Thammasat University รวมเกณฑ์คะแนนคัดเลือกเข้า ม.ธรรมศาสตร์อินเตอร์ รอบ Inter Program Admission 1 (รับสมัครช่วงมีนาคม 65)

รวมเกณฑ์คะแนนคัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ  【 รอบ Inter Program Admission 1 】เริ่มรับสมัครช่วงเดือนมีนาคม 2565 น้องๆ นักเรียน DEK65 หรือ DEK66 ที่กำลังติว GED ติว IGCSE ติว A-Level ติว SAT ติว IELTS และอีกหลากหลายข้อสอบ รวมไปถึงข้อสอบของ ม.ธรรมศาสตร์เองอย่าง TU-GET หรือ GSAT

❁ เกณฑ์การเทียบวุฒิ ม.6 โดยมาตรฐานของเกือบทุกคณะ จะมีบางคณะที่กำหนดเกณฑ์คะแนนเพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดตามคณะนั้นๆ ❁
▻ GED รายวิชาขั้นต่ำ 145
▻ A-Level 3 วิชา เกรดขั้นต่ำ A* – E
▻ IB 5 หมวดวิชา คะแนนรวมขั้นต่ำ 24.

► BIR คณะรัฐศาสตร์ (เริ่มรับ 1-15 มี.ค. 65)
▻ GPA ขั้นต่ำ 2.80
▻ GED รายวิชาขั้นต่ำ165
▻ A-Level 3 วิชา เกรดขั้นต่ำ A – E
▻ IB 5 หมวดวิชา รายวิชาขั้นต่ำ 4
▻ IELTS ขั้นต่ำ 6.0
▻ TOEFL (iBT) ขั้นต่ำ 61
▻ SAT R&W ขั้นต่ำ 400
▻ GSAT R&W ขั้นต่ำ 400
(ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

► BEC คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (เริ่มรับ 1-25 มี.ค. 65)
▻ GPA 5 เทอมขั้นต่ำ 2.75 หรือ 6 เทอมขั้นต่ำ 2.50
▻ GED รายวิชาขั้นต่ำ165 คะแนนรวมขั้นต่ำ 660
▻ IGCSE 5 วิชา เกรดขั้นต่ำ C
▻ IELTS ขั้นต่ำ 6.0
▻ TOEFL (iBT) ขั้นต่ำ 61
▻ TUGET (CBT) ขั้นต่ำ 61
▻ TUGET (PBT) ขั้นต่ำ 500
▻ SAT R&W ขั้นต่ำ 400
▻ GSAT R&W ขั้นต่ำ 400
(ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

► BAS คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรอเมริกัน-อังกฤษศึกษา (เริ่มรับ 1-31 มี.ค. 65)
▻ GPA ขั้นต่ำ 2.50
▻ GED รายวิชาขั้นต่ำ165 คะแนนรวมขั้นต่ำ 660
▻ A-Level 3 วิชา เกรดขั้นต่ำ A*-C
▻ IB (ตามเกณฑ์ปกติ)
▻ IELTS ขั้นต่ำ 6.0
▻ TOEFL (iBT) ขั้นต่ำ 61
▻ TUGET (CBT) ขั้นต่ำ 61
▻ TUGET (PBT) ขั้นต่ำ 500
▻ SAT R&W ขั้นต่ำ 350
▻ GSAT R&W ขั้นต่ำ 350
(ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

► SIIT สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ (เริ่มรับ 1-20 มี.ค. 65)
▻ GPA Math ขั้นต่ำ 2.75 (เฉพาะสาขา MT/EM)
▻ GED รายวิชาขั้นต่ำ 165 (เฉพาะสาขา MT/EM)
▻ SAT/GSAT Math ขั้นต่ำ 620
▻ SAT/GSAT R&W ขั้นต่ำ 400

► TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เริ่มรับ 1-23 มี.ค. 65)
▻ GPA วิชาคณิตศาสตร์ขั้นต่ำ 2.75
▻ GPA วิชาวิทยาศาสตร์ขั้นต่ำ 2.75
▻ GED Math ขั้นต่ำ 160 และ Science ขั้นต่ำ 160
▻ A-Level Maths และ Physics ขั้นต่ำ C
▻ IB Maths และ Physics ขั้นต่ำ 5
▻ IELTS ขั้นต่ำ 6.0
▻ TOEFL (iBT) ขั้นต่ำ 61
▻ TOEFL (PBT) ขั้นต่ำ 500
▻ TUGET (CBT) ขั้นต่ำ 61
▻ TUGET (PBT) ขั้นต่ำ 500
▻ SAT/GSAT Math ขั้นต่ำ 620
▻ SAT/GSAT R&W ขั้นต่ำ 400
(ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

► BJM คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (เริ่มรับ 1-15 มี.ค. 65)
▻ GPA ขั้นต่ำ 2.50
▻ IELTS ขั้นต่ำ 6.0
▻ TOEFL (iBT) ขั้นต่ำ 61
▻ TUGET (PBT) ขั้นต่ำ 500
▻ SAT R&W ขั้นต่ำ 400
(ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

► PBIC วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ (จีนศึกษา/ไทยศึกษา) (เริ่มรับ 1-23 มี.ค. 65)
▻ GPA 5 เทอมขั้นต่ำ 2.75 หรือ 6 เทอมขั้นต่ำ 2.50
▻ GED รายวิชาขั้นต่ำ165 คะแนนรวมขั้นต่ำ 660
▻ IGCSE 5 วิชา เกรดขั้นต่ำ C
▻ IELTS ขั้นต่ำ 4.5
▻ TOEFL (iBT) ขั้นต่ำ 32
▻ TUGET (CBT) ขั้นต่ำ 32
▻ TUGET (PBT) ขั้นต่ำ 400
▻ SAT R&W ขั้นต่ำ 400
▻ GSAT R&W ขั้นต่ำ 400
▻ สอบข้อเขียน
(ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

► SPD คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เริ่มรับ 1-23 มี.ค. 65)
▻ GPA ขั้นต่ำ 2.50
▻ A-Level 3 วิชา เกรดขั้นต่ำ A* – C
▻ IELTS ขั้นต่ำ 6.0
▻ TOEFL (iBT) ขั้นต่ำ 61
▻ TUGET (CBT) ขั้นต่ำ 61
▻ TUGET (PBT) ขั้นต่ำ 400
▻ SAT R&W ขั้นต่ำ 450
▻ GSAT R&W ขั้นต่ำ 450
(ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

► GSSE คณะโลกคดีศึกษาและประกอบการสังคม (เริ่มรับ 9-30 มี.ค. 65)
▻ A-Level 3 วิชา เกรดขั้นต่ำ A* – C
▻ IELTS ขั้นต่ำ 6.0
▻ TOEFL (iBT) ขั้นต่ำ 61
▻ TUGET (CBT) ขั้นต่ำ 61
(ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

รวมมิตรทุกคณะอินเตอร์ของ ม.ธรรมศาสตร์ที่น้องๆ หลายคนหมายปอง DEK65 คนไหนรู้ตัวว่าคะแนนยังไม่พร้อมต้องรีบฟิตแล้วนะ ส่วน DEK66 ที่ไฟแรงเวอร์! รีบเตรียมพร้อมตอนนี้กับ The Planner Education จะได้สอบติดก่อนเพื่อนเลย!

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply