BMAT ยื่นที่ไหนได้บ้าง?

BMAT หรือ Biomedical Admission Test คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะสายการแพทย์ โดยมี Cambridge Assessment เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ BMAT จะเปิดสอบครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นี้นั่นเอง น้อง ๆ ว่าที่นิสิตนักศึกษารหัส 67 ในคณะสายการแพทย์ BMAT ยังมีความสำคัญกับน้อง ๆ อยู่นะคะ อย่าพลาดการสอบครั้งนี้ ที่จะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เหลือเวลาเตรียมตัว เตรียมฟิต เตรียมติว BMAT อยู่ ในบทความนี้ The Planner เลยรวบรวม Requirement ของหลักสูตรที่ยังใช้คะแนน BMAT มาให้น้อง ๆ แล้วค่ะ คะแนน BMAT ไม่ได้ยื่นได้แค่คณะสายการแพทย์ หลักสูตรอินเตอร์เท่านั้น แต่คะแนน BMAT ยังมีความสำคัญต่อการยื่น TCAS รอบ 1 หรือรอบ Portfolio ของคณะสายการแพทย์[...]