Let’s talk about BAScii

หากน้อง ๆ เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะเรียนต่อคณะสายไหนดี อยากเรียนทั้งวิชาสายวิทย์ อยากเรียนทั้งวิชาสายศิลป์ ตัดสินใจเลือกไม่ได้เลยว่าตัวเองจะไปทางไหน เรามันคนรักพี่เสียดายน้องจะต่อคณะอะไรดี จะมีไหมคณะที่ได้เรียนทั้งสองอย่างนี้ไปพร้อม ๆ กัน คำตอบคือมีค่ะ คณะ BAScii ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของน้อง ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานอีกต่างหาก และที่สำคัญในการเข้าคณะนี้คือ การเตรียมความพร้อมทั้งคะแนนวิชาเลขและวิชาภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กันค่ะ น้องสามารถหาเลือกเรียนIELTS เรียนTOEFL เรียนSAT เรียนACT ตัวสำคัญที่จะทำให้น้องพิชิตฝันการเป็นว่าที่เด็ก BAScii ของจุฬาฯ ได้ตามความต้องการเลย

BAScii (Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation International Program)

คือ หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมบูรณาการ โดยหลักสูตรนี้อยู่ในสังกัดสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn School of Integrated Innovation) หลักสูตรนี้สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองโลกดิจิทัล และตลาดแรงงาน เพราะตัวหลักสูตรจะเน้นเรื่องนวัตกรรม การพัฒนา การวิจัย ลงมือปฏิบัติจริง และเน้นเรียนในเรื่องที่จำเป็นจริง ๆ เรียกได้ว่า BAScii เป็นคณะสหวิทยาการที่บูรณาการศาสตร์หลายแขนงที่จำเป็นต่อการทำงานจริงในอนาคต และเป็นการเรียนในสิ่งที่ได้ประโยชน์อย่างยั่งยืนที่แท้จริง

หลักสูตรนี้แบ่งออก 4 สาขาวิชาดังนี้
–   สาขาสุขภาวะและการอยู่ดีมีสุข (Health and Wellbeing)
–   สาขาชุมชนเสมอภาคและเมืองอัจฉริยะ (Inclusive Community and Smart City)
–   สาขาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
–   สาขาปัญญาดิจิทัลเชิงประยุกต์ (Applied Digital Intelligence)

นอกจากนี้ความพิเศษของหลักสูตรนี้คือ น้อง ๆ สามารถจัดการลงวิชาเรียนที่ตัวเองชอบและจำเป็นได้เอง เช่น น้องอยากเรียนทั้งวิทยาศาสตร์และการออกแบบไปพร้อม ๆ กันก็สามารถทำได้ค่ะ BAScii ผลิตนักศึกษาที่จบออกมาสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันที่บางทีเราอาจรู้ด้านเดียวไม่เพียงพอแล้ว เราต้องรู้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคม ด้านการออกแบบ ด้านภาษา ฯลฯ เชื่อได้เลยค่ะว่าเวลา 4 ปีของน้อง ๆ ใน BAScii จะไม่สูญเปล่า และการเรียนในคณะนี้จะต้องเป็นก้าวแรกสู่อนาคตที่น้อง ๆ ต้องการได้แน่ ๆ ค่ะ

เกณฑ์คะแนนในการเข้า BAScii (อ้างอิง Requirement 2022)

 1. ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –  SAT (Verbal) : ≥500
  –  IELTS : ≥6.5
  –  TOEFL (iBT) : ≥80
  –  ACT : ≥37
 1.  ผลคะแนนทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –  SAT Math : ≥640
  –  ACT Math : ≥27

เมื่อน้อง ๆ มีคะแนนผลการทดสอบถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดแล้ว ด่านต่อไปที่ต้องเผชิญคือแฟ้มสะสมผลงานและการสัมภาษณ์ เชื่อได้เลยค่ะว่าน้อง ๆ ทุกคนมีความเก่ง ความมุมานะของตัวเองอยู่แล้ว ทุกคนทำได้แน่นอนค่ะ และหากอยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองมากยิ่งขึ้น มาเรียนเพิ่มเติมกับ The Planner Education ได้ค่ะ ไม่ว่าน้องจะอยากเรียนIELTS เรียนTOEFL เรียนSAT เรียนACT ทางสถาบันของเรามีทุกคอร์สให้น้อง ๆ ได้เลือกลงเรียนเลยค่ะ

สนใจติว GED | IGCSE | A-Level | SAT | IELTS | TOEFL-MUIC | CU-TEP | TU-GET | GSAT | CU-ATT | CU-ATS | BMAT | ACT | IB เพื่อคว้าคะแนนและมหาวิทยาลัยในฝันหรือยัง? ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

เราพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนต่อ ไม่ว่าจะมหาลัยในไทยหรือต่างประเทศ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply