วางแผนเตรียมตัวสอบเข้าวิศวะอินเตอร์

ความฝันตั้งแต่วัยเยาว์ของเด็ก ๆ หลายคน นอกจากอยากโตขึ้นมาเป็นหมอแล้ว อีกอาชีพที่เด็ก ๆ โตขึ้นมาแล้วอยากเป็นคือ อาชีพวิศวกร แล้วน้อง ๆ เป็นคนหนึ่งไหมคะที่อยากเป็นวิศวกร หากน้อง ๆ เป็นคนคนนั้น มีเป้าหมาย รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรแล้ว การสอบเทียบ GED จะช่วยย่นระยะเวลาการไล่ตามฝันของน้อง ๆ ได้นะคะ เพราะวุฒิ GED เทียบเท่าได้กับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของไทย สอบได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี และที่สำคัญวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ทุกหลักสูตรในไทย สามารถใช้วุฒิ GED ยื่นได้แทนวุฒิม.6 The Planner เลยจะพาน้อง ๆ ไปวางแผนกันต่อว่านอกจากวุฒิที่ใช้ยื่นแล้ว น้อง ๆ ต้องทำคะแนนในส่วนไหนเพิ่มเติมบ้างในการยื่นเข้าศึกษาต่อวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

คว้าวุฒิ ม.6 ได้ใน 1 เดือน หากมาติว GED ที่ The Planner Education ทำได้จริงไหม ตามไปอ่านบทความนี้ได้เพิ่มเติม ติว GED จบ ม.6 ใน 1 เดือน ที่ The Planner จะเจออะไรกันบ้าง?

ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์คะแนน

คณะ มหาวิทยาลัย คะแนนภาษาอังกฤษ(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) คะแนนคณิตศาสตร์(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) คะแนนวิทยาศาสตร์(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) Aptitude Test
ISE จุฬาฯ Test score trackIELTS  ≥6.0TOEFL  (IBT) ≥80 CU-TEP  ≥ 80​DET ≥105  Portfolio trackIELTS ≥6.0 TOEFL  (IBT) ≥80 CU-TEP  ≥80​ DET ≥105 Test score trackSAT ≥590CU-AAT ≥455  A Level ≥B  IB ≥ ACT ≥24 Test score trackCU-ATS ≥760  A Level (Physics & Chemistry) ≥B  IB (Phys & Chem) ≥6ACT ≥24
ChPE IELTS ≥6.0TOEFL (IBT) ≥80CU-TEP ≥80 SAT ≥620CU-AAT ≥480A Level ≥BAP Calculus AB ≥3IB ≥5ACT ≥26 CU-ATS ≥800A  Level (Phys & Chem) ≥BAP  Phys 1 or 2 or C-Mechanics & AP Chem ≥3IB  Phys HL & Chem HL ≥6ACT ≥25 SAT / GSAT (Verbal) ≥460 และ SAT / GSAT (Math) ≥600และSAT / GSAT Overall ≥1,200
TEP-TEPE ธรรมศาสตร์ IELTS ≥6.0TOEFL  (IBT) ≥61 TOEFL  (PBT) ≥500 TU-GET  (PBT) ≥500 TU-GET (CBT) ≥61 SAT (Math) ≥620 & (Verbal) ≥400IB Math (HL) & Physics (HL) ≥5 ACT Composite score ≥21 & Math & Science ≥20GCE A-Level Math & Phys ≥BGED Math & Science ≥160
SIIT IELTS ≥6.0TOEFL (IBT) ≥61  TU-GET (PBT) ≥500
Computer Engineering มหิดล Regular IELTS ≥6.0 TOEFL (iBT) ≥69PTE ≥50DET ≥100 
Fast TrackIELTS ≥6.0 + Writing ≥6.0TOEFL (iBT) ≥69 + Writing ≥22PTE ≥50 + Writing ≥50
SAT ≥600 ACT ≥25 Regular  TrackWritten Examination 
IUP เกษตรศาสตร์ IELTS ≥5.5TOEFL (IBT) ≥61 SAT Overall ≥1,000  & SAT (Math) ≥600
IDDP IELTS ≥5.5TOEFL (IBT) ≥79TOEFL (PBT / ITP) ≥548TOEFL  (CBT) ≥211 SAT ≥650AP  Cal. AB or BC ≥3 A Level ≥CAS Levels ≥BIB HL ≥5 AP Phys I or II B or C Mechanics ≥3A Levels Phys ≥CAS Levels Phys ≥BGCSE or IGCSE Phy ≥AIB Phy HL ≥5
วิศวกรรมศาสตร์ มศว IELTS ≥5.0

จากตารางเปรียบเทียบคะแนนที่ใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ น้อง ๆ จะเห็นว่าทุกหลักสูตรจำเป็นต้องยื่นคะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ และบางหลักสูตรต้องยื่นผลคะแนนทดสอบทางคณิตศาสตร์ ผลคะแนนทดสอบทางวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย The Planner ขอแบ่งคะแนนออกเป็น 3 กลุ่มให้น้อง ๆ วางแผนสอบเข้าวิศวะอินเตอร์ดังนี้

ทำความรู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เพิ่มเติมได้ที่ วิศวะ ISE, SIIT, SIIE สามคณะนี้แตกต่างกันยังไง มาดูกัน

ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Tests)

  • IELTS จากตารางเปรียบเทียบคะแนนจะเห็นได้ว่า IELTS สามารถยื่นเข้าได้ทุกหลักสูตรเลย อยากแนะนำน้องว่าหากอยากเข้าวิศวะอินเตอร์ควรสอบ IELTS เผื่อไว้ เพราะน้องติว IELTS สอบ IELTS ตัวเดียว สามารถยื่นได้ทุกหลักสูตรวิศวะอินเตอร์ อีกทั้งหากน้อง ๆ อยากเป็นเรียนวิศวะอินเตอร์ แต่ไม่อยากสอบคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เพิ่ม น้อง ๆ ก็สามารถใช้แค่คะแนน IELTS ยื่นในหลักสูตร SIIT ของธรรมศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติของมศวได้นะคะ
  • CU-TEP และ TU-GET ทั้งสองตัวเป็นข้อสอบที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเอง CU-TEP ออกโดยจุฬาฯ จึงใช้ยื่นได้แค่วิศวะอินเตอร์ของจุฬาฯ อย่าง ISE และ ChPE ส่วน TU-GET ออกโดยธรรมศาสตร์ จึงใช้ยื่นได้แค่วิศวะอินเตอร์ของธรรมศาสตร์ อย่าง TEP-TEPE และ SIIT

ทำความรู้จักวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติของมศว ได้เพิ่มเติมที่ IELTS 5.0 เปลี่ยนความชอบดูคอนเสิร์ตมาเป็นอาชีพได้

ผลทดสอบคณิตศาสตร์ (Math Test)

  • SAT Math วิศวะอินเตอร์ที่ต้องใช้คะแนนคณิตศาสตร์ร่วมด้วย ทุกหลักสูตรสามารถใช้คะแนน SAT Math ยื่นได้

–       ใช้คะแนน SAT Math : ISE และ ChPE ของจุฬาฯ, Computer Engineering ของมหิดล, IDDP ของเกษตรศาสตร์

–       ใช้คะแนน SAT Math ยื่นควบคู่ไปกับคะแนน SAT Verbal : TEP-TEPE ของธรรมศาสตร์ และ IUP ของเกษตรศาสตร์

  • CU-AAT (Math) เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของจุฬาฯ จึงใช้ยื่นได้แค่วิศวะอินเตอร์ของจุฬาฯ อย่าง ISE และ ChPE

ผลทดสอบวิทยาศาสตร์ (Science Test)

  • ACT เป็นข้อสอบที่ใช้ยื่นเป็นคะแนนวิทยาศาสตร์ของจุฬาฯในหลักสูตร ISE และ ChPE ได้ อีกทั้ง ACT ยังใช้ยื่นเป็นคะแนนคณิตศาสตร์เข้า ISE และ ChPE ของจุฬาฯ, Computer Engineering ของมหิดลได้อีกด้วย หากน้อง ๆ อยากเข้า 4 หลักสูตรนี้ เลือกสอบ ACT แทน SAT ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยนะคะ เพราะสอบแค่ ACT ครั้งเดียวได้คะแนนมายื่นทั้งคะแนนคณิตศาสตร์และคะแนนวิทยาศาสตร์เลย อนึ่งตัวข้อสอบ ACT บังคับสอบทั้ง English, Reading, Mathematics และ Science Reasoning ไม่สามารถสมัครสอบแยกรายวิชาได้นั่นเองค่ะ
  • CU-ATS เป็นข้อสอบวัดความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ออกข้อสอบโดยจุฬาฯ มี 2 วิชา คือ Physics และ Chemistry ไม่สามารถสมัครสอบแยกรายวิชาได้ และสามารถใช้คะแนนตัวนี้ยื่นเข้าได้ทั้ง ISE และ ChPE ของจุฬาฯ

วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เรียกได้ว่าต้องเตรียมตัววางแผนให้ดีเลยค่ะ หากอยากเข้าจริง ๆ เพราะบางหลักสูตรน้อง ๆ ต้องเตรียมทั้งคะแนนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ น้อง ๆ อาจสับสนและไม่รู้ว่าควรเริ่มวางแผนติวตัวไหน ติวอะไรก่อนดี การมาวางแผนการติวเข้าวิศวะอินเตอร์กับ The Planner Education จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยของน้อง ๆ เพราะทางสถาบันของเรามีคอร์สติวครบทุกวิชาที่น้อง ๆ จำเป็นต้องใช้ อีกทั้งน้อง ๆ สามารถจัดตารางเรียนได้เอง รวมถึงวางแผนการติวเข้าวิศวะอินเตอร์ ติวตัวไหนก่อนดี ต้องลงสอบตัวไหนบ้าง อะไรยังไง หากมาที่ The Planner น้องจะไม่เคว้งในเรื่องนี้แน่ ๆ ทางสถาบันของเรามีพี่ ๆ แอดมินที่จะคอยซัพพอร์ตน้อง ๆ ไปจนกว่าจะติดวิศวะอินเตอร์เลยค่ะ

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT/GSAT | ACT | IELTS | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply