ทำอย่างไรถ้าไม่เก่งอังกฤษ แต่อยากพิชิต GED

การสอบ GED หรือ General Educational Development คือ การสอบเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษหรือนานาชาติ (International Program) ซึ่งแน่นอนว่าการสอบตามหลักสูตรของสหรัฐอเมริกานั้น ข้อสอบก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งปัญหาด้านภาษา นับเป็นอุปสรรคหนึ่งของนักเรียนไทยที่ไม่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ หรือไม่ได้มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำในชีวิตประจำวัน ทั้งที่จริงๆแล้วน้องๆบางคนมีความรู้ความเข้าใจใน 5 วิชาที่ต้องทดสอบเป็นอย่างดี แต่ติดขัดในส่วนของภาษา ส่งผลให้ทำคะแนน GED ได้น้อย แต่ถึงแม้ว่าน้องๆจะไม่เชี่ยวชาญด้านภาษา ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสพิชิต GED เพราะว่าเราจะถือวิกฤตินี้เป็นโอกาสในการพัฒนาภาษาไปในคราวเดียว นั่นคือ น้องๆสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาควบคู่ไปกับการเตรียมตัวสอบ GED ไปพร้อมๆกันเลย โดยเราจะฝึกด้านภาษาพร้อมๆกับวิชาการด้วย 4 เทคนิคต่อไปนี้ อ่านทุกอย่างที่ขวางหน้า การอ่านทุกอย่างในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ จะช่วยให้น้องๆมีทักษะการอ่านที่รวดเร็ว และจับใจความสำคัญได้ แหล่งข้อมูลสำหรับอ่านที่ดีนั่นคือ หนังสือพิมพ์ เช่น Bangkok Post หรือวารสาร Reader Digest รวมไปถึงนิตยสารเช่น Time เป็นต้น ซึ่งแหล่งข่าวเหล่านี้จะมีบทความ และมีการสรุปคำศัพท์ที่น่าสนใจให้เราท้ายบทความด้วย อีกทั้งความเป็นสื่อสาธารณะทำให้เนื้อหา และการใช้ประโยคในบทความ มีลักษณะเป็นทางการ[…]

เตรียมสอบ GED อ่านหนังสืออะไรดี

ว่ากันว่า “ยิ่งพร้อม ความสำเร็จยิ่งอยู่ใกล้” การเตรียมความพร้อมในการสอบ GED นั้นผู้สอบจะต้องมีความรู้ทั้ง 5 วิชา คือ Language Arts; Reading (การอ่านภาษาอังกฤษ), Language Arts; Writing (การเขียนภาษาอังกฤษ), Social Studies (สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์), Mathematics (คณิตศาสตร์) และ Science (วิทยาศาสตร์) แล้ว ยังต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความมีวินัย และความมุ่งมั่นของผู้สอบเป็นหลักด้วย โดยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับน้องๆทุกคนที่เตรียมตัวสอบ นั่นคือ การอ่านหนังสือ และฝึกทำข้อสอบ GED นั่นเอง ส่วนใหญ่แล้วน้องๆที่ติว GED กับทางสถาบัน จะมีหนังสือแบบฝึกหัดจากที่เรียนอยู่ก่อนแล้ว แต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งหากเราต้องการที่จะอ่านตำราเตรียมสอบ GED อย่างจริงจังนั้น จะมีตำราของหลายสำนักพิมพ์ ที่เป็นที่นิยมกัน นั่นคือ หนังสือ GED ของ BARRON; หนังสือชุดนี้เป็นที่นิยมใช้กันโดยจะมีครบทั้ง 5 วิชาที่น้องๆต้องใช้ในการสอบ GED มีเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย[…]

ติว GED ให้ถูกใจ เลือกเรียนที่ไหนดี

GED Certificate เป็นกุญแจในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในภาคอินเตอร์ รวมถึงการศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่ง GED เปรียบเสมือนบันไดเลื่อนให้น้องๆสามารถก้าวสู่ระดับอุดมศึกษาได้เร็วกว่าการเรียนสายสามัญตามปกติ อย่างน้อยก็ลดเวลาได้ถึง 1-2 ปี ดังนั้น หลายคนจึงมุ่งมั่นที่จะพิชิต GED Certificate ให้ได้ โดยนอกจากจะต้องอ่านหนังสือ และขยันทำแบบฝึกหัดทั้ง 5 วิชาที่ใช้สอบแล้ว การติว GED ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆอีกด้วย ปัจจุบันก็มีหลายสถาบันที่เปิดสอน ติว GED รวมไปถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบ GED แต่ที่ไหนน่าเรียน หลักสูตรแบบไหนที่น่าสนใจ และเหมาะกับน้องๆมากที่สุดนั้น จะทราบได้อย่างไร คอร์สติว GED ที่ The Planner Education เป็นที่นิยมกันมากขึ้นเรื่อยๆ และมีนักเรียนประสบความสำเร็จด้วยคะแนนที่สูงลิบลิ่วหรือได้คะแนนเต็มในบางวิชา นั่นเป็นเพราะว่าคุณครูและพี่ๆให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนการสอน นั่นคือคุณภาพของการติวGED นักเรียนทุกคนจะได้เรียน GED ด้วยเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยที่สุดและติวGEDพร้อมแนวข้อสอบจริงของทุกรอบ เรากล้ารับประกันผล เพราะเรารู้จริงทุกเรื่องของการติวGED นอกเหนือจากนั้น เรื่องของค่าเรียนที่The Planner Education ก็สมเหตุสมผลและย่อมเยาว์ จุดเด่นเพิ่มเติมของคอร์สติว GED ของ The[…]

เรียนGED มีเนื้อหาอะไรบ้าง

การพิชิตข้อสอบ GED ยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่ โอกาสสอบผ่านก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เพราะถึงแม้ว่าการสอบ GED จะสามารถลงทะเบียนสอบใหม่ (Re-Score) ได้หากสอบไม่ผ่าน แต่คงจะดีกว่าถ้าเราจะเตรียมตัวให้พร้อมอย่างเต็มที่ โดยยอมจ่ายราคาให้กับเวลาเตรียมตัว และค่าสอบเพียงครั้งเดียว จากนั้นก็เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยได้อย่างสวยงาม การสอบ GED ประกอบไปด้วยวิชาหลักสำหรับนักเรียน High School ในสหรัฐอเมริกา จำนวน 5 วิชา ได้แก่ Language Arts; Reading (การอ่านภาษาอังกฤษ), Language Arts; Writing (การเขียนภาษาอังกฤษ), Social Studies (สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์), Mathematics (คณิตศาสตร์) และ Science (วิทยาศาสตร์) ซึ่งในการสอบ GED แต่ละวิชา จะมีข้อสอบปรนัย 50 ข้อ แบ่งเป็นเนื้อหาย่อย และมีการให้น้ำหนักแต่ละส่วนของเนื้อหา ดังตาราง ทุกวิชามีคะแนนเต็ม 800 คะแนน โดยเกณฑ์ในการสอบ GED ให้ผ่าน ไม่มีอะไรซับซ้อน[…]

การเรียนGED คืออะไร

Francis Bacon นักปราชญ์ รัฐบุรุษ นักวิทยาศาสตร์ นักกฎหมาย และ นักเขียน ชาวอังกฤษเคยกล่าวไว้ว่า “Knowledge is Power” มีความหมายว่า “ความรู้ คือ พลัง” ดังนั้น โอกาสแห่งเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งน้องๆที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนต่างก็มีเส้นทางในการเรียนรู้ต่างๆกันออกไป บางคนอยู่ในระบบการศึกษา บางคนเรียนแบบ Home School หรือบางคนเรียนรู้จากระบบการศึกษานอกโรงเรียน เป็นต้น บทความนี้เราจะแนะนำให้น้องๆรู้จักกับประตูแห่งการศึกษาอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกกันว่า GED (จีอีดี) ซึ่งชื่อเต็มก็คือ General Educational Development นั่นเอง ในแวดวงการศึกษาต่อเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า “การสอบ GED” กันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าการสอบ GED คืออะไรกันแน่ และสอบไปแล้วจะเอาผลไปใช้อะไรได้บ้าง ดังนั้น เรามาเริ่มกันตั้งแต่นิยามของ GED กันเลย GED (General Educational Development) คือ การสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับ High School Diploma ของระบบการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา[…]