หลักสูตรแพทย์อินเตอร์ในประเทศไทย เปิดสอนที่ไหนบ้าง?

“คณะแพทยศาสตร์” นับเป็นคณะแรก ๆ ในมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีเกณฑ์การรับเข้าศึกษาที่โหดที่สุด เนื่องด้วยเป็นอาชีพที่เมื่อเรียนจบไปแล้ว จะต้องใช้ทักษะในหลาย ๆ ด้านเพื่อทำการรักษาอาการและดูแลสุขภาพของผู้ป่วย

สำหรับประเทศไทยเองนั้น คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย ได้มีการเปิดสอนในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยแล้วทั่วประเทศ ในวันนี้ The Planner อยากพาน้อง ๆ มาสัมผัสในมุมของ “คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรที่เป็นนานาชาติ หรือแบบอินเตอร์” ว่ามีเปิดสอนที่ไหนในประเทศไทยบ้าง? แล้วแต่ละหลักสูตรจะมีจุดเด่นหรือข้อแต่ต่างกันอย่างไร ตาม The Planner มาดูกันได้เลย

 1. Chulalongkorn University

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากจะขึ้นชื่อในหลักสูตรภาคไทยแล้ว มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีหลักสูตรภาคอินเตอร์ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยความน่าสนใจของหลักสูตรนี้ คือ นักเรียนสามารถเรียนจบแพทย์ได้ภายในระยะเวลาแค่ 4 ปี เท่านั้น ซึ่งต่างจากหลักสูตรแพทยศาสตร์ในแบบปกติ ที่ต้องเรียนกันถึง 6 ปี และมีโอกาสไปฝึกงานในต่างประเทศด้วย

โดยจะมีการเรียนการสอน 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1.) Pre-Clerkship: จะเรียนในช่วงปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยจะเรียนเพื่อปูพื้นฐานศาสตร์การแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะที่ 2.) Clinical Clerkship: จะเรียนในช่วงปีที่ 3 เพื่อฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

ระยะที่ 3.) Externship: นอกจากการฝึกปฏิบัติกับโรงพยาบาลภายในประเทศ นักเรียนจะยังได้ออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงในช่วงปีที่ 4 กับโรงพยาบาลคู่ร่วมมือของทางมหาวิทยาลัย ในประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 2 เดือน
อ้างอิงข้อมูลจาก www.md.chula.ac.th

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรแพทย์ CU-MEDi จุฬา

 • จบปริญญาตรีแล้ว ไม่จำกัดสาขา
 • IELTS Overall ≥ 7.0
 • TOEFL (IBT) ≥ 85

ค่าเทอมหลักสูตรแพทย์ CU-MEDi จุฬา กี่บาท?
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 604,000 บาทต่อเทอม

 

 1. Chulabhorn Royal Academy

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จาก University College London วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาในการเรียนที่ไทย 6 ปี และไปเรียนที่ UK 1 ปี รวมแล้วเรียนถึง 7  ปี

และถึงแม้จะเป็นการเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์ที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควร แต่หลังจบการศึกษาแล้ว บอกเลยว่าคุ้มค่ามาก ๆ เนื่องจากน้อง ๆ จะได้รับปริญญาถึง 2 ใบ คือปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (iBSc) จาก University College London และปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อีกด้วย ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และแพทยสภา
อ้างอิงข้อมูลจาก www.pscm.cra.ac.th

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 • จบ ม.6 หลักสูตรไทยหรือนานาชาติ
 • IELTS Overall ≥ 7.0
 • TOEFL (IBT) ≥ 100

ค่าเทอมหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กี่บาท?
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 120,000 – 160,000 บาทต่อเทอม

 

 1. Mahidol University

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมชีวการแพทยมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรร่วมกันระหว่างแพทยศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้โครงการร่วม 2 หลักสูตร พ.บ. – วศ. ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) เพื่อมุ่งเน้นสร้างแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ออกมาสู่สังคม

หลักสูตรนี้ เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาในการเล่าเรียนมากถึง 7 ปี แต่เมื่อน้อง ๆ เรียนจบในหลักสูตรนี้แล้ว น้อง ๆ จะได้รับปริญญาบัตรถึง 2 ปริญญาด้วยกัน โดยใบแรกคือ ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) และใบที่สอง ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. วิศวกรรมชีวการแพทย์) ในปีถัดไป

นอกจากนี้ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมชีวการแพทยมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ยังนับเป็นหลักสูตรที่เรียนและฝึกกับสถานศึกษาและสถานพยาบาลมากที่สุดอีกด้วย คือ

ชั้นปีที่ 1: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ชั้นปีที่ 2-3: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ชั้นปีที่ 4: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ชั้นปีที่ 5-6: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี

ชั้นปีที่ 7: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลสมทบ

อ้างอิงข้อมูลจาก www.rama.mahidol.ac.th

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ มหิดล 

 • จบ ม.6 หลักสูตรไทย หรือนานาชาติ GPAX ≥ 3.5
 • IELTS Overall ≥ 6.5

ค่าเทอมหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ มหิดล กี่บาท?
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 200,000 บาทต่อเทอม

 

 1. Thammasat University

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หรือที่น้อง ๆ รู้จักกันในนาม แพทย์ CICM วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 21 ของประเทศไทย และเป็นสถาบันแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย และนอกจากนี้ นักศึกษาแพทย์ CICM ยังมี Elective Class ซึ่งจะได้ไปเรียนที่ต่างประเทศถึง 2 ครั้ง ในช่วงปีที่ 3 และปีที่ 5 อีกด้วย

ในการเรียนการสอน จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1.) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแพทย์

ระยะที่ 2.) นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 จะได้เรียนเกี่ยวกับการบูรณาการเนื้อหาหลากหลายวิชา โดยเริ่มมีการลงลึกในเรื่องการแพทย์และปัญหาทางการแพทย์มากขึ้น และได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อที่ต่างประเทศในวิชาเลือกครั้งที่ 1

ระยะที่ 3.) นักศึกษาชั้นปีที่ 4-6 จะได้ศึกษาเกี่ยวกับชั้นคลินิก โดยใช้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงพยาบาลหลักในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และยังได้ใช้ช่วงเวลานี้เลือกวิชาเฉพาะเพื่อไปเรียนและปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ ในวิชาเลือกครั้งที่ 2

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.cicm.tu.ac.th/

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรแพทย์ CICM ธรรมศาสตร์

 • จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • IELTS Overall ≥ 6.5
 • TOEFL (IBT) ≥ 79
 • TU-GET (PBT) ≥ 550
 • TU-GET (CBT) ≥ 79

ค่าเทอมหลักสูตรแพทย์ CICM ธรรมศาสตร์ กี่บาท?
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 475,000 บาทต่อเทอม

 

 1. King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรที่มุ่งเน้นการแพทย์ให้เป็นนักวิจัย โดยมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในด้านการเรียนการสอน จะแบ่งออกเป็น 6 ชั้นปี ดังนี้

ชั้นปีที่ 1: นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาทั่วไปและพื้นฐานทางการแพทย์

ชั้นปีที่ 2: นักเรียนจะได้ลงลึกในเรื่องวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และศาสตร์การแพทย์มากขึ้น

ชั้นปีที่ 3: นักเรียนจะได้ลงลึกในเรื่องของการวินิจฉัยโรคและอาการของโรค

ชั้นปีที่ 4: นักเรียนจะเริ่มได้มีการออกไปสังเกตการณ์รักษาคนไข้ในโรงพยาบาล

ชั้นปีที่ 5: นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในการตรวจดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลมากขึ้น

ชั้นปีที่ 6: นักเรียนสามารถเลือกเอกวิชาที่ตนเองสนใจได้ และได้มีการเรียนร่วมกับอาจารย์ใหญ่

อ้างอิงข้อมูลจาก www.kmitl.ac.th

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ ลาดกระบัง

 • จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • GED แต่ละวิชา ≥ 165
 • IELTS Overall ≥ 7.0
 • SAT รวม ≥ 1200

ค่าเทอมหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ ลาดกระบัง กี่บาท?
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 495,000 บาทต่อเทอม

 

 1. Srinakharinwirot University

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร  โดยจุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ น้อง ๆ จะได้ไปเรียนที่ UK และหลังจบการศึกษาจะได้รับปริญญาถึง 2 ใบด้วยกัน โดยหลักสูตรนี้ มีการแบ่งการเรียนออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

ในช่วง 3 ปีแรก: นักเรียนจะเรียนรายวิชาในช่วงชั้น Pre-Clinic ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญา Bachelor Degree of Medical Sciences จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

ในช่วง 3 ปีหลัง: หลังจากนักเรียนได้กลับมาจากการศึกษาที่ UK แล้ว จะได้ทำการศึกษาต่อจนจบชั้น Clinic ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกติและได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ้างอิงข้อมูลจาก www.academic.swu.ac.th

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ มศว

 • จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • มีเกรดรวมด้านวิทยาศาสตร์ ≥ 3.00
 • IELTS Overall ≥ 7.0 (แต่ละวิชา ≥ 6.5)

ค่าเทอมหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ มศว กี่บาท?
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 300,000 บาทต่อเทอม

อ่านบทความ แพทย์หลักสูตรใหม่ เรียน 7 ปี คว้า 2 ดีกรี คลิกที่นี่

ดังนั้น ตามข้อมูลและ Requirement หลักสูตรแพทยศาสตร์ทั้ง 6 แห่งที่ The Planner รวบรวมมาให้นี้ เห็นได้ชัดว่าสิ่งสำคัญ ที่น้อง ๆ ต้องการที่จะเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์ และหลักสูตรภาษาอังกฤษต้องเตรียมตัวและเตรียมคะแนนสอบ นั่นคือ ผลคะแนนสอบ IELTS, TOEFL และ SAT

The Planner Education สถาบันติวสอบเข้าคณะอินเตอร์อันดับ 1 เปิดคอร์สติว IELTS,คอร์สติว TOEFL และคอร์สติว SAT รวมถึงคอร์สติวอื่น ๆ ทุกรูปแบบให้กับน้อง ๆ ตลอดทั้งปี โดยคุณครูจะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับน้อง ๆ ครบ 4 ทักษะ ทั้ง Listening, Reading, Writing และ Speaking ซึ่งทุกเนื้อหาจะเน้นไปที่การติวสอบล้วน พร้อมทั้งบริการดูแลเรื่องสมัครสอบให้กับน้อง ๆ แบบครบวงจร

เตรียมสอบ IELTS,TOEFL และ SAT กับ The Planner มั่นใจ ติวสนุก เนื้อหาแน่น แม่นทุกพาร์ทแน่นอน!!

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT/GSAT | ACT | IELTS | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ARTS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply