การสอบ ACT คืออะไร

ACT ย่อมาจาก American College Testing คือ ข้อสอบที่ใช้วัดทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และการสื่อสาร ข้อสอบ ACT มีความคล้ายคลึงกับข้อสอบ SAT กับ SAT Subject Test มาก ทั้งรายวิชาในการสอบ และสามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้เหมือนกัน โดยเฉพาะหลังจากที่ SAT Subject Test มีการสอบครั้งสุดท้ายไปเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2021 ผลคะแนน SAT มีผล 2 ปี ทำให้ Requirement เข้ามหาวิทยาลัยในปี 2024 อาจจะไม่มีทางเลือกให้ยื่นคะแนน SAT Subject Test แล้ว คะแนน ACT จึงน่าจะมีบทบาทสำคัญขึ้นมามากขึ้น โดยเฉพาะกับคณะสายวิทยาศาสตร์ และคณะสายวิศวะ ACT นี่แหละอีกหนึ่งประตูสู่มหาวิทยาลัยและคณะในฝันของน้อง ๆ The Planner จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับการสอบ ACT ให้มากขึ้นในบทความนี้ค่ะ

ทำความรู้จัก ACT กับ SAT ให้มากขึ้นใน SAT VS ACT วิชาสอบต่างกัน แต่ยื่นได้ทั่วโลกเหมือนกัน!

 ข้อสอบ ACT มีทั้งหมด 5 วิชา ดังนี้

 1. English (มี 75 ข้อ 45 นาที) : ส่วนนี้จะมีความคล้ายกับข้อสอบ SAT พาร์ท Writing ข้อสอบนี้เน้นวัดทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
 2. Reading (มี 40 ข้อ 35 นาที) : ส่วนนี้จะมีความคล้ายกับข้อสอบ SAT พาร์ท Reading ข้อสอบนี้เน้นวัดความเข้าใจในการอ่าน ข้อสอบจะมีทั้งบทความสั้นและบทความยาว
 3. Writing (มี 1 ข้อ 40 นาที) : ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบแบบเลือกทำ วัดทักษะการเขียนและการวิเคราะห์
 4. Mathematics (มี 60 ข้อ 60 นาที) : ส่วนนี้จะมีความคล้ายกับข้อสอบ SAT Mathematics กับ SAT Mathematics Level 2 ข้อสอบนี้จะเน้นวัดทักษะคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย และสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้
 5. Science Reasoning (มี 40 ข้อ 35 นาที) : ส่วนนี้จะมีความคล้ายกับข้อสอบ SAT Level 2 Biology, Physics และ Chemistry แต่เป็นการรวมวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ศาสตร์ไว้ในข้อสอบเดียว ข้อสอบนี้เน้นวัดทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์

ค่าใช้จ่ายในการสอบ ACT
การสอบ ACT มีค่าสอบรวมอยู่ที่ $168.50 หรือประมาณ 5,600 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าเงิน)

ศูนย์สอบ ACT
ACT สอบประมาณ 7 รอบต่อปี และมีศูนย์สอบอยู่ที่ Harrow International School Bangkok และ NIST International School

ตารางสอบ ACT ปี 2023

 

ตัวอย่างคณะที่ใช้คะแนน ACT (อ้างอิงข้อมูลปี 2023)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • BALAC : ACT English & Reading ≥34
 • BAscii : ACT English & Reading ≥37 & ACT Math ≥ 27
 • BBTech : ACT Math ≥22
 • BSAC : ACT Science ≥25
 • ChPE : ACT Math ≥25 & ACT Science ≥25
 • CommArts : ACT English ≥31 & ACT Math ≥21
 • EBA : ACT English ≥37 & ACT Math ≥25
 • ISE : ACT Math ≥26 & ACT Science ≥25

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Science Engineering, Creative Technology, และ Business Administration : ACT Math ≥25
 • Media and Communication, และ Travel and Service Business Entrepreneurship : ACT Math ≥18

เตรียมคะแนน ACT ให้พร้อม ยื่นคณะในฝันได้แน่นอนค่ะ การสอบ ACT เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยใช่ไหมคะ อยากเข้าคณะไหน หากสามารถยื่น ACT ได้ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งเลยค่ะ นอกจาก ACT จะเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว ข้อสอบ ACT ยังสอบครั้งเดียวได้ทั้งคะแนนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เลยนะคะ อีกทั้งหากน้อง ๆ หมั่นฝึกฝนการทำข้อสอบ ก็มีโอกาสทำคะแนนเต็มในการสอบ ACT ได้ และหากน้อง ๆ ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มติว ACT ยังไงดี The Planner Education พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยน้อง ๆ วางแผนในเรื่องนี้ได้ค่ะ

สนใจติว A-LEVEL | IGCSE | GED | SAT/GSAT | ACT | IELTS | IB | AP | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ARTS | TU-GET | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply