หลักสูตรภาคไทย 6 ม.ดัง วุฒิ GED ยื่นเข้าได้!! อัปเดต 2567

รู้หรือไม่? GED หรือ General Educational Development นอกจากจะสามารถใช้เทียบเท่าวุฒิ ม.6 ไทยและใช้ยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติได้แล้ว วุฒิ GED ยังสามารถใช้ยื่นสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในหลักสูตรภาคไทยได้อีกด้วย 

หากน้อง ๆ เป็นคนหนึ่งที่มีฝัน อยากเรียนจบ ม.6 เร็ว ๆ แต่ก็ยังอยากเรียนมหาวิทยาลัยหลักสูตรภาคไทยอยู่ คอร์สติว GED ที่ The Planner Education ติวจบ ม.6 จริงใน 1 เดือน พร้อมดูแลน้อง ๆ ตั้งแต่เริ่มติวสอบ จนยื่นติดคณะที่ต้องการ และถ้าใครยังไม่มีไอเดียว่าจะเรียนต่อที่ไหน หรือยังไม่รู้ว่าหลักสูตรภาคไทยคณะไหนที่รับวุฒิ GED บ้าง? บทความนี้ The Planner รวมข้อมูล หลักสูตรภาคไทย 6 ม.ดัง รับวุฒิ GED มาบอกกันแบบครบ ๆ อัปเดตใหม่ล่าสุดปี 2567 จะมีหลักสูตรในดวงใจน้อง ๆ หรือไม่ ไปดูรายละเอียดกัน

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับ 11 คณะ ได้แก่

1. คณะอักษรศาสตร์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณะครุศาสตร์
4. คณะนิติศาสตร์
5. สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
6. คณะรัฐศาสตร์
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
9. คณะจิตวิทยา
10. คณะศิลปกรรมศาสตร์
11. คณะนิเทศศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับ 9 คณะ ได้แก่

1. คณะรัฐศาสตร์
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3. คณะศิลปศาสตร์ทุกสาขา (ยกเว้นเยอรมันและรัสเซีย)
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์
5. คณะนิติศาสตร์
6. คณะสังคมสงเคราะห์
7. วิทยาลัยนวัตกรรม (มีทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)
8. วิทยาลัยสหวิทยาการ (มีทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)
9. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับ 14 คณะ ได้แก่

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ & เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร)
4. คณะมนุษยศาสตร์
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. คณะสังคมศาสตร์
7. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
9. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
10. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
11. คณะอุตสาหกรรมบริการ
12. คณะวิทยาการจัดการ
13. คณะสาธารณสุขศาสตร์
14. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับ 9 คณะ ได้แก่

1. คณะมนุษยศาสตร์ (เฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ อาเซียน และเอเชีย)
2. คณะพลศึกษา (เฉพาะสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ)
3. คณะสังคมศาสตร์ (เฉพาะสาขานิติศาสตร์)
4. คณะกายภาพบำบัด (ยกเว้น สาขากิจกรรมบำบัด)
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์
6. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
7. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (เฉพาะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
8. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับ 8 คณะ ได้แก่

1. คณะอักษรศาสตร์
2. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ยกเว้นสาขาสัตวศาสตร์)
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6. คณะมัณฑนศิลป์
7. คณะดุริยางคศาสตร์
8. คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์

6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับ 2 คณะ ได้แก่

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขาศิลปอุตสาหกรรม)
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ ในเรื่องของเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในแต่ละปี และแต่ละรอบ TCAS ขึ้นอยู่กับทางคณะหรือมหาวิทยาลัยจะกำหนด บางหลักสูตรเปิดรับวุฒิ GED เข้าศึกษา แต่ก็อาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขบางอย่างประกอบการพิจารณาไว้ด้วย เช่น จะต้องมีผลการสอบ GED อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น หรือเมื่อยื่นสมัครเข้าแล้วก็อาจจะต้องมีผลการสอบวิชาเฉพาะอื่น ๆ ยื่นประกอบร่วมด้วย 

ตัวอย่าง 

  1. ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL 
  2. ผลการทดสอบวิชาเฉพาะ SAT, ACT 
  3. ผลคะแนนสอบของทางฝั่งไทย เช่น  Thai A-LEVEL, TGAT หรือ TPAT เป็นต้น 

ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรไหน คณะหรือมหาวิทยาลัยใด น้อง ๆ ควรจะต้องศึกษาเกณฑ์การรับเข้าต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วนและติดตามช่วงเวลาการยื่นรับสมัครให้ดีก่อนนะคะ 

อ่านบทความ เรียน GED ที่ The Planner ดีไหม? คลิกที่นี่

GED สอนสดทุกคอร์ส! ทั้ง Onsite และ Online สำหรับน้อง ๆ ที่เลือกเรียน GED กับทางสถาบันติว The Planner Education ทางสถาบันจะคอยให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยดูแลน้อง ๆ ในทุกขั้นตอนแบบ All In One Service ตั้งแต่เปิด Account และลงสมัครสอบ GED ไปจนถึงขอวุฒิให้ และแนะแนวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ คาดหวัง นอกจากนี้ยังมีคอร์สติวสอบอินเตอร์อื่น ๆ ไว้สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจจะติวสอบเพิ่มเติมด้วย มาติวที่เดียว ครบจบทุกเรื่องไม่เกินจริง!  

ให้การเรียนจบ ม.6 และเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องง่ายที่สุดและรวดเร็วที่สุด สนใจสมัครติวคอร์ส GED 1 เดือนจบ ม.6 ที่ The Planner Education คลิกสมัครและสอบถามตารางเรียนที่ปุ่มด้านล่าง หรือแอดไลน์ปรึกษาได้ที่ @theplanner 

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply