านจบบทความเข้าใจได้ในทันที ไม่รอช้า มาเริ่มกันเลย IGCSE คืออะไร?IGCSE ย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Education เป็นหลักสูตรของประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยเป็นหลักสูตรของนักเรียนอายุ 14 - 16 ปี ที่ต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 วิชา ในช่วง year 10 และ 11 (ระดับชั้นปีของโรงเรียนอินเตอร์หลักสูตร UK) เพื่อศึกษาต่อในระดับ AS level, A level, Cambridge Pre-U หรือ IB diploma Programme (International[...]

IGCSE กับวิชา Geography

ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) อยุ่ละก็คงได้เห็นวิชา Geography มาแล้วแน่นอน บางคนอาจจะอยากรู้ว่าวิชานี้เกี่ยวกับอะไร มีเนื้อหายากง่ายยังไง เอาล่ะคุณครูและพี่ๆที่ The Planner Education เตรียมข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวิชานี้มาให้น้องๆได้ทำความเข้าใจกันมากขึ้นว่าวิชานี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง IGCSE Geography เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่อง ประชากร สิ่งแวดล้อมและครอบคลุมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเนื้อหาหลักๆจะแบ่งออกเป็น 3 เรื่องหลักดังนี้จ้า Population เนื้อหาในส่วนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากร การอพยพย้ายถิ่นฐาน การวางระบบผังเมือง และปัญหาที่พบได้บ่อยๆเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะตามเมืองหลวงต่างๆ Environment เนื้อหาในส่วนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่ครอบคลุมตั้งแต่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านธรณี การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด แม่น้ำลำคลอง มหาสมุทรทั่วโลก และสภาพอากาศโดยรวมทั้งหมด Economic Development เนื้อหาส่วนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อย่างเช่น การจ้างงาน บรรษัทข้ามชาติ ความเป็นมาเป็นไปของอุตสาหกรรมต่างๆในระบบเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเกษตร การบริหารจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานเป็นต้น เมื่อรู้ในส่วนของเนื้อหาหลักแล้ว ทีนี้มาถึงในส่วนของแนวข้อสอบกันบ้าง หลายคนคงอยากรู้ว่าแล้ววิชานี้จะต้องสอบยังไง[…]

IGCSE กับวิชา Environmental Management

Environmental Management อีกหนึ่งวิชาที่สำคัญของหลักสูตร IGCSE แล้ววิชานี้คืออะไร เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง คุณครูและพี่ๆที่ The Planner Educationได้รวบรวมมาให้อ่านกันเช่นเคย คำว่า Environmental แปลว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ส่วน Management แปลว่า การบริหารจัดการ ดังนั้น Environmental Management จึงเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ตั้งแต่การกำเนิดของทรัพยากร ดิน น้ำ บรรยากาศ และชีววิทยา บนโลกของเรา Part ที่ 1 จะเกี่ยวกับ ธรณีวิทยา (Lithosphere) ที่มุ่งให้น้องๆศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดของสรรพสิ่ง เช่นการกำเนิดของหิน แร่ธาตุ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของโลก การทำเหมืองแร่ การศึกษาเรื่องดิน การใช้ประโยชน์จากดิน การเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลก การเกิดแผ่นดินไหว และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษยชาติ เป็นต้น Part ที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ น้ำ (Hydrosphere) ซึ่งจะแบ่งเป็น น้ำจืด และน้ำทะเล ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการกำเนิดของน้ำและ องค์ประกอบ[…]

ติว IGCSE Travel and Tourism เพื่อ A*

การติวสอบ IGCSE ที่ The Planner Education ไม่ใช่เป็นการสอนๆไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ คุณครูจะเน้นการตอบคำถามในแต่ละข้อเพื่อให้ได้คะแนน และเรียนเข้มข้นในเนื้อหาเพื่อเจาะลึกข้อสอบ ก่อนอื่นจะติวเนื้อหาที่จำเป็นทั้งหมดและเรียนรู้วิธีการตอบคำถามในข้อสอบโดยคุณครูจะมีการสอนเทคนิคต่างๆ ที่สามารถใช้ได้จริงในวิชานั้นๆ IGCSE Travel and Tourism เป็นวิชาที่น่าเรียนรู้อย่างมาก โดยเฉพาะกับผู้ที่สนใจในการท่องเที่ยวหรือชอบเดินทาง เนื้อหาของ IGCSE Travel and Tourism จะยังประกอบไปด้วยความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งหลักๆก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่น การโรงแรม ธุรกิจการนำเที่ยว การเป็นไกด์นำเที่ยว ลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วโลก ไม่เพียงแค่นั้นผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจ เช่น การตลาด อีกด้วย หัวข้อที่จะต้องเรียนในวิชา IGCSE Travel and Tourism ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อหลักๆได้แก่ Unit 1: The travel and tourism industry Unit 2: Features of worldwide destinations Unit 3: Customer[…]

อยากติว IGCSE ESL เริ่มตรงไหนดี เรียน IGCSE ESL พิชิตเกรดสวยๆ

ก่อนอื่นถ้าหากน้องๆคนไหนจะสอบ IGCSE ESL และหวังจะให้ได้เกรดดีๆ น้องๆควรจะศึกษาข้อมูลการสอบให้ดีก่อนเช่น จำนวน paper ที่เราต้องสอบ ระยะเวลาในการทำในแต่ละ paper แต่ละชุดมีคะแนนเท่าไหร่ กี่เปอร์เซนต์ และที่สำคัญที่สุดคือในข้อสอบIGCSE ESL มีเนื้อหาอะไรบ้างที่ออกสอบ หากน้องๆคนไหนศึกษาสิ่งเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว แสดงว่าน้องๆก็พร้อมแล้วในระดับนึง ส่วนน้องคนไหนที่เพิ่งเริ่มต้นหาข้อมูลการสอบIGCSE ESL หรือการเรียนIGCSE ESL ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพี่จะอธิบายสิ่งที่น้องๆควรจะรู้ก่อนติวIGCSE ESL หรือแม้กระทั่งก่อนสอบIGCSE ESLก็ตาม การสอบIGCSE ESLนั้น แบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกันคือ Core Extended ไม่ว่าจะเป็นแบบ core หรือ extended ผู้สอบก็ต้องเจอข้อสอบทั้งหมด 3 papers ด้วยกัน ตามรูปภาพนี้เลย Source: http://www.cie.org.uk/images/164406-2016-syllabus.pdf น้องๆคนไหนที่สมัครสอบ IGCSE ESL ไว้แล้ว ให้เช็คดูวันสอบ Speaking ให้ดี โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องสอบส่วน Speaking ก่อนวันสอบส่วนที่ต้องเขียนตอบ ปัญหาของน้องๆส่วนใหญ่ที่พบเจอใน IGCSE ESL คือ[…]

ติว IGCSE BIOLOGY ที่ไหนดีและเรียน IGCSE Bio อย่างไรให้ได้เกรดดีๆ

การติว IGCSE Biology จะไม่ง่ายเลยถ้าหากเราไม่รู้ว่าเนื้อหาที่ออกในข้อสอบเป็นอย่างไร เราเขียนตอบได้ตรงกับเกณฑ์ให้คะแนนหรือไม่ แล้ววิชา IGCSE Bio นี้มีกี่ paper ที่เราต้องสอบและในแต่ละ paper หล่ะต้องสอบอะไรบ้าง มีแนวข้อสอบอย่างไร และจะได้คะแนนกี่เปอร์เซนต์ การติวสอบ IGCSE Biology ที่ The Planner มีความเข้มข้นในเนื้อหาที่เจาะลึกข้อสอบและการตอบคำถามในแต่ละข้อเพื่อไม่ให้เสียคะแนน ก่อนอื่นเราจะติวเนื้อหาที่จำเป็นทั้งหมดและเรียนรู้วิธีการตอบคำถามในข้อสอบโดยคุณครูจะมีการสอนเทคนิคต่างๆ เบื้องต้นเรามาดูกันก่อนว่าวิชา Biology ของ IGCSE มีอะไรบ้าง หลักๆแล้วเนื้อหาการเรียนวิชานี้ ตาม syllabus ของ CIE (Cambridge International Examinations) นั้นจะมีอยู่ 21 topics ด้วยกัน ดังนี้ เนื้อหาติวสอบ IGCSE Biology (0610) Characteristics and classification of living organisms Organisation of the organism[…]

ติว IGCSE, เรียน IGCSE, เรียนIGCSEที่ไหนดี, ติวIGCSEที่ไหนดี, IGCSE, IGCSE Accounting

ติวสอบ IGCSE Accounting ที่ไหนอย่างไร

น้องๆที่กำลังมองหาข้อมูล IGCSE วิชา Accounting เพื่อที่จะเตรียมตัวสอบให้ได้เกรดที่ดีนั้น มีหลายสิ่งหลายปัจจัยที่เราจะต้องทำให้ได้เพื่อคะแนนที่สวยงามอย่างที่เราคาดหวังไว้ เราไม่เพียงแต่ต้องขยัน อดทน ตั้งใจเรียนเท่านั้น เราควรที่จะเรียนรู้ว่าหลักสูตรและเนื้อหาของวิชานั้นๆมีอะไรบ้าง เราจะเขียนตอบในข้อสอบอย่างไรถึงจะไม่ถูกหักคะแนน ข้อสอบที่เราต้องเจอนั้นมีกี่ชุด แต่ละชุดต้องตอบกี่ข้อ มีระยะเวลาเท่าไหร่ในการทำ เราสามารถนำสิ่งใดเข้าห้องสอบได้บ้าง นี่เป็นแค่บางส่วนในการเตรียมความพร้อมก่อนไปสอบเท่านั้น ตาม IGCSE Accounting syllabus ของ CIE (Cambridge International Examinations) ที่น้องๆผู้เรียน IGCSE คุ้นเคยนั้น เค้าต้องการให้ผู้สอบวิชานี้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในหลักการของการบัญชีสำหรับบุคคลและธุรกิจ ไม่เพียงแค่นั้นเค้ายังต้องการให้ผู้สอบมีความเข้าใจในนโยบาย เทคนิค วิธีการและ คำศัพท์ ที่เกี่ยวกับการบัญชี รวมไปถึงการมีทักษะในการคิดคำนวณ ความรู้ในด้านการสื่อสาร การนำเสนอ การตีความ การทำบัญชีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทีนี้เรามาดูกันว่ารายละเอียดการสอบและเนื้อหาการติว IGCSE Accounting นั้นมีอะไรบ้าง ผู้ที่กำลังจะสอบหรือกำลังเตรียมตัวเพื่อสอบสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ลักษณะข้อสอบ IGCSE Accounting                 ในการสอบ IGCSE Accounting ผู้สอบจะต้องทำข้อสอบ 2 ชุดด้วยกัน[…]

เจาะลึกเนื้อหาการติว IGCSE Chemistry

การสอบ IGCSE ให้ผ่านนั้น ผู้สอบต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 วิชาด้วยกัน น้องๆที่วางแผนจะเลือกเรียนวิชา Chemistry ในระดับ A-level หรือ IB หรือเรียนต่อมหาวิทยาลัยในคณะที่ต้องใช้ความรู้และคะแนนของวิชานี้ โดยเฉพาะคณะวิศวกรรม สมควรเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนวิชา Chemistry เรื่องของเกรดที่ได้รับก็มีความสำคัญไม่น้อยในการถูกพิจารณาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้ที่ต้องใช้ผลสอบ IGCSE Chemistry ควรจะทำคะแนนในวิชานี้ให้ได้เกรดดีๆ ในการเตรียมตัวสอบ IGCSE Chemistry นั้นเราควรศึกษาข้อมูลก่อนว่ามีในข้อสอบมีเนื้อหาอะไรบ้าง การติว IGCSE Chemistry ที่ The Planner Education นักเรียนทุกคนจะได้เรียนตาม Syllabus ของทางค่ายสอบ คุณครูของที่นี่ได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญไว้แล้ว เนื้อหาหลักๆที่น้องๆต้องเรียนมีทั้งหมด 14 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ The particulate nature of matter Experimental techniques 2.1 Measurement 2.2.1 Criteria of purity 2.2.2 Methods[…]

ทำไมถึงต้องสอบและติวIGCSE

ปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล โรงเรียน หรือ ผู้ปกครองเองต่างก็ลงทุนเพื่อการศึกษาเพื่อตัวนักเรียน ด้วยหวังว่านักเรียนจะสามารถมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาที่สูงขึ้นไป โดยเฉพาะการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อใครหลายคน เนื่องจากการที่จะไปศึกษาในต่างประเทศนั้น นักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบจึงจะสามารถเข้าศึกษาได้ซึ่งการสอบIGCSEเองก็เป็นหนึ่งในการทดสอบที่สามารถรับรองความสามารถของนักเรียนได้ หลายคนจึงสมัครติวIGCSEเพื่อให้ได้คะแนนที่สูง ทั้งนี้นักเรียนหลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการสอบIGCSEกันนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับการสอบนี้กันดีกว่า International General Certificate of Secondary Education หรือIGCSEคือ การสอบเทียบวุฒิมัธยมปลายระบบอังกฤษ ในประเทศไทย อังกฤษ หรือ ประเทศต่างๆ ในโลก การติวIGCSEจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมาะสำหรับ ผู้ที่มีแผนจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ หรือที่อื่นๆที่ต้องการผลสอบIGCSEซึ่งการสอบIGCSEเป็นอีกหนึ่งประตูที่จะนำทางนักเรียนไปสู่ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภายในและนอกประเทศ รวมถึงช่วยในการสร้างโอกาสในอาชีพการงานอีกด้วย IGCSEไม่ได้จำกัดการทดสอบผู้เข้าสอบแค่สิ่งที่ตัวผู้สอบนั้นเรียนในปีๆหนึ่ง แต่มันเป็นการเปิดกว้างและขยายขอบเขตการเรียนรู้และความรู้ที่ผู้เข้าสอบได้เรียนมาผ่านความเข้าใจมากกว่าทักษะการท่องจำ รวมถึงการตอบปัญหาที่หลากหลายโดยใช้ทักษะในการวิเคราะห์ โดยปกตินั้นในการสอบIGCSE นักเรียนจะได้รับข้อสอบในวันและเวลาตรงกันทุกคนในทุกๆที่ ซึ่งการสอบจะมีระดับความยาก เนื่องจากมีการเน้นเนื้อหาแน่นในหลักสูตรระดับมัธยมปลาย การสอบเทียบม.ปลายของIGCSE นั้น จะสอบเมื่อนักเรียนมีอายุ 14-16 ปี โดยเลือกสอบประมาณ 5 ถึง 12 วิชา เช่น วิชาคณิตศาสตร์(Mathematics) วิชาชีววิทยา(Biology) วิชาเคมี(Chemistry) วิชาเศรษฐศาสตร์(Economics) วิชาภาษาอังกฤษ[…]

ติวIGCSE…เพื่ออะไรที่แตกต่างและดีขึ้นกว่าอย่างแน่นอน

       IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) เป็นระบบการสอบของประเทศอังกฤษ ที่สามารถเทียบวุฒิการศึกษาได้เท่ากับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ของไทยหรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยหลายแห่งก็ใช้ระบบการศึกษา IGCSE ตามหลักสูตรของอังกฤษด้วย นอกจากเป็นการสอบเทียบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศแล้ว ยังเป็นการเตรียมผู้เข้าสอบ เพื่อที่จะสอบในระดับ As A-Level Cambridge Pre-U และ IB (International Baccalaureate Diploma Program) ก่อนจะเข้าเรียนต่อในต่างประเทศหรือเข้าเรียนในประเทศอังกฤษเองด้วย การติวIGCSE เสริมจึงได้รับความสนใจจากผู้ที่จะเข้ารับการสอบเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผู้เข้าสอบยังสามารถเลือกได้ว่าจะสอบกับสถาบันไหนได้อีกด้วย ซึ่งมี 2 สถาบันทดสอบให้เลือกทั้ง CIE(Cambridge International Examination) EDEXCEL หรือ AQA มีระดับเกรด A* ถึง U [A*,A,B,C,D,E,F,G และ U(Ungraded)] ผู้เข้าสอบต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 รายวิชา จากใน 5 กลุ่มวิชาหลักๆ[…]

ติวIGCSE ที่ไหนดี ให้ได้เกรดดีๆ เรียนIGCSE ที่ The Planner Education เห็นผลแน่

น้องๆ ที่อยากเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับนานาชาติในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ การติวIGCSE (International General Certificate for Secondary Education ) ให้ได้คะแนนดี ถือเป็นด่านแรกของความสำเร็จที่จะก้าวต่อไปในสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติอย่างมั่นใจ หากอ่านหนังสือด้วยตัวเองแล้วไม่แน่ใจว่าจะได้เกรดดีพอไหม จะสอบผ่านไหม ลองมาติวIGCSE หลักสูตรเข้มข้นที่ The Planner Education กันดีกว่า หากน้องๆ ตั้งใจเรียนตั้งใจติวIGCSE รับรองว่าจะต้องสอบผ่านได้คะแนนดีแน่ๆ การสอบ IGCSE จัดทำขึ้นโดย Cambridge International Examinations (CIE) เพื่อวัดความสามารถของนักเรียนก่อนเข้าเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติ และนักเรียนสามารถเลือกสอบวิชาที่เหมาะสมกับตนเองได้ การสอบ IGCSE ถือเป็นด่านแรกที่สำคัญ ดั้งนั้นการติวIGCSE จึงสำคัญเช่นกัน เพราะน้องๆ จะต้องสอบวิชาพื้นฐานที่จะใช้ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 5 กลุ่มวิชาให้ได้ ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ โดยสามารถเลือกสอบทั้งแบบ Core และแบบ Extended ได้ในเกือบทุกวิชา การสอบแบบ Core จะเป็นแบบทดสอบที่วัดความสามารถของนักเรียนในเนื้อหาแบบกว้างๆ[…]

ติว IGCSE ช่วยได้

ในปัจจุบันนั้น การสอบ IGCSE นั้นเป็นที่นิยมมาขึ้นสำหรับผู้ที่อยากศึกษาต่อต่างประเทศในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป เพื่อให้ได้มาซึ่งเกรดที่ดี การติวสอบอย่างหนึ่งที่ทุกคนคงเคยได้ยินนั้นคือการติวIGCSE เพราะการสอบIGCSE นั้นสำคัญ การติวIGCSE นั้นก็เปรียบเสมือนสะพานที่ทำให้หนทางของคุณง่ายขึ้น International General Certificate Of Secondary Educational หรือ IGCSE ถูกจัดทำขึ้นสำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี ให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป เช่นการนำผลสอบไปใช้ศึกษาต่อในหลักสูตร International Baccalaureate (IB) , AS, A Level หรือเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สำหรับประเทศไทยการสอบผ่านหลักสูตรIGCSE และ GCE O Level ผู้สอบสามารถนำผลที่สอบได้ใน 5 รายวิชาที่ได้ไม่ต่ำกว่าเกรด C ไปขอเทียบวุฒิการศึกษาและนำเอกสารการเทียบวุฒิยื่นสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ การสอบIGCSE นั้นมีผลต่อนักเรียนอย่างมากในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การได้เกรด C ในวิชาภาษาอังกฤษก็อาจเพียงพอแล้วที่มหาวิทยาลัย(ที่ใช้ภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษ)ต้องการในการรับเข้าศึกษาต่อ เพราะฉะนั้นการได้คะแนนIGCSE ที่สูงนั้นเป็นความฝันของหลายๆคน ซึ่งหลายๆคนก็พยายามเป็นอย่างมากในการหาที่ติวIGCSE ตามสถาบันต่างๆ[…]

อยากเรียนต่อระดับนานาชาติ ต้องติวIGCSE

น้องๆ ที่เรียนระดับมัธยมที่ต้องการเรียนต่อระดับนานาชาติ คงรู้จักหลักสูตร IGCSE (International General Certificate of Secondary Educational) เป็นอย่างดี IGCSE เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ มีนักเรียนกว่า 100 ประเทศทั่วโลกเรียนหลักสูตร IGCSE สูงถึงกว่า 3 แสนคนต่อปี หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร? หลักสูตร IGCSE เป็นหลักสูตรพื้นฐานใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับนานาชาติทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ดังนั้นทางที่ดีน้องๆ ควรหาสถาบันติวIGCSE เพื่อสอบผ่านให้ได้ การติวIGCSE มีรายวิชาให้เลือกติว 5 กลุ่มวิชาด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา (Language) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational) ตอนเลือกสอบจะสามารถเลือกสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาแบบ Core หรือที่เรียกว่าวิชาพื้นฐาน หรือจะเลือกสอบแบบ Extended หรือวิชาขั้นสูงก็ได้ ทั้งนี้สามารถเลือกสอบให้สอดคล้องกับความรู้ของตัวเอง[…]