University pathways ฉบับ Inter program เข้าคณะอินเตอร์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

คณะหรือภาคอินเตอร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของน้องๆ นักเรียน การเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษช่วยเปิดกว้างองค์ความรู้ใหม่ๆ พร้อมกับครูผู้สอนและเพื่อนๆ ต่างเชื้อชาติ ถือเป็นทางเลือกที่สร้างโอกาสและได้ฝึกฝนสกิลด้านภาษา เพื่อนำมาใช้ในอนาคต

ปัจจุบันคณะอินเตอร์ในไทยมีอยู่หลากหลายสถาบันทั้งของเอกชนอย่าง ม.กรุงเทพ ABAC ฯลฯ หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาครัฐ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ มศว และอีกมากมาย เปิดโอกาสให้น้องๆ สามารถยื่นคะแนนเข้าศึกษาในหลักสูตรอินเตอร์ เพื่อสร้างทางเลือกของอาชีพในอนาคต

แต่การจะสมัครเข้าไปเรียนในคณะอินเตอร์จะมีความเฉพาะบางอย่างที่เพิ่มขึ้นมา เช่น เรื่องการวัดผลทางด้านภาษาอังกฤษ การวัดผลความเฉพาะทางอื่นๆ เพื่อเข้าเรียนในคณะ นอกจากนี้เนื่องจากเป็นหลักสูตรอินเตอร์ที่เปิดกว้างสำหรับคนไทยและต่างชาติ จึงสามารถใช้วุฒิเทียบ ม.6 ของหลักสูตรต่างประเทศยื่นได้ รายละเอียดสามารถติดตามได้ในบทความนี้เลย ?

High School Diploma : วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

ก่อนจะไปถึงคะแนนวัดผลต่างๆ แน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ วุฒิจบ ม.6 หรือเทียบเท่า เพื่อยืนยันว่าเราได้ผ่านการศึกษาในระดับมัธยมปลายมาแล้ว ทั้งนี้เราสามารถใช้ ”วุฒิเทียบเท่า” ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่ากับการศึกษาระดับมัธยมปลายของไทยยื่นเข้าภาคอินเตอร์ได้ โดยวุฒิเทียบเท่าหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ GED ระบบอเมริกา/แคนนาดา, IGCSE & A-Level ระบบอังกฤษ, NCEA ระบบนิวซีแลนด์, หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)

English Proficiency : ผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้เป็นหลักในการเรียนภาคอินเตอร์ ดังนั้นเกณฑ์การสอบเข้าจึงระบุให้น้องๆ ต้องมีผลการสอบวัดผลวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าเรียน ซึ่งบางมหาวิทยาลัยจะมีเปิดสอบวัดผลคะแนนส่วนนี้เอง เช่น จุฬาฯ มี การสอบ CU-TEP, CU-AAT (ใช้คะแนนพาร์ท verbal)    ธรรมศาสตร์เองก็มี TU-GET เป็นต้น แต่นอกจากนี้ยังมีการสอบวัดระดับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากลและสามารถใช้ยื่นได้ในมหาวิทยาลัยต่างๆ (รวมถึง 2 มหาวิทยาลัยที่กล่าวไปข้างต้น) ได้แก่ การสอบ IELTS, TOEFL และ SAT โดยในแต่ละคณะจะมีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำเอาไว้ ซึ่งสามารถติดตามได้จากประกาศการรับสมัครของที่ต่างๆ

Standardized Test : ผลการทดสอบวิชาพื้นฐาน

บางคณะที่มีความเฉพาะทาง อาจจะมีการขอคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานหรือวิชาเฉพาะ เช่น การสอบ SAT ที่นอกจากจะมีวิชาภาษาอังกฤษ ยังมีและวิชาวัดความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ (Mathematics) ด้วย นอกจากนี้ในบางคณะที่มีความเฉพาะทางขึ้นไปอีก เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ สถาปัตย์ฯ จะกำหนดให้ใช้คะแนนวัดผลของวิชาเฉพาะทางยื่น ยกตัวอย่างคะแนนสอบ SAT Subject Test ที่มีวิชา Physics, Chemistry, Biology หรือ Math Level 1,2 ซึ่งลงลึกกว่าวิชาเลขในข้อสอบ SAT ปกติ นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอบเฉพาะของมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาฯ เปิดสอบ CU-AAT, CU-ATS โดยคะแนนสอบแต่ละอย่างจะมีการกำหนดขั้นต่ำเช่นกัน รายละเอียดอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละคณะ

ตรวจสอบ Requirement ของแต่ละคณะ

สิ่งที่สำคัญอย่างมากคือ น้องๆ ต้องตรวจสอบ Requirement ของแต่ละคณะที่ต้องการเข้าให้ชัดเจน โดยในส่วนของน้องๆ ที่ใช้วุฒิเทียบเท่ายื่นต้องตรวจสอบด้วยว่าวุฒิที่เรามีสามารถยื่นได้หรือไม่ และมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่ในการยื่น หรือมีเงื่อนไขใดๆ ร่วม

เช่น คณะ BBA  จุฬาฯ (ปี64) กำหนดให้ใช้วุฒิเทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีข้อกำหนด ต่อไปนี้

  1. GED 4 วิชา วิชาละ 145 คะแนน
  2. IGCSE , GCSE หรือ GCE ‘O’ Level จำนวน 5 วิชา ≥ A*- C และมีคะแนนดังต่อไปนี้  GCE ‘AS’ Level อย่างน้อย 3 วิชา เกรด A-C 

หรือ GCE ‘A’ Level อย่างน้อย 3 วิชา ≥ A*-C 

หรือ Cambridge Pre-U อย่างน้อย 3 วิชา ≥ M1 หรือ D1-D3

เช่นเดียวกันกับ English Proficiency และ Standardized Test ที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละคณะว่าจะกำหนดให้ใช้คะแนนใดยื่นได้และมีกำหนดคะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

ยกตัวอย่างคณะ EBA จุฬาฯ (ปี64) กำหนดให้ใช้คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งโดยกำหนดคะแนนขั้นต่ำดังต่อไปนี้

  1. IELTS ≥ 6.5
  2. SAT Reading & Writing ≥ 500
  3. TOEFL (iBT) ≥ 83
  4. CU-TEP & Speaking ≥ 104

และกำหนดให้ใช้คะแนนสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกำหนดคะแนนขั้นต่ำดังต่อไปนี้

  1. SAT Math ≥ 700
  2. SAT Subject Math level 2 ≥ 700
  3. A-Level Mathematics Grade A
  4. CU-AAT Math ≥ 650

ดังนั้นการตรวจสอบ Requirement จึงเป็นส่วนสำคัญสำหรับน้องๆ เพื่อจะได้เตรียมตัวและเตรียมคะแนนให้พร้อมสำหรับเป้าหมายคณะอินเตอร์ที่ต้องการศึกษาต่อ โดย The Planner Education ช่วยวางแผนสำหรับการศึกษาต่อคณะอินเตอร์ เรามีคอร์สที่จะช่วยติวเข้มทั้งในส่วนของการสอบเทียบวุฒิ GED IGCSE สามารถได้วุฒิม.ปลายได้ใน 1 เดือน และคอร์สติว SAT, SAT Subject Test, IELTS, TOEFL รวมถึง CU-TEP TU-GET โดยติวเตอร์ที่มีประสบการณ์เฉพาะวิชา เน้นเจาะลึกให้เข้าใจภาพรวมและฝึกฝนจนสามารถสอบผ่านได้ในครั้งแรก

สนใจสอบถามข้อมูล Add line @theplanner หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 02-253-2533, 095-726-2666

#เรียนGED #เรียนIGCSE #เรียนSAT #เรียนIELTS

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply