สอบเทียบ GED ยื่นคณะหลักสูตรไทยได้ไหม

การเรียนGEDเพื่อสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาปีที่6ในไทย สามารถยื่นเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะหลักสูตรไทยได้หรือไม่ คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตของน้อง ๆ ที่กำลังจะเรียนGED หรือเรียนGEDอยู่เลยค่ะ อย่างที่เคยทราบข่าวกันไปว่ามีการยกเลิกการสอบเทียบของระบบไทยไปแล้ว แต่การสอบเทียบGEDยังมีอยู่นะคะ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of University Presidents of Thailand) หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ ทปอ. ก็ลงไว้ในเว็บ TCAS เรื่องคุณสมบัติในการเทียบวุฒิมัธยมศึกษาปีที่6 เรื่องการใช้วุฒิจาการสอบ GED โดยกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละวิชาที่สอบ GED ไว้ว่าห้ามต่ำกว่า 145 คะแนน หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยและคณะจะกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำเองค่ะ

GED คือ การสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาในระบบอเมริกัน (US High School Equivalency Diploma) จัดสอบโดย American Council on Education ซึ่งวุฒิ GED เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเองก็เช่นกัน การเทียบวุฒิGEDยังคงเป็นที่ยอมรับในการใช้เทียบวุฒิมัธยมศึกษาปีที่6 เพื่อใช้เรียนต่อระดับอุดมศึกษาในไทยทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติก็สามารถใช้วุฒินี้เทียบได้ ในบทความนี้จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับคณะหลักสูตรไทยจาก 6 มหาวิทยาลัยที่รับเด็ก GED โดยข้อมูลอ้างอิงมาจากปี 2565

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับทั้งหมด 5 คณะ (เฉพาะคณะหลักสูตรไทย)
  – คณะอักษรศาสตร์
  – คณะวิศวกรรมศาสตร์
  – คณะครุศาสตร์
  – คณะนิติศาสตร์
  – สำนักวิชาทรัพยกรการเกษตร
 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับทั้งหมด 11 คณะ (เฉพาะคณะหลักสูตรไทย)
  – คณะเศรษฐศาสตร์
  – คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  – คณะศิลปศาสตร์ทุกสาขา ยกเว้น สาขาเยอรมันและรัสเซีย
  – คณะศิลปกรรมศาสตร์
  – คณะนิติศาสตร์
  – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  – คณะวิศวกรรมศาสตร์ เฉพาะสาขาเทคโนโลยียานยนตร์และสาขาซอฟต์แวร์
  – คณะสังคมสงเคราะห์
  – วิทยาลัยนวัตกรรม (มีทั้งสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)
  – วิทยาลัยสหวิทยากร (มีทั้งสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)
  – วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยอึ้งภากรณ์
 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทั้งหมด 16 คณะ (เฉพาะคณะหลักสูตรไทย)
  – คณะเกษตร
  – คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  – วิทยาลัยชลประทาน
  – คณะประมง
  – คณะวนศาสตร์
  – คณะวิทยาศาสตร์
  – คณะสิ่งแวดล้อม
  – คณะวิศวกรรมศาสตร์
  – คณะมนุษยศาสตร์
  – คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  – คณะศึกษาศาสตร์
  – คณะสังคมศาสตร์
  – คณะเศรษฐศาสตร์
  – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  – คณะบริหารธุรกิจ
  – หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ รับทั้งหมด 13 คณะ (เฉพาะคณะหลักสูตรไทย)
  – คณะเศรษฐศาสตร์
  – คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะสาขาคณิตศาสตร์และสาขาสถิติ
  – คณะพลศึกษา
  – คณะมนุษยศาสตร์
  – คณะศึกษาศาสตร์
  – คณะกายภาพบำบัด
  – คณะพยาบาลศาสตร์
  – คณะวิศวกรรมศาสตร์
  – คณะศิลปกรรมศาสตร์
  – คณะสังคมศาสตร์ ยกเว้นสาขาสังคมศึกษา
  – คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
  – คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  – วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับทั้งหมด 3 คณะ (เฉพาะคณะหลักสูตรไทย)
  – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  – คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 1. มหาวิทยาลัยมหิดล รับทั้งหมด 4 คณะ (เฉพาะคณะหลักสูตรไทย)
  – คณะศิลปศาสตร์
  – คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  – คณะวิศวกรรมศาสตร์

จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยในไทยต่างก็เปิดรับนักศึกษาที่สอบเทียบวุฒิ GED นอกจาก 6 มหาวิทยาลัยที่ยกตัวอย่างมา ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นที่รับวุฒิGEDเหมือนกัน การเรียนGEDใช้เวลาเพียง 90 ชั่วโมงน้อง ๆ ก็สามารถไปสอบเทียบGED ได้วุฒิจบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วค่ะ และยิ่งได้ติวกับสถาบันที่มีประสบการ์ณด้านการติวGED อย่าง The Planner Education ก็การันตีความสำเร็จ ส่งน้อง ๆ ถึงฝันได้แน่นอน

สนใจติว GED | IGCSE | A-Level | SAT | IELTS | TOEFL-MUIC | CU-TEP | TU-GET | GSAT | CU-ATT | CU-ATS | BMAT | ACT | IB
เพื่อคว้าคะแนนและมหาวิทยาลัยในฝันหรือยัง? ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

เราพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนต่อ ไม่ว่าจะมหาลัยในไทยหรือต่างประเทศ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply