BMAT ใช้ยื่นเภสัชที่ไหนได้บ้าง

การติวBMATนอกจากสำคัญต่อการใช้ยื่นศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ ภาคอินเตอร์แล้ว การติวBMATยังสำคัญกับคณะเภสัชศาสตร์อีกด้วยค่ะ แล้วเภสัชกรเนี่ยน้อง ๆ รู้กันไหมคะว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง แล้วที่ไทยมีคณะนี้ภาคอินเตอร์ที่ไหนบ้าง บทความนี้จะพาน้อง ๆ ไปหาคำตอบของทั้งสองคำถามนี้กันค่ะ

เภสัชกรอีกหนึ่งในอาชีพสำคัญในวงการแพทย์ ทว่าเภสัชกรสามารถทำงานอย่างอื่นได้อีก นอกจากการทำงานในโรงพยาบาล คลินิก  หรือร้านขายยา เนื่องจากในปัจจุบันยาเป็นที่ต้องการในวงการต่าง ๆ มากมายทั้งวงการแพทย์แผนปัจจุบัน วงการแพทย์แผนโบราณ วงการอุตสาหกรรม วงการอาหาร ฯลฯ ตัวอย่างงานของเภสัชกรตามวงการต่าง ๆ เช่น แจกจ่ายยาให้คนไข้  นักวิจัย คิดค้นตัวยาสูตรใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ขึ้นทะเบียนตัวยากับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบร้านยาและยาว่าได้มาตรฐานไหม เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ผู้แทนยา จัดซื้อและดูแลคลังยาในโรงพยาบาล นักวิชาการ อาจารย์ ฯลฯ น้องเห็นกันไหมคะว่าอาชีพเภสัชกรเป็นอะไรได้อีกเยอะ หากน้องอยากเป็นเภสัชกรแต่ไม่อยากทำงานในโรงพยาบาล ก็ผันตัวไปทำในองค์กรเอกชนได้เหมือนกัน ส่วนวันนี้จะมาแนะนำคณะเภสัชศาสตร์ภาคอินเตอร์จากสองสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแรกในไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ หลักสูตรนี้เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษแต่ก็ยังอยากเป็นเภสัชกรอยู่ เรียกได้ว่าหลักสูตรนี้ตอบโจทย์ของน้องเลยค่ะ ส่วนการรับเข้ามีทั้งหมด 3 รอบ (อ้างอิงจากปี 2565) คือ รอบ portfolio รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอบAdmission เกณฑ์คะแนนแต่ละรอบมีดังนี้

(1) รอบ portfolio

เกณฑ์การคัดเลือก
– เกรดเฉลี่ยรวม ≥3.50 หรือเทียบเท่า และต้องเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ 30% แรกของโรงเรียน
– มีเกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ≥3.00 หรือเทียบเท่า กรณีไม่มีผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาของรายวิชาดังกล่าว ต้องมีผลคะแนนการทดสอบอื่น อย่าง BMAT part 1 และ part 2 รวมกันเฉลี่ย ≥4.0 (part 3 ไม่ได้กำหนดขั้นต่ำ)
– พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานและหนังสือแนะนำตัว
– สอบสัมภาษณ์
– ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่าใดอย่างหนึ่ง)

เกณฑ์สำหรับผู้ที่จบโรงเรียนหลักสูตรไทย
TOEFL : ≥52 (IBT), ≥470 (PBT / ITP), ≥150 (PBT)
IELTS : ≥5.0
CU-TEP : ≥60
TU-GET : ≥500

เกณฑ์สำหรับผู้ที่จบโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ
– TOEFL : ≥65 (IBT), ≥500 (PBT / ITP), ≥173 (PBT)
– IELTS : ≥5.0

(2) รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกณฑ์การคัดเลือก
– เกรดเฉลี่ยรวม ≥3.50 หรือเทียบเท่า
– มีเกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ≥3.00 หรือเทียบเท่า
– ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่าใดอย่างหนึ่ง)
– TOEFL : ≥52 (IBT), ≥470 (PBT / ITP), ≥150 (PBT)
– IELTS : ≥5.0
– CU-TEP : ≥60
– TU-GET : ≥500

(3) รอบ Admission

เกณฑ์การคัดเลือก
– เกรดเฉลี่ยรวม ≥3.00 หรือเทียบเท่า
– มีเกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ≥3.00 หรือเทียบเท่า
– คะแนนจากการทดสอบที่จัดโดยทปอ. (เกณฑ์ในส่วนนี้สามารถดูได้จากเว็บของ TCAS)
– ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่าใดอย่างหนึ่ง)
– TOEFL : ≥52 (IBT), ≥470 (PBT / ITP), ≥150 (PBT)
– IELTS : ≥5.0
– CU-TEP : ≥60
– TU-GET : ≥500

คณะเภสัชศาสตร์ โครงการร่วมฯ นอตติงแฮม ของมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ หลักสูตรนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร น้อง ๆ จะได้เรียนที่ไทย 3 ปี ส่วนอีก 3 ปีน้องจะได้บินลัดฟ้าไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมมีชื่อเสียงในคณะสายการแพทย์และการศึกษา ผลงานวิจัยชิ้นสำคัญคือ เครื่องMRI อีกทั้งวิทยาเขตหลักที่น้องจะได้ไปเรียนนั้นตั้งอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ เงียบสงบ มีที่เที่ยวหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น ปราสาท สวนสาธารณะ คาเฟ่ ฯลฯ

เกณฑ์การคัดเลือกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ (อ้างอิงจากเว็บคณะ)
กลุ่มที่  1  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
– เกรดเฉลี่ยรวม : ≥3.00
– เกรดเฉลี่ยในวิชาเคมี ≥3.50 และได้เกรดเฉลี่ย≥3.50 อีก 1 วิชา
– เกรดเฉลี่ยไม่ ≥3.0 อีก 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา
– ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) Academic UKVI ≥6.5 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้อง≥6.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

กลุ่มที่  2  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
– มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ≥3.00
– คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี A และได้คะแนนเฉลี่ย A อีก 1 วิชา
– คะแนนเฉลี่ย B อีก 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา (AAB)
– ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) Academic UKVI ≥6.5  โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่≥6.0  ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

กลุ่มที่  3  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ≥3.00
– ได้คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี A และได้คะแนนเฉลี่ย A อีก 1 วิชา
– คะแนนเฉลี่ย B อีก 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ หรือ ชีววิทยา (AAB)
– ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) Academic UKVI ≥6.5 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้อง≥6.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

ว่าที่เภสัชกรพร้อมรึงยังคะที่จะก้าวแรกไปสู่อาชีพในฝัน โดยการติวBMAT กับ The Planner Education

สนใจติว GED | IGCSE | A-Level | SAT | IELTS | TOEFL-MUIC | CU-TEP | TU-GET | GSAT | CU-ATT | CU-ATS | BMAT | ACT | IB
เพื่อคว้าคะแนนและมหาวิทยาลัยในฝันหรือยัง? ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

เราพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนต่อ ไม่ว่าจะมหาลัยในไทยหรือต่างประเทศ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply