หลักสูตร GED คืออะไร? รวมทุกอย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับ GED

ในปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่มีทางเลือกมากมายในการกำหนดชีวิตและอนาคตของตัวเอง นั่นรวมไปถึงการศึกษาก็เช่นกัน เด็กรุ่นใหม่มีโอกาส มีทางเลือกทางการศึกษาหลายทางเลือก และการศึกษานอกระบบโรงเรียนก็เป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น อีกทั้งในระดับอุดมศึกษาก็เปิดรับเด็กที่จบจากการศึกษานอกระบบโรงเรียนมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะการสอบเทียบ หลักสูตร GED ที่เด็กเจนใหม่หลายคนเลือกการศึกษาทางเลือกนี้ ทว่าอาจมีน้อง ๆ อีกหลายคนและผู้ปกครองอีกหลายท่าน ยังไม่รู้จักการเรียนในระบบทางเลือกอย่างการเรียน GED เท่าที่ควร บทความนี้ The Planner รวบรวมทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับหลักสูตร GED มาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ

What is GED?

หลักสูตรสอบเทียบ GED คืออะไร? การสอบเทียบ GED คือหนึ่งในหลักสูตรสอบเทียบ ม.6 ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อเต็ม ๆ ของ GED คือ General Educational Development นั่นเอง อีกทั้งวุฒิ GED ถือเป็นวุฒิที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ประเทศไทยเองก็ให้การยอมรับว่า “วุฒิ GED เทียบเท่าได้กับวุฒิ ม.6 ของไทย”

GED สอบอะไรบ้าง?

ข้อสอบ GED มีทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ Reasoning Through Language Arts, Social Studies, Mathematical Reasoning และ Science ซึ่งคะแนนเต็มของข้อสอบ GED อยู่ที่ 200 คะแนน

 • Reasoning Through Language Arts (RLA): การอ่านและการเขียน

วิชา RLA ก็เหมือนกับวิชาภาษาไทยของนักเรียนไทย เพียงแต่กลับกัน RLA นี้ จะเป็นการอ่านและการอ่านเขียนในวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย อัตนัย และ Essay

เวลาในการทำข้อสอบ : 150 นาที

เนื้อหาที่ออกในหมวดนี้

 •  บทความ
 • แกรมม่า
 • การเขียน Essay แสดงการมีเหตุมีผลและโต้แย้ง

อ่านรีวิวข้อสอบ GED RLA จากคุณครูของ The Planner ได้ที่ รีวิวข้อสอบ GED RLA จากติวเตอร์ตัวจริง สิ่งที่นักเรียนมักจะพลาดตอนสอบ

 

 • Social Studies: สังคมศึกษา

ขึ้นชื่อว่าวิชาสังคมศึกษา นักเรียนต่างก็ส่ายหัวกับความยาก การท่องจำเยอะ ๆ ของมัน แล้วยิ่งวิชาสังคมศึกษาใน GED ที่เป็นสังคมศึกษาของอเมริกา ยิ่งหินเข้าไปอีก เพราะน้อง ๆ ต้องเริ่มศึกษาวิชานี้ใหม่ตั้งแต่นับหนึ่งเลยสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนเกี่ยวกับอเมริกามาก่อน แต่ขอกระซิบว่าหากมาติววิชานี้ที่ The Planner น้อง ๆ จะหมดความกลัวในตัววิชานี้ไปเลยค่ะ

รูปแบบข้อสอบ : อัตนัย ลากคำตอบ และเติมคำในช่องว่าง

เวลาในการทำข้อสอบ : 70 นาที

เนื้อหาที่ออกในหมวดนี้

 •  Civics and Government (50% of the section)
  – ระบบการเมืองการปกครอง
  – รัฐสภา
  – โครงสร้างของรัฐบาล
  – ประธานาธิบดีคนสำคัญ
  – กฎหมายต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา
 •  History (20%)
  – การสร้างชาติ
  – การปฏิวัติ
  – นักประวัติศาสตร์คนสำคัญ
 • Economics (15%)
  – เศรษฐกิจ
  – เงินฝืด เงินเฟ้อ
  – อุปสงค์ อุปทาน
  – ภาษี
  – บทบาทของผู้บริโภค
 •  Geography and the World (15%)
  – ภูมิศาสตร์
  – แนวโน้มของสังคมโลก

อ่านรีวิวข้อสอบ GED Social Studies จากคุณครูของ The Planner ได้ที่ ไขคำตอบข้อสอบสังคม รีวิว GED ข้อสอบ Social Studies จากติวเตอร์ The Planner

 

 • Mathematical Reasoning: คณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ของ GED จะมาในรูปแบบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และมีการวัดตรรกะเหตุและผล อีกทั้งยังสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการทำข้อสอบได้

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัยและอัตนัย

เวลาในการทำข้อสอบ : 150 นาที

เนื้อหาที่ออกในหมวดนี้

 •  พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
 • เรขาคณิต
 •  Algebra
 • กราฟและฟังชันก์

อ่านรีวิวข้อสอบ GED Mathematical Reasoning จากคุณครูของ The Planner ได้ที่ รีวิวข้อสอบ GED วิชา Mathematical Reasoning คีย์สำคัญในการสอบจากติวเตอร์

 

 • Science: วิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์ของ GED จะมาในรูปแบบพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มีพวกการทดลอง พวกสถิติต่าง ๆ ตลอดจนบทความที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้

รูปแบบข้อสอบ : อัตนัยและลากคำตอบ

เวลาในการทำข้อสอบ : 90 นาที

เนื้อหาที่ออกในหมวดนี้

 • บทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
 • ชีววิทยาศาสตร์
 • สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
 • การทดลองทางวิทยาศาสตร์

อ่านรีวิวข้อสอบ GED Mathematical Reasoning จากคุณครูของ The Planner ได้ที่ รีวิวข้อสอบ GED Science จากติวเตอร์ สัดส่วน Topic ในข้อสอบและสิ่งที่นักเรียนมักจะพลาด?

การสอบ GED มีช่วงไหนบ้าง?

การสอบ GED มีจัดสอบทุกวัน ตลอดทั้งปี (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สนามสอบ GED มีที่ไหนบ้าง?

 • Pearson Professional Centers (กรุงเทพฯ)
 • Paradigm Education (กรุงเทพฯ)
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กรุงเทพฯ)
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (จ.ปทุมธานี)
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (จ.สมุทรปราการ)
 • Thabyay Education Foundation (จ.ตาก)
 • Movaci (จ.เชียงใหม่)
 • มหาวิทยาลัยพายัพ (จ.เชียงใหม่)
 • Greater Good Education Group (จ.ขอนแก่น)
 • Phuket PALS (จ.ภูเก็ต)
 • มหาวิทยาลัยบูรพา (จ.ชลบุรี)

คะแนนเท่าไหร่ถึงสอบ GED ผ่าน?

หากถามถึงว่าคะแนนเท่าไหร่ถึงจะสอบ GED ผ่าน ถ้าตามเกณฑ์เทียบวุฒิ ม.6 ของไทย เกณฑ์ที่สามารถเทียบวุฒิได้คือ ต้องทำคะแนน GED แต่ละวิชา ให้ได้ไม่น้อยกว่า 145 คะแนน จึงจะสามารถใช้วุฒิ GED เทียบวุฒิ ม.6 ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น น้อง ๆ จะต้องตรวจสอบเกณฑ์ในมหาวิทยาลัยและคณะที่จะเข้าก่อนว่า เกณฑ์เทียบวุฒิ ม.6 ของเขา กำหนดเกณฑ์ GED ไว้ที่เท่าไหร่ เพราะบางหลักสูตรกำหนดเกณฑ์เทียบวุฒิ GED ไว้ที่แต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 165 คะแนน หรือบางที่กำหนดคะแนนรวม GED ไว้ที่ 600 หรือ 660 คะแนน เพราะฉะนั้นหากถามว่าคะแนน GED เท่าไหร่จึงจะถือว่าสอบผ่าน ก็จะขอตอบน้อง ๆ ว่า “คะแนน GED เท่าไหร่ถึงจะสอบผ่าน มันขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและคณะที่น้อง ๆ ต้องการศึกษาต่อค่ะ” 

ขั้นตอนการสมัครสอบ GED

 • สมัคร Account GED
  สมัครได้ที่ www.ged.com หากอายุ 18 ปีขึ้นไปจะสมัครได้เลย แต่ถ้าอายุ 16-17 ปี จะต้องให้ผู้ปกครองเซ็น Consent form (ใบยินยอม) ก่อน
 • สอบ GED Ready ให้ผ่าน
  ต้องทำข้อสอบสอบ GED Ready ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 155 คะแนนก่อน ระบบถึงจะอนุญาตให้ลงสอบจริงได้
 • สอบ GED รอบจริง
  เมื่อสอบ GED Ready ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ระบบจะอนุญาตให้สมัครสอบจริง โดยไปที่ www.ged.com และกด Schedule Test
 • ขอ Transcript และ Diploma

เมื่อสอบผ่านทุกวิชาแล้ว สามารถทำเรื่องขอ Transcript และ Diploma โดยเลือกส่งมาทางไปรษณีย์ได้เลย โดยการเข้าไปที่ www.ged.com และขอให้ส่งใบจากสหรัฐอเมริกามาที่ประเทศไทย ซึ่งที่เราทำเรื่องขอเป็นใบจริง แต่ถ้าไม่ทำเรื่องขอ น้อง ๆ จะได้มาแต่แบบ E-Transcript และ E-Diploma หากมีเวลาแนะนำให้ขอตัวจริงมาเผื่อด้วยเลยค่ะ เผื่อบางมหาวิทยาลัยเข้ารับแต่ใบจริง

GED ทำเรื่องเทียบเกรดไทยยังไง?

 1. หลังจากได้วุฒิ GED เรียบร้อยแล้ว หากจะยื่นมหาวิทยาลัยในไทย ต้องไปทำเรื่องเทียบเกรดที่ https://hsces.atc.chula.ac.th/
 2. Log in ในเว็บเข้ามาแล้วให้ Start fill in (ตัวเลือกอันแรก)
 3. เมื่อกด Start fill in จะเข้ามาในหน้าข้อมูล ให้เรากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตรง GPA System ให้เลือก GED จากนั้น Upload รูป GED E-Transcript กรอกข้อมูลที่เหลือและตรวจสอบ จากนั้นกด Next
 4. คลิก Add more course จากนั้นเลือกรายวิชาที่ต้องการ หากไม่เจอวิชาไหนให้เลือก Other / Not Specify แล้วกรอกชื่อรายวิชาเอง โดยต้องกรอกชื่อเต็มของวิชา และเลือกช่วงคะแนนที่ตรงกับคะแนนของตัวเอง กรอกข้อมูล ตรวจสอบรายละเอียด จากนั้นกด Next
 5. คลิกเลือกคณะที่ต้องการ และคลิกช่องด้านหลัง + GPAX Equivalence Cert เมื่อกดครบเรียบร้อย ให้คลิก Next
 6. ตรวจสอบรายละเอียดและเตรียมชำระเงิน หลังจากชำระเงินเรียบร้อย จะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการถึงจะได้รับเอกสาร

GED สอบได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่?

GED สอบได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี แต่การสมัครสอบ GED โดยอายุยังไม่ถึง 18 ปี จะต้องมีหลักฐาน Consent form หรือก็คือจดหมายเซ็นยินยอมจากผู้ปกครองด้วยค่ะ

ขั้นตอนในการขอ Consent form ของหลักสูตร GED

 1. เข้าไปที่ Schedule a test เลือก Click here to print and download the Consent Form
 2. กรอกข้อมูลของผู้สมัครสอบและผู้ปกครองเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน
 3. หลังจากกรอกเอกสารทุกอย่างครบแล้วให้สแกนไฟส์และส่งอีเมล์ไปที่ help@ged.com

GED Ready คืออะไร?

GED Ready เป็นการสอบเสมือนจริงก่อนลงสอบ GED จริง โดยผู้ที่ต้องการสอบ GED ในประเทศไทยจำเป็นต้องสอบ GED Ready ผ่านก่อน จึงจะสามารถลงสมัครสอบ GED สนามจริงได้

 • GED Ready สอบที่ไหน?

ตอบ GED Ready เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ สามารถสอบที่ไหนก็ได้

 • ระดับความยากของ GED Ready เท่าการสอบจริง GED ไหม?

ตอบ การสอบ GED Ready เป็นครึ่งหนึ่งของการสอบจริง GED แต่ความยากของการสอบ GED Ready มีใกล้เคียงกับการสอบจริง GED โดยแต่ละวิชาจะมีประมาณ 30-50 ข้อ มีเวลาในการทำข้อสอบวิชาละ 35-90 นาที และมีคะแนนเต็ม 200 คะแนน ผู้สอบจะต้องทำคะแนนให้ได้ 155 คะแนน จึงจะถือว่าสอบ GED Ready ผ่าน และสามารถลงสมัครสอบจริง GED ต่อได้

 • GED Ready สอบได้กี่ครั้ง?

ตอบ GED Ready สามารถสอบได้เรื่อย ๆ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ค่าสมัครสอบ GED Ready เท่าไหร่?

ตอบ ค่าสมัครสอบ GED Ready อยู่ที่วิชาละ $6.99 (ประมาณ 248฿) แต่ถ้าสมัครสอบ 4 วิชา พร้อมกัน ค่าสมัครจะอยู่ที่ $22.99 (ประมาณ 810฿)

สอบเทียบ GED เข้ามหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง

การสอบเทียบ GED สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในไทยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ โดยในบทความนี้จะขอพูดถึงเพียงมหาวิทยาลัยในไทยที่รับวุฒิ GED

การสอบเทียบ GED สามารถใช้เป็นวุฒิ ม.6 เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในไทยได้ทั้งหลักสูตรภาคไทยและหลักสูตรอินเตอร์ โดยในหลักสูตรอินเตอร์แทบทุกหลักสูตรสามารถใช้วุฒิ GED ยื่นเข้าได้ แต่หลักสูตรที่เกี่ยวกับการแพทย์ของบางมหาวิทยาลัยอาจจะใช้วุฒิ GED ยื่นไม่ได้

GED ยื่นเข้าแพทย์ได้ไหม?

หากน้อง ๆ อยากใช้วุฒิ GED ยื่นเรียนต่อคณะสายแพทย์ในไทย อาจจะต้องผิดหวังเพราะคณะสายแพทย์ในไทยแทบจะไม่รับวุฒิ GED เลย แต่มีแพทย์อินเตอร์ CICM ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ แพทย์อินเตอร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ KMITL ที่รับวุฒิ GED แต่หลักสูตรของ KMITL น้อง ๆ จะต้องได้คะแนน GED ทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน

หมายเหตุ: หากน้องเรียน GED แล้วอยากศึกษาต่อคณะสายแพทย์จริง ๆ อยากจะแนะนำทางเลือกให้น้องอีกหนึ่งทางคือ การไปเรียนแพทย์ที่ต่างประเทศแทน เช่น ประเทศโปแลนด์ ฯลฯ

GED ยื่นเรียนภาคไทยได้ไหม

วุฒิ GED สามารถใช้เทียบวุฒิ ม.6 เพื่อยื่นเข้าเรียนภาคไทยได้ หลายคณะและหลายมหาวิทยาลัย โดยจะขอยกตัวอย่างคณะที่สามารถใช้วุฒิ GED ยื่นได้ จาก 7 มหาวิทยาลัย ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์ (ทุกสาขา ยกเว้นสาขาเยอรมันและรัสเซีย)
 • คณะสังคมสงเคราะห์
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
 • วิทยาลัยสหวิทยากร (มีทั้งสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยอึ้งภากรณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คณะศิลปศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะพลศึกษา (เฉพาะสาขาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ)
 • คณะมนุษยศาสตร์ (เฉพาะสาขาไทย ภาษาตะวันออก และวัฒนธรรมอาเซียน)
 • คณะสังคมศาสตร์ (เฉพาะสาขานิติศาสตร์)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (เฉพาะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • คณะเกษตร
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • วิทยาลัยชลประทาน
 • คณะประมง
 • คณะวนศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพการพิมพ์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะมัณฑนศิลป์
 • คณะดุริยางคศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ: น้อง ๆ สามารถตรวจสอบได้ว่าภาคไทยหลักสูตรไหนบ้างที่รับวุฒิ GED ได้ที่ https://www.mytcas.com/

เกณฑ์เทียบวุฒิ GED

มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัย เกณฑ์เทียบวุฒิ GED เพิ่มเติม
จุฬาฯ คะแนน GED แต่ละวิชา ≥145 
ธรรมศาสตร์ คะแนน GED แต่ละวิชา ≥145  BAS, BIR: คะแนน GED แต่ละวิชา ≥165 และมีคะแนนรวม GED ≥660

BJM & BC: คะแนน GED แต่ละวิชา ≥145 และมีคะแนนรวม GED ≥660

MUIC คะแนน GED แต่ละวิชา ≥145 และมีคะแนนรวม GED ≥600
เกษตรศาสตร์ คะแนน GED แต่ละวิชา ≥145  B.S.: GED overall ≥660

 

มศว คะแนน GED แต่ละวิชา ≥145 
ศิลปากร คะแนน GED แต่ละวิชา ≥145 
ขอนแก่น คะแนน GED แต่ละวิชา ≥145 
เชียงใหม่ คะแนน GED แต่ละวิชา ≥145 
KMITL คะแนน GED แต่ละวิชา ≥145  หลักสูตรแพทย์อินเตอร์: คะแนน GED แต่ละวิชา ≥165
KMUTNB คะแนน GED แต่ละวิชา ≥145 
KMUTT คะแนน GED แต่ละวิชา ≥145 

 

ทำไมต้องติว GED ที่ The Planner Education

คอร์สติว GED ที่ The Planner เป็นคอร์สติวระยะสั้น 90 ชั่วโมง เรียนจบครบทุกวิชา พร้อมสอบ โดยเหตุผลเพิ่มเติมว่าทำไมถึงควรติว GED ที่ The Planner มีดังนี้

 • เน้นสอนให้ผ่านตั้งแต่รอบแรก
 • สอนตรงตามเนื้อหาข้อสอบที่อัปเดต
 • มีการเรียนปรับพื้นฐานรวมอยู่ในคอร์สนี้
 • คลาสสนุก ครูใจดี กลุ่มเล็ก สอนสด
 • ครูมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีทุกคน
 • ช่วยวางแผนเรื่องการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย
 • เป็นคอร์สระยะสั้น เน้นติวสอบ
 • ประเมินผลเป็นรายบุคคล
 • มีวัดผลก่อนสอบจริง
 • สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี
 • ดูแลตั้งแต่การลงสอบจนได้วุฒิ

หากน้อง ๆ กำลังมองหาที่เรียน GED สถาบันติว GED อยู่แล้วล่ะก็ สถาบันติว GED อันดับ 1 ของประเทศไทยที่ไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้อย่าง The Planner Education นี่แหละค่ะ สถาบันติว GED ที่ส่งน้อง ๆ สอบผ่าน คว้าวุฒิ GED ด้วยคอร์สติว GED ระยะสั้น 90 ชั่วโมง คุณภาพการติว GED ที่ The Planner การันตีด้วยนักเรียน GED ของสถาบัน ที่สอบผ่าน GED มาแล้ว 2,000 กว่าคน หากสอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี ทีมงานของสถาบันมีทั้งทีมคุณครูผู้เชี่ยวชาญแต่ละวิชา สอนตรงจุดออกสอบ พร้อมเผยเทคนิคการทำข้อสอบ GED ให้ง่ายและเร็วขึ้น อีกทั้งทางสถาบันของเรายังมีทีมแอดมินคุณภาพที่จะคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาและวางแผนตั้งแต่น้อง ๆ สมัครบัญชี GED ครั้งแรก ไปจนถึงน้อง ๆ สอบ GED ผ่าน จนได้วุฒิ GED มานอนกอดเลยค่ะ

มองหาสถาบันติว GED คุณภาพสักที่ ต้องสถาบัน The Planner Education สถาบันที่เชี่ยวชาญด้านการติว GED ระดับเซียนเท่านั้น!!

 

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply