เรียน BBA อินเตอร์ที่ไหนดี? รวมข้อมูลบริหารอินเตอร์ 7 มหาวิทยาลัย

BBA หลักสูตรยอดฮิตขวัญใจน้อง ๆ หลายคนที่มีเป้าหมายว่า “จะเข้าเรียนหลักสูตรอินเตอร์” ซึ่ง BBA ย่อมาจากคำว่า Bachelor of Business Administration หรือก็คือหลักสูตรบริหารธุรกิจ เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจในเชิงลึก และ BBA ยังมีอีกหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น Accounting (บัญชี), Management (การบริหารจัดการ), Finance (การเงิน), Marketing (การตลาด) ฯลฯ 

แล้วถ้าน้อง ๆ อยากเรียน BBA มีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนในหลักสูตรนี้บ้าง The Planner ได้รวบรวมมาให้แล้ว ครบ จบ ในบทความความเดียวกับ “BBA เรียนที่ไหนดีนะ” 

BBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นับได้ว่า BBA เป็นอินเตอร์หลักสูตรแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2539 สังกัดอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Faculty of Commerce and Accountancy) อีกทั้งคะแนน SAT ที่น้อง ๆ ใช้ยื่นเข้า BBA จุฬาฯ สูงเทียบเท่าได้กับมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริกา

เปิดสอน 3 สาขาวิชาคือ

 1. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 2. การบัญชี
 3. การจัดการแบรนด์และการตลาด

เกณฑ์คะแนนในการยื่นเข้า

ยื่นเข้าปกติ

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥79, IELTS ≥6.5, CU-TEP ≥101
 • คะแนนผลทดสอบ Aptitude Tests  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥1270, CU-AAT ≥1200

ยื่นเข้าแบบ BBA (NextGen)

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥79, IELTS ≥6.5, CU-TEP ≥101
 • คะแนนผลทดสอบ Aptitude Tests  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥1300, CU-AAT ≥1230

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: ประมาณ 1,005,000฿

 

BBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยแรกที่เปิดสอน BBA ในระดับปริญญาตรี เปิดสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2533 สังกัดอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือ Thammasat Business School (TBS)

เปิดสอน 3 สาขาวิชาคือ

 1. การบัญชี
 2. การเงิน
 3. การตลาด

เกณฑ์คะแนนในการยื่นเข้า

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥80, IELTS ≥6.0, CU-TEP ≥80
 • คะแนนผลทดสอบ Aptitude Tests  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥1200, GSAT ≥1200

หมายเหตุ: ในผลคะแนน Aptitude Tests: Math ≥600 และ  ENG ≥460
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: ประมาณ 880,000฿

 

BBA วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล (MUIC)

BBA ของ MUIC เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในระดับนานาชาติ และเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรอินเตอร์ยอดนิยมอันดับต้น ๆ ในไทย

เปิดสอน 4 สาขาวิชาคือ

 1. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 2. การเงิน
 3. ธุรกิจระหว่างประเทศ
 4. การตลาด

เกณฑ์คะแนนในการยื่นเข้า

ยื่นเข้าแบบ Regular

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥69, IELTS ≥6.0, PTE ≥50
 • คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥600, ACT ≥25

*หากยื่นแบบ Regular ต้องสอบ Written Examination ด้วย

ยื่นเข้าแบบ Fast Track

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥69 + Writing ≥22, IELTS ≥6.0 + Writing ≥6.0, PTE ≥50 + Writing ≥50
 • คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥600, ACT ≥25

หมายเหตุ: วุฒิ GED ที่ใช้ยื่นเข้า MUIC ปรับลดเกณฑ์เป็น GED Overall 600 คะแนน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: ประมาณ 843,900฿

 

BBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

BBA ของเกษตรศาสตร์ ความพิเศษของหลักสูตรนี้คือ นิสิตสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 3.5 ปี เท่านั้น
เปิดสอน 2 สาขาวิชาคือ

 1. การเงิน
 2. การจัดการ

เกณฑ์คะแนนในการยื่นเข้า

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥72, IELTS ≥5.5, SAT ≥530

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: ประมาณ 544,000฿ 

 

BBA สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

KMITL Business School (KBS) สังกัดอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ โดดเด่นเรื่องการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพทั่วโลก เช่น โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน (Scholarly Exchanges Program) การทำงานวิจัยร่วมของคณาจารย์ระหว่างสถาบัน (Joint Research) สร้างความร่วมมือโดยสร้างหลักสูตรร่วมกัน (Joint Program) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchanges Program) ฯลฯ

เปิดสอน 2 สาขาวิชาคือ

 1. Global Entrepreneurship
 2. International Business Management

เกณฑ์คะแนนในการยื่นเข้า

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥61, IELTS ≥5.0, CU-TEP ≥60

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: ประมาณ 320,000฿

 

BBA วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปากร (SUIC)

BBA ของ SUIC มีความโดดเด่นในเรื่องหลักสูตร เพราะบางหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนแค่ที่เดียวในไทย อีกทั้งทุกหลักสูตรยังได้ Double Degree ปริญญาบัตร 2 ใบ จากศิลปากร และจาก Vatel Hotel and Tourism Business School (ฝรั่งเศส)

เปิดสอน 3 สาขาวิชาคือ

 1. การบริหารจัดการโรงแรม
 2. จัดการตราสินค้าหรูหรา
 3. ธุรกิจและเทคโนโลยี

เกณฑ์คะแนนในการยื่นเข้า

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥61-72, IELTS ≥5.0, SAT ≥450

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: ประมาณ 760,000฿

 

BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

BBA ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือที่เราคุ้นหูกันว่าเอแบค อยู่ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (The Martin de Tours School of Management and Economics: MSME) เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงโดดเด่นของมหาวิทยาลัย

เปิดสอน 3 หลักสูตร 12 สาขาวิชาคือ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
– สาขาวิชาการเป็นผู้นำและการจัดการนวัตกรรม
– สาขาวิชาการเงิน
– สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
– สาขาวิชาการประกันภัย
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
– สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

เกณฑ์คะแนน (ถ้ามี)

 • TOEFL (IBT) ≥60, IELTS ≥5.0, SAT ENG ≥600, SAT Math ≥500

แต่หากไม่มีคะแนนเหล่านี้ก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ โดยจะมีการเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐาน

หมายเหตุ: หากใช้วุฒิ GED จะต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน แต่ละวิชาคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: ประมาณ 510,750฿

 

จุใจกันไปเลยกับหลักสูตรบริหารธุรกิจอินเตอร์ หรือ BBA ที่ The Planner ได้รวบรวมเอามาไว้ในบทความนี้ แล้วน้อง ๆ ทุกคนเจอหลักสูตร BBA ที่ถูกใจ ใช่เลยกันไหมคะ หลักสูตร BBA ของแต่ละที่ล้วนแตกต่างกันออกไป แต่ทุกหลักสูตรน้องจะต้องเตรียมคะแนนสำหรับใช้ยื่น โดย BBA ทุกหลักสูตร เปิดรับเด็กสายเทียบวุฒิ GED ด้วยนะคะ ว่าที่ผู้บริหารตัวน้อย นี่แหละโอกาสทางลัดสู่ความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นของน้อง ๆ ด้วยคอร์สติว GED SAT IELTS โดยเฉพาะการติว GED SAT IELTS ที่ The Planner ทั้งหมดเป็นคอร์สระยะสั้น ติวไม่นาน แต่รับประกันคุณภาพการติวด้วยคุณภาพคับแก้วด้วยหลักสูตรการติวคุณภาพและคุณครูผู้เชี่ยวชาญสายตรง มีการรับรองผลในคอร์สติว GED และความสำเร็จกับคะแนนสุดปังใน IELTS SAT ที่ลูกศิษย์ของทางสถาบันทำได้มาแล้วหลายคน

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply