ติว IGCSE Travel and Tourism เพื่อ A*

การติวสอบ IGCSE ที่ The Planner Education ไม่ใช่เป็นการสอนๆไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ คุณครูจะเน้นการตอบคำถามในแต่ละข้อเพื่อให้ได้คะแนน และเรียนเข้มข้นในเนื้อหาเพื่อเจาะลึกข้อสอบ ก่อนอื่นจะติวเนื้อหาที่จำเป็นทั้งหมดและเรียนรู้วิธีการตอบคำถามในข้อสอบโดยคุณครูจะมีการสอนเทคนิคต่างๆ ที่สามารถใช้ได้จริงในวิชานั้นๆ IGCSE Travel and Tourism เป็นวิชาที่น่าเรียนรู้อย่างมาก โดยเฉพาะกับผู้ที่สนใจในการท่องเที่ยวหรือชอบเดินทาง เนื้อหาของ IGCSE Travel and Tourism จะยังประกอบไปด้วยความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งหลักๆก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่น การโรงแรม ธุรกิจการนำเที่ยว การเป็นไกด์นำเที่ยว ลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วโลก ไม่เพียงแค่นั้นผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจ เช่น การตลาด อีกด้วย หัวข้อที่จะต้องเรียนในวิชา IGCSE Travel and Tourism ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อหลักๆได้แก่ Unit 1: The travel and tourism industry Unit 2: Features of worldwide destinations Unit 3: Customer[…]

อยากติว IGCSE ESL เริ่มตรงไหนดี เรียน IGCSE ESL พิชิตเกรดสวยๆ

ก่อนอื่นถ้าหากน้องๆคนไหนจะสอบ IGCSE ESL และหวังจะให้ได้เกรดดีๆ น้องๆควรจะศึกษาข้อมูลการสอบให้ดีก่อนเช่น จำนวน paper ที่เราต้องสอบ ระยะเวลาในการทำในแต่ละ paper แต่ละชุดมีคะแนนเท่าไหร่ กี่เปอร์เซนต์ และที่สำคัญที่สุดคือในข้อสอบIGCSE ESL มีเนื้อหาอะไรบ้างที่ออกสอบ หากน้องๆคนไหนศึกษาสิ่งเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว แสดงว่าน้องๆก็พร้อมแล้วในระดับนึง ส่วนน้องคนไหนที่เพิ่งเริ่มต้นหาข้อมูลการสอบIGCSE ESL หรือการเรียนIGCSE ESL ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพี่จะอธิบายสิ่งที่น้องๆควรจะรู้ก่อนติวIGCSE ESL หรือแม้กระทั่งก่อนสอบIGCSE ESLก็ตาม การสอบIGCSE ESLนั้น แบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกันคือ Core Extended ไม่ว่าจะเป็นแบบ core หรือ extended ผู้สอบก็ต้องเจอข้อสอบทั้งหมด 3 papers ด้วยกัน ตามรูปภาพนี้เลย Source: http://www.cie.org.uk/images/164406-2016-syllabus.pdf น้องๆคนไหนที่สมัครสอบ IGCSE ESL ไว้แล้ว ให้เช็คดูวันสอบ Speaking ให้ดี โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องสอบส่วน Speaking ก่อนวันสอบส่วนที่ต้องเขียนตอบ ปัญหาของน้องๆส่วนใหญ่ที่พบเจอใน IGCSE ESL คือ[…]

ติว IGCSE BIOLOGY ที่ไหนดีและเรียน IGCSE Bio อย่างไรให้ได้เกรดดีๆ

การติว IGCSE Biology จะไม่ง่ายเลยถ้าหากเราไม่รู้ว่าเนื้อหาที่ออกในข้อสอบเป็นอย่างไร เราเขียนตอบได้ตรงกับเกณฑ์ให้คะแนนหรือไม่ แล้ววิชา IGCSE Bio นี้มีกี่ paper ที่เราต้องสอบและในแต่ละ paper หล่ะต้องสอบอะไรบ้าง มีแนวข้อสอบอย่างไร และจะได้คะแนนกี่เปอร์เซนต์ การติวสอบ IGCSE Biology ที่ The Planner มีความเข้มข้นในเนื้อหาที่เจาะลึกข้อสอบและการตอบคำถามในแต่ละข้อเพื่อไม่ให้เสียคะแนน ก่อนอื่นเราจะติวเนื้อหาที่จำเป็นทั้งหมดและเรียนรู้วิธีการตอบคำถามในข้อสอบโดยคุณครูจะมีการสอนเทคนิคต่างๆ เบื้องต้นเรามาดูกันก่อนว่าวิชา Biology ของ IGCSE มีอะไรบ้าง หลักๆแล้วเนื้อหาการเรียนวิชานี้ ตาม syllabus ของ CIE (Cambridge International Examinations) นั้นจะมีอยู่ 21 topics ด้วยกัน ดังนี้ เนื้อหาติวสอบ IGCSE Biology (0610) Characteristics and classification of living organisms Organisation of the organism[…]

ติว IGCSE, เรียน IGCSE, เรียนIGCSEที่ไหนดี, ติวIGCSEที่ไหนดี, IGCSE, IGCSE Accounting

ติวสอบ IGCSE Accounting ที่ไหนอย่างไร

น้องๆที่กำลังมองหาข้อมูล IGCSE วิชา Accounting เพื่อที่จะเตรียมตัวสอบให้ได้เกรดที่ดีนั้น มีหลายสิ่งหลายปัจจัยที่เราจะต้องทำให้ได้เพื่อคะแนนที่สวยงามอย่างที่เราคาดหวังไว้ เราไม่เพียงแต่ต้องขยัน อดทน ตั้งใจเรียนเท่านั้น เราควรที่จะเรียนรู้ว่าหลักสูตรและเนื้อหาของวิชานั้นๆมีอะไรบ้าง เราจะเขียนตอบในข้อสอบอย่างไรถึงจะไม่ถูกหักคะแนน ข้อสอบที่เราต้องเจอนั้นมีกี่ชุด แต่ละชุดต้องตอบกี่ข้อ มีระยะเวลาเท่าไหร่ในการทำ เราสามารถนำสิ่งใดเข้าห้องสอบได้บ้าง นี่เป็นแค่บางส่วนในการเตรียมความพร้อมก่อนไปสอบเท่านั้น ตาม IGCSE Accounting syllabus ของ CIE (Cambridge International Examinations) ที่น้องๆผู้เรียน IGCSE คุ้นเคยนั้น เค้าต้องการให้ผู้สอบวิชานี้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในหลักการของการบัญชีสำหรับบุคคลและธุรกิจ ไม่เพียงแค่นั้นเค้ายังต้องการให้ผู้สอบมีความเข้าใจในนโยบาย เทคนิค วิธีการและ คำศัพท์ ที่เกี่ยวกับการบัญชี รวมไปถึงการมีทักษะในการคิดคำนวณ ความรู้ในด้านการสื่อสาร การนำเสนอ การตีความ การทำบัญชีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทีนี้เรามาดูกันว่ารายละเอียดการสอบและเนื้อหาการติว IGCSE Accounting นั้นมีอะไรบ้าง ผู้ที่กำลังจะสอบหรือกำลังเตรียมตัวเพื่อสอบสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ลักษณะข้อสอบ IGCSE Accounting                 ในการสอบ IGCSE Accounting ผู้สอบจะต้องทำข้อสอบ 2 ชุดด้วยกัน[…]

เจาะลึกเนื้อหาการติว IGCSE Chemistry

การสอบ IGCSE ให้ผ่านนั้น ผู้สอบต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 วิชาด้วยกัน น้องๆที่วางแผนจะเลือกเรียนวิชา Chemistry ในระดับ A-level หรือ IB หรือเรียนต่อมหาวิทยาลัยในคณะที่ต้องใช้ความรู้และคะแนนของวิชานี้ โดยเฉพาะคณะวิศวกรรม สมควรเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนวิชา Chemistry เรื่องของเกรดที่ได้รับก็มีความสำคัญไม่น้อยในการถูกพิจารณาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้ที่ต้องใช้ผลสอบ IGCSE Chemistry ควรจะทำคะแนนในวิชานี้ให้ได้เกรดดีๆ ในการเตรียมตัวสอบ IGCSE Chemistry นั้นเราควรศึกษาข้อมูลก่อนว่ามีในข้อสอบมีเนื้อหาอะไรบ้าง การติว IGCSE Chemistry ที่ The Planner Education นักเรียนทุกคนจะได้เรียนตาม Syllabus ของทางค่ายสอบ คุณครูของที่นี่ได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญไว้แล้ว เนื้อหาหลักๆที่น้องๆต้องเรียนมีทั้งหมด 14 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ The particulate nature of matter Experimental techniques 2.1 Measurement 2.2.1 Criteria of purity 2.2.2 Methods[…]

ติว IGCSE ช่วยได้

ในปัจจุบันนั้น การสอบ IGCSE นั้นเป็นที่นิยมมาขึ้นสำหรับผู้ที่อยากศึกษาต่อต่างประเทศในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป เพื่อให้ได้มาซึ่งเกรดที่ดี การติวสอบอย่างหนึ่งที่ทุกคนคงเคยได้ยินนั้นคือการติวIGCSE เพราะการสอบIGCSE นั้นสำคัญ การติวIGCSE นั้นก็เปรียบเสมือนสะพานที่ทำให้หนทางของคุณง่ายขึ้น International General Certificate Of Secondary Educational หรือ IGCSE ถูกจัดทำขึ้นสำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี ให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป เช่นการนำผลสอบไปใช้ศึกษาต่อในหลักสูตร International Baccalaureate (IB) , AS, A Level หรือเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สำหรับประเทศไทยการสอบผ่านหลักสูตรIGCSE และ GCE O Level ผู้สอบสามารถนำผลที่สอบได้ใน 5 รายวิชาที่ได้ไม่ต่ำกว่าเกรด C ไปขอเทียบวุฒิการศึกษาและนำเอกสารการเทียบวุฒิยื่นสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ การสอบIGCSE นั้นมีผลต่อนักเรียนอย่างมากในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การได้เกรด C ในวิชาภาษาอังกฤษก็อาจเพียงพอแล้วที่มหาวิทยาลัย(ที่ใช้ภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษ)ต้องการในการรับเข้าศึกษาต่อ เพราะฉะนั้นการได้คะแนนIGCSE ที่สูงนั้นเป็นความฝันของหลายๆคน ซึ่งหลายๆคนก็พยายามเป็นอย่างมากในการหาที่ติวIGCSE ตามสถาบันต่างๆ[…]

อยากเรียนต่อระดับนานาชาติ ต้องติวIGCSE

น้องๆ ที่เรียนระดับมัธยมที่ต้องการเรียนต่อระดับนานาชาติ คงรู้จักหลักสูตร IGCSE (International General Certificate of Secondary Educational) เป็นอย่างดี IGCSE เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ มีนักเรียนกว่า 100 ประเทศทั่วโลกเรียนหลักสูตร IGCSE สูงถึงกว่า 3 แสนคนต่อปี หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร? หลักสูตร IGCSE เป็นหลักสูตรพื้นฐานใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับนานาชาติทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ดังนั้นทางที่ดีน้องๆ ควรหาสถาบันติวIGCSE เพื่อสอบผ่านให้ได้ การติวIGCSE มีรายวิชาให้เลือกติว 5 กลุ่มวิชาด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา (Language) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational) ตอนเลือกสอบจะสามารถเลือกสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาแบบ Core หรือที่เรียกว่าวิชาพื้นฐาน หรือจะเลือกสอบแบบ Extended หรือวิชาขั้นสูงก็ได้ ทั้งนี้สามารถเลือกสอบให้สอดคล้องกับความรู้ของตัวเอง[…]

The Planner Education มือหนึ่งด้านการติวIGCSE

The Planner Education สถาบันที่มีชื่อเป็นเลิศด้านการเตรียมความพร้อมน้อง ๆ เข้าสู่หลักสูตรนานาชาติ ถ้าจะพูดถึงหลักสูตรติวIGCSE น้อง ๆ คนไหนที่มีความสนใจจะไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศก็คงจะพอคุ้นหูและเห็นสถาบันติวIGCSE ตามที่ต่าง ๆ กันมาบ้างแล้ว วันนี้ The Planner Education ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการสอบIGCSE มาไว้ให้แล้ว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนอันจะนำไปประกอบกับการตัดสินใจเลือกสถาบันติวIGCSE ที่เหมาะสมและดีที่สุดแก่น้อง ๆ ค่ะ IGCSE คืออะไร ง่ายๆ เลยนะคะ IGCSE เป็นการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 14-16 ปี ผู้ที่สอบผ่านคือผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า C ใน 5 รายวิชาขึ้นไปจึงจะสามารถนำผลสอบไปเทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อใช้สมัครเรียนระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือใช้สมัครเรียนต่อระดับ A Levels หรือ IB ในต่างประเทศได้ IGCSE มีกี่ระดับ สำหรับข้อสอบ IGCSE จะมีให้เลือก 2 ระดับ คือระดับพื้นฐาน (Core) ผลสอบที่ได้ในระดับนี้คือเกรด C,D,E,F,G อีกระดับคือขั้นสูง[…]

ติวIGCSE ไม่ยากอย่างที่คิด

ปัจจุบันทางเลือกด้านการศึกษาต่อของเด็กและเยาวชนไทยมีความหลากหลายและเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้ก้าวสู่ระดับโลก (worldwide) ได้ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีความเป็นสากลมีหลากหลายแนวทางขึ้นอยู่กับเป้าหมายหรือความฝันของน้องๆ แต่ละคน แต่วันนี้เราจะมาแนะนำให้ รู้จักกับระบบการสอบแบบหนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน IGCSE คือระบบการสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 14-16 ปี IGCSE ย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Educational ในที่นี้จะเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า การสอบเทียบวุฒิม. ปลายโดยใช้มาตรฐานของระบบการศึกษาจากประเทศอังกฤษเป็นเกณฑ์วัดเพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้ที่ผ่านการสอบจากระบบ IGCSE สามารถนำผลไปยื่นศึกษาต่อในหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ IB Diploma หรือ A-Level ในหรือต่างประเทศได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเฉพาะ ดังนั้นน้อง ๆ จึงควรศึกษารายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาให้ชัดเจน นอกจากการใช้ยื่นศึกษาต่อในต่างประเทศ น้อง ๆ ยังสามารถนำไปใช้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยได้ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น เพราะ IGCSE ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยแล้ว สำหรับการสอบ IGCSE มีให้เลือกอยู่[…]

ติว IGCSE International Mathematics เรียน IGCSE กันเถอะ

น้องๆหรือผู้ปกครองหลายๆท่านที่เข้ามาดูบทความนี้คงให้ความสนใจกับการสอบIGCSE หรือกำลังหาที่ติวIGCSE อยู่ใช่มั้ยหล่ะคับ ก่อนอื่นผมขอบอกเลยว่ามาถูกทางแล้วครับ บทความนี้ถูกเขียนขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ให้ผู้ที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบIGCSE Inter Math หรือเพื่อให้น้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบนั้นได้ศึกษากัน ก่อนสอบสิ่งที่เราพึงกระทำมากที่สุดคือเตรียมความพร้อมให้ดีเพื่อคะแนนที่สูงๆ ดังนั้นวันนี้ผมมีข้อแนะนำที่สำคัญมาเสนอให้ได้ดูกัน สิ่งแรกเลยก่อนจะสอบIGCSE Inter Math หรือ ติวIGCSE Inter Math เรามาดูกันก่อนว่าเนื้อหาทั้งหมดของการเรียน IGCSE International Mathematics นั้นมีอะไรบ้าง ถ้าน้องคนไหนเรียนมาบ้างแล้วก็ให้หมั่นฝึกฝนและทำchecklist ขึ้นมาเพื่อตรวจทานดูว่าเราทำบทไหนคล่องแล้ว หรือบทไหนที่ควรศึกษาเพิ่มเติม ส่วนน้องคนไหนที่ยังไม่เคยเรียนIGCSE มาก่อนเลยก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะวันนี้ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับ IGCSE Inter Math มาให้ดูกัน ผู้ที่จะสอบ IGCSE Inter Math นั้นจะต้องศึกษาตามนี้ครับ เนื้อหาการเรียน IGCSE Inter Math มี11หัวข้อด้วยกัน ดังนี้ International Mathematics 0607 Number Algebra Functions Geometry Transformations in two dimensions Mensuration[…]

อยากเรียนIGCSE: ติวIGCSE Combined Science ยากไหม

การสอบIGCSE นั้นไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป เพียงแต่เราต้องรู้แนวการสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ และฝึกทำข้อสอบเก่าให้มากๆ น้องๆหลายคนคงกำลังครุ่นคิดว่าจะเลือกสอบIGCSE Combined Science ดีไหม หรือกำลังกังวลอยู่ว่าวิชานี้มันมีเนื้อหาอย่างไร วันนี้พี่จึงมานำเสนอเนื้อหาการเรียนIGCSE Combined Science เพื่อไขข้อข้องใจของหลายๆคน ก่อนอื่นน้องๆทราบหรือยังคะว่าวิชานี้เป็นการรวบรวมของวิชาวิทยาศาสตร์โดยนำวิชา Biology, Chemistry, และ Physics มารวมกัน และสิ่งที่น้องๆต้องเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลคะแนนที่สวยงามในวิชาIGCSE Combined Science นั้นมีดังตารางข้างล่างนี้เลยค่ะ พออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว หลายๆคนก็คงหายข้องใจในเนื้อหาวิชาIGCSE Combined Science แล้วใช่หรือเปล่าคะ ก่อนสอบก็อย่าลืมดูจากหัวข้อในตารางเพื่อ recheck ว่าเราเข้าใจและสามารถทำโจทย์จากหัวข้อเหล่านี้ได้ทั้งหมดหรือยัง หรือมีหัวข้อไหนที่เรายังไม่ถนัดหรือเปล่านะคะ อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอบ่อยก็คือ น้องๆหลายๆคนเคยติว IGCSE Combined Science จากสถาบันต่างๆหรือกับติวเตอร์แล้ว หรือบางคนก็เคยเรียนIGCSE Combined Science จากที่โรงเรียนมาแล้ว แต่ก็ยังไม่รู้อย่างถ่องแท้ว่าเนื้อหาและแนวการสอบของวิชานี้เป็นอย่างไร เช่น เราต้องทำข้อสอบกี่ชุด ชุดละกี่คะแนน มีระยะเวลาในการทำกี่นาที ข้อสอบวิชาIGCSE Combined Science นี้มีสองระดับให้เลือกสอบได้ คือ core และ[…]

เรียนIGCSE Math ให้ได้คะแนนดีๆ ติวIGCSE Mathematics เนื้อหาอะไรบ้าง

อย่างที่เรารู้กันว่าไม่มีสิ่งใดในโลกใบนี้ที่จะได้มาง่ายๆ ก็คงเหมือนดั่งที่คนโบราณเคยได้กล่าวไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการเรียน เราคงไม่ประสบความสำเร็จหากเราไม่พยายามนะคะ อย่างไรก็ตามวันนี้พี่ๆอยากจะบอกกับน้องๆที่กำลังมุ่งมั่นกับการสอบIGCSE Math ว่าหากเรารู้แนวข้อสอบ รู้เนื้อหาของวิชา IGCSE Math ทั้งหมดอย่างถ่องแท้ และฝึกฝน past paper ให้มากๆ เราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยเกรดที่สวยๆนะคะ มีหลายคนไปสอบโดยไม่รู้จริงว่าข้อสอบIGCSE Math เป็นอย่างไร ในฐานะที่พี่เคยผ่านการสอบIGCSEมาก่อน พี่ขอแนะนำตรงนี้เลยค่ะว่าก่อนสอบน้องๆต้องรู้เนื้อหาของการเรียนIGCSE Math และแนวข้อสอบก่อนว่ามีลักษณะอย่างไร หัวข้อไหนที่ถนัดก็อย่าประมาท ส่วนหัวข้อไหนที่ไม่ถนัดก็ต้องหมั่นฝึกฝนให้มากๆนะคะ เพราะการสอบIGCSE Math ร้อยทั้งร้อยต้องอาศัยความชำนาญจากการฝึกฝนค่ะ เชื่อพี่นะคะ เนื้อหา IGCSE Math ตาม Syllabus ของ Cambridge International Examinations (CIE) Number Algebra and graphs Geometry Mensuration Co-ordinate geometry Trigonometry Matrices and transformations Probability Statistics การสอบIGCSE[…]

เนื้อหาการเรียน IGCSE Economics หรือติว IGCSE Economics

พี่เชื่อว่าน้องๆที่กำลังเริ่มอ่านบทความการเรียนIGCSE Economicsนี้ สนใจในเนื้อหาการเรียนIGCSE Economics หรือการติวIGCSE Economics หรือการเตรียมตัวสอบIGCSE Economicsด้วยตัวเองก็ตาม ดีแล้วค่ะที่น้องๆมีการเตรียมตัว และทบทวนเนื้อหาทั้งหมดก่อนสอบ การที่น้องๆศึกษาเนื้อหาของการเรียนIGCSE Economics ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ วันนี้พี่เลยนำเนื้อหาการเรียนIGCSE Economics แบบสรุปและอ่านง่ายมาฝากกัน เรามาดูกันเลยค่ะ หัวข้อหลักๆที่น้องๆจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้แม่นยำก็มีอยู่8หัวข้อด้วยกัน ดังนี้ Basic economic problem: choice and the allocation of resources economic problem factors of production opportunity cost resource allocation choice production possibility curves The allocation of resources: how the market works; market failure market and mixed economic[…]

เจาะลึกเนื้อหาการเรียนIGCSE Physics ติวIGCSE Physics

การสอบIGCSE มีหลากหลายวิชาให้เราเลือก น้องๆคนไหนที่สนใจศึกษาต่อ A-level หรือ IB หรือคณะวิศวกรรม หรือคณะใดที่ต้องใช้ผลสอบIGCSE Physics ควรจะทำคะแนนในวิชานี้ให้ได้เกรดดีๆนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องๆ หรือผู้ที่อยากได้คะแนนสวยๆในวิชา IGCSE Physics พี่เลยมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบมาให้น้องๆได้ดูกัน สำหรับตัวพี่เองซึ่งเป็นวิศวกรแล้วนั้นพี่คิดว่าการเรียนIGCSE Physics เป็นวิชาที่น่าศึกษามากเพราะเราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ หากน้องๆคนไหนอยากได้รับเกรดที่ดีในวิชานี้ อย่างแรกที่น้องทำคือ เข้าใจในเนื้อหาการเรียนIGCSE Physics ว่ามีอะไรบ้าง หลักๆแล้วจะมีอยู่5หัวข้อใหญ่เท่านั้นเอง เมื่อเรารู้ว่าเราต้องศึกษาอะไรเพื่อที่จะนำไปใช้ในข้อสอบให้ได้ แค่นี้เราก็ผ่านด่านแรกแล้ว เรามาดูกันเลยครับ General physics 1.1 Length and time 1.2 Motion 1.3 Mass and weight 1.4 Density 1.5 Forces 1.6 Momentum 1.7 Energy, work and power 1.8 Pressure Thermal physics 2.1[…]

มาดูเนื้อหาการเรียน IGCSE Business Studies หรือ ติว IGCSE Business Studies กันเถอะ

ก่อนสอบน้องๆต้องเตรียมตัวให้พร้อมและศึกษาข้อมูล และเนื้อหาทั้งหมดของการเรียน IGCSE Business Studies ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง วันนี้พี่ๆเลยยกเนื้อหาที่มีออกสอบใน IGCSE Business Studies มาให้น้องๆที่กำลังศึกษาหาข้อมูลอ่าน และเตรียมตัวกันเพื่อได้มาซึ่งผลสอบที่สวยงาม ข้อมูลที่พี่ๆเตรียมมาให้นั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ก็คือ Cambridge International Examinations (CIE)นั่นเอง เพราะ CIE นั้นเป็นองค์กรที่ออกข้อสอบนี้อยู่แล้ว การเรียนการสอนหรือการติว IGCSE Business Studies ของทางสถาบัน The Planner Education ก็อิงตาม Syllabus ที่ทาง Cambridge International Examinations (CIE) กำหนดมาเช่นกัน ลองมาดูกันเลยค่ะว่าน้องๆคุ้นเคยกับเนื้อหาการสอบเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน IGCSE Business Studies Content (เนื้อหา) Understanding business activity Business activity Classification of businesses Enterprise, business growth and[…]

ความแตกต่างของการติวIGCSE และ เรียนGED และ เรียนSAT จะเลือกสอบตัวไหนดี

นักเรียนในวัยมัธยมศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และโดยเฉพาะนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติทั้งหลาย คงจะรู้จัก IGCSE และ GED กันเป็นอย่างดี ว่าเป็นตัวช่วยที่สามารถเลื่อนไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้เพียงสอบ IGCSE หรือ GED ก็ได้ ส่วนการสอบ SAT นั้นมีความแตกต่างกับ IGCSE และ GED เพราะ SAT ไม่ใช่วุฒิม.6 IGCSE และ GED และ SAT แตกต่างกันอย่างไร จะเลือกสอบตัวไหนหรือต้องใช้ตัวไหนเพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัย วันนี้จะมาลองเปรียบเทียบให้ดูกันค่ะ   เริ่มต้นอยากจะขอทบทวนก่อน ว่า IGCSE และ GED และ SAT คืออะไร IGCSE คือ การสอบเพื่อเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนำวุฒินี้ไปยื่นเข้าศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ หรือมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยบางแห่ง และหากเป็นการสอบในโรงเรียนระบบอังกฤษจะเป็นการสอบเพื่อที่จะเข้าศึกษาในระดับ A Level และ As Level ใน Year 12 และ Year[…]