Pre-GED เรียนเกี่ยวกับอะไร ควรเรียน Pre-GED ก่อน หรือเรียน GED เลย บทความนี้มีคำตอบ

General Educational Development หรือที่เราคุ้นชื่อย่อกันว่า GED ซึ่งก็คือการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับ High School Diploma ของระบบการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าเทียบกับในประเทศไทยเราก็คือ การสอบเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้สอบจะต้องมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้น และไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบการศึกษามาก่อน หากมีความรู้ความสามารถพร้อม สามารถสมัครสอบ

ซึ่งคุณสมบัติของผู้สอบก็คือ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถสมัครสอบได้ โดยไม่จำกัดว่าผู้สอบจะต้องอยู่ในระบบการศึกษามาก่อน ดังนั้นผู้ที่สนใจสอบ GED จึงมีคำถามที่สำคัญเลยคือตัวเองมีความรู้มากแค่ไหน ควรเข้าติวคอร์ส GED เลยหรือไม่ หรือต้องมีการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนในคอร์ส Pre-GED วันนี้ The Planner Education จะมาไขข้อสงสัยกันว่าควรเลือกเรียนคอร์สไหนกันแน่

ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าในการสอบ GED จะต้องสอบ 4 วิชา โดยมีความรู้ในแต่ละวิชาดังนี้

  1. Reasoning through Language Arts (RLA); Reading & Writing วิชาภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยข้อสอบแบบ ที่จำเป็นต้องมีทักษะการอ่านจับใจความ ความรู้ด้านไวยากรณ์พื้นฐาน และการเขียนเรียงความเพื่อโต้แย้ง (Argumentative)
  1. Social Studies วิชาสังคม ต้องรู้จักการอ่านวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และการเมือง การอ่านแผนที่ โดยมีรายละเอียด 4 เรื่องที่ควรรู้คือประวัติศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา, การเมืองการปกครอง (Civic and government), เศรษฐศาสตร์ (Economics) และภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)
  1. Science วิชาวิทยาศาสตร์ จะต้องสามารถการอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจ สามารถออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ และสามาถอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ได้
  1. Mathematical Reasoning วิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาที่ต้องเข้าใจและทำโจทย์ได้เลยนอกจากคณิตศาสตร์พื้นฐานแล้ว ได้แก่เรขาคณิต, พีชคณิตพื้นฐาน และกราฟและฟังก์ชั่น

จะเห็นได้ว่าเนื้อหามีความเข้มข้น เน้นความเข้าใจ เพราะเปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมอย่างที่สุด สำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นการจะตัดสินใจว่าควรเรียน GED หรือไม่ต้องสำรวจตัวเองจากความรู้ที่เรามีว่าครอบคลุมและน่าจะพร้อมสำหรับทำความเข้าใจเนื้อหาดังกล่าวหรือไม่

นอกจากนี้ ความพร้อมในด้านจิตใจเองก็สำคัญ หากมีเป้าหมายก่อนเริ่มเรียน GED จะช่วยให้เราสามารถ Focus กับการเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้เราอยากสอบ GED ผ่าน และก้าวสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา

อย่างไรก็ตาม หากเริ่มสำรวจตัวเอง และพบว่าความรู้ความสามารถยังไม่ และยังต้องการที่ปรึกษาสำหรับเส้นทางการเรียนต่อในอนาคต การเริ่มต้นเรียนคอร์ส Pre-GED ของ The Planner Education ก็จะสามารถช่วยได้ เพราะคอร์สของเราคือการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้คุ้นเคยกับคำศัพท์ที่จำเป็นในแต่ละวิชา รวมถึงไปถึงได้ ได้ฝึกการแต่งประโยค เรียนไวยากรณ์ โดยมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมจุดแข็ง แก้จุดอ่อน และเป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนต่อ เพื่อที่เมื่อเริ่มเรียน GED นักเรียนจะมีเป้าหมาย มีความคุ้นเคยกับเนื้อหา เข้าใจรูปแบบข้อสอบ และมีความพร้อมมั่นใจในการเรียน GED และสอบ เพื่อมุ่งสู่คณะ และมหาวิทยาลัยที่ฝันไว้นั่นเอง

สำหรับการเรียนคอร์ส GED กับทางเรา The Planner Education เราการันตีสอบผ่านรอบเดียว หรือหากไม่ผ่าน สามารถเรียนซ้ำได้ฟรี

สนใจสามารถสมัครเข้ามาได้เลย!

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply