ความแตกต่างของการติวIGCSE และ เรียนGED และ เรียนSAT จะเลือกสอบตัวไหนดี

KCIU8RWM09

นักเรียนในวัยมัธยมศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และโดยเฉพาะนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติทั้งหลาย คงจะรู้จัก IGCSE และ GED กันเป็นอย่างดี ว่าเป็นตัวช่วยที่สามารถเลื่อนไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้เพียงสอบ IGCSE หรือ GED ก็ได้ ส่วนการสอบ SAT นั้นมีความแตกต่างกับ IGCSE และ GED เพราะ SAT ไม่ใช่วุฒิม.6

IGCSE และ GED และ SAT แตกต่างกันอย่างไร จะเลือกสอบตัวไหนหรือต้องใช้ตัวไหนเพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัย วันนี้จะมาลองเปรียบเทียบให้ดูกันค่ะ

 

เริ่มต้นอยากจะขอทบทวนก่อน ว่า IGCSE และ GED และ SAT คืออะไร

IGCSE คือ การสอบเพื่อเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนำวุฒินี้ไปยื่นเข้าศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ หรือมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยบางแห่ง และหากเป็นการสอบในโรงเรียนระบบอังกฤษจะเป็นการสอบเพื่อที่จะเข้าศึกษาในระดับ A Level และ As Level ใน Year 12 และ Year 13 ของนักเรียน Year 10 และ Year 11 ตามลำดับ

 

GED คือ การสอบเทียบวุฒิการศึกษามัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆสามารถสอบได้โดยผู้ที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

 

SAT คือ ข้อสอบวัดความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้สนใจศึกษาในคณะนั้นๆสอบและนำผลคะแนนมายื่น

 

สิ่งแรกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนคือ หน้าที่ของ IGCSE และ GED และ SAT ทำหน้าที่คนละอย่าง

โดยขอแยกให้เห็นภาพชัดเจนดังนี้

IGCSE เป็นตัวช่วยในการเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ของประเทศอังกฤษ

GED เป็นตัวช่วยในการเทียบวุฒิการศึกษามัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

SAT เป็นผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาที่ผู้สอบต้องใช้ยื่นให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา

 

การที่จะเลือกสอบ IGCSE หรือ GED หรือ SAT ไม่ยากเลยหากเราศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ หรือประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่แล้ว และต้องการศึกษาต่อในประเทศนั้นๆ แต่หากเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่นอกประเทศทั้งสอง อย่างประเทศไทยนี้ละ เราจะเลือกสอบอย่างไร

คำตอบง่ายๆ เลยก็คือ เป้าหมายในการเข้าศึกษาต่อของเราคือที่ใด ให้ไปศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ ว่ามหาวิทยาลัยต้องการสิ่งใดบ้างในการประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ จากนั้นเราก็เลือกสอบตามความต้องการนั้นๆ และหากไปเจอมหาวิทยาที่เปิดกว้างมากๆ สามารถใช้ตัววัดผลตัวไหนก็ได้มายื่นประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ เราจะเลือกตัววัดตัวไหนดี งั้นเดี๋ยวจะมาลองทำตารางเปรียบเทียบ IGCSE และ SAT และ GED ให้ดูกัน

 

ตารางเปรียบเทียบ IGCSE และ SAT และ GED

IGCSE GED SAT
การนำไปใช้ เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบวุฒิโดยใช้ Transcript และ Diploma ยื่นผลคะแนนให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
วิชาที่สอบ มีให้เลือกสอบหลากหลายวิชา สามารถเลือกสอบตามที่ต้องการได้ 5 วิชาขึ้นไป สอบทั้งหมด 5 วิชา ข้อสอบการวัดความถนัด 3 ส่วน และอาจต้องสอบ SAT Subject Tests เพิ่มหากมหาวิทยาลัยต้องการ
การผ่านเกณฑ์ เกรดไม่ต่ำกว่า C ใน 5 วิชาขึ้นไป แต่ละวิชาจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย 410 คะแนน และคะแนนรวมทั้ง 5 วิชารวมกันต้องไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน คะแนนเต็ม 2400 คะแนน ต้องได้คะแนนอยู่ในช่วงคะแนนที่มหาวิทยาลัยต้องการ
จำนวนครั้งในการจัดสอบ 2 ครั้งต่อปี

คือช่วงเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน

และช่วงเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน

ตลอดทั้งปี 6 ครั้งต่อปี คือเดือน มกราคม, พฤษภาคม, มิถุนายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม
ค่าธรรมเนียมในการสอบ มีหลายราคาเริ่มต้นที่วิชาละ 6,550 บาท ถึง 10,250 บาท

ค่าลงทะเบียนล่าช้าเพิ่มอีกวิชาละ 2,500 บาท

วิชาละ $50

ไม่มีค่าลงทะเบียนช้า

ข้อสอบการวัดความถนัด 3 ส่วน $54.50 ถ้าสอบ SAT Subject Tests เพิ่มอีก $26 ในวิชาแรก วิชาต่อไปเพิ่มอีกวิชาละ $18 แต่หากเป็นหมวดวิชาที่ต้องใช้เครื่องมือในการสอบเพิ่ม เพิ่มอีกวิชาละ $26

มีค่าลงทะเบียนล่าช้า $46 และยังมีค่าธรรมการสอบอื่นๆ อีก

IGCSE GED SAT
ประเภทการสอบ ส่วนใหญ่สอบข้อเขียน ส่วนใหญ่สอบปรนัย (Multiple Choice) ส่วนใหญ่สอบปรนัย (Multiple Choice)
เวลาในการสอบ แล้วแต่วิชาที่เลือกสอบ ตั้งแต่ 40 นาที – 2.30 ชม. 1. Language Arts, Reading 65 นาที

2. Language Arts, Writing 75 นาที

3. Mathematics 90 นาที

4. Science 80 นาที

5. Social Studies 70 นาที

ข้อสอบการวัดความถนัด 3 ส่วน 3.45 ชม.

(NEW SAT เวลาในการสอบ 3 ชม.

NEW SAT with essay เวลาในการสอบ 3.50 ชม.)

SAT Subject Tests แล้วแต่วิชาที่เลือกสอบ

การลงทะเบียนสมัครสอบ 1.โรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ (เฉพาะนักเรียนที่เรียนอยู่)

2. Harrow International School

3.เว็บไซต์ http://www.britishcouncil.or.th

เว็บไซต์ https://ged.com เท่านั้น เว็บไซต์ https://sat.collegeboard.org/home เท่านั้น
สถานที่จัดสอบ 1.โรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ (เฉพาะนักเรียนที่เรียนอยู่)

2. Harrow International School

3.สถานที่สอบตามที่ British Council กำหนดมา

1.ชั้น 3 ตึกชาญอิสระ 2 กรุงเทพฯ

2.ชั้น 10 อาคาร Bangkok Business (ตึกBB) ถนนสุขุมวิท21 กรุงเทพ

2.Movaci Technology จ.เชียงใหม่

มีให้เลือกหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply