Skimming & Scanning อ่านไวตอบได้เร็ว เทคนิคอ่านจับใจความที่ต้องรู้ก่อนสอบ

ในการสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบ GED SAT IELTS ฯลฯ ที่มีเวลาจำกัด แต่ข้อสอบมักจะมีพาร์ทที่ให้เราอ่านบทความยาวๆ เพื่อหาคำตอบ ดังนั้นอุปสรรคอันดับต้นๆ ของน้องๆ คือการเสียเวลาให้กับการอ่านข้อสอบ วันนี้เราจึงมีเทคนิคดีๆ ที่ต้องรู้ก่อนสอบมาฝาก นั่นก็คือเทคนิคการอ่านไวแบบ “Skimming”

Skimming และ Scanning

เทคนิคการอ่านเพื่อทำข้อสอบนอกจาก Skimming ยังมี Scanning อีกเทคนิค ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นเทคนิคการอ่านแบบกวาดตาอ่านไวๆ เพื่อหา Keywords จากในเนื้อหาอย่างรวดเร็ว แต่ทั้ง 2 เทคนิคยังมีความแตกต่างกันนั่นคือ Skimming จะเน้นอ่านไวเพื่อให้ทราบภาพรวมของเนื้อหา ส่วน Scanning จะเป็นการอ่านไวเพื่อหาข้อเท็จจริงแบบเฉพาะเจาะจงในเนื้อหา

ดังนั้นหากจุดประสงค์ในการอ่านเพื่อ “ตอบโจทย์” เราจึงควรใช้ทั้ง 2 เทคนิคประกอบกันไป เพราะ Skimming จะบอกเราว่าข้อมูลที่เราหาคำตอบอยู่ส่วนไหนของบทความ และ Scanning จะบอกข้อเท็จจริงให้กับเราค่ะ

การใช้ Skimming และ Scanning ตอนสอบ

Skimming คล้ายกับการอ่านพรีวิวก่อนอ่านจริง ในขณะที่เรามีเวลาจำกัดและเราต้องการทราบ main idea ของบทความ และต้องการเข้าใจว่าในแต่ละพารากราฟมีเมสเสจเล่าถึงอะไร จะช่วยให้เราสามารถตัดพารากราฟที่ไม่จำเป็นสำหรับการตอบโจทย์ออกไป และได้เข้าใจภาพรวมของบทความ

Skimming คือการอ่าน Main idea เพื่อเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาและไม่ต้องอ่านทุกคำ โดยมีวิธีดังนี้

 • อ่าน Title
 • อ่าน Introduction หรือ พารากราฟแรก
 • อ่านประโยคแรกของทุกย่อหน้า
 • อ่าน headings และ sub-headings
 • ดูรูปภาพ ชาร์ต หรือกราฟเสมอ (หากมี)
 • สังเกตตัวเอียง, ตัวหนา ที่อยู่ในบทความ
 • อ่านสรุป หรือ พารากราฟสุดท้าย

Scanning คือการอ่านที่จะใช้เมื่อเราต้องการหาข้อมูลเฉพาะอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราต้องมีคำถามในใจและรู้จักการตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป โดยมีวิธีดังนี้

 • ตั้งธงข้อมูลที่เราต้องการหา
 • พยายามคาดเดาว่าจะหาคำตอบได้จากส่วนไหน มีองค์ประกอบอะไรที่ช่วยให้เราหาคำตอบได้ง่ายและไว อย่างเช่น โจทย์ถามวันที่เราต้องสแกนหาพารากราฟที่มีตัวเลข
 • ใช้ headings เป็นตัวช่วยในการบ่งชี้ว่าข้อมูลที่เรากำลังตามหาอยู่ส่วนไหน
 • ไม่ต้องอ่านทุกตัวอักษร เลือกอ่านและเลือกข้ามบางส่วนที่คิดว่าไม่สำคัญ

ถือเป็นอีกเทคนิคเพื่อใช้เวลาในการทำข้อสอบอย่างคุ้มค่า ซึ่งการบริหารเวลาเป็นส่วนสำคัญมาก สำหรับน้องๆ ที่เตรียมตัวสอบอย่าลืมฝึกฝนกับการทำข้อสอบจริงพร้อมกับการจับเวลาไปด้วย ทั้งนี้ต้องระมัดระวังการใช้ Skimming และ Scanning เพราะหากไม่เคยลองฝึกฝนเลยอาจทำให้เราพลาดเนื้อหาที่สำคัญไปได้ค่ะ

#Theplannereducation #เรียนGED #ติวGED #เรียนSAT #เรียนIELTS

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply