Does Thai University accept IGCSE?

International Universities in Thailand used to accept IGCSE 5 subjects. In the past, IGCSE was equivalent to a high school diploma, but nowadays it is only equivalent to middle school graduation. Students are required to submit A-LEVEL scores in minimum 3 subjects, graded above C or depending on university’s requirement. Therefore, if you are planning[...]

Let’s talk about Comm De

Comm De หรือคอมดีที่ไม่ได้เรียนเอกคอมนะคะ Comm De มีชื่อเต็ม ๆ ว่า Communication Design ซึ่งสาขานี้นอกจาก MUIC ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดสอนแล้ว วันนี้จะพามารู้จัก Comm De ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาที่อยู่ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะ มาถึงตรงนี้น้อง ๆ อาจจะสงสัยว่า แล้วมันเรียนเกี่ยวกับสถาปัยตกรรม ออกแบบบ้าน ออกแบบภายในหรอ คำตอบคือ “ไม่ใช่ค่ะ” บทความนี้จะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับคณะนี้ให้มากขึ้นกันค่ะ และถ้าน้อง ๆ เป็นคนหนึ่งที่เริ่มสนใจในคณะนี้แล้ว น้อง ๆ สามารถเริ่มติววิชาการอย่าง ติว SAT ติว IELTS ติว TOEFL ติว CU – ATT ได้เลยค่ะ เพราะคณะนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเพื่อน ๆ อีกหลายคนเช่นกัน เริ่มก่อนได้เปรียบในการเก็บเนื้อหามากกว่าค่ะ บอกเลย!! Comm De[...]

Let’s Talk About INDA Chula

INDA คณะอินเตอร์ยอมฮิตแห่งยุค ทั้งชื่อที่มีความเก๋ การเรียนที่เปิดกว้างทางไอเดีย และจินตนาการอย่างเต็มที่ ทำให้ INDA ซึ่งมีชื่อเต็ม ๆ ว่า International Program In Design & Architecture หรือคณะสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นชื่อแรกในความคิดของน้อง ๆ หลายคน หากมีคนถามว่า “คณะในฝันที่อยากเรียนคือคณะอะไร” ถ้าน้อง ๆ เป็นคนหนึ่งที่อยากเข้าคณะนี้ แล้วยังไม่รู้ว่าควรเริ่มเตรียมตัวยังไงดี น้อง ๆ สามารถเริ่มติววิชาการอย่าง ติว SAT ติว IELTS ติว TOEFL ติว CU – ATT ไปพร้อม ๆ กับการติววิชาออกแบบได้เลยค่ะ หากเราวางแผนการติวแต่เนิ่น ๆ ไว้อย่างดีแล้ว เชื่อได้เลยค่ะว่า ว่าที่เด็กอินด้า จุฬาฯ อยู่ไม่ไกลเกินฝันน้อง ๆ แน่ บทความนี้จะพาน้อง ๆ[...]

Let’s talk about ICT MAHIDOL

น้อง ๆ รู้ไหมคะว่าการเรียนTOEFL การเรียนIELTS การเรียนSAT การเรียนACT เพื่อสอบยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะเป็นการวางเสาเข็มเพื่อสร้างรากฐานอนาคตทางการงงานที่มั่นคงให้แก่น้อง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเริ่มต้นหลังจบใหม่ที่ค่อนข้างมั่นคง และอนาคตสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลก การันตีความสำเร็จได้ล่วงหน้าเลยถ้าน้องได้เข้าไปเรียนในคณะนี้แล้ว จากที่กล่าวมาทั้งหมดคณะที่อยากพาน้องไปรู้จักในบทความนี้มีครบทุกอย่างที่กล่าวมาเลยคือ คณะ ICT ของมหาวิทยาลัยมหิดล น้อง ๆ รู้กันไหมคะว่านอกจากคณะที่อยู่ใน MUIC แล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีคณะนานาชาติคณะอื่นที่ไม่สังกัด MUIC อยู่ หนึ่งในคณะเหล่านั้นคือคณะ ICT ชื่อเต็มคือ Faculty of Information and Communication Technology หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) นั่นเอง คณะ ICT ดูน่าจะเรียนเหมือนกับคณะวิศวกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ แต่จริง ๆ แล้ว คณะ ICT จะเน้นเรียนเกี่ยวกับ Software แต่คณะวิศวรกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ จะเน้นเรียนหนักไปที่สาย Hardware  ซึ่งคณะ ICT[...]