SAT VS ACT วิชาสอบต่างกัน แต่ยื่นได้ทั่วโลกเหมือนกัน!

ข้อสอบ SAT (Scholastic Assessment Test) และข้อสอบ ACT (American College Test) ครอบคลุมรายวิชาที่สอบคล้ายคลึงกัน ใช้ในการยื่นสมัครเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศได้เหมือนกัน มหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ใช้ผลคะแนนสอบทั้ง SAT และ  ACT ในการพิจารณามอบทุนการศึกษาด้วยเช่นกัน แต่ก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่เจาะจงพิจารณาผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า เป็นที่มาที่หลายๆ คนตั้งข้อสงสัยว่าความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างข้อสอบ SAT และ ACT คืออะไร ไม่ว่าจะยากหรือง่ายกว่ากัน และข้อสอบ SAT หรือ ACT ที่เหมาะกับเรากันแน่?

เปรียบเทียบรายวิชาระหว่างข้อสอบ SAT และข้อสอบ ACT

ข้อสอบ ACT จะมีการทดสอดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนข้อสอบ SAT จะไม่มี รวมถึงความต่างในการทำข้อสอบคณิตศาสตร์นั้น ในการสอบ ACT จะสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณหาคำตอบโจทย์คณิตศาสตร์ได้ทั้งหมด แต่ในการสอบ SAT จะมีส่วนหนึ่งของข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ (No-Calculator Portion)

คำถามต่อมา… เราควรสอบ SAT หรือ ACT ดีล่ะ?

จำนวนผู้สอบทั้ง SAT และ ACT เพิ่มขึ้นพอๆ กัน อีกทั้งข้อสอบ SAT ก็มีการปรับรูปแบบให้ง่ายต่อการเตรียมสอบยิ่งขึ้น ทางที่ดีที่สุดที่ทำให้ตัดสินใจได้ว่าจะเลือกสอบ SAT หรือ ACT นั้น คือ การลงมือทำ practice test ของทั้งข้อสอบ SAT และ ACT เพราะเนื้อหาข้อสอบอาจจะมีความคล้ายคลึงกัน สิ่งที่เราต้องคำนึกถึงต่อไปนั่นก็คือรูปแบบและการบริหารเวลาในการทำข้อสอบ ลักษณะของคำถามในข้อสอบ SAT และ ACT จะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่า เราสามารถจัดการกับข้อสอบแบบไหนได้มากกว่ากัน

นี่คือตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศที่รับพิจารณาผลสอบ SAT และ ACT

เมื่อได้ลองทำ practice test ของข้อสอบทั้ง SAT และ ACT แล้ว หากยังรู้สึกว่ามันยากทั้งสองแบบ น้องๆ อาจจะต้องทบทวนบทเรียนเพิ่มเติม หรือเข้ามาสอบถามเพื่อติวเข้มกับ The Planner Education ได้เลย!

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply